Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 14. mai 2018

14 mai 2018 - besmittelse som fører til underlige usvinger hos mennesker og blant nasjoner

Da jeg nå leser "ta jøden" i en del av boken, så blir jeg minnet om hvor farlig det er å bli besmittet. 2 jøder, brødre, kaller som forfatteren kaller ex-jøder, og jobber aktivt for å hate seg selv og sitt eget folk. Den ene broren har rundvisning i Holocoustmuseeumet Jad Vashem, hvor han er guide for utenlandske ungdommer, og gjør alt for å sverte sitt eget folk, ved å si at nå gjør Israel det samme som nazistene gjorde mot palestinerne, og det i selve Holocaustmuseeumet.

Senere møter bokens forfatter broren til denne i en bokcafe, også han har tidligere vært sionist og med i militæret, men har skiftet side til de Europeisk NGO`ene. Hva skjedde, spør Tuvi. Han sier at han var for Israel og elsket sitt land, men så var han på ett fredsarrangemang mellom arabere og jøder, for å finne "fred". Der møtte han en araber, som fortalte (antageligvis løy) om hvordan en slektning hadde blitt fullstendig ødelagt av IDF. Og han trodde han fullstendig, og snudde tvert.

Denne jøden klarte også å glemme at han selv som helikopterpilot, hadde flydd mange sårede israelere, ødelagte og døde kropper ut av krigssoner i kamp med bla palestinere. Klarte han ikke å forstå den palestinske ondskapen og terroren som råder der, og får sin støtte fra NGO`er fra Europa og USA?

Hvordan kan en sånn omforvandling skje? Jo, når det rene berører det urene, så skjer det. Og man mister sin forstand og klarer ikke å tenke klart lengre. Alt er bare følelser.

Den engelske turisten som ble forført
La meg illustrere med denne historien. En engelsk kristen dro en tur på egenhånd i Jerusalem. Han bodde på Bet Norwegia. Han kom i kontakt med en araber, som fortalte hvor fryktelig hans mor hadde det og la ut i det tykke og det brede, og han syntes synd på han, og ga han penger. Men araberne ville ha mer, og fikk en utrolig hypnotisk makt over denne turisten, til slutt gikk den engelske turisten til Bankautomaten, og fikk ut så mye som automaten kunne ta ut og ga det til han. Så avtalte araberen at han skulle komme dagen etter, for å få mer penger.

Da han kom til Bet Norwegia, og araberen dagen etter dukket opp med sin bil, så sa han til de kristne at de måtte be for ham. Og de ba for ham, og en av de kristne damene gikk ut, og konfronterte han, og sa at de ville ringe politiet om ikke han dro, og mannen sa "halleluja" og kjørte.

Den engelske turisten ble manipulert av den ånden som var over og i denne mannen!

Ikke rør det urene!
Nå skjønner du kanskje hvorfor Gud advarte Israel i GT, om å ikke ha kontakt med hedningene, og ikke ta etter deres skikker. Gud puttet Israel i det mest demoniske hjørnet av jorden, og å berøre det urene, var det samme som man ble besmittet, og åpnet opp for bedragerske ånder. Det skjedde i Josvas bok, hvor Josva advarte mot å ta noe av det forbannede gods (og ja, demoner ligger også i ting), men en ble fristet, og stjal verdifulle ting, og forbannelse kom over Israel. De kunne ikke vinne noe, før synden ble konfrontert, og de kvittet seg med det bannlyste godset. Det kostet denne og hans familie livet. I GT var den eneste måten å stoppe onde ånder på, oftest å ta livet av den som bærer disse åndene, eller har blitt besmittet. I NT har vi bedre redskap, hvor Ånden kan sette folk i frihet fra sånn ondskap - om mennesket ydmyker seg og kommer til Sannhets Erkjennelse, 2 Tim. 3:7.

Men Ordet sier også at ¨Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg," Hos. 4:6. Det er sant at kunnskap kan gjøre folk oppblåst, men det betyr ikke at du ikke skal søke kunnskap. Det er bare spørsmål om hvordan du bruker den.

En norsk evangelist rører ved det som er forbannet
Året var 1998, og Aril Edvardsen, en norsk evangelist, med åndelig blinde øyne, går inn på djevelens område. Uten at Ånden gir han tillatelse. Han tar Arafat i hånden, og blir besmittet. Han føler en enorm "kjærlighet" til disse drapsmennene, men samtidig åpner han opp for en galskap, som også Bileam ble grepet av. Når en rettferdig rører det urene, så blir det katastrofe. 

Jeg snakket med en dame som kjente Edvardsen godt, og etter å ha tatt denne i hånden, ble han totalt forandret. Etter det forløste han ånder av forvirring inn blant kristne, og begynte å leke med å blande inn Allah og Gud i samme begrep. Les om galskapen hans her. Selv idag ligger det lokket over store deler av de kristne i dette landet, de som kjøpte budskapet hans. Og folk forstår ikke velsignelsen i å velsigne Israel, og går istedenover å "elske" palestinerne. Enda palestinerne jobber aktivt for å utrydde den sanne kristendommen i bla. Betlehem, hvor de fleste kristne har flyttet bort. Men i Israel får de kristne stort sett boltre seg fritt. 

Hva fikk denne evangelisten til å miste sitt sunne fornuft, og gå bort fra sin tidligere kjærlighet til Skriften når det gjaldt Israel? Han ble besmittet, fordi han rørte ved noe som han aldri skulle ha rørt med. Fordi Ordet sier klart:


"Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket?  Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro?  Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt:
           Jeg vil bo og vandre midt iblant dem,
           jeg skal være deres Gud,
           og de skal være mitt folk.
Derfor sier Herren:
           Dra bort fra dem
           og skill dere fra dem.
           Rør ikke noe urent!
           Da vil jeg ta imot dere,
        
     jeg vil være deres far,
           og dere skal være mine sønner og døtre,
           sier Herren, Den allmektige." 2 Kor. 6:12-18.

Når man vandrer med Gud, må man passe seg for hvor man går, for hva man berører, for hvilken plass man er på - for man blir påvirket av det man gir tillatelse til å komme innpå livet sitt, eller det sammenhengen man er med i.

Flere smittekilder
Men dette skjer ikke bare med Guds menn, dette skjer med nasjoner og land. Og den fremste smittekilden, er det vi kaller antisemittisme, og selvfølgelig det urene kjønnslivet (samboerskap, homosexualitet osv) som blir kalt "kjærlighet", som ikke er noe annet enn pervers lyst. Og når man trår over grensene, uansett hvem de er, så blir man besmittet, uren, og klarer ikke lenger tenke klart for hva som er best for sitt eget liv. Man begynner å leve ett selvhatende og selvsentrert liv og blir upålitelig for det som er sant og rett!

Europas besmittelse
Så la oss se på Europa. Hva har Europa blitt smittet av? Les da denne artikkelen:

Er Europa en del av Vesten?

Frankrikes president Emmanuel Macron blir tildelt Karlsprisen av Tysklands statsminister Angela Merkel i Aachen den 10. mai 2018. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters / Scanpix.

Les her om Merkel som er mer såret over Trumps sanne anklagelse at Europa tar imot for mange innbyggere, enn at hun setter seg ned og tenker på hva hun gjør. Det kan virke som Europas ledere, spesielt Tyskland, Sverige, Norge, Frankrike og flere, begynner å oppføre seg mer og mer som muslimer, som heller dreper noen enn å tape ansikt selv. Dette kan også ha med at Europa er skyldige i å støtte fryktelige antisemittistiske NGO`er over Israel, men omtrent ingen i andre land. Spesielt Vest-Europa er besatt av å hjelpe palestinere i deres terrorvirksomhet mot Israel. 

Denne besmittelsen har bla. skjedd pga hemmelige avtaler som skjedde i 1974 og en på 90 tallet, hvor olje forsyninger ble byttet mot bla. innvandring fra muslimske land. Og fordi lederskapet i Europa har gått bak ryggen til velgerne med hemmelige avtaler, så har de mistet sin sunne fornuft, og mistet mål og mening med hva en statsleder skal gjøre: Nemlig beskytte sin egen etnisitet. 

Å ta imot mennesker fra etnisiteter som er under forbannelser pga deres opplærte jødehat fra barndommen, så sprer denne atmosfæren og åndelige innflytelse inn over alt i de statlige og offentlige sektorene. Og alle mister hodet, og ingen våger å bruke sunn fornuft. Gjør du det, så ler de av deg eller gjør narr av deg. Du kan ikke diskuterer fornuft med besmittede mennesker, fordi deres åndelige ører og øyne er forblindet av løgner. De tror at varslerne og profetene er onde gale mennesker full av fordommer og rasisme, men de vet ikke at det er de selv som sitter fast i det. De kan ikke, fordi satan har satt dem i sitt fengsel av urenhet, og de klarer ikke å tenke fornuftig, selv om de prøver med alt de har.

Norges besmittelse
Dette har truffet Norge hardt under de Blå Blå. Både Erna Solberg og Siv Jensen har ingen kontakt med basis velgerne. De rett og slett bryr seg ikke om hva folk mener eller ønsker. For de er besmittet. De har vært på Bildenbergmøter, en okkult sammensvergelse som ønsker å lede nasjonene i visse retninger - hvor nasjonalgrensene opphører å eksistere, og de sterkeste kulturene (les: Muslimene) vil være de som til slutt vil dominere, i følge Darwinistisk og sosialistisk ideologi.

Norges tragiske utenriksministre
Norge har hatt 2 fryktelig utenriksminstre, som har dratt alvorlige forbannelser over landet vårt pga Israel politikken vår. Først Børge Brende, så Ine Marie Eriksen Søreide, som nå fordømmer Israels voldsbruk. Da kunne vi jo snu dette, og fordømme Norge for voldsbruk mot Libya, som de ikke kunne beskytte seg imot, eller Norges inntog i ett fremmed land som Afganistan, uten å være invitert nettopp av dette landet. Hvor mange som er blitt drept i Afganistan av norske soldater, er det ingen som vet. Hvem som er drept som er skyldige og hvem som ikke er det, vet heller ingen. Men om Israel blir av Norge betegnet som en som utfører vold, så er Norge det enda mer. Fordi Israel har en gudegitt rett på sitt eget territorie å beskytte sine egne innbyggere (som også burde våre de Blå Blås oppgave i sitt eget land - som jeg ikke ser blir utført på en god måte) . Palestinerne fikk Gaza, nå vil de ha enda mer, og de driver terrorisme mot Israel. I Norges øyne er dette greit at Israel skal bli okkupert av terrorister, og at Israel legger seg ned for å bli slaktet. Det lukter det antisemittisme lang vei av.

Antisemittisme betyr at man lager en regel for Israel, og andre regler for andre og seg selv. Og det gjør Norge nå, og derfor går også Glomma over våre bredder. Det er advarsler om at Norge beveger seg på farlig mark. Gå ikke lengre, ellers kan dommene bli mye større og mer katastrofale.

Norge står imot Trump - og Trump blir muligens ikke villig til å beskytte landet vårt mot en eventuelt invasjon
Men Norge nøyer seg ikke med å legge skylden på Israel, de nekter å være med på ambassadeflyttingens fest idag, og kunne ha blitt velsignet. Istedenfor strekker vi hendene bort fra Trumps mektige militære beskyttelse, til fordel for en forvirret Merkel og Macons politikk - som aldri i evighet vil beskytte Norge. De klarer knapt å beskytte seg selv. Norge vet ikke lenger hvem som er venn eller fiende, og våre politikere er våre bedragere, som Skriften sier:

"Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere, og den vei du skal gå, har de ødelagt.  Herren trer frem for å føre sak, og han står der for å dømme folkene." Jesaja 3:12-13.

Trump merker seg nøye hvem som står med ham av nasjonene når han ville markere Jerusalem som Israels hovedstad, og hvem som ikke gjør det. Og Norge stemte imot USA og Israel, noe som beviser hvor indoktrinert de Blå Blå er av sosialistisk ideologi. Alle som kan litt historie, vet at Israel har hatt Jerusalem som sin hovedstad over en lang historisk periode - og når jødene ikke bodde der i større omfang, så var det heller ingen spesiell hovedstad for andre. Men Norge oppfører seg som et kommunist land, og det er kanskje derfor Rødt begynner å bli ett stort parti i Oslo.

Norsk kommunisme på rask fremmarsj
Vi har glemt forbannelsen som kommunismen ga verden, og Rødt er farget av Marx og Engels okkulte religion: Kommunismen. Uansett hvor mye de morderniserer seg, så er den menneskefiendelige ideologien det Norge anså som sin fiende frem til Sovjets fall. Men sosialisme har sprunget ut fra samme rot som Kommunisme, men også fra Platons lære - om at Staten skulle ta seg av alt - og du og jeg være statens slave. Noe som de fleste nordmenn liker veldig godt. Jeg kan ikke forstå noe annet, når ingen kjemper imot. Og de få som gjør det, får juling i media og blant folk. Dermed er det flertall for snarlig kommunistisk overtagelse, så senere for Islamsk. Godt vi har ledere som vet hvordan de skal kjøre nasjonen Norge i grundt farevann...

Den åndelige besmittelsen
Og alt sammen handler om hva landets ledere har blitt besmittet med, av åndelig karakter. Det finnes ingen lengre, nå som Listhaug er fjernet, som egentlig taler imot New Age Stortinget vårt, hvor alle taler i en og samme tunge. Høyre er likt AP, og FrP under Siv Jensen, menger seg med alt sammen, og merker ikke engang at de har en identitetskrise i forhold til hva partiet ble grunnet på. De har ingen røtter, derfor endrer de raskt ideologi som kameleonen skifter farge. Og medlemmene aner ingenting, de bare følger lederskapet - mot store ulykker.

Besmittelsen startet med Gro H. Brundtlands stadige besøk av Arafat, hvor hun også var pådriveren for Abortloven. Mange i Norge kaller henne en landsmoder, men jeg kaller henne landmorderen pga abortloven. 

For hun og hennes parti hadde indoktrinert skoleverket over mange år, så selv de som var i Høyre og FrP partiene, ble besmittet av sosialisme, anti-israel og pro palestinere. Og så idag bærer det frukt, hvor det ikke finnes noen reelle grenser mellom partiene. Ingen orginalitet, ingen demokrati. Bare rå, manipulerende makt - ved å mobbe og bruke media for å fremme maktmisbruk mot de som de mener ikke følger Statens retningslinjer.

Dette er trist. Men når de kristne ikke forstår dette med å ikke røre det som er urent, så kan vi heller ikke forvente at verdens skjønner det. Derfor trenger vi profeten - og Guds levende menighet, til å tale Sannhet - midt i den store tåken. Eller har vi sovnet på vår post, like før Jesus kommer igjen....?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar