Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 30. januar 2018

30 januar 2017 - Abimelek - et bilde på hevnens og splittelsens ånd

Historien i Bibelen om Abimelek fanget min oppmerksomhet. Jeg opplevde at mye av historien kan også sammenlignes mot dagens samfunn.

Gideon seier - og avgudsdyrkelse
Vi har lest om den modige Gideon (Dommerne 6 og 7), og hans 300 krigere - som beseiret den mektige Midjanittiske hæren på en overnaturlige måte. Det som er mindre kjent, er hans avgudsdyrkelse etter seieren Dom. 8:27 - som også ble en snare for hans hus. Og Gideon hadde mange koner, derav 70 sønner. En av sønnene, var med en medhustru (altså på godt norsk: En elskerinne) og het Abimelek.

"Da Gideon var død, begynte israelittene igjen å drive hor med Baal-gudene. De gjorde Baal-Berit til sin gud. Israelittene tenkte ikke på Herren sin Gud, som hadde berget dem fra alle fiender omkring dem. De viste ingen troskap mot Gideon, mot Jerubbaal og hans hus, på tross av alt det gode han hadde gjort for Israel." Dom. 8:33-35.

Baal
Baal dyrkelsen, som ofte var en snare for Israel - har mye felles med Allah tilbedelsen. Og går man dypere inn i Islam - så vil man se det urene dyrkelsen rundt Kaaba (se artikkel om Islamisme). Også det at visse sekter i Islam - pisker seg selv til blods, og noe lignende kan man se når Elias konfronterte Baal dyrkelsens profeter - som rispet seg selv til blods - hvor de konkurrerte med hvems Gud som kunne komme med Ild - les 1 Kong. 18.

Abimelek - morder og sviker
For Gud var dette ondt, og følgende skjedde. Abimelek dukket opp:

Og han (Abimelek) kom til sin fars hus i Ofra og slo ihjel sine brødre, Jerubba'als sønner, sytti mann på én sten; men Jotam, Jerubba'als yngste sønn, blev igjen, for han hadde skjult seg.  Da samlet alle Sikems menn seg og alle de som bodde i Millo, og de gikk avsted og gjorde Abimelek til konge ved minnesmerkets eik i Sikem.

Da Jotam fikk vite dette, gikk han opp på toppen av Gerisim-fjellet; der stod han og ropte høyt og sa til dem: Hør på meg, dere Sikems menn! Så skal Gud høre på dere. Det hendte engang at trærne ville salve seg en konge, og de sa til oljetreet: Vær konge over oss!  Men oljetreet sa til dem: Skulle jeg gi avkall på min fedme, som Gud og mennesker ærer meg for, og gi meg til å svaie over trærne? Da sa trærne til fikentreet: Kom du og vær konge over oss! Men fikentreet sa til dem: Skulle jeg gi avkall på min sødme og min gode frukt og gi meg til å svaie over trærne? Da sa trærne til vintreet: Kom du og vær konge over oss! Men vintreet sa til dem: Skulle jeg gi avkall på min most, som gleder Gud og mennesker, og gi meg til å svaie over trærne? 

Da sa alle trærne til tornebusken: Kom du og vær konge over oss! Og tornebusken sa til trærne: Dersom det er deres oppriktige mening at dere vil salve meg til konge over dere, da kom og søk ly i min skygge! Men hvis ikke, da skal det utgå ild fra tornebusken og fortære Libanons sedertrær. 


Så hør nå: Dersom dere har gått oppriktig og ærlig frem ved å gjøre Abimelek til konge, og dersom dere har gjort vel imot Jerubba'al og hans hus, og dersom dere har gjengjeldt ham det han gjorde dengang min far stred for dere og vågde sitt liv og frelste dere av midianittenes hånd - men dere har idag reist dere imot min fars hus og slått ihjel hans sønner, sytti mann på én sten, og gjort hans trellkvinnes sønn, Abimelek, til konge over Sikems menn, fordi han er deres bror - dersom dere nå idag har gått oppriktig og ærlig frem imot Jerubba'al og hans hus, da gled dere over Abimelek, og da gleder også han seg over dere! Men hvis ikke, da gå det ut ild fra Abimelek og fortære Sikems borgere og dem som bor i Millo, og ild fra Sikems menn og fra dem som bor i Millo, og fortære Abimelek." Dom. 9:5-20.


Abimelek fikk en profeti mot seg - som talte om en hevn (høst) mot hans ugjerning
Abimelek som hadde vokst opp i Sikem, strevde etter makt, og var tydeligvis misunnelig på halvbrødrene som hadde bedre posisjon i samfunnet. Derfor drepte han alle, utenom en. Og denne ene, stilte seg opp, og talte profetisk til dem. At deres gjerninger - ville komme tilbake til dem selv i samme mål. Det bibelen kaller så og høste. En ild ville komme fra tornebusken (Abimelek) og ville brenne opp Libanon sedrer (dvs Sikems innbyggere)  og til slutt - ville ilden komme tilbake og sluke Abimelek (som er ett bilde på Eliten - kongen).

Bibelen er en mønsterbok på åndelige spørsmål og åndelige lover - som alltid vil inntreffe når man gjør handlinger i strid med Bibelen eller når man gjør det Bibelen definerer som godt


Akkurat som tilfellet Abimelek - så vil jeg bruke historien til å peke på Norges brudd av åndelige lover.  Nemlig Abort - eller fosterdrap. Norge har siden 13 juni 1975 - drept over 600.000 små barn. Og akkurat som Abimeleks (bilde på den norske stat ) og Sikems innbyggere (bilde på Norges innbyggere). Norge har gjort seg skyldig - fordi vi valgte Ablimelek (AP - Sosialisme) til vår konge - og Sikems (oss innbyggerne) er dens medsammensvorne - den ene dreper og den andre samtykker - og de forener seg til å bli ett i tanke og gjerning.

Jo mer synd, jo mer forakter man kristendommen.
I takt med syndene i nasjonene - så går vi til angrep mot kristendommen og kristendommens bærere - de ekte kristne som følger Jesus i Ånd og i Sannhet - fordi vi har glemt hva godt de troende har gjort mot Norge - og fedrenes Gud som har velsignet Norge fremfor de fleste andre nasjoner. Vi kan lese i historien, at Abimelek var sønn av Gideon - en mann som hele Israel sto i takknemlighet til - og ikke minst hans Gud som gjorde vel mot Israel ved Gideons hånd - og likevel så drepte Abimelek alle sine halvbrødre - Gideons sønner - og Sikems innbyggere samtykte ved å gjøre Abimelek til konge. De foraktet Gud og de som hadde hans stempel på seg - akkurat som den sosialistiske regjeringen gjør. Norge vokste ved Guds nåde - sosialistene tar æren selv - samtidig som de tråkker ned landet i gjørma - skritt for skritt. Selv om vi har en blå-blå regjering for tiden - så praktiserer de temmelig ofte sosialistisk naivitet, kortsynthet, å bryte budene (om en noe saktere enn hva AP gjorde), å fremme synd fremfor rettferdighet mm.


Splid mellom Abimelek og Sikem
"Abimelek regjerte over Israel i tre år. Da sendte Gud en ond ånd, som satte splid mellom Abimelek og Sikems menn, og Sikems menn falt fra AbimelekDette skjedde for at voldsgjerningen mot Jerubba'als sytti sønner skulle komme over Abimelek og deres blod hevnes på ham, deres bror, som hadde slått dem ihjel, og på Sikems menn, som hadde støttet ham, så han kunne slå sine brødre ihjel. Og Sikems menn la folk på lur mot ham øverst oppe på fjellene, og de plyndret enhver som drog forbi dem på veien; dette ble sagt Abimelek. " Dom 9:22-25

Den nesten usynlige splittelsen i Norge
Abortloven føder det som Bibelen kaller en Ond Ånd - som setter splid mellom de herskende og dens innbyggere. Det finnes vel ingenting som har splittet Norge mer enn de Styrende fra den Rød-Grønne - nå til de Blå-Blå og dens Storting - som fører politikk og lover som strider mot folket. Spesielt er det globalismen mange nordmenn føler at de blir dratt inn i - mot deres vilje. Og ingen klarer å hindre Eliten til å gjøre valg - som strider mot norsk følelse av uavhengighet og ytringsfrihet. 

Splittelsen i form av masseinnvandring
Det er spesielt innvandring som splitter - fordi deres tilhengere - fordømmer den annen part for å være "rasister", "narsister" (navlebeskuere), "kjærlighetsløse", "brunskjorter" og selv tilhenger av "nazismen" og meget "fordomsfulle". Tilhengerne av innvandring er fylt opp med følelser - som de ikke klarer å kontrollere - og må rope det ut i media og det sosiale nettverket - mens landets motstandere (de imot innvandring) - er som oftest sindige - forsøker å komme med fakta - og forsøker å komme inn i hjernen på dem til å tenke fornuftig (som er like vanskelig - som å forsøke å overbevise en sekt fra å avstå noe de kunne tenke seg å dø for).

Jeg skal ikke nekte for at jeg støtter den siste gruppen - samtidig som jeg forstår at heller ikke de kan forstå den onde ånden som har bedratt disse menneskene  - som også har bedratt mange av de som er motstandere mot den sosialistiske globalistiske ufornuftige politikken - pga Landets synder. 

Vi må heller ikke glemme at de som leder landet - er som en paraply for folket - for dens rettferdighet holder ondskapen borte - mens dens urettferdighet - blir som en sønderslått paraply - hvor "uvær" og "ulykker" kan ramme de som paraplyen egentlig skulle beskytte mot.

Som Bibelen sier "Rettferdighet opphøyer et folk, men synden er folkenes vanære." Ords. 14:34.

Hevnen og gjengjeldelsen / Guds dom
Og videre:

"Så brøt Abimelek opp om natten med alle de folk han hadde hos seg, og de la sig i bakhold mot Sikem i fire hoper. Nu kom Ga'al, Ebeds sønn, ut og stilte sig i byporten, og Abimelek og de folk han hadde hos seg, brøt frem fra bakholdet.....Og Abimelek stred imot byen hele den dag og inntok byen, og folket som var der, slo han ihjel; og han rev byen ned og strødde salt over den." Dom. 9:34-35, 45.

Her startet dommen mot Abimelek og Sikems innbyggere - hvor de begynte å sette seg opp mot hverandre. Abimelek inntok byen - og drepte innbyggerne - men forsto ikke at han utførte en dom mot det han selv hadde startet. Onde ånder som hadde startet alt - fordi de fant villige mennesker som ville gå deres ærend - fullførte nå sitt eget verk - og lot Sikem smake frukten av de 70 døde - de som var under velsignelse, pga hva faren hans, Gideon, hadde gjort for Israel. 

Dom er ikke nødvendigvis bare at Gud strekker ut sin hånd og ødelegger - men også at Gud vender ryggen til den naturlige beskyttelsen han har rundt enhvert menneske - og overgir de til deres egen synd - og de blir overgitt til onde ånder - hvor man får ete frukten av det man har sådd. Høsttid er aldri morsomt!

Vi sår og vi høster
Jeg tror du har forstått budskapet. Staten (Ablimelek) gjør overtramp mot sine innbyggere (Sikem) - ved å lage lover ved å begrense deres frihet. En Statlig overtramp som mer og mer blir synlig, er Barnevernet - de har mer og mer blitt autoritært - spesielt mot de kristnes barn - de har blitt en stat i staten - og ingen politikere går inn og regulerer dem (les om hvordan de Blå Blå nektet å ta imot en mektig delegasjon fra Romania), uansett hvor mye feil de måtte gjøre - og det gjøres mye feil - og flere familier er blitt ødelagt pga deres feilvurdering.

Statens barn Staten har også som mål å gjøre dine og mine barn til Statens barn - hvor man utfører en hjernevasking uten sidestykke i norsk skole i historisk perspektiv - spesielt så fordreier de historie (som teks. krigen i tidligere Jugoslavia - og nåde deg om du kommer med noe annet enn hva media har propagandert i åresvis), fri sexualundervisning (les litt om utdrag i pensum 10 klasse i 2015) og en syk opptatthet i KRL til å demonisere kristendommen (som nå nylig, hvor de hadde video fremvisning på 3 år vdg.skole - med tittelen "Gud er ond" hvor de manipulerte Bibelen på det groveste) - som er en manipulering for barn om hvem Gud er! Man lærer også barna å leve innenfor den sosialistiske boksen - og få våger å tenke utenfor - spesielt i emner som Bibelen og Islam (da kan du få problem både med lærere og Barnevern). Meningen er at du skal leve ett A4 liv - diktert av den norske staten - ved hjelp av dens propaganda apparat Media.

Abimeleks egen undergang
Men dommen begynte også å innhente Ablimelek - han som startet alt sammen - opphøyd av Sikems innbyggere (tenk over hvordan norske velgere i åresvis har vært trofast mot AP). Og følgende skjedde:

"Deretter drog Abimelek til Tebes, og han kringsatte byen og inntok den. Midt i byen var det et fast tårn; dit flyktet alle menn og kvinner, alle borgerne i byen, og de stengte efter seg og steg opp på tårnets tak. Så kom Abimelek til tårnet og kringsatte det; han gikk nær til tårnets inngang for å sette ild på det.  Da var det en kvinne som kastet en kvernsten ned på hans hode og knuste hans hjerneskalle.....Da nå Israels menn så at Abimelek var død, gikk de hver hjem til sitt. Således gjengjeldte Gud all den ondskap som Abimelek gjorde mot sin far dengang han slo sine sytti brødre ihjel. Og all den ondskap som Sikems menn hadde gjort, lot Gud komme tilbake over deres hode, og Jotams, Jerubba'als sønns forbannelse rammet dem." Dom. 9:50-53, 55-57.

Til slutt, da Abimelek skulle innta en by som ikke hadde vært med på sammensvergelsen, så fikk han heller ingen makt over folket (pga deres uskyld i denne saken). Og han døde i sin iver etter blod - og endte sin siste gjerning der. Som det står - alt hans ondskap kom tilbake på hans eget hode - og innbyggerne som støttet ham - fikk også smake den bitre etterhøsten av sin egen ondskap.

Snarlig har også Norges elite (Abimelek) kommet til veis ende - og antagelig så er det russerne som vil utføre dom - og dele Norge. Som mange Gudsmenn har profetert over. Og en av de siste profetiene ble frembrakt av Jan Willem Van der Hoven:

"Norge kommer til å bli delt. dere kommer til å måtte betale deres
pris.... Denne boken (22 juli profetien) er Guds siste advarsel til Norge. Hører dere hva jeg sier? Det kommer ingen flere advarsler. Dette er den siste. Enten kommer dere til å bli ødelagt, eller så tar dere Norge tilbake!... Hvor mange ulykker må komme deres vei? Vil dere at Putin skal komme ned til Trondheim og dele landet deres, fordi dere har sørget for å dele Israel gjennom Oslo-avtalen?... Norge og Israel står så overfor den samme trusselen. Norge står i fare for å bli delt av Putin, og Israel står i fare for å bli delt av onde islamistiske krefter!"

Drive hor med Baal gudene

Som står beskrevet i Dom. 8:33-35, så begynte israelittene å bedrive hor med Baal gudene. Og resultatet ble drapet på disse 70 stykkene - hvor de til slutt gjorde ende på seg selv. 

Å drive hor med Baal - er først og fremst å bryte Guds bud (være utro mot Gud - som velsigner og beskytter landet) - i forhold til den kallelsen Gud ga Norge. Norges fedre ønsket å ære Gud - og mye tyder på at det var Kristendommens ånd som gjorde at det ikke ble krig mellom Norge og Sverige i 1905 (Den Svenske Kongens søster hadde vært på vekkelsesmøter - og kom til sin bror og sa at de ikke måtte krige med broderfolket) 

Kristendommen har gjort at Norge har enda - selv som frafallen - samvittighet ovenfor mye av det som er galt - som å stjele, lyve, hore etc. Mens mange menn som kommer fra fremmede kulturer (og det finnes gode hederlige unnatak) - eier ikke den samvittigheten - og synes Norge (og Sverige) er et enkelt mål for å få seg goder selv - enten det er voldtekter, stjele, lyve etc. Det er kun Kristi Ånd som virker på oss til å være ærlige mot hverandre - mens antikristens ånd gjør det motsatte - hvor vi ikke har noen samvittighet ovenfor rett og galt. Derfor vil også Norge på sikt revne/splittes - pga mengden problemer vi vil få bla. med Islam. Norges mentalitet blant de etniske norske rundt moral er også temmelig fallende - og det blir også mer vanlig med alle mulige sexkulturer (Baal dyrkelsen hadde mange fruktbarhetsritualer) - kjønn - homosexuelle gifter seg i kirken (noe prestene bare noen tiår tilbake - hadde protestert vilt på - om det hadde blitt innført da) - og hvor vi elsker vold og alt annet som Guds Ord advarer mot.

Israel
Andre ting som vekker Guds vrede i dette landet - ved siden av abort - og en av de viktigste er Israel. I takt med vår løssluppenhet og vår umoral - så var vi med å svike Israel inn i en falsk fredsavtale i 1993 - og det spesielle med det - er at det ligger en spesiell forbannelse over de nasjonene som våger å røre ved Jerusalem og Israel, ifølge 1 Mos. 12:3 - les hva skriften egentlig mener med dette Bibelverset.

Etter hemmelige avtaler mellom Rabin, Peres og PLO - Arafat, som var totalt forbudt etter Israelsk lov, og hvor man gikk bak ryggen til de israelske velgerne - så var nordmenn vertskap for dette sviket. For å forstå ondskapen - må man forstå hvem Arafat er - les her om voldtekten av Libanon utført av PLO og Arafat avslørte hensikten med "fredsavtalen". Og norske (AP) politikere valfartet ned for å besøke Arafat. Grunnen til at Oslo avtalen i det hele tatt ble født - var at President Bush senior (1989-1993) nektet å gi lån til Israel - og Israel trengte dette lånet for å kunne bosette jøder fra Russland - og dette felte den kompromissløse Shamir - til fordel for den uærlige og falske regjeringen til Rabin og Peres - som løy for israelerne før valget, og snudde tvert om og falt de israelske velgerne i ryggen - i "fredens" navn (les om Israelske lederens rolle i å lure sitt eget folk).


Kristne som åpnet opp for den antikristelige bedraget
Også Kristi kropp ble rammet av samme falske ånd - via Guds general (som en sterk herlig kristen bror kalte ham) Aril Edvardsen - som tok denne onde mannen Yassir Arafat i hånden (hvor Hussieni var Arafats mentor (lærer) og slektning - en venn av Adolf Hitler - og ifølge flere eksperter ansvarlig for å få igang "Den endelige løsning"):

og likevel - Edvardsen ba om tilgivelse for hvordan kristne behandlet palestinerne.

Dette var håndtrykk med djevelen. Og den ånd som var over Arafat - kom overrumplende og snikende inn i den før så trofaste Guds menighet - hvor mange ble i tvil når Edvardsen formidlet sitt budskap - hvor man kastet vrak på tidligere åpenbaring man trodde på i Guds Ord - om Guds forhold til Israel som er helt spesiell. Pga svakt åndelig lederskap i Norge - så spredte det seg en ånd av forvirring inn blant mange kristne - som heller lyttet til ledere - enn Guds Ord!

Som vi har gjort mot Israel og vår neste - vil det også bli gjort mot oss
Norge, USA og media - og de venstrevridde mediene og kreftene i Israel er skyld i å ha åpnet "pandoras eske" over Vesten. Og dom vil komme til enhver en av dem - når tiden er inne!

Da Gud samtalte med Abraham, 1 Mos. 18, om den domsutsatte Sodoma og byene rundt - så ba Abraham for byene - og etter å ha bedt ned antallet fra 50 til 10 - så sa Gud at om det fantes 10 rettferdige i Sodoma - skulle han spare byen for deres skyld. Men Han fant bare Lot, og hans familie - tilsammens 4 - og da de ble reddet ut - og de som var igjen - ble totalt utryddet. Pga kristne som ber for Norge - og USA - så holder Gud de store dommene borte-  Men både Norge og USA har fått sine store advarsler - Norge: 22 Juli 2011 - USA - 11 september 2001 (legg merke til at tallet 11 går igjen - som er ett tall satanistene bruker ). 
Neste gang kommer det ingen advarsel!

Baal dyrkelsens menneskeoffring og dens konsekvens
(I antikken brente fønikerne i Kartago sine barn til Baal).Vi har brutt budene - og det finnes et utallige offer i vår velstandsstat - men fordi vi har pakket det inn i vakkert papir - så er det få som skjønner alvoret i slakteriet via abortindustrien. Abort ble først innført begrenset 13 juni 1975 - før den ble fullt ut realisert i 1978. Den 13 juni 2016 - ble Finanssystemet revet bort fra Norge og lagt under EU. 41 år etter loven ble innført - først og fremst var loven pga økonomiske interesser (barn i mors liv kunne hindre en kvinne eks. i å utdanne seg - eller man tenkte på de økonomiske byrdene) - så startet Gud det første skrittet med å avskaffe Norges rikdom. Vi sår og vi høster. Abimelek (staten) gjennomførte blodbadet (abortloven) og Sikems (Norges) innbyggere tok i bruk loven - som ett gode for ett "friere" og "selvstendig" liv. Men til slutt må man betale prisen for våre "fornøyelser".

Jeg har medynk med kvinner/jenter som er gravid - hvor alle har overlatt henne - faren til barnet, kanskje foreldre ol. - og man kommer i en umulig situasjon - men å drepe barnet - vil ikke løse noe annet enn at man får skyld over seg. Og det vil bli en tung byrde å bære gjennom livet. Korsets kraft er da det eneste som kan rense fra selv en sånn stor synd.

Hindre profeten i å tale - og ytringsfriheten faller

I dokumentaren "en prest og en plage" med bla. Børre Knudsen - så står disse feministene og vanlige folk i gata - og skriker til dem - holder hånda over munnen til Børre - så han kan tie. På samme måte som vi hindrer Guds profeter å tale - så er vi idag i ferd med å miste vår ytringsfrihet (Dagens humoristene våger ikke å kritisere staten - men ler og håner de som nettopp gjør det - og ingen våger å kritisere Islam - enda det finnes enorme motsetninger i hele boken). Vi sår og vi høster. Som Bibelen sier "Vind sår de, og storm skal de høsteHosea 8:7.


Over: Vi hindrer Guds tjenere å tale Guds Ord - 
og vi mister nå mer og mer vår egen ytringsfrihet


Innvandring fra Baal dyrkende land
Og frukten av Norges inntrede inn i terrorens og hatets fiender -  ble en større og større grad av innvandring fra Baal dyrkende land, i såkalte muslimske land (som tidligere tider var influert av mye kristendom - før Islam ødela alt). En ond ånd hadde revet ned fornuften til våre politikere, ledere, kristne ledere, media ol. - og vi inviterte inn så mange muslimer som helst i "kjærlighetens" navn - men som Guds Ord sier

"Men dersom noen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro." 1 Tim 5:8.

Regjeringen ble som Abimelek og innbyggerne som Sikems innbyggere - unntatt de som ikke likte det onde vår sosialistiske regjering gjorde! Og istedenfor å ta seg av sine egne (det har "aldri" vært tilgang til nok penger til eldrehjem/sykehjem ol) , så begynte vi å sløse milliarder for å hjelpe folk som ville ødelegge vårt land. Våre ledere foraktet sine egne innbyggere, akkurat som Abimelek foraktet Sikems innbyggere - og motsatt.

Ett bilde på den åndelige forblindelsen For å forstå hvor åndelig dette her er - så kan man ta en historie fra Sverige - der innvandringen har kommet ut av kontroll. En Svensk kvinnen som jobbet med flyktninger - innledet ett forhold til en 18 år gammel Afghaner. Kvinnen hadde en 12 årig datter - som denne Afghaneren stadig gjorde sexuelle tilnærminger til. Til sist gikk han over streken - men selv da - så ville ikke kvinnen anmelde han - av frykt for at han skulle bli sendt tilbake (innvandring var viktigere enn hennes egen datter) - til slutt var det den fraseparerte faren som tok affære og anmeldte Afghaneren.

Her ser du hvordan onde ånder jobber. Kvinnen var desillusjonert og var proppet av så mye urene følelser - som hun trodde var kjærlighet og en rettferdig handling - og klarte ikke å se skaden mannen påførte både henne selv og hennes datter. Dette er syndens makt - og for å ha sagt det - dette er ingen kjærlighet - bare begjær!

Globalismens våte drøm - ett bilde på Babels tårn Globalismens våte drøm er ikke fordi vi alle skal være inkludert - men for å utrydde nasjonal selvstendighet - sånn at en liten Elite kan styre oss alle. Og de bryr seg ikke om den enkelte eller dens skjebner - det omahndler til syvende og sist bare makt - rå makt - og fullstendig kontroll over enkeltindividet. Og med tanke på den teknologiske utviklingen - så burde man ikke gi makt til ett lite fåtall. Vi må heller ikke glemme at globalismens mål - er å skyve frem Islam - og overkjøre kristendommen. Islam blir brukt for å marginalisere det gode som kristendommen gjorde for Europa i flere århundre - bla. hindret 2 invasjoner fra Islam - fordi Europerene hadde sin religion (selv om Katolismen ikke er forenlig med sann kristendom - så slapp ikke Europerne inn andre ting som erstatning - den ytre kristendommen holdt borte ett åndelig vakuum - noe den ikke gjør lengre).

Innvandring - de som har måtte få bære innvandringens bakside

For de jentene/kvinnene som har opplevd voldtekter av Allahs sønner - sitter igjen med dyp fornedrende smerte - hvor media nekter å opplyse hvor voldtektsmennenes opprinnelse er fra. Eller de guttene som har blitt slått med uprovosert vold av Allahs sønner - disse sønnene kommer oftest som i en flokk med villhunder for å ta den svakere part - får smake innvandringens bakside (bare så det er sagt - det finnes mange flotte innvandrere , spesielt de som fornekter Koranen og dens voldelige vers), ved at man forfølger de kristne, de vantro, eller andre "mindreverdige"- Media hjelper til med å splitte Norge - ved å være partisk - og ett middel for Globalismen. Media er propagandakanalen for Statens sosialistiske åk - Og/eller media er de som dikterer politikerne, freder dem de vil, og anklager dem de vil - gapestokken er enda ikke avskaffet - men står utstilt på "hvert torg" i dette landet!

Eliten og folkets forakt for det kong Haakon sto for
Akkurat som Abimelek - så hemmer lovløsheten vår åndelige skarphet - og via det så slår man istykker arven og oppløser sakte men sikkert vår egen etnisitet og egenart - det som våre gudfryktige forfedre ga oss - gjennom blod og tårer - og vi sang "ja vi elsker" med stolthet - mens de tenkte på at Gud holdt sin hånd over Norge. Vi sang Fedrelandssalmen og tenkte på at om ikke Gud beskytter grensene, så vokter vaktmannen forgjeves (Salme 127). Kong Haakon sa :

Når ulykken rammer Norge - så kan ikke Norge skylde på noen andre enn seg selv! De kristne - for de hørte på falske og overfladiske lærere og åpnet opp for antisemittistiske følelser! Jøder - fordi de ikke tok sin åndelige arv på alvor - og flyttet til Israel (derfor vil også Gud sende jegere ifølge Jeremia 16:16 - for å få jaget de hjem) - Verden (norske innbyggerne og eliten) fordi de våget å trosse Guds lover - og ønsker å tillintetgjøre ett foster - mens de selv mener det bare er en celleklump uten følelser (selv om det er beviselig at foster kjenner mer smerte enn voksne) - og fostret blir daglig delt opp med kirugens kniv - på lik linje med IS henrettelse. Fordi de våget å trosse Guds Ord ved å bli overmodige til å dele bort Herrens land til deres fiender - og at de våget å trosse Budene om at sex tilhører kun ekteskapet til mann og kvinne - og eksprimenterer seg frem til alle mulige kjønn og ekteskap - som både er ett spott og opprør mot Han som skapte alt godt!


Og vi så hva enden var for Abimelek og Sikems innbyggere - som også kan bli en skjebne som rammer vårt land. Er vi klare for å møte dommen ? Eller skal vi vende dommen (les Jonas bok).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar