Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 2. juni 2018

2 juni 2016 - Når demokratiet faller - hvor ekte journalistikk blir forfulgt, hatet og løyet på


Har forsøkt å lage en resyme - etter hvordan jeg forsto ting etter min begrensede forståelse for engelsk:

Denne journalisten, som ikke var redd for å avsløre myndighetenes renkespill angående Grooming skandalene i England (hvor flere 1000 mindreårige jenter ble bedratt og sexuelt misbrukt av muslimske Gatekjøkken eiere) - så setter de Engelske myndighetene inn politi og domstoler for å stoppe munnen på denne journalisten. Fordi de vet at han ikke stopper å si sannheten, så tar de også hans gravide kone i 6 mnd. og setter også henne i fengsel, og gjennom tøffe avhør. Hun blir helt nedbrutt. Myndighetene forsøker også å arrestere foreldrene til Tommy Robinson. Så tok de fra ham hans økonomiske frihet og ødela hans muligheter for å jobbe. Og de ville stille hans kone for retten. Men det kunne unngås, om han erklærte seg skyldig (og de hadde ingen bevis på han). Så han erklærte seg skyldig, for å spare sin kone, som brøt sammen. Han brøt nesten sammen han også. Han visste at folk var ute for å drepe han. Og da han var i fengsel, flyttet de han rundt i ulike fengsler, av frykt for at noen ville drepe han.

Senere dro han til USA, for å advare om konsekvensene av Islamsk innvandring. Men ble stoppet av britiske myndigheter, og sendt tilbake. Men senere klarte han å snike seg inn i USA (dette var rundt 2011-12) og holdt taler i 2 dager. Da han kom hjem til England, så ble han satt i fengsel i 1 år, for de 2 dagene. De satt han også i det høyeste sikkerhetsfengslet i England, hvor det satt muslimske terrorister. Og sikkerhetssjefen i fengslet, sa at han ikke måtte forlate fengslet, for da kunne noen komme og drepe han.

Han fortalte også en historie om muslimer som med våpen og eksplosiver kom for å drepe han. De ble tatt, og fikk en dom på 30 år i fengsel. Da han selv satt i fengsel, satt de han i nærheten av disse (om jeg skjønner dette rett). Der i fengslet fikk han slått ut tenner av muslimske medfanger. Han fortalte at han bare kunne bli stoppet på gatene, når han var fri, og bli tauet inn av politiet. Og de fant på en anklage om at han hadde gjort innbrudd, for så å taue han inn igjen. Domstolen dømte han for å betale 120.000 pund. Alt sammen var kriminelt fra myndighetens side, og han har alle dokumentasjoner på rettsaken som viser det. Så puttet de han i fengsel igjen, som de sa var trygt, men det var mange muslimer der. Og de ville drepe han. Og for å spare sitt eget liv, gikk han ut og slo til en muslim. Og så satt de han i ett isolat. Men da var han trygg.

Denne straffen fikk han fordi han skulle tale på Oxford. Men han fikk streng beskjed om å ikke snakke om Koranen, Muhammed eller Islam i denne talen sin.

Da license perioden (etter frifinnelse fra fengsel, får du en periode hvor du ikke får lov til å gjøre noe galt, for da blir du straffet hardt), og det var 8 dager igjen av den, kom politiet og tok han. Og satt i fengsel, med muslimer som ville drepe han. Og da han forsvarte seg, fra å bli drept, fikk han hardere straff av myndighetene. Han måtte også betale godt over 100.000 pund for å komme ut av fengselet. Men han har forsont meg med at han kan dø, derfor er han heller ikke redd. Han går forbi muslimer med hevet hode.

Myndighetene i England sammenligner han med de verste terroristene i England. Bare fordi han ønsker å si sannheten, uten å frykte myndighetene.

Hvor langt kan myndighetene gå, og man kan fortsatt kalle landet ett demokratisk land. Jeg tror at England beveger seg på en knivsegg, og nå har de tippet over feil vei. England er i ferd med å bli en Sharia stat, en ny Islamsk stat, hvor Engelskmennene må skjønne at myndighetene strider mot deres demokratiske rettigheter som ytringsfriheten. England faller, og det som før var ett frihetens fyrtårn i Europa (under krigen) er nå bundet på hender og føtter. Og Norge tilter etter i samme kommunistiske ånd..

Hvordan eliten merker de som er modige, som står for det som er santJeg delte overnevnte på FB for noen dager siden. Men det er også interessant å lese hva Document.no skriver om saken:


De engelske myndighetene og avisene bruker mange merkelapper på han, som brunbeising, islamfob, rasist og hans fortid i "Defence League" brukes ofte, men han er faktisk ett talsrør for disse 1000 vis av jentene som har blitt misbrukt av spesielt pakistanske menn som eier gatekjøkken, hvor faktisk politi og det offentlige har snudd ryggen til jentene. Og Elitens omfavnelse av Islam kommer til syne i voldtektene av disse svake og sårbare samfunnsborgerne som jentene er. Man skriker jo høyt om en jente på 12-14 år blir voldtatt, men når det er muslimer som gjør det regelmessig i stort omfang, så virker plutselig ikke politiet eller domstolene noe nevnverdig interessert.

Men derimot når noen kommer og peker på myndighetenes unnlatelsesynder, og peker på hvem de kriminelle er (som teks. Muslimer, som i dette tilfellet), så våkner plutselig Myndighetene, og bruker all sin energi, sitt politi og domstol-system på denne enslige journalisten. For å skape frykt hos andre, i å ikke våge å gjøre noe lignende. Frykt er noe autortiære regimer driver med, og nå også England, Sverige m.flere, i Allahs navn, og Norge tilter etter.

Justismordet mot den modige Langeland etter krigen
Dette minner meg om en stygg sak rett etter krigen her til lands. Da en mektig motstandsmann, som hadde hatt en viktig jobb som leder for Norges største Milorg avdeling under krigen mot tyskerne,  kritiserte myndighetene etter krigen, i sin bok "Dømmer ikke".

Dette var et meget viktig skille, som jeg tror de fleste ikke har fått med seg. AP regjeringen før krigen, pga deres passive handlinger, enda de visste at Tyskerne kom, og flere 100 unge nordmenn måtte dø når de ankom (nesten 300 som sov/hadde vakt i panserskipene Norge og Eidsvoll), fordi ingen hadde varslet de. Og mens krigen pågikk mot Nord-Norge, så var det kjente AP menn, som støttet tysk krigsindustri, mot sitt eget folk. Her var det mange nordmenn som bygget flyplasser ol. sånn at tyskerne kunne ta av, og bombe de allierte, og nordmenn.

Etter krigen gikk sosialistene (og mange andre) etter de som støttet NS og Quisling, og noen var bare medlem uten å være aktiv. Og de fikk harde straffer. Mens de som jobbet for tyskerne, fikk sjelden straff. Spesielt ikke de i viktige posisjoner. 

Hvor Norge tok ett galt skjebnevalg
Etter krigen, så var Norge i et skjebnevalg. Og istedenfor at vi lyttet til den klart viktige boken til Langeland, så dømte Høyestrett den som forbudt - og helten Langeland, ble nedgradert omtrent til en forbryter. Og avsluttet livet på en bitter vond måte. Selv i dag, som bøkene har blitt tatt inn i varmen igjen, så vil ikke det offentlige Norge vedkjenne seg ham.

Og istedenfor at vi kastet av oss sosialistene og stilte de til ansvar for hva de gjorde før og under krigen, så lot vi sosialistene fortsettte å styre. Og selv Ordfører Sjånes fra Trøndelag som støttet aktivt tyskerne, kom inn i regjeringen til Gerhardsen.

Hva skjedde da? Jo, da tok sosialistene mer og mer kontroll over all privat undervisning, og la det under sosialistisk kontroll. Og begynte å indoktrinere Nordmenn. Allerede i 1946, begynte de å ta over all utdanning for lærere, som teks. den private skolen til Indremisjonen Dette var et stille statskupp, som vi idag ser godt resultatet av. Idag så vokser det folk opp, som har blitt indoktrinert fra Barnehage, til Skole, og via Media. Og folk er bundet av frykt og blindhet. Ingen våger å stille seg opp mot Staten og dens forbundsfelle Media. Sosialistene er Eliten, og nåde den som stiller seg opp mot de. 

Sosialistene er ikke redde for å ødelegge folk, oftest gjennom media, men også via politi, domstoler og sist nå også Barnevernet. Sosialistene er drevet av 2 ideologier, den marxistiske, men også iblandet med Platons lære, som avviste en revolusjonær løsning, men heller at man indoktrinerte folket via utdanning - så man former dem fra man er barn. Les her om hva sosialisme er.

Frukten av å ikke stille sosialistene til ansvar
Fordi vi knapt reagerte etter krigen, og ga rettferdighet for de som virkelig svek nasjonen. Så sitter vi idag med en ideologi som sakte men sikkert ødelegger landet vårt. Rikdommen sløver ned våre sanser, så de fleste lar være å se, de bare hører på NRK - eller sine lærere på skolen - og gjør de lettvinte valgene. Og vips, så vokser Norge til å bli ett marxistisk land, hvor de fremmer Islam som sin religion. Og når Islam blir sterkt nok, vil de ta over hele landet. Det er målet deres, og de sier det tydelig, altså deres ledere. En jeg kjenner kjører taxi i Oslo, og en dag kjørte han en Imam til Gardermoen. Denne sa freidig "Når vi blir mange nok, skal vi ta dere". Han ble sjokkert.

Media og sosialismen
Så når muslimene ikke skjuler sine intensjoner, hvorfor skriver da ikke media om det? Spørsmålet er om det finnes en åndelig kobling mellom den sosialistiske marxistiske/Platonske ideologien og Islam, som gjør at de har en felles motstander mot Kristendommen. Samtidig som Islam i lengden ønsker å styre over alle andre ideologier, også sosialistene. Og media og sosialistene har nær kontakt med hverandre. Det kan virke som om media styrer mye av politikken, og de viktigste avisene i Norge er kun eid av Schibstad og Amedia. Vær kritisk til alt du låner øret til, for det du tror på, vil også være det som former deg!

Endens tid og bedraget
Bibelen sier at i Endens tid, vil bedrag være så vanlig, at det er vanskelig å finne sannheten.


"Og hans (Antikrist) komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,  og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.  Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,  for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten." 2 Tess. 2:9-12. (min kolonne)

Det er i den tiden vi lever i nå, og Sannheten finnes ikke hos flertallet eller i media, du må lete, og ha en magefølelse på innsiden (Ånden) som leder deg til den hele og fulle Sannheten. Og Guds Ord legger grunnen for alt som er sant og rett!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar