Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 30. desember 2017

31 desember - Å skrive en blogg og det profetiske

Det profetiske har alltid fenget meg. Siden før jeg ble frelst, til nyfrelst, til nå. Før leste jeg Vekteren, et blad som tok frem alle mulige åpenbaringer. Noe bra, noe mindre bra, og noe dårlig. Men jeg likte det, fordi da var det opp til meg hva jeg skulle finne ut som bra, og hva jeg skulle forkaste. Jeg har heller aldri trodd at feil dato eller feil budskap, er nok til å kalle budbringeren en falsk profet. Jeg har selv blitt anklaget for å være en falsk profet på min hjemmeside. For noen år siden, så hadde jeg nok blitt oppbrakt over det. Men nå bryr jeg meg ikke. 

For å få betegnelsen falsk, så holder det ikke å gå i kjødet på det profetiske, eller si feil dato. Falsk betyr at du skjuler motiver, sier alle de rette ordene, ja selv profetere helt riktig (som Bileam gjorde), kan fungere i det overnaturlige, selv i Åndens gaver, helbrede og gjøre undergjerninger i Jesu navn.

Hvordan kan man se forskjellen? Når du knekker den koden, så har du kommet ett steg lengre i å bli fullmoden i Kristus. 

Mange kristne, når de får høre endetidstegn, og får høre dato, så kobler de det med datoen, og når ingenting skjer, så blir de dypt skuffet. Og jo mer du søker rundt datoer, så blir man stort sett skuffet. 

Ikke fordi Gud ikke vet datoen, men fordi noen ganger setter Gud en dato, for å se hva Hans bønnekrigere og de profetiske oppvakte gjør med den kunnskapen, og om de avverger det. Det finnes makt i de bedende hender, til å be. Selv Abrahams bønner hadde avverget dommen over Sodoma, om det var 10 rettferdige der. Jonas budskap fikk avverget dommen som skulle komme om 40 dager, og ble utsatt ca 150 år.

Det er min konklusjon, etter å ha studert sanne profeter som Lebesbymannen, som profeterte feil årstid i den russiske invasjonen mot Norge i 1953. Det skjedde ikke. Men få kristne fikk med seg det som skjedde forut. Nemlig at boken "Dom over Sverige" hvor  man profetisk nøyaktig forutså at Russerne gikk til krig mot Sverige. Etter det kom det en bønnevekkelse. Hvor folk ba i Sverige og Norge. I året 1953, så hadde Stalin planer om å erte på seg de allierte og spesielt USA, ved å utnytte jødene som en type gissel, for å starte en storkrig. Men han døde, og gikk fortapt (de sier at når han døde, så reiste han seg opp og så noe fryktelig og hele ansiktet og han ble fylt av skrekk- så døde han), og dermed ble det heller ingen krig, som garantert hadde involvert Norge og Sverige. Jeg anser ikke hans profetiske år som feil, men som en mulig årstall fra Herren, om det da ikke fantes omvendelse fra Hans folk. Og det skjedde faktisk en omvendelse og bønn! Og noe skjedde også i 1968, hvor det også ble utsatt. Men neste gang, er vi nok ikke så heldige. Synden har tatt overhånd i Norge pr dags dato!

Jeg samlet profetier fra ulike retninger, fra sider som jeg opplever taler til mitt hjerte. Og jeg bruker faktisk mye tid med å oversette, uten å tjene noe på det. Faktisk betaler jeg for min hjemmeside selv, og nekter å ha noe reklame der. Det er en grunn for det. Da jeg begynte å hente profetiske sider fra nettet, så var det så mange som hadde uren reklame (nakne damer, dating sider ol) som på en måte tok bort oppmerksomheten bort fra budskapet. Derfor fant jeg ut at ved å hente inn budskapene, og ta bort bildene og reklamen, så ble ting mer lesverdig, uten forstyrrelser. Dette gjaldt også andre vanlige hjemmesider, aviser ol. Jeg ønsket at bloggen skulle være mest mulig fri fra verdens påvirkning.

Nå er det sånn at verken det jeg deler, eller det jeg henter, er nødvendigvis riktig. Det er opp til alle å selv finne ut. Jeg har selv oversatt ting, som jeg i ettertid har vært skeptisk til. Man er på vei, og man forandrer seg hele veien. Det er iallefall meningen, om man vandrer med Kristus. Det er faktisk umulig å skjønne alle puzzlebitene på det profetiske. Og det er ikke alltid enkelt å skille klinten fra hveten. Men jeg synes selv jeg har blitt flinkere.

Personlig mener jeg at det er bedre for en kristen å ta en sjanse (som Peter gjorde), å heller lære av eventuelle tabber (Peter gikk på vannet, og så sank pga vantro), og så må Herren reise deg opp av støvet (vannet) - sannsynligvis endel klokere. Det er da verre med de 11 andre som satt igjen i båten, og følte det tryggere der. Og de fleste kristne, tar aldri sjanser på noe, men er veldig trygg når de kritiserer de som forsøker å tjene Gud, enten på den ene eller den andre måten. Det er alltid enkelt å leke Gud bak tastaturet. 

Og man skal være kritisk. Jeg vet om flere kristne som jeg er meget skeptisk til, mennesker som jeg før tjente sammen i en menighet. Jeg er skeptisk til kristne ledere som ikke tar sitt ansvar med å være modig (som heller ledes av menneskefrykt), og som oftest er kritisk til profetene. Mange anser den profetiske  tjenesten som noe kritiske og negativt. Men det er fordi du ikke forstår endel av Guds personlighet. For å ha vekkelse, så må profeten komme inn og rydde opp. Det er hans gave og kallelse, som er viktig for å få inn den renheten som er nødvendig for at Guds kraft kan falle over menigheten. Og grunnen til at den tjenesten føles ubehagelig, er fordi Ånden over ham, begynner å pirke på løgner, ting som ikke tåler lyset, hemmeligheter, skjult synd, skjult frafall ol., hvor folk føler at det er negativt - mens Gud mener at Han ønsker å få frem skitten i menneskenes sjel, for å rense den med Jesu blod, og for å få drevet ut urene ånder som plager mennesker.

Derfor skammer jeg meg ikke over min blogg. Jeg har skrevet om hvordan Gud befridde meg, som jeg mener er kanskje en av den viktigste åpenbarelsen som igjen trenger å komme inn i Menigheten. Og etter å vært med i menighetslivet i rundt 20 år av mitt liv, så var det ingen som kunne hjelpe meg i frihet. Senere har jeg funnet ut at det er såpass mye synd i menigheten, at det er vanskelig for Ånden å få fritt spillerom, så Han kan gjøre det Han ønsker, på den måten Han vil vise seg frem på. Og det er det altfor mange kristne som stenger hjertene for Åndens spesielle måter å jobbe på (Gud gjør aldri ting likt), også mange ekte troende blir skeptisk om Gud kommer på en annen måte enn hva de er vant til!

Derfor måtte jeg melde meg ut av menigheten, dypt deprimert og nesten helt ødelagt. Og så, i ødemarken, så begynte Ånden endelig, sakte men sikkert, å lede mine skritt, mot sjelens forløsning. Når man blir befridd (og det har tatt ca 5-6 år), så blir man automatisk mer skarpere (men aldri perfekt), og ting som var vanskelig for meg før, er enklere nå å forstå.

Jeg savner mer åndelig fellesskap, men jeg har vært med i for mange bønnegrupper, til å forstå at det er veldig få som fungerte i frihet. Enten var det ledere som la vold på gruppen, eller en utrolig umoralsk standard som første bønnemøtet på nesten dyrs nivå, hvor man kun var opptatt av seg og sine ting. Det lukter det iallefall ikke Guds ild av.

Men jeg har også sett bønnegrupper som har fungert sterkt i det overnaturlige, i renhet, i overgivelse, til sin Herre. Men det er ikke enkelt å finne dem. Idag må man omtrent reise ett stykke, om man skal få oppleve noe sterkt fra Herren.

Salig er de som kan leve i sterke bønnefellesskap på sitt hjemmested. Det er utifra en sterk overenskommelse i gruppen, en enhet i Ånden, med oppriktige hjerter, som har samme mål, å følge Ånden, som får Guds herlighet over seg. Men det koster også, fordi satan vil angripe deg, med en gang du begynner å bevege deg i det overnaturlige. Spesielt om kristne som du kjenner, kommer og advarer deg og/eller motarbeider deg, så kan det tenkes at du er på rett vei. Satan kan selv tillate ufrelste å bli frelst i menigheten, for å holde deg tilbake i ett dårlig sammenheng. De kan si til deg: "Du må ikke gå ut, fordi du må være her å hjelpe". Eller "det er vekkelse, du må ikke svikte menigheten." Etc.

Men Jesus sa "Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning." Joh. 4:34. Om de kristnes liv ikke er underordnet Ånden, og du har lite eller ingen kontakt med deres hjerte, så kom deg ut! Tjen Gud i frihet, der Ånden leder deg! Mange menigheter er rene trellehuset, spesielt mange karismatiske.

Så følge Jesus, og ikke bry deg om kritikk fra andre (selv om man alltid skal ha ett halvt øre på all kritikk, om det kan være ting der som er fra Herren, for å få deg på rett vei), men følg du Herren, om du så må gjøre det alene (iallefall en stund)!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar