Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 1. juni 2018

1 juni 2018 - når nasjonene hengir seg til det antikristelige Islam frivillig

For noen år siden, kjørte jeg rundt ved grensen inne i Sverige, og tenkte med meg selv at snart vil arabisk bli det ledende språket i Sverige. Jeg merket da en sanksjon i min ånd, at det vil bli sånn. Og siden har jeg tenkt endel på det. Jeg kom så over dette innlegget, som da er ganske så interessant:

Arabisk, nest størst språk i Sverige.


Vi har vel alltid lurt på hvordan Antikristens rike skulle utbre seg. Men våre profetforkynnere over mange år tok feil. De fokuserte mer på EU, som også er temmelig antikristelig. Men så ikke at det var Romerriket som skulle reise seg, men det islamske riket. Tenk over følgende bibelvers:


"Deretter så jeg i nattsynene, og se! – et fjerde dyr, fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det hadde store jerntenner og åt og knuste; og det som var igjen, tråkket det ned med føttene. Det var forskjellig fra alle de andre dyrene og hadde ti horn.   Jeg betraktet hornene, og se! – enda et horn. Et lite horn skjøt opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord." Daniel 7:7-8.'

Så en tolkning:

"Dette sa han: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den.  De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger.  Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid.  Da skal retten bli satt. Herskermakten skal tas fra ham, bli ødelagt og gå under for alltid.  Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til folket av Den høyestes hellige." Dan. 7:23-27.

Grunnen til at dette ikke kan være Rom, var at Rom faktisk bygde sivilisasjon, veier, en type demokrati (under Rom selvfølgelig) og garanterte for Pax Rom, dvs Roms fred langs de veiene de hadde i riket. De brøt ikke ned, eller ødela alt i deres vei. De tillot hedningene å tilbe sine guder, og jødene sin Gud.

Mens Islam når det går frem, så utrydder de arkologisk bevis, de knuser alt på sin vei, sånn at man ikke helt vet hvordan det var før Islam kom dit. Språk og kultur blir borte, erstattet av en arabisk ørkenreligion, som sier at du skal leve som deres profet gjorde for 1300 år siden, dvs klær og levesett som på den tiden. 

Analfabetismen er ofte stor i de områdene av Islam, spesielt i Midtøsten/Afrika, hvor også fanatismen øker. Men selv høyutdannede muslimer, kommer tilbake for å "stjele, drepe og ødelegge" i Islams navn. Palestinerne som får byggeklosser til å bygge skoler i deres områder, bruker byggeklossene til å bygge terrortunneler inn mot Israel. og flere barn som burde heller vært på skole, brukes for å bygge disse terrotunnelene. Og det hender ofte at barn dør i tunnelene. Og NRK, FN og media sier stort sett ingenting. De samler seg alle nasjoner og folkeslag, mot Guds folk Israel, som det står skrevet:

"Hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som fåfengt er?  Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede:  La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!  Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem.  Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem:  Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg! " Salme 2:1-6.

(for de som lurte, ja Gud har satt sin konge Jesus over Sion, som er Jerusalem, Israel, ikke Allah)

Hva produserer Midtøstens Islam?
Tenk over det: Hva produserer Midtøsten, fødestedet til Islam? Omtrent ingenting annet en olje og terror. Der Islam utøker seg, blir gjerne områdene rundt som en ørken. Eks. der Israel får råde, så forsvinner ørkenen, og man dyrker jord der. Hva er viktigst, dere grådige nasjoner, olje eller dyrkbar mark som gir føde til folk, eller vann som kan stille vår tørst?

I fremtiden, vil kriger i Midtøsten, bli drevet frem pga mangel på vann. Hadde man samarbeidet med Israel, som har flere avsaltningsanlegg for å gjøre saltvann om til ferskvann (og dessuten som gjenvinner 95% av kloakk og avløpsvann til gjenbruk), så hadde alle nasjonene i Midtøsten, fått deres grunnleggende fysiske behov møtt. Men Islams ånd er en ånd av ødeleggelse - og som da striden på Gaza holdt på, så brente de ned sitt eget forsyningsanlegg av gass fra Israel til Gaza. Fordi hat fører bare til selvdestruksjon, noe de fleste palestinerne lever i hele tiden.

Europas støtte til palestinerne mot Israel - for grådighetens skyld
Grunnen til at folk på Gaza enda lever, er at de grådige nasjonene, som ser profitten i å tjene penger på arabiske land, hiver masse penger inn i de palestinske stedene, hvor det faktisk ikke er nød, mens folk som PLO leder Abbas, har en vanvittig formue, tjent bla. av norske bistandspenger. Folket får mindre, men nok til å mette sine mager. Da Tuvia Tenenbom dro gjennom de palestinske områdene, så var det ofte storslagne bygg og store flotte kinoer (sponset av bla Europa), og folk hadde mat. Du kan lese om dette i den utrolige morsomme boken "Ta jøden".

Sverige bøyer seg i støvet for Sharia
Derfor ser vi hvordan svenskene totalt bøyer seg for Islam og Sharia, så driver dem aktivt med selvmord at sin egen etnisitet. Og det vil ikke gå lang tid, før vi kan få problemer med svensk militære mot de norske grensene. Tenk over det! 1 pluss 1 er 2. Om Arabisk blir det grunnleggende i Sverige, så vil også hensiktene til både de som er underkuvet av Islam, og de fremanstormende muslimene, se sine naboland som de vantros nasjoner. Om ikke Norge da har gått så langt, og selv blitt en Sharia nasjon. Norge dilter som sagt etter. Dette muslimene driver med, er rett og slett deres form for misjon. Islam er sverdets religion, men bruker ofte også pennen og såkalt intellektuellt språk, så man ser lik ut som etnisiteten i det landet man bor i, for å spre ut sin religion.

Og i bakgrunnen lurer en russisk invasjon av Norge og Sverige. Landene er Israel fiendelige på hver sin måte, og Gud har sak med Norge og Sverige, for deres ugudelighets skyld. 

Hvorfor bøyer nasjonene seg for Islam frivillig?
Hvorfor bøyer Europa seg for Islam? Fordi de åpner opp for onde åndskrefter, når de i åresvis har motarbeidet og hatet Israel, og dermed så mister lederskapet i de ulike landene, sin forstand. Og frivillig gir opp sin suverenitet enten til EU eller/og Islam. Derfor går også nordmenn rundt og er føyelige for muslimer og deres kultur, samtidig som de forakter sin egen kultur, med kors i flagget, Gud i nasjonalsangen etc. Svenskene har ingen stolthet over sitt land eller fedrelandssang, og Norge kommer etter. Når de eldre dør, de som husker Norge i sin storhetstid (og nei, det er ingen storhet over Norge etter at vi ble rike. Rikdommen gjorde at vi ofret alt som gjorde at vi egentlig ble rike), så vil det vokse opp ett slekte, som ikke har noen forstand eller vet noen ting om Norges historie, og de vil ikke bare være en ond slekt, de vil også jobbe enda mer iherdig for å gi over landet vårt til Sharia - fordi det er sånn syndens vesen er. Selvdestruktiv! Føles godt når man gjør det, men å høste sin egen ondskap, er alt annet enn godt!

Vi må huske dette bibelstedet:

"....tjente folket Herren så lenge Josva levde, og så lenge alle de eldste levde som overlevde Josva og hadde sett alle de store gjerninger Herren hadde gjort for Israel.   Men da Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, var død, hundre og ti år gammel,  og de hadde begravet ham på hans arvelodds grunn i Timnat-Heres i Efra'im-fjellene, nordenfor Ga'as-fjellet, og da hele denne slekt var samlet til sine fedre, og det efter dem var vokst opp en annen slekt, som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israel,  da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og dyrket Ba'alene. /  De forlot Herren, sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypts land, og de fulgte andre guder av de folks guder som bodde rundt omkring dem, og de tilbad dem og vakte Herrens harme.  De forlot Herren og dyrket Ba'al og Astarte-bildene.  Da opptentes Herrens vrede mot Israel, og han gav dem i røveres hånd, som plyndret dem; han solgte dem i deres fienders hånd, de som bodde rundt omkring dem, og de kunde ikke mer stå seg mot sine fiender." Dom. 2:7-14.

Baal religionen er ett annet navn på Baal Islam. Fordi vi kastet ut Guds Ord - kastet ut Gud, og dermed begynte å gjøre ondt, fordi vi nøt å gjøre det som var ondt, så vil også Gud overlate oss til våre fiender, pga vår arroganse og overmot.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar