Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 7. juni 2018

7 juni 2018 - Å møte Jesabels ånd

Bibelen beskriver kampen mellom Elias og den ugudelige kongen Akab og hans hustru Jesabel. Det står beskrevet i 1 Kong. 16 til 2 Kong. 9

Akab og Jesabel - lederne som forførte en hel nasjon til avgudsdyrkelse
Bibelen oppsummerer disse 2 ugudelige herskerne:

"Aldri har det vært en slik konge som Ahab. Han solgte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, fordi hans kone Jesabel lokket ham til det". 1 Kong. 21:25.

Det interessante her, er at en mann med makt, ble fullstendig manipulert av en kvinne, til å gjøre meget onde ting. Og ofte kaller vi troende den typen ånd som drev denne kvinnen, nettopp Jesabels ånd. Det er en manipulerende og sterk kontroll ånd. Den manipulerer folks vilje til å bli bøyd en annen vei. Og Jesabels ånd er først og fremst ute etter Herrens profeter, eller de som har en tjeneste med profetisk innhold.

Som kristen mann har jeg møtt denne ånden flere ganger spesielt blant kvinner, både før jeg ble frelst, og etter. Og til tider har det vært vanskelig å gjennomskue den. En kvinne kan begynne å sluke en mann med sine øyne, og kraften i det er så sterkt, at mannen mister forstanden, og tro han er forelsket. Det er ikke mange som har den kraften, men den finnes, og den er også i økende grad, med tanke på hvordan samfunnet utvikler seg.

Dette kan også finnes blant kristne kvinner. Og du bør vite at den følelsen den gir, er ikke forelskelse, men den ånden i kvinnen begjærer kallelsen din. Derfor må man lære seg å skille mennesker og ånder. Og be Herren om gaven til å kunne skille mellom ånder.

Roberts Liardons historie Jeg fortalte tidligere om historien med Roberts Liardon, som fikk se ett syn, hvor han så en engel. Engelen forklarte at i hans organisasjon (og Roberts har en profets kallelse) var det en kvinne som var forlovet med en mann som var kalt av Gud. Begge jobbet for Roberts. Men den ånden i henne, ville fengsle kallelsen hans. I synet så han at hun var gravid før de skulle gifte seg, og dermed måtte de gifte seg. Og han kom aldri ut i det Gud hadde tenkt for livet hans. Ånden i kona holdt mannen som gissel. 

Da Robert delte åpenbaringen med mannen, så brøt han forlovelsen, og forsvant hurtig fra organisasjonen. Ånden i kvinnen visste hva som hadde skjedd, enda ingen hadde fortalt henne at Roberts hadde advart mannen. Og den gikk etter Roberts i flere dager for å irritere og egle seg inn på Roberts. Roberts sa ingenting, før Ånden en dag kom over han, og han snudde seg rundt og konfronterte henne. Da flyktet også hun fra organisasjonen.

En tid etter, så ble kvinnen sammen med en annen Herrens tjener, og før de ble gift, så skjedde det som Roberts så i synet, hvor hun ble gravid. Til slutt måtte han gifte seg med henne, og han var bundet som ett gissel av den ånden og kvinnen. Den ånden i den kvinnen begjærte bare de som hadde en kallelse fra Gud, den profetiske tjenesten. Hun blir "forelsket" kun i visse typer menn, og leter dem opp.

Se opp for Jesabel, du Herrens tjener Kjære venner, Jesabel er aktiv hele tiden, og satan vil ødelegge de som har Herrens kallelse. Å avsløre den er vanskelig, men alt som den ånden bruker, er følelser. Veldig sterke emosjonelle følelser kan være ett faresignalet. Den eier ikke fred. Jesabel er ikke en ren lyst ånd, og dermed kan man la seg lure. En kvinne som kommer med rent begjær, er som regel veldig enkelt å avsløre og å unngå, om man selv ikke har noe urent i seg.

Vi kan studere litt Jesabel i Bibelen. Hun forfulgte alle Herren tjenere, og hun manipulerte sin mann kongen og hele nasjonen, til å drive med avgudsdyrkelse. Da mannen ville ha en vingård, men eieren nektet han det. Så furtet han, fordi han ikke fikk det han ville ha. Men Jesabel tok kongens signetring, og fikk utsett en ordre i Kongens navn, for så at de kunne drepe eieren av vingården. Da Kongen kom ned for å ta vingården i eie, så kom profeten Elias og talte dom over han og hans kone. Du kan lese om det i 1 Kong. 21. Jo mer ond en nasjon er, jo ondere menneskene blir, jo sterkere profetiske tjenester reiser Gud opp. Jeg tror også at Norge har blitt forført av Jesabels ånd, spesielt gjennom Gro H. Brundtland, og hennes disipler.

Jesabel vet om sin makt til å forføre
Når da dommen endelig kom til henne, så er det meget interessant å se dette skriftstedet:

"Så kom Jehu til Jisre'el; og da Jesabel hørte det, sminket hun sine øyne og smykket sitt hode og så ut gjennom vinduet." 2 Kong. 9:30.

Det som er interessant her, er at Jehu var Guds domsredskap over Jesabels ånd. Og han hadde allerede utryddet noen av hennes sønner, men var på vei, også å drepe Baal prestene. Hun sminket seg. Og da tenker jeg 2 ting, muligens var hun en vakker person, og en som var vant til å vri spesielt menns hoder akkurat i den retningen hun ville. Hun hadde hatt kontroll over Israel i mange år. Selv da hun forbannet profeten Elias, trodde hun at hun kunne kontrollere alt.

Elias hadde hadde utfordret alene 900 Baal og Astarte dyrkere som spiste ved Jesabels bord, og ved ett mirakel, kom Guds ild fra himmelen over Elias offer, men ingen hos Baal dyrkerne, 1 Kong. 18. Og det kostet dem også hodet. Det hadde vært tørke og nesten hungersnød i 3 år (pga Jesabels og Akabs synder, og Elias bønner), så ba Elias om regn, og avsluttet så tørkeperioden med regn. Og Ånden kom over Elias, så han løp raskere enn Akab med sine hester og vogner. Men istedenfor at Jesabel tok de overnaturlige hendelsene til hjertet, så forbannet hun Elias at han skulle dø som hennes Baal dyrkere. Da Elias fikk beskjeden, så ville han bare dø. Husk: Det finnes ulike styrker på Jesabel ånd, alt ettersom hvilken posisjon de har. Men de er fryktelig demoniske og manipulative. konfrontere ånden selv, for å forstå hvor fryktelig den er.

Gud salvet sin tjener med kraft, for å utrydde Jesabels ånd
Men Jesu var nettopp salvet av Gud til å konfrontere Jesabel, og han brydde seg ikke verken om hennes skjønnhet, åndelige makt eller posisjon. Den ånden fikk ingen tak på Jehu, pga Guds kraft over han til å gjøre Guds gjerning, var sterkere enn hennes åndelige kilder. Han gjorde kort prosess, både med henne og ånden. 

Jesabel i det dagligdagse
Men Jesabel ånd sitter ikke bare i nasjonene, de kan godt sitte inne i forførende kvinner (jeg nevner nå bare kvinner, for det er mer vanlig på den ånden der, enn hos menn) blant vanlige folk, på arbeidsplassen, i menigheten etc. Når de da lokker Guds menn på sin stier, så bruker de det Jesus kaller et "ondt øye", som Jesus pratet om i Markus 7:22. Men i motsetning til det onde øyne som er full av forbannelse, er Jesabels øyne full av lyst - på deg - men egentlig på å ødelegge din kallelse - og din sjel!

En kvinne med Jesabel, som ikke får sine behov møtt (ved at du ikke hengir deg til den ånden, men står den imot), kan bli din fiende, ved bla. å baksnakke og spre onde rykter. 

Ekteskap som ryker pga begjær Mange kristne skiller seg fra sine koner, nettopp pga at de har latt seg forføre, gjerne av en kvinne. Det finnes noen få promiller - kanskje noen få prosent, hvor det er uunngåelig at man skiller seg. Men Guds Ord legger lista høyt for ekteskapet, og det skal ikke brytes. Og man skal alltid være forsiktig med gjengifte.

Mannens ansvar og prestetjeneste for sin familie Altfor mange skiller seg pga begjær eller man har blitt "trøtt" på sin ektefelle. Men om du vandrer i Ånden, du som er mann, så er det din makt som myndighetsperson og prest i huset, å få frem kjærligheten som finnes i din kone. En mann har makt til å ødelegge sin "åker" (kone) ved å så ugress i det, eller makt til å få det til å gro gode frukter i, ved å putte rett ting i "åkeren". Det er vårt ansvar. Vi som menn kan ikke skylde på kvinner i alt, vi må ta vårt eget ansvar, som den prestetjenesten vi har. 

I åndeverden så har vi makt og myndighet over alt som tilhører vår husstand og vi må våke. Det finnes mange kristne menn som har forlatt konene, pga kvinner som er besatt av forførende ånder. Og igjen sitter ett knust hjem, knust kone. Det er lett å bli forført, men det er vanskelig å opprette alle skadene man gjør med en "liten affære". Tenk på Davids begjær etter Batseba, og hvor han forsøkte å skjule det ved å la mannen hennes bli drept, ved fiendens sverd. Det kostet David 4 sønner livet, og det var alltid urolig i familien etter det, og til slutt forsøkte en sønn å ta over makten i Israel, fra faren. Hvor sønnen, Absalom, voldtok alle Davids gjenværende hustruer offentlig i Jerusalem. 

Vi må aldri glemme at ett øyeblikks begjær, kan koste deg alt som er viktig, og hvor opprettelsen av dumheten, kan bli mer ødeleggende enn gleden av å hengi seg til det.

Her er Bibelens advarsler:


"Bevar, min sønn, din fars bud og forlat ikke din mors lære!  Bind dem alltid til ditt hjerte, knytt dem fast om din hals! Når du går, skal de lede deg; når du ligger, skal de verne deg, og når du våkner, skal de tale til dig. 

For budet er en lykt og læren et lys, og tilrettevisninger til tukt er en vei til livet, så de bevarer deg fra en ond kvinne, fra en fremmed kvinnes glatte tunge. Attrå ikke hennes skjønnhet i ditt hjerte og la henne ikke fange deg med sine øyekast! 

For en skjøge armer en mann ut like til siste brødleiv, og annen manns hustru fanger en dyr sjel.  Kan noen hente ild i sitt fang uten hans klær brennes opp?  Eller kan noen gå på glør uten hans føtter blir svidd?  Slik blir det med den som går inn til sin nestes hustru; ingen blir ustraffet som rører henne." Ords. 6:20-29.
 
Å finne seg den rette
Til slutt vil jeg peke på til deg som er ungkar og spelemann, eller ungkarskvinne og frykter Herren. Søk Herren for rett ektemake. Om du ikke føler fred for en ting, så la det være. Man kan være stormende forelsket, og likevel så kan det være feil. Du kan få en tiltale og en guddommelig ledelse, uten at du i første hånd kjenner noen forelskelse. Husk: Forelskelse er noe fysisk. Og velger du rett, så vil forelskelsen følge med. Følelser følger gjerne de valgene og du gjør. Verden følger først følelser, og så ofte brenner de seg ut etterpå. Men forelskelsen vanvittige følelser vil uansett etter hvert gi seg, til fordel for dypere kjærlighet. 

Jeg vet om en kvinne, som ble ekte glad i en mann jeg kjenner. Og det oppsto søt musikk. Og det føltes helt himmelsk og riktig ut. Men så flyttet denne personen til sin mor, som var dominert av en Jesabel ånd. Og etter å ha vært under den atmosfæren en periode, så stoppet hun alle tilnærmelser fra denne mannen. Kvinnen var plutselig blitt åndelig, og var redd for å ikke komme ut i sin kallelse.

Men etterhvert så giftet hun seg med en annen mann, som var en meget bra kristen mann. Men de passer ikke til hverandre i forhold til hver av deres kallelse. Men iforhold til den kallelsen hun egentlig hadde, så ses det ut som hun nå sitter i ett fengsel, med sin familie. Hun er gudfryktig og Gud slår ikke hånda av henne, men ønsker bare å velsigne henne. Men likevel kan man kan knapt kalle det stor lykke. Å være i det Ånden leder deg i, er et menneskes største lykke, som Jesus sa "Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning." Joh. 4:34.

Ikke ta lett på barna - som er evigehtsvesener
Vi har bare ett liv her nede på jorden, og det viktigste valget ett menneske gjør etter frelsen, er hvilken ektemake man velger. Jeg har sett mange eksempler på folk som har valgt ektefelle, som faktisk har fått de på fall. Og skilsmisser og affærer blir vanlige. Og barna blir den lidende parten. Husk: Barn er evighetsvesener, og du som kristen blir stilt til ansvar for hvordan du forvalter livet til dine barn. Derfor ta ikke lett på det Bibelen advarer mot - Les Ordet, og få kjennskap til din Frelser, og det Han ønsker for deg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar