Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 10. februar 2018

10 februar - Dantes Helvete

Dantes såkalte helvete drama/komedie - har visse interessante tanker - og noe er uten noen mening.

Da jeg så filmen Inferno, hvor man brukte mennesker til å skildre Helvete - på den måten Dante så det - så fikk jeg en tanke om at Helvete var mye verre. Ja, de brukte mye sterke skildringer i filmen - men fortapelsen er verre enn noen klarer å innbille seg.


Hva de forteller - de som har vært i dødsriket - for så å komme tilbake
For det første - Bibelen snakker først om Dødsriket - stedet hvor satan styrer. Og etter flere ulike vitnesbyrd - av folk som har vært der - og kommet tilbake til liv - eller folk som har fått visjoner om det, eventuelt Jesus har vist dem plassen - så er dødsriket en stor plass (som nok er i Jordens indre - ved død - så taler alltid bibelen om at de farer ned - samme som Jesus gjorde etter sin død på Korset) - hvor folk får ulike straff på ulike plasser. Alt etter sine egne gjerninger. De som syndet mot naturen - drev med en strøm av ild - lenket fast - andre var satt i groper - hvor ild ofte kom og fortærte dem - og skrikene - de fortapte skrikene - var kanskje noe av det verste - å høre millioner - sikkert mye mer - som skrek i smerte. 

Dødsriket har omtrent ingen luft å puste i - det er som man nesten suger etter luft - gjennom sugerør - og er nær til å dø hele tiden - uten at man kan dø - og åndene plager en stadig på bisarre måter. Andre ting var luktene - det luktet verre enn den verste fyllingen - en råtten ekkel lukt. Det fantes ingen grønt i Dødsriket og er verre enn ett ørkenlandskap - bare en mørk plass så man nesten ikke så noe som helst - hvor man kunne skimte noe ild på ulike plasser - eller mye ild på andre plasser - og det fantes ingenting av det vi tok som en selvfølge på jorden - som glede, venner, jobb, familie ol. - Men man kan alltid huske sitt liv på jorden - selv om det nok også ville svinne bort etterhvert - ettersom man ble mer opptatt av sine egne enorme konstante smerter. Det finnes ingen hvile i Dødsriket, som Bibelen sier:

Men de gudløse ligner det opprørte hav, som aldri kan falle til ro,   og bølgene rører opp mudder og gjørme. De gudløse har ingen fred, sier Herren." Jesaja 57:20-21.

"Og de skal gå ut og se på de døde kropper av de menn som er falt fra meg; for deres orm skal ikke dø, og deres ild skal ikke slukkes, og de skal være en gru for alt kjød." Jesaja 66:24.


Ifølge dette vitnesbyrdet til Bill Wiese - som var i Dødsriket i 13 minutter - så var det ikke Gud som sendte deg bort til fortapelsen - du sendte deg selv dit. Etter døden - så er det kun 2 utganger. Å komme til Himmelen -  ved å bekjenne Jesus som Herre, ta sitt kors opp og følge Ham. Komme til Dødsriket - plassen man kommer ved å ikke bry seg om Jesus - og kun følge følelsene. Det hjelper ikke hvor gode gjerninger du gjør, fordi Bibelen sier:


"Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke én som er forstandig,

ikke én som søker Gud.
Alle er kommet på avveier, alle er fordervet,
det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.
Deres strupe er som en åpen grav,
de har falske ord på tungen,
under leppene har de ormegift,
i munnen forbannelser og harde ord.  De er raske på foten når de vil utøse blod,  ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. Fredens vei kjenner de ikke,  og frykt for Gud vet de ikke av." Rom. 3:12-20.

Ingen blir rettferdiggjort i seg selv
Fordi ett menneske er født inn i synden - men så lenge man er spedbarn til man er en viss alder som barn - så har man forsatt Guds uskyldige natur i seg - og kommer automatisk til Himmelen ved sin død. Men en dag så har barnet blitt såpass stor at den kan skille mellom godt og ondt - og da biter "slangen" hull på uskylden - hvor ens ånd blir levende død - og en indre forråtnelse starter. 

Noen velger å ha ett godt liv - og holder seg unna så mye ondt de kan - og virker som sunne og friske medmennesker - men selv de har synder som fører til døden. Andre hengir seg til mye synd - gjør mye ondt mot sin neste - og vil få en hardere dom. Alle havner i Dødsriket - om de da ikke finner Korset her i livet. Men Dødsrikets ulike avdelinger - så får man ikke straff for ting man ikke har gjort - men samtidig - det er en fryktelig plass - uansett om det er store eller små synder man må stå til ansvar for. Det er en plass hvor det ikke finnes noe Håp. Bare stor håpløshet!

Din tilstand før du dør - avgjør hvilken evighet du kommer til å bo i
Fordi det er ens indre natur - hvilken liv som er i din ånd - som bestemmer retningen for evigheten - akkurat når du dør. Om du er kristen hele livet - og gjort store ting for Gud - men faller fra Gud 1 måned før du dør - så vil du havne i fortapelsen. Om du har vært en stor synder hele livet - men 3 dager før du dør - så tar du imot Jesus - og alle dine synder blir tilgitt - så når du dør - vil du være sammen med Jesus i all evighet. Fordi frelsen er av nåde - ikke av gjerninger - så ingen kan rose seg selv hvor dyktig man er. Alt er av nåde - selv luften vi puster inn! Og kan du noe - så er det fordi Gud har gitt deg det - såkalte talenter. Og bruker du det bare for din egen nytelse - så vil du bli krevd til regnskap.

I verden tilber man store talenter - men i Guds Natur er det oftest omvendt - de som forvalter sine pund (talenter) godt - selv om man er fattig hele livet og ingen vet om deg - men likevel så har du gjort godt der du har vært, spesielt mot din neste - så vil din lønn i Evigheten bli stor - mens eks. en Rockestjerne som har fulgt denne verdens strøm hele livet - vil etter sin død - uten korset - havne i en fryktelig plass i Dødsriket.

Norges vei mot stupet
Jeg har vært veldig bekymret over mine landsmenns vantro og syndefulle liv - som går mot døden. Jeg har hatt til dels harde budskap - for å motvirke den overfladiske "positive" (og falske) tonene, og ikke minst det falske ordet "kjærlighet" som ofte går igjen i media - uten å dekke den egentlig meningen med ordet - for å kunne redde noen av dem - så de våkner av sin falske trygghet. Ett ord til myndighetene (og folket) i dette landet:"Derfor blir dødsriket ennå grådigere og spiller opp sin munn umåtelig, og ned farer byens fornemme og dens larmende hop og dens buldrende sverm og alle som jubler i den.  Og mennesket blir bøyd, og mannen ydmyket, og de overmodiges øyne blir ydmyket.  Og høy blir Herren, hærskarenes Gud, ved dommen, og den hellige Gud viser sig hellig ved rettferdighet. "Jesaja 5:14-16.

Hva hjelper det av vi er rike, fornøyde, yrer av stolthet, overmodige, arrogante og er selvgode - når man til slutt går til tillintetgjørelse - det er hva synden gjør med alle som elsker den!

Gud følger sitt Ord - ikke følelsene
Hvorfor så strengt? Jeg vet ikke! Men Gud følger alltid sine Ord - og ser folks hjertemotiver. Gud har følelser - men følger dem ikke! Gud kan ikke lyve - som vi kan! Han er nødt alltid til å holde det Han har sagt - Ellers vil hele Universet falle sammen og jorden falle ut av sine bane - om han hadde vært like utstabil som menneskene kan være- og jeg er sikker på at alt Han har sagt, er godt gjennomtenkt - og ingenting er sagt uten at det ikke finnes en mening bak. Derfor tror jeg at det finnes en grunn til at syndere til slutt havner i Ildsjøen - om de da ikke søkte Korset i sin livstid.

Min tanke er dette bibelverset:


"Din hånd skal finne alle dine fiender, din høyre hånd skal finne dine avindsmenn (fiender). Du skal gjøre dem som en ildovn når du viser ditt åsyn; Herren skal oppsluke dem i sin vrede, og ild skal fortære dem." Salme 21:9-10.

"For Herren din Gud er en fortærende ild, en nidkjær Gud." 4 Mos. 4:10.

Da Adam, som Gud gjorde til denne verdens gud, under JHVH (som vi kaller Gud), så rådet Adam over jorden sammen med Eva. Da satan lurte dem - til å bryte budet - så døde deres ånd - og de ble under satans herrevelde. 

Den Guds ild som var i Edens hage, som omsluttet både Adam og Eva - sammen med Gud - gjorde at det var en dyp enhet mellom de alle. Da synden kom inn - så mistet de renheten og denne ilden - og Gud kunne ikke være nær mennesket lengre - for de ville ikke tåle Hans rene nærhet - som er som ild (de ville rett og slett ha brent opp). Gud måtte utvise de - og siden ødelegge hagen (noe han sannsynligvis gjorde) - for å hindre at menneskene ikke spiste av Livets tre - og ville leve evig i sin synd - her på jorden. Og Gud ga løfte om å bygge en ny bro mellom mennesket og Gud igjen - via Hans Messias, som kom 4000 år senere.

Skrekken for ett ufrelst menneske når Gud åpenbarer sin herlighet
I den tiden - fra Adam til Kristus -  var det frem og tilbake når Gud åpenbarte seg. I Hebrerbreevet 12 står det:

"Dere er ikke kommet til et fjell som en kan ta og føle på, med flammende ild, med skyer, mørke og storm,  med gjallende horn og med en røst som talte slik at de som hørte den, bad om å få slippe å høre mer. For de kunne ikke tåle den befaling som ble gitt: «Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines.»  Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa: «Jeg skjelver av skrekk.» ...." Hebr. 12:18-22.

Israel menighet hadde ikke Jesu blod som renset dem fra deres synd - og de skalv når Gud kom nær. Det var ubehagelig - selv Moses som levde nær sin Gud - sa at han skalv av skrekk. Og de fikk beskjed om å ikke komme nær fjellet - utenom Moses. For da ville de dø. Fordi JHVH er fortærende ild - og Hans ild ville ha slukt dem opp - uten den (de) Han hadde helligjort.

Adams synd - førte til at jorden ble en såkalt nøytral plass - dvs. hvor Gud mer eller mindre dro sin herlighet bort! Fordi vi mennesker kan ikke leve i synd - og så leve nær Ham. Men i Evigheten - så vil det ikke finnes noen nøytral plass - men hele universet og alt som er - vil bli oppfylt av Hans nærhet! Og tenk da på synderne - som døde i sin synd - deres ulike synder som da sitter fast i dem - som er en del av deres ånd og sjel - vil merke smerten av Hans nærhet - som en ild - som en ildsjø - og ingen kan forstå dybden av den smerten. Det er Helvete - eller Gehenna som det
Den evige slutten - for den som har forkastet
Kristus
heter på hebraisk - Gehenna var en søppelhaug utenfor Jerusalem ca 600 f.Kr. - som når de brente søppel, døde forbrytere, barns kropper som var ofret til avgudene etc - så brant det i flere måneder - som en vill brann.

Be om nåde i denne nådens tidsalder
Når Gud skaper en ny himmel og ny jord - så vil Gud fylle alt i alle - også synderne! For Gud er skaperen - og Han vil utbre seg over alt. Som menneske - burde vi søke Jesus Kristus nå - og få forsoning for våre synder (som ett menneske kun har tilgang til i dette livet). Han har betalt for alle dine synder - og ingenting av det du har gjort - blir husket når du Bekjenner Jesus som Herre - og følger Ham. Alt blir lagt i glemselsens hav - pga Jesu blod. Så søk Ham nå - mens Han er å finne!

Be - og men det du sier:

Jesus jeg omvender meg fra min synd og om tilgivelse fordi jeg har krenket dine bud, og ber deg å fylle opp mitt hjerte med Deg. Jesus jeg gjør deg til Herre over mitt liv, og vil følge deg uansett hvilken vei du leder meg gjennom livet. 

Ber du den bønnen, og mener den, så vil frelsen komme inn i din sjel. Du vil merke det - om ikke med en gang - så kan det komme noen dager eller uker senere. Frelseopplevelsen er heftig - men du vil også merke at det er motstand mot din nye tro. Dine slektninger du før hadde god kontakt med - vil muligens nå snu ryggen til deg, vennene dine synes du har blitt rar og annerledes, og arbeidskollegavene vil også merke en forskjell - at du ikke lenger går på Dødens og Fortapelsens vei som de gjør - og du vil forstå - at å følge Kristus her på jorden - er ikke alltid enkelt - men har du fått tak i skatten Kristus - vil du heller aldri slippe den! 

Uansett pris - om man dør eller lever - så gir vi Kristus all ære -uansett prøvelser og smerter - for utgangen på den - vil bli bra. Gud er trofast hele livet, selv når du ikke alltid forstår hva Han gjør og hvordan Han virker i livet dit! Han jobber med deg for å gjøre det beste - for å forberede deg for det Evige - å alltid bo i Hans ilds nærvære - hvor ilden ikke kan skade deg - men heller gi deg en enorm glede - som ingen vil ta fra deg - om du ikke slipper frelsen på Kristus her nede!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar