Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 27. mai 2018

27 mai 2018 - et forsvar til brydderi....

"Den som ikke husker (eller har lært) av historien, er dømt til å gjenta den". George Santayana
Fra vår tur til Auschwitz i 2016
Det er verdt å merke seg, at hans utsagn, står over en av dørene til Auschwitz I, og bak de dørene, ble jøder utsatt for umenneskelig tortur og død.

Og hvordan 30 tallet utspilte seg, viser våre lederes svakheter, til å tillate figurer som Hitler og hans Nazisme, til å omtrent ødelegge hele Europa, og ikke minst forsøk på å ødelegge minoriteter, men mest jødene. Men kan historien gjenta seg? Jeg vil si at den allerede gjentar seg, men med nye utvendige "klesdrakter" og ord, men i realiteten er det det samme jødehatet, samme type ideologi som reiser seg.

Er brunskjortene virkelig høyrevridde?
En av de store bedragene etter krigen, var at de kalte brunskjortene (dvs Nazistene) for Høyrevridde. Det kan ikke stemme, for når vi går i dybden av ideologien, så vil vi se at Nazistisk ideologi (Hitlers parti NSDAP, som på norsk blir "Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti") heller mot kommunisme, sosialisme og faktisk også Islamisme. Altså det heller mot venstresiden. Og dette bedraget var Sosialistene rask med å lære det norske folket rett etter krigen, og opp til vår tid. Seierherrene har alltid rett til å lage historien så det passer dem selv. Men det betyr ikke at historien blir riktig.

Hvordan sosialistene behandler sann kritikk
Men det norske folket stilte aldri AP regjeringens feige/og eller unnvikende handling i 1940, eller som den mye omtalte boken "Jeg Dømmer Ikke" av motstands mann og leder av Millorg D-13 Major, O.H. Langeland skrev etter krigen. Sosialistene var rask ut med å fordømme boken og hindre at den ble solgt ved å misbruke domstolene (som de har gjort helt til vår tid, hvor man bøyer lovene eller lager nye lover, som passer deres ideologi), enda boken er bygd på sannheten. Boken ble forbudt ved Høyesterett og selv ble utelatt fra verk fra krigen så sent som i 1995.

Norges forakt av sine helter
Langeland bygde opp det største nettverket av motstandmenn på hele 7000 mann, som kjempet mot nazismen. Og måtte flykte landet høsten 1944 for å ikke bli tatt. Og sosialismen behandlet han verre en endel nazister, kanskje fordi sosialistene følte mer samhørighet med nazismens ideologi, enn en ekte helt som fortalte nasjonen sannheten. Siden har dette vært en svakhet i demokratiet 
helt til nå. Det er bare å peke på hvordan de behandlet en så modig mann som Carl I. Hagen, enda han nok er en av Norges mest ukorrupte politikere. Men de korrupte liker ikke de som ikke kan kjøpes.

Norges korrupsjon
Og sosialistisk ideologi er ikke noe annet en en stor løgn, som aldri har likt å bli avslørt. Da er de raskt ute med å bruke media eller noe annet, for å stoppe alle mulige kilder, som kan hindre deres maktmisbruk eller deres korrupsjon. Korrupsjon handler ikke alltid om penger, men om hvordan man bøyer ting i svik og uærlighet, for å få ting som Norges lover forbyr andre å gjøre.

Utdrag fra Langelands bok
Et lite resymè fra boken:

"Svaret er at så mye sto på spill. Langelands knallharde og krasse kritikk av det såkalte landssvikoppgjøret truet med å trekke teppet bort under hele oppgjørets legitimitet. Hans bok Dømmer ikke, ble på rekordtid solgt i nærmere 30.000 eksemplarer. Her fyrte han av salver mot myndighetene som ikke praktiserte likhet for loven:

• Ingen tiltale ble reist mot medlemmene av Administrasjonsrådet som ble oppnevnt av Høyesterett i forståelse med okkupasjonsmyndighetene 15. april 1940. Mens krigen fortsatt raste flere steder i landet, ga rådet ordre til Marinens Hovedverft i Horten om at det skulle gjenoppta produksjonen av krigsskip, nå for den tyske marine og tysk regning. Likelydende ordrer gikk til Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikk.

• Ingen tiltale ble reist mot medlemmene av Stortingets Presidentskap som i forhandlinger med tyskerne sommeren 1940 sa seg villige til å avsette regjeringen Nygaardsvold og det norske kongehus med kong Haakon i spissen. Presidentskapet skrev også brev til den tyske Fører og tilbød fredsslutning når det måtte passe ham.

• Det ble heller ikke på noe tidspunkt etter krigen vurdert å reise sak mot myndighetene i Trondheim og Oslo som i aprildagene 1940 skaffet tusenvis av arbeidere til å sette flyplassene på Værnes, Lade og Fornebu i slik stand at tyske jager- og bombefly kunne bruke dem til angrep på norske og allierte soldater som fortsatt var i innbitte kamper mot den tyske invasjonshæren. Bare én av de flere tusen arbeiderne på Værnes ble etter krigen tiltalt og straffet. Han var medlem av NS.

Det finnes mange liknende eksempler. På den andre siden sparte man ikke på straffen til de mange som hadde valgt feil side.

• Mer enn 50 000 nordmenn ble etter krigen dømt til fengsel, bøter, inndraging og tap av rettigheter for å ha vært medlem av et politisk parti som var lovlig 9. april 1940. De ble dømt etter lover som ble gitt tilbakevirkende kraft, i åpenbar strid med den norske grunnloven. Og et flertall hadde ikke gjort annen forbrytelse enn å betale medlemskontingent i NS.

Hvordan man bruker ord for å kneble sannheten
Og Arbeiderbladet kalte Langeland Nazist. Kanskje du forstår idag hvorfor man stempler folk som er motstander mot innvandring fra Midtøsten, som nazister? Historien gjentar seg. Sosialistene klarer 
ikke intelektuellt å diskutere sak, men bruker angrep som fremste våpen. Og de er dyktige til å trylle med ord, og lage ett avansert ordforråd i ulike grener (som Helse, Skole, Barnevern, Akademikere etc) som må brukes for å kunne ytre seg, og få respekt. Avviker du fra det, og bruker enkle ord som sier ting som det er, så ler de og håner deg! Og at de får påvirke hele Stortinget, vil bli til vår ulykke. Fordi det står ett annet stort land i Nord, som mer enn gjerne ønsker å innta våre grenser. Men sosialistene gjør det de var gode for før krigen, og rett etter krigen, til nå! De avvæpner landet vårt, nå anført av Erna Solberg:

Les artikkelen om "damen som ikke vil forsvare Norge".

Media og sosialister, 2 sider av samme sak - i krig mot jødene
I samme øyedmed, bruker NRK (også kalt ARK av Hagen, APs Riks kringkasting) og MSM i Norge en årlang skittkasting på jødene i sitt land. Dette har Sosialistene drevet aktivt med siden ca midten av 70 tallet (med Brundtland i førersetet, og hennes disipler), og de driver faktisk leker med nazistisk ideologi. Fordi å sverte jødene, var også noe nazistene var såpass dyktig til, at de fikk bøyd hele opionen til å avsky jødene, eller å få tyskere å være stille, å ikke si noe som kunne få deg straffet. Vi kan se det samme idag. Jødene i vårt land, bruker ikke jødiske symboler, av frykt for konsekvensene.  

Sosialistene støtter også PLO som har vært 1900 tallets største terror-organisasjon. De er aktive for å nedgradere og undergrave det Israelske demokratiet, for at palestinerne skal få enda mer land. Sannheten er at palestinerne ikke eksisterer som ett selvstendig folkeslag, men er innvandrere fra ulike land rundt Israel. 

Den nazistiske forbindelsen
Og det finnes slektskap mellom Nazisme og Islamsime i palestina, om du leser om forbindelse mellom Stormuftien av Jerusalem Al-Husseini, som var venn med Adolf Hitler, og muligens han som fikk påvirket Hitler til den "endelige løsningen", massedrapet på jøder. Al-Hussieni flyktet så til Egypt, hvor han tok seg av Yassar Arafat, hans slektning. Kanskje du forstår hvorfor venstresiden var så opptatt av å støtte Arafat? Det ligger i ideologien. Man kjenner folk på de vennene man velger å omgås med.

Den antisionistiske FN
Så anti-sionisme er det samme som Anti-semittisme. 2 sider av samme sak. Og FN er virkelig ett farlig autoritært verktøy, hvor de ytre sett, fremstår som meget rettferdig, men innad er fryktelig udemokratisk og jobber for å få avskaffet grenser, og å innføre full kontroll av alle nasjoner. Deres anti-Israel lover, har vi ikke sett noe lignende til, siden Hitler fikk innført ani-jødiske lover i Tyskland på 30 tallet. Selv om det ser annerledes ut på utsiden, så er naturen det samme som det nazismens ønsket seg. Det er også viktig å se, at når du drar nazisme inn i debatt, blir du bare avspist. Og mange mener du er useriøs. Men vi burde sjekke hva dens ideologi egentlig er. Her kan du se hva jeg fant ut om nazistene. Og hva jeg fant ut om sosialismen.

Sosialisme+islam=sant
Alle som leser om Sosialismens tilnærmelse til Islam, som enda har forstanden i behold, vil skjønne at det er noe som skurrer. Om sosialismen elsker demokrati, altså ytringsfrihet, hvorfor bruker de så mye energi å få så mange beboere fra Midtøsten/Afrika hit. Disse som på sikt vil rive demokratiet ned, fordi det er hva Muhammed befaler dem via Koranen og Hadithene? Kanskje fordi Islam er født ut av samme ånd som Sosialisme? Les min artikkel om Islam her. Vi må ikke glemme at sosialistene i Iran samarbeidet med å få felt sjahen, etterpå ble de fritt vilt for de de samarbeidet med: Islamistene.

Vi har blitt åndelig blinde
Fordi rikdommen har bedratt Norge, så har vi mistet våre åndelige sanser. De kristne ligger ikke på knærne og roper til Gud for landet sitt, men åpner opp for fremmede lærere, og lykke-kristendom, med enkle omvendelser, uten å lære folket å gå dypere med Gud. De kristne forstår ikke at systemet som blir bygd opp rundt dem, er med å omringe dem, og er ment for å kunne ødelegge dem. Dette er den såkalte anitkristens ånd, som også drev både nazismen, kommunismen, islamisten og sosialismen.

De kristne i USA ba - og fikk bønnesvar
Da Obama rev ned USAs demokrati, så samlet de kristne seg, over hele nasjonen, og ba, og ba, og ba, så fikk de inn Trump. Noe som sjokkerte sosialistene, og deres oppkjøpte media. Derfor blir han svertet daglig, fordi han faktisk er satt inn av Gud, ikke fordi han er perfekt, men fordi han har en misjon å utføre. Gud bruker hvem Han vil, og Han er helt riktig den salvede Kyros, før det 3 templet skal bygges.

Rød Grønne regjeringen som rev ned våre demokratiske grunnvoller - men de Blå/Grønne fortsetter der de slapp
Mange i Norge var trøtt på Den Rød Grønne regjeringen, som selv anså den kristne barnesangen "du som metter liten fugl" som farlig for små barn. Sosialistene føler seg alltid truet av det som er rett, sant og uskyldig. Og man fikk inn Erna Solberg, og Siv Jensen som ny regjering. Vi hadde store forhåpninger, men nå i 2 periode, så virker det som de BlåGrønne tar opp stafettpinnen til de RødGrønne, og kjører sosialistiske new age politikk. Erna og Siv (og Stortinget) ga bort Finanssystemet, så Energisystemet under EU, og nå snakkes det om at også Datatilsynet skal være under EU. Norge blir mer og mer anti-demokratisk, og det under Erna Solberg og Siv Jensen. Og vi mister vår selvstendighet, til noe som virkelig ikke gir rom for frihet, sånn som vi tar som en selvfølge idag.

Historien gjentar seg igjen og igjen
Gjentar da historien seg? Ja, jeg mener det. Norge blir sakte men sikkert okkupert av ett Stor-Tyskland, som har mest makt innad i EU, og det frivillig gitt bort av våre politikere. Det er lite motstand mot det. Fordi vi har glemt hvordan det var å være under tyskerne i 1940-45. Langeland sa det i sin bok, at måten AP regjeringen oppførte seg passivt på en tysk invasjon, var på samme måte som man faktisk inviterte dem hit. De viste de samme kjennetegnene.

Og nå så gjentar historien seg. Og om ikke Kristi Kropp våkner, og begynner å be som de kristne i USA, så er Norges sjel snart tapt. Vi trenger en oppvåkning inne på Stortinget, og vi trenger mange kristne som ber. Om vi setter igang alle kristne å be målrettet, så vil det bli en "revolusjon" ved valget neste gang. Men de fleste kristne er bare opptatt med sitt eget liv, og sin lille "hage". Men setter vi ikke Guds rike og Hans vilje først, så vil vi miste friheten, rett foran våre øyne. Og dette blir da en okkupasjon som er lengre enn den som var under krigen.....

Hiver man en frosk i ett varmt vann, så hopper han ut. Koker man han sakte opp, så blir han, til lemmene blir såpass kokt, at han ikke kan bevege seg. Og når det er forsent, så klarer han ikke å flykte. Da dør han der. Er det sånn det norske demokratiet også utvikler seg, til nå, hvor vi er såpass kokt, at jeg hører omtrent ingen røster som sier imot, utenom noen få! Dette behagelighetssyndromet vil straffe oss hardt! Hva vil vi gjøre om Norge går på en sterk økonomisk smell???? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar