Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 16. januar 2018

2018 - det året da vi avskaffet Gud

Ingen er så fornøyde - enn de som rakker ned på Grunnvollen til samfunnet -
samtidig som de hardnakket fornekter den påstanden
Hareide tar til motmæle mot sekulariseringen
Jeg skrev en artikkel på starten av 2018 om Jeløy Radio og regjeringsplattformen, som jeg tror var profetisk. Så skriver ABC nyheter dette:


"KrF-leder Knut Arild Hareide mener Venstre gjør den nye regjeringen «ytterliggående sekulær». Han får støtte av nestleder Olaug Bollestad.

«En av de tingene jeg reagerer mest på er at den bærer preg av at Venstre har fått gjennomslag for en nokså ytterliggående sekulær tilnærming.», skriver Knut Arild Hareide på sin hjemmeside i en til ham å være usedvanlig skarp tone."

Hareide sier videre:

"– Regjeringen har tatt helt bort verdigrunnlaget som samtlige regjeringer de siste årene har hatt i sine erklæringer, og man sier at tro og livssyn skal være en privatsak, fortsetter han.

– Dette er på kollisjonskurs med tanken om det livssynsåpne samfunnet. De kristne verdiene har en betydning for vårt samfunn og bør anerkjennes av regjeringen, mener Hareide."

Fra Jeløya slås likestilling mellom alle trossamfunn fast.

Det eneste som nevnes om det kristne, er at «Den norske Kirke har en historisk og størrelsesmessig særstilling, som anerkjennes uten at prinsippet om likebehandling skal rokkes ved.»

Den nye regjeringen vil fullføre skillet mellom stat og kirke."

Hareide sier også på FB:

" En av de tingene jeg reagerer mest på er at den bærer preg av at Venstre har fått gjennomslag for en nokså ytterliggående sekulær tilnærming. Alle referanser til vårt felles verdigrunnlag fra kristendommen og de humanistiske verdiene, er helt borte. 

Til og med de rødgrønne partiene med SV brukte plass på å fremheve den kristne kulturarven i sin erklæring fra 2005!

Høyre og Frp har til og med gått med på å skrive at tro og livssyn er en privatsak. Hvis det er noe denne høsten har lært oss er det at livssyn, menneskesyn og verdier er alt annet enn «privat»."

Vi avsatte Gud med ett pennestrøk 
Det er viktig å se at en regjering for første gang i nyere historie - jevnstiller den kristendommen som var særpreget for Norge - med  hedenske religioner - fordi det er ingen skille i deres øyne! For første gang har en regjering avsatt Gud som høyeste autoritet - i sin regjeringspakt - og da får vi som Fedrelandssalmen sier (som gjengir salme 127):

"Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider de forgjeves som bygger på det; dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves"

Og dermed så sier vi til maktene og myndighetene- og til Gud i himmelrommet: Vi vil ikke at Gud (JHVH) skal vokte våre grenser - vi klarer oss selv - med andre typer guder vi kan følge! Og da tenker jeg at en dom kan ligge nærmere i tid enn hva vi ønsker å tenke på! Tross alt, det er bare Gud som kan holde selv ett så stort land som Russland på avstand!

Det Hareide sier, er helt riktig, Selv om han også må ta sin del av ansvaret, at Norge blir avkristnet. Bare for å saxet fra Dokument.no:

"Olaug Bollestad, KrF-politiker fra Stavanger, etterlyste kristne verdier i Jeløya-plattformen. De har KrF forlatt for lenge siden. Det var KrF som insisterte på at den nye diskrimineringsloven måtte omfatte familien, slik at barna kan klage myndighetene inn til politiet, hvis de ikke får skifte kjønn eller religion. Akkurat som i Stalins Sovjet.

Denne loven er administrert av en FrP-statsråd."

Men når man kaster ut Gud, og sidestiller Gud med Allah og alle andre små avguder, så må jo Norge ta til seg en Gud som er over de alle? Ved ett åndelig vakuum, så må vi fylle det opp. Og Hareide forklarer selv hva han i praksis setter før Bibelens Gud, og som også er Norges nye avgud i hele samfunnet, hvor man begynner med å lære prinsippene i Barnehagen:

Klimapolitikk

Hareide sier "Klima- og miljøspørsmålene fikk ikke plass i regjeringens opplisting av deres åtte hovedprioriteringer i forrige regjeringserklæring.
 – Jeg er fornøyd med at disse nå rykker opp til fremtredende plass, sier han.

Det høres kanskje uskyldig ut. Men miljøets balanse kommer i balanse når menneskene er i balanse med Naturen Skaper - og han heter ikke Allah! Men JHVH - Bibelens Gud - og Hans Sønns navn er Jesus Kristus! Våre fedre visste hvor viktig det var å ære Gud - og derfor finnes det såpass mange Bibelske symboler i flagg, nasjonalssang etc. som forteller hvorfor den norske kulturen har hatt en suksess. Og dette sa Kong Haakon:

Kongens Nei - var et Nei som trosset Regjeringen - og som gjorde oss mer stolt som folkeslag. Kongen ønsket ikke å gi bort den friheten han mente det var verdt å kjempe for. Mens regjering og Storting idag, går frem akkurat som de ønsker - selv om man trosser mannen i gata og kulturen som de selv har vokst opp i. Vi vil nyte frukten av kristendommen - men samtidig som vi bruker all energi for å bryte den ned


Utfordring: Økonomi/klima: I følge NRK.no , så må regjeringen løse disse utfordringene:  1) Økonomi (som også er en stor avgud i dette landet), 2)Klimaforpliktelser. Dvs. en menneskeskapt løsning for å redde noe de ikke klarer å redde - fordi de ikke klarer å analysere Jordklodens problemer - og deres plan for å friskmelde jorden - kommer til å ikke virke - men heller gjøre det verre! 

FNs klimapanel er bare en forførende måte å få folk til å vende sinnet bort fra at det er en Skaper som forsøker å få kontakt med Menneskene Han har skapt. Ved mye synd - så forandres også været deretter - fordi naturen som er skapt av Gud - og den vrenger seg, ved at den føler avsky og syk på innsiden - pga at menneskene bryter budene daglig på jordens overflate og som i Noahs dager.:

"....menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag." 1 Mos. 6:5.

Utdrag fra den nye regjeringsplattformen
Klima  "Grønn omstilling. Norge skal omstille seg slik at vi oppfyller våre klimaforpliktelser og tar vare på naturen. Gjennom kunnskap, forskning og innovasjon må det skapes mange nye jobber med høy verdiskaping. Vårt nye arbeidsliv må være grønt, smart og nyskapende. Norsk næringsliv har gode muligheter til å bli vinnere i nye, store markeder. For å styrke mulighetene må det satses mer på ny, grønn teknologi, forurenser må betale og vi må utvikle markeder for nullutslippsløsninger. Det må bli lettere å skape nye bedrifter og mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser. Norge trenger flere ben å stå på økonomisk, slik at vi reduserer vår klimarisiko."

Jeg vet ikke med deg. Men jeg ser dette som noe veldig radikalt - en new age religion - hvor man tilber moder jord! Jeg er imot forurensing, men det kan ikke bevises at CO2 forurensing ødelegger atmosfæren og skaper mer uår i værsystemet. Det finnes uavhengige vær eksperter som er er direkte imot "Klimarapportene" som blir laget og bestilt - og betalt via FN.

Israel politikk i regjeringsplattformen: "Legge til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten, aktivt støtte målet om Israel og Palestina som to stater innenfor sikre og internasjonalt anerkjente grenser, og støtte opp under demokratisk utvikling i Midtøsten.

Det høres flott ut, men det er sånn at det internasjonale lovverket som la en grunn for en jødisk stat (derfor er det ikke vits å prate om internasjonalt anerkjente grenser - for de er allerede anerkjente - men ikke hos sosialistene - vår Utenriksminster jobber for en tapt sak - og det vet alle - uten henne). Men pga arabisk motvilje og hat - og det at engelskmennene som så mulighetene til å føye araberne pga deres olje, gjorde at man skjærte av det opprinnelige 2/3 og ga det til palestinerne, jødene fikk nøye seg med 1/3 - og var fornøyd med det - noe ikke araberne var! Alt Israel har tilført ekstra av land etterpå, har skjedd i selvforsvarskriger, noe som man har rett på etter internasjonal lov! Ellers er det mange nasjoner som må begynne å gi tilbake land som tidligere har vært erobret.

Dermed har palestinerne ett land: Jordan. Så hvorfor bor det da arabere som kaller seg palestinere på såkalte Vest bredden - mens egentlig bor de på kjernelandet til Israel som før het Judea og Samaria. Judea er opprinnelsen til navnet Jøder (og palestiner betyr egentlig Filisterne - ett utdødd folkeslag - så den ene parten som Regjeringsplattformen prater om - er fake - egentlig arabere - etterkommere av innflyttere fra landene rundt). 

Dessuten, før PLO kom inn, så var det en bedre samkvem mellom jøder og arabere i de ulike områdene. Etter Oslo avtalen, så ble det ett stort skille - hvor jøder og araberne ikke kan omgås. Førte Oslo avtalen til apartheid - ja, det kan virke sånn. Og Norge ga liv til en grusom terror-organisasjon, som da holdt på å dø ut. Og deres oppvåkning og en falsk fredsavtale, førte til en økning i terror mot Israel på 900%. Gud vil holde Norge ansvarlig for hva vi har gjort mot Hans folk!

Når vi begynner å velsigne Israel - så vil økonomien vår blomstre, jmfr. med Guds løfter i 1 Mos. 12:3. Men når vi gjør tvertom, og gjør alt for å angripe, latterliggjøre, hate, diskriminere og inngår svikefull avtale (som Oslo avtalen) - så lover Gud: At det dere gjør mot Israel - vil også jeg gjøre med dere!. Norge skal snart lære seg, at å synge lovprisninger til kua, som de gjør i Barnehagen - ikke vil hjelpe - når Gud lar oss smake våre egne synder.

Dødspolitikk: Jeg så ingenting i regjeringsplattformen om abort. Men jeg har heller ikke lest alt. Kun der jeg antok at det eventuelt skulle stå noe. Men jeg vet at alle på Stortinget, men minimalt unntak, har forkjærlighet for "kvinners rettigheter" vedrørende abort.

Om vi verdsetter livet - så beskytter vi det. Spesielt det mest uskyldige. Bibelen sier 

"Du skal ikke slå i hjel" 2 Mos. 20:13

Isteden så tillater vi abort - og har til nå drept over 600.000 fostre. Det må vi også svare på - og gjøre opp regnskap til Ham som har skapt de. 

Fostrenes sjeler er evige - og de er alle oppe i himmelen nå. Mens de som har utført abort - og ikke vender seg til Korset for nåde - vil kanskje møte de på dommens dag! Det blir nok ingen bra følelse for de som har "fjernet en celleklump" - å se at de står der voksne - lik dem selv - den som fjernet livet, får møte døden - den som ble offeret for dødsdommen, vil fortsette å være der livet alltid pulserer. 

Dessuten har lovene blitt mer bisarre, ved å tillate tvillingabort på den ene - og la den andre leve, drepe down syndroms barn ol. som er en like stor forakt for livet, som det nazistene viste mot de som var mindreverdige i deres øyne, såkalte "undermennesker". Det er ingen forskjell på livet, å avslutte det som et lite foster, eller om man er voksen. Hvem ideologi har egentlig råderett til å bestemme det? Sosialistene?? 

Politikk om alternative samliv:  "Bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på kjønn, seksuell identitet og etnisitet."

Det høres veldig bra ut. Jeg er imot all fordommer og hat, også mot homosexuelle. Samtidig så tror jeg ikke at de homosexuelle forstår at de er med i ett renkespill fra staten - hvor statlig sosialistiske ideologi driver politikerne å bruke Homofil livsstil for å fremme sin uetiske kamp for å ugudeliggjøre Norge - Det er kun kristendommen som egentlig elsker de homosexuelle - men avskyr selve synden. Å vende om til Kristus, betyr at Gud kan helbrede din sjel, sette deg i frihet og gi deg de følelsene du egentlig ble født med! Men vi ser i programserien med Harald Eia - Hjernevask - at det finnes statlige (sexologer ol) programmer for å bøye ett menneskes medfødte natur.
I regjeringsplattformen står det: "Bedre seksualundervisningen i grunnskolen."

Hva det betyr, vet jeg ikke. Men jeg mener fortsatt at foreldrene bør være de første å prate med barna om det. Jeg mener skolen driver med skjult agenda, når de putter inn lære om alternativ livsstil til våre barn, og alternativ sex-stiler og dessuten hvor de kan få abort av helsesøster - uten at foreldrene bør få vite noe.

At barn og ungdom skal få del av sosialistisk ideologi rundt sex på skolen, synes jeg er nedbrytende - fordi man advarer ikke om konsekvensene ved å hengi seg til så sterke følelser som sex og alternativ sex skaper - og ødelegger følelseslivet om man ikke setter grenser for det. Les her om pensum i Skoleverket for 10 klasse (2015) rundt barn og sex og kjønn.

FN og Global politikkRegjeringsærklæringen sier "Regjeringen anser FNs bærekraftmål som sentrale for å løse vår tids største globale utfordringer og vil spille en aktiv rolle i oppfølgingen av målene internasjonalt og i Norge". 

Om vi skal være velsignet - så må vi slutte å være så avhengig av alt hva FN sier og gjør - fordi er gjennomsyret av Muslimsk antisemittisme og hva som behager de muslimske landene. 

FN pr dags dato er en av verdens største organ som videreformidler Antisemittisme kledd inn i en drakt de kaller Antisionisme. 1/3 av deres resolusjoner har vært mot Israel - mens da Iran sendte masse småbarn inn i minefelt - i krigen mot Irak - sa FN ingenting! Og det er helt normalt - når det gjelder alt rundt muslimske land (første gang det kom en resolusjon mot et arabisk land - var når Saddam Hussein i Irak inntok Kuwait - når oljeforsyningen til Vesten ble truet)! Avskyr FN demokratiet Israel, og beskytter diktatoriske land - så sier det alt om FN! Og sier også noe om Norge - som alltid støtter FN - uten å tenke dypere over hva man støtter! Vaner er vanskelig å legge av seg. 

Også den globale tanken, er fiendeskap mot samfunnets helse, hvor man bryr seg om enkeltindividet - og heller begynner å bli mer opptatt av fjerne prosjekter på andre siden av kloden - eller hva andre nasjoner mener er rett og riktig. Norge burde ta egne avgjørelser og ikke la seg styre, kontrollere og manipulere - og være selvstendige. Vi klarte å løsrive oss fra Danskene og Svenskene - men FN og Globalismen - blir tredd over hodene våres, enten vi liker det eller ikke. Det er også overkjøring av Det norske demokratiet (som i for seg selv er dalende - ettersom politikerne er mer opptatt av globale mål - enn å strekke seg ned til enkeltindividet - de er heller opptatt med å tvinge oss inn i former - enten vi liker det eller ikke).

Familiepolitikk: Regjeringsplattformen sier :"Barn og familier er forskjellige og har ulike behov. Derfor må hver enkelt familie sikres fleksibilitet og frihet til å velge de løsningene som passer dem best. Velfungerende familier gir trygghet og tilhørighet, og skaper rom for utvikling."

Og "Regjeringen mener at det viktigste for barn er å få vokse opp i trygge og stabile familier. Derfor må samfunnet være åpent for nye familieformer. Barns rett til en trygg oppvekst er grunnleggende".

Familiereformer på den måten det har utviklet seg de siste årene, har vært med å ødelegge noe inne i mange barn - hvor det har skapt utrygghet. Barn er mottagelige for det som blir tildelt de, for de har ingen mulighet til intelektuellt diskutere hva som er best for dem selv. Men vi vet at flere som har vokst opp med 2 mammaer eller 2 pappaer - ofte sliter med psykiske problemer som voksne. Barn som er i Barnehagen fra 9 mnd. - og mange er der i flere timer enn foreldrene er på jobb - utvikler ofte stress - og blir ofte overstimulert. Når de da har fritid, så ønsker ofte foreldrene å ta dem med på enda flere aktiviteter - og man lærer rett og slett ikke å kommunisere med sine egne tanker, sine egne følelser, og ved å lære å ta egne selvstendige valg. Isteden blir de perfekte offer for å bli ett med systemet - bygd av sosialistene. Den nye BlåGrønne regjeringen, er ikke noe annet enn kommunister/sosialister kledd som borglige - og deres ord og handlinger taler for hva de egentlig står for. Og det som styrker ett demokrati - er relasjonene mellom barn og foreldre - men det jobber Høyre og de andre partiene for å bryte - ikke med ord - men i praksis - ved å økonomisk tvinge folk til å velge Barnehage. Velger du annerledes, får du ingen støtte.

Kjønn og ikke kjønn, og nye kjønn
Jeg antar at Høyre - og de andre partiene - vil fortsette å få inn flere kjønn i systemet vårt (mann og kvinne er visstnok bare 2 av mange, mange flere kjønn, som riktignok er oppkonstruert fra noen som ikke har noen form for grunnvoll i sitt liv - annet enn anarkisme). Er man forkjemper for alle nye følelser og tanker som hele tiden faller ned i hodene på folk - så er man vel også åpent for alt annet. Bare enden på alt - vil vise hva slags samfunn vi vil få! Men jeg frykter at den vanlige omsorgen for de som lider, blir slengt bort inn i en virvar av ideolog, stemmer og følelser - som ikke hjelper noen - annet enn å gjøre det vanskelig for dem. Ofte blir det Korset som plukker dem opp, renser dem og setter dem i frihet! Og en ressurs for samfunnet! 

Bare Jesus kan reparere de som sliter - og dermed fri kommunene fra store salderingsposter (Evangeliesenteret gjør det allerede, men får liten støtte fra Staten - enda de tjener mye penger på deres rehablitering).
I jobben så hender det at jeg må jobbe med ungdommer som sliter med psyken - og jeg tror at mange av dem sliter fordi de har fått inn feil tanker om livet - og feil type følelser (avstumpet fordi de ikke har noen kontakt med foreldrene - bla pga barnehage, foreldre som ikke har tid, eller har selv ødelagte følelser av en eller annen grunn) og blir en dyr salderingspost for stat og kommune. Men det er enklere å betale, enn å gå til roten på problemene. Det er kun den ekte Kristendommen som har svaret på de som ligger nede - Gud kan reise opp hva som helst problem (om menneskene gir ham muligheten) - og helbrede dem fra smerter og tunge psykiske åk. Jesus gjorde det for 2000 år siden - og gjør det også idag! For de som søker Ham, så vil Han la seg finne - om man da ikke gir opp for lett!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar