Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 22. mars 2018

22 Mar 2018 - Jesabels ånd - legger samfunn og menighet øde

Igår var jeg hos noen herlige brødre. Og fikk ett møte med Herren. Jeg fikk en profeti - som gikk langt over min forstand. Men jeg skjønte at det var ekte. Og når det gjelder å tjene Gud - er det veldig enkelt - man går alltid inn i ferdiglagde gjerninger - og forsøker aldri å hjelpe Gud. Det Gud sier - det vil Han oppfylle i sin tid - når det passer Ham.

I tider av forfall...
Men som når Gud reiste opp sterke profeter som Elias og Elisa i Israel - sterke og uavhengig av denne verdens system og andres aksept- helt avhengig av Ånden - så hadde satan sin Jesabel og Akab. Jesabel hindret Guds profeter i å tale - og slottshøvdingen - den gudfryktige Obadja - hadde gjemt 100 profeter i 2 huler og forsørget dem med vann og mat - for å hindre at de ble utryddet av Jesabel, 1 Kong. 18

Disse profetene kunne ikke være blant folket - og gi dem Herrens Ord - fordi de ble forfulgt og truet med døden på alle kanter - de var utenfor samfunnet og menighetssystemet. Den offisielle religionen var Baal dyrkelsen og Astarte - og deres prester åt alle av Kongen og Jesabels bord. Dagens Baals dyrkelse er nesegrus knebøyelse for den Islamske Baal religionen, Humanismen, Sosialismen, kommunismen og ikke minst Globalismen - hvor de fleste av disse dagens "prester" på Stortinget - eter av samme bord - ved Kongens bord. Og har som mål å styrte hva som helst - som har noe ærlig og rettferdig å si!

Bort med rettferdige politikere og rettferdige Guds Hellige
Denne ånd av Jesabel og Akab har rammet Norge hardt - og slått til i menigheten og i samfunnets øverste sjikt - bla. i Stortinget. Når de felte Listhaug - så felte de en som var satt der for å forhindre at samfunnet ble mer forråtnet - og de tenkte at det ga "husfred" å få fjernet henne. Jesabel som AP, KRF, SV og flere - hatet den oppriktige, ærlige, og oftest sannferdig, som ikke pakket inn sine budskap - og en samlet opposisjon gikk til angrep på en ikke sak. 

Akab, mange i Høyre og FRP - lot sin unnlatelsessynder få gjennomslag - og deres forsvar for hennes røst - ble som et lite vindpust - uten noen reell virkning. De ene siden (Jesabel) lot hatet og lot sin ugudelighet - uten noen form for skam - få sitt utløp - som var den rene kloakken fra menneskenes hjerter - og Akab ble som en mus i forhold til Goliats styrke og størrelse. De gjorde det enkleste ett menneske må gjøre - når de blir stilt på valg: Redd deg selv - og ofre noen andre i forsøket!

Menighetsbedrag
På samme måte så kom også Jesabel inn i menigheten - og Akab lot det få florere og gro (tross alt var Jesabel og Akab gift via alliansebygging) - og alle som stilte seg imot dem - ble isolert, satt munnkurv på, satt merkelapper på, hånet eller sett ned på. Mange av Herrens ekte profeter og Hans apostler - trakk da seg ut av de ulike lokale menighetene - ettersom de ikke orket stadig å få ett sverd stukket i ryggen - hvor de som stakk - hadde innskriften SVIK skrevet på sine panner. De rettferdige ble anklaget for å være opprørere og ikke kunne innordne seg menigheten, lederskapet og de eldste - men de som brukte merkelappene - var satt inn av djevelen - inn i sitt frafall - eller svake åndelige øyne - som ikke kunne se Herren - Selv om Han sto rett fremfor dem og talte til dem. Isteden tok de til seg humanistisk og sosialistisk tankegods og ideologi - fremfor Guds Ord - spesielt tok de sterk avstand fra Guds åpenbaringene i GT - og rammet Herrens Guds tjenere - de som Herren elsker.

Jeremia kallelsen
Mange av dem ble isolert - måtte gå i ensomhet - og isolasjon - og i sin nød - ropte de til Gud (Jeremia 15:16-18). Og som Gud formet Moses i ensomhet - borte fra den "jublende" mengden - de som satt fast i trelldom i Egypt - og som Gud formet David da han flyktet fra Saul - så tok Gud dem til side - og formet dem i sitt bilde - i mange år - hvor Han lærte dem å være uavhengig av mennesker - og fullstendig avhengig av Ham. Da de 40 årene hadde gått - og når forfølgelsen fra Saul opphørte ved dom - så reiste Gud opp sine Gudsmenn - til å bli førere. Gud tok makten fra de som forfulgte og hatet Hans sannferdige tjenere - de forfulgte som Gud hadde formet i det skjulte - og fjernet maktens folk bort fra sine stillinger.

Jesabels lære
Idag gjør Gud det samme. I åresvis har humanisme (falsk kjærlighet), kristne som er så ett med verdens system at de ikke har noen mulighet til å forstå sitt eget bedrag - fått lov til å styre det offisielle budskapet om hva en menighet er. Gud har i mange år - tillatt det - fordi Han ventet at de tok det til hjertet - og vendte om fra Jesabels lære. Bibelen sier:

"Men jeg har imot deg at du lar kvinnen Jesabel råde, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer.  Og jeg gav henne tid til å omvende seg; men hun vil ikke omvende sig fra sitt hor. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og dem som driver hor med henne, kaster jeg i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som ransaker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere efter hans gjerninger." Åp. 2:20-23.

Den falske profetinnen (falsk lære og en kontroll-ånd) som får råde i altfor mange menigheter i Norge - driver hor - med sosialismen, humanismen og pasifismen - og de er i opprør og lever i avgudsdyrkelse mot Guds evige Ord - og derfor begynner de også å forfølge de som er ekte - som ikke klarer å underordne seg "menigheten" - men disse menighetssliterne (med unntak for de oppriktige, ærlige i de ulike sammenhengene) har ingen forstand eller såpass stor kjærlighet til Sannheten at de makter å avsløre sitt eget frafall. De oppildner hverandre og støtter hverandre - mot "skriverbords profetene" og de som står utenfor og er kritiske til deres falske systemer - men klarer enda ikke å se sitt eget harde hjerte - hvor mange av dem - er på vei bort fra nåden - enda de prater om kjærlighet og nåden hver en dag.

Når den kristne går over nådens grenser
De barna som rykkes bort med død (Åp. 2:23) - er de som tar til seg deres surdeig (ubibelsk liv og lære) - og blir disipler av pastorer og systemer - framfor å gi Gud sitt hele hjerte. Og mange av de lider skipsbrudd på troen (1 Tim. 1:19-20) og blir skilt fra Herren - de går bort fra nåden - og inn i lovtrelldom (les Galaterbrevet). 

Der det ikke er Ånd - skapes det død - og døden spres rundt som en surdeig, 1 Kor.5 - på samme måte som Jesabel utryddet Herrens profeter ved fysisk å drepe dem og forfølge dem - så utrydder det falske menighetssystemet de som Herren har kalt - ved sin lære og dobbeltmoral som leves ut fra toppen - og mange som sluker denne surdeigen over tid -  dør på innsiden og havner utenfor nåden - samtidig som de tror de tjener Gud i menigheten. Måten de behandler sin neste - og spesielt de som vandrer i Ånden - som ikke er bundet av det menneskelagde menighetssystemet - avslører deres vantro og falske tro. 

Dagens bedrag - en gammel historie
Er ikke historien om Akab og Jesabel bare en kopi i dagens samfunn - av noe som skjedde i Israel for lenge, lenge side. Det åndelige har bare en tendens til å gjenta seg - i frafalls tider. Og ting gjentar seg på nytt. Tross alt - onde ånder gjør bare det de er programmert til - igjen og igjen - uten å ha fantasi til å gjøre noe annet enn den samme ondskapen - og de gjentar seg i det uendelige til alle tider - der det finnes hjerter som åpner opp for dem!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar