Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 24. desember 2017

24 desember 2017 - God Jul

Ønsker en god jul til alle mine lesere.

Julen er egentlig en hedensk feiring. Den ble innstiftet av Romerne for å feire at solen snudde. Og
Årets juletre fra oss
"helliggjort" av katolikkene, så feiringen starter rundt 24 desember. Som kristen har jeg ikke noe problem med å feire julen. For meg er det en kulturell tradisjon som jeg har vokst opp med, og så lenge juletreet kun er ett juletre (endog plastikk i år) så har jeg ikke noe problem med å ha det i huset. Det er det samme som å sette opp blomster eller annet av hagevekster. Nissene, spesielt de små, er jeg derimot skeptisk til.

Jesus ble ikke født i desember. Ifølge denne nettsiden, så ble Johannes Døperen unnfanget på den jødiske 3 Sivan, som i år er 17 mai. Jesus fødsel skjedde da den 7 Tishri, som da faller i år blir den 16 september (datoen ligger vanligvis på sept/okt), på Løvehyttefesten. Dette kan være rom for å justere noe med datoen. Men noen mener at Jesus profetisk kunne ha blitt født på Basunhøytiden, Rosh Hashana, som er i samme måned. Basunhøytiden er nok ganske sikkert en dato også for Bortrykkelsen, da Herren henter hjem sin menighet. Derfor ble ikke Jesus født i Desember, men innen de profetiske høytidene som Herren hadde innstiftet i Mosebøkene. Det var ved jødisk påske, Herren også ble korsfestet, og dermed fikk den høytiden sin profetiske oppfyllelse. Så alle høytidene på våren, er oppfylt, som teks. pinse, da menigheten ble født i ild og tunger.

Men de profetiske høytiden for høst og vinter (Rosh Hashana, Sukkot (løvhyttefesten) Hanukkah, desember) er nok enda ikke oppfylt. Muligens var det en oppfyllelse, da nasjonene på datoen for Hanukkah i fjor (23 desember 2016), samlet seg mot Israel i FN, les denne artikkelen. Og fra ett kristent synspunkt.

9 måneder etter Hanukkah, så lenge ett foster er i mors liv, så ble dette tegnet på himmelrommet født frem. Dette er det siste av de store tegnene som har vært på himmelrommet, som de 4 blodmånene i 2014-15. Og da ingenting skjedde i år, i 2017. Så tror jeg at noe vil skje i 2018. Ett jødisk år, der Gud regner ut sine profetiske tegn utifra, går som kjent fra høsten 2017 til høsten 2018.

Og ifølge de profetiske beregningene her, så vil det siste jubelåret (antagelig før Herrens dag) være avsluttet i utgangen av høsten 2018. Noe som antagelig betyr, at vi kan se de første tegnene på Herrens dag muligens neste år.

Men bare Herren vet hva som egentlig skjer og når tiden for alt vil oppfylles (lettere å se bakover å se at ting er oppfylt, enn å forutsi hva som skal skje fremover).

Uansett burde vi være forberedt. Det at Herren utsetter ting, betyr bare at vi får litt mer nådestid (for Utvalgte sannsynligvis trenger det). Og den tiden er nå kraftig innskrumpet. Så vi må våke, som Herren bad oss! For i ett nu, i ett øyeblikk, så vil Han hente oss hjem!

"Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden; for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp.  For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp.  Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!" 1 Tess. 4:13-18.

"Men om tider og tidspunkt behøver vi ikke å skrive til dere, brødre.  For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.  Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna.   Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv.  For dere er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til.  Så la oss da ikke sove som de andre, men våke og være edrue." 1 Tess. 5:1-6.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar