Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 22. februar 2018

23 Februar 2018 - Graham er død - Og Gud reiser opp noe nytt!


Jeg vet ikke om hvor alvorlig jeg skal ta en profeti jeg hørte om for flere år siden. Den gikk på at før Guds utgytelse av sin Ild - ville de som var som Moses dø. Den ene gjaldt Lester Sumrall - som var en av de gamle Guds generaler. Den andre, var denne ikke sikker på. Men nevnte muligens Billy Graham.

Nå døde Billy Graham for noen dager siden, 99 år gammel, mett av dager. Og jeg tror at det er noe profetisk over det. Og at det muligens innevarsler en siste Åndsutgytelse - muligens den sterkeste noensinne. Over de som er forberedt til å ta den imot!

Vi har hatt mange tegn på at Enden har kommet (Enden i bibelsk betydning er som en barnefødsel - med all den smerten en kvinne må gå igjennom - for så å føde frem livet - som ett bilde på Jesu gjenkomst og Hans styre over 1000 år. Så enden er ikke slutten, men en trengselstid over hele jorden for en tid - så kommer det ett Himmelsk styre).

Vi har sett de 4 blodmånene i 2015-2015,

vi har sett Jomfru tegnet på himmelrommet på slutten av det hebraiske året 5777 (2016-2017) - som varsler en oppfyllelse av Åpenbaringsboken 12 - Israels trengsel og muligens bortrykkelsen (barnet som blir rykket opp til tronen) av Guds menighet,

vi så nå i Januar en supermåne som ble både rød og blå - og var ett tegn for Israel - og kort tid etter ble ett Israelsk jagerfly skutt ned - det første siden 1982 - i en konfrontasjon med Iran/Syria, hvor Putin ringte og skjelte ut Netanyahu og stoppet Israel fra ytterligere gjengjeldelser. Iran har nå kommet nær Israels grenser - og det innevarsler ett tegn.

Vi har også Israels 70 års jubileum i det hebraiske året 5778 (2017-2018) - og ifølge den jødiske profeten som levde rundt 1300 tallet, snakket profetisk om det 10 jubelår, hvor det siste ender nå til høsten 2018 - altså 10 september. Han sa om det siste jubelåret : "betyr begynnelsen av den messianske endetiden".

Jeg har vært skråsikker over flere år, siden blodmånene, at vi har hatt en mye kortere tid på at profetiske ting skulle oppfylles. Men jeg har en mistanke om at Gud drøyer ting så lenge som mulig - for å forberede oss - til å gjøre oss klare. Når da Clinton tapte mot Trump i forfjor høst, så er helt sikker på at Gud gjorde de fordi de Hellige ba Han om å gjøre det - og Gud utsatte mange profetier om ulykker og katastrofer - til en nær fremtid. Vi har fått ett pusterom.

Derfor er det viktig å følge med hva som kan skje i år. Spesielt med Israel. Men det kan også hende - at når Israel får kamp mot seg - og vil vinne - så vil det skje noe drastisk i Kristi Kropp. Det er sånn at det finnes åndelige bånd mellom Guds menighet og Israel - og går Israel i nederlag, så hender det samme også i Kristi Kropp. Seirer Israel - så kommer det gjerne store vekkelser i Kristi Kropp. Vi er bundet sammen - og det er ett mysterium - som Gud selv har laget - som vi burde forstå bedre.

Derfor tror jeg at vi snarlig vil se en mektig utgytelse av Åndens kraft - som Peter snakket om i Apostlenes Gjerninger 2 (han snakket om "månen ble til blod" like før Herrens dag) - og at Gud har spart den siste mektige salvelsen til De av Hans Barn som er våkne og søker Ham dag og natt. De som er rede - og er villige - og som Gud har gjort ett mektig verk i - skjult for de fleste andre mennesker - de vil Gud bruke for å la Hans ild få ta del i vår Vestlige verden - og resten - hvor Gud vil ryste alt som rystet kan - med Hans kraft. Ingen kan kontrollere denne vekkelsen - den er ledet kun av Ånden - og akkurat som Moses måtte dø - før Han kunne utgyte sin herlighet over Josva og Kaleb og Israel - så har også Guds generaler av de som har sett tidligere vekkelser - nå dødd - for at en ny generasjon med troende vil reise seg - og hvor man vil bli ett mektig redskap for Gud - også her i Norge - hvor selv Stortinget blir satt i forlegenhet.

Før så snakket vi om Vårregnet (første pinseilden) og så snakket man om Høstregnet (den siste og sterkeste Pinseilden)

"Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn" Jakob 5:7.

"Og dere, Sions barn, fryd og gled dere i Herren deres Gud! For han gir dere læreren til rettferdighet; og så sender han regn ned til dere, høstregn og vårregn, først.  Treskeplassene blir fulle av korn, og persekarene flyter over av most og olje." Joel 2:22-24.

"Så forlot han folkemengden. Da han var kommet inn i huset, gikk disiplene til ham og sa: «Forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren!» Han svarte: «Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode kornet er de som er rikets barn, ugresset er den ondes barn.  Fienden som sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens ende, de som høster inn, er englene. Og slik som når ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende:  Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett.  Så skal de kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner.  Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør!" Matt. 13:24-30, 36-43.

Er du rede? For hva som kommer - uansett hva det er? Herren har full kontroll - for de som stoler på løftene i Salme 91 - som lever ett liv i lydighet og i ett hjerteforhold til Jesus!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar