Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 2. desember 2017

2 desember 2017 - Bileam den forvirrende falske profet

Det er vel få i Bibelen som er så mystisk som Bileam. NT beskriver han på denne måten:

"For de har forlatt veien som går rett fram, og er gått vill. De følger i samme spor som Bileam, Beors sønn, han som bare hadde syn for den lønn han kunne få for sin urett.  Men han ble vist til rette for sin misgjerning; et umælende esel talte med et menneskes stemme og stanset profeten i hans galskap" 2 Pet. 2: 15-16.

"Ve dem! De har slått inn på samme vei som Kain; de har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, han som var ute etter egen vinning, og de har gjort opprør som Korah og er gått til grunne. De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere; der deltar de uten å frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot. De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet, forvillede stjerner, som det evige nattemørke venter på." Judas 11-13.

Bibelen er ett eksempel på å lære. Og ettersom Jesus advarte flere ganger om falske profeter i Endens tid (der vi er nå!), så kan det være godt å studere litt i Bibelen om det emnet!

Hva var problemet med Bileam?
Det finnes egentlig ingenting som er vanskeligere å avsløre, enn hva Bileams synd egentlig bestod av. Man må lete litt, før man begynner å skjønne det. Og på samme måte er det med Dagens falske profeter. De dyktigste, som er i kristne menigheter, er så godt kamuflert, pga sine åndelige gaver, og at de hele tiden prater om Gud og Jesus - ja de gjør selv under og mirakler i Jesu navn! Men likevel så er de falske profeter eller falske kristne.

Du kan ikke bedømme falske profeter kun på det ytre. Det er enkelt å ta visse ytringer i en plass hvor en falsk ånd er utgytt - som teks. falsk latter vekkelse. Men på en annen menighet, kan faktisk Ånden utgyte latter, som aldeles er ekte. Og det er lett å sette alt i samme bås, og kalle det falskt!

Men jeg har selv opplevd Guds latter i mitt liv, den dagen Gud helbredet min sjel fra Sorg. Jeg gråt og lo om hverandre, og det kom innenfra. Og frukten var god. Vi må aldri glemme, at også satan kan etterligne Åndens gaver, men det betyr ikke at like manifestasjoner betyr at alt er feil. Men man må kunne skille, når man kommer over situasjonen. Derfor må man gå dypere inn i evangeliet, og ha gaven til å skille mellom ånder. Så vil vi forstå!

Bileam begynte muligens som en ekte profet, men avsluttet som en falsk
Bileam virket som en ekte profet, ved første øyekast. Og jeg tror personlig at han var en ekte tjenestegave. Det kan du se når han pratet med Gud (les 4 Mos. 22), og at Gud i det hele tatt sendte en engel som skulle ta livet av ham, men ble reddet av sitt esel.

Hadde Bileam aldri kjent Gud, så tviler jeg på om Gud hadde brukt så mye energi og kommunisere med Ham. Dessuten var profetiene hans ekte, men ikke fordi han i utgangspunktet ville det, ettersom han i hjertet ønsket belønningen som tilfalt han om han forbannet Israel (Han ble bitt av havesyken Luk. 12:15)- dvs grådighet drev han).

2 folkeslag innblandet i å felle Israel
Det er også interessant at vi her snakker om 2 ulike folkeslag som leier inn Bileam:

Moab, slektningene til Israel (hvor stamfaren var Lot, Brorsønn til Abraham, hvor hans sønn Moab ble til ved incest, 1 Mos. 19:30-38). Moab var et folkeslag som i første omgang ikke lå under bann. Det var kongen i Moab som fryktet Israel, og ville stoppe de (Moab ble ødelagt av Nebukadnessar i ca 580 f.kr. - ca 900 år etter denne hendelsen). Derfor leide de inn Bileam. 

Men Bileam var muligens en Midjanitt, ett folkeslag litt utenfor Kanaan. Stamfaren til Midjanittene var Abraham, med sin senere kone, Kentura (etter Saras død) 1 Mos. 25:1-2. Men Midian var ikke løftessønnen, det var Isak. Så Abraham sendte sønnene sine med sin kone nummer 2 - østover, så de ikke skulle komme i konflikt med Isak. Også Moses hadde i sin landflyktighet, en Midianittisk prest som svigerfar. Og når Moses gikk ut av Egypt, så var han forbundsfeller med den Midianittiske presten.

Det er er også interessant at Gud blir vred over Midianittene, ikke i første omgang over Moabittene, som startet prosessen med å leie inn Bileam - for å forbanne Israel.

Bileam en kjent skikkelse i Midtøsten
Bileam var en kjent skikkelse i den hedenske verden (de har funnet inskripter fra med Bileams profeter på en vegg fra det 6 årh. f kr, i Deir-Allah i Jordan), men det er helt sikkert at når han profeterte, så var det Guds Ånd som drev Han. Men ett sted så står det at Gud tvang Bileam til å profeterer riktig:

"For de møtte dere ikke på veien med brød og vann den gangen dere kom fra Egypt, men de leide Bileam, Beors sønn, fra Petor i arameerlandet mellom elvene, til å forbanne deg.  Men Herren din Gud ville ikke høre på Bileam. Herren din Gud vendte forbannelsen til velsignelse for deg fordi han elsket deg." 5 Mos. 23:4-5.

Jeg tror at når en rettferdig snur, og blir brukt av fienden, til å forbanne, så gir det han mer makt til å gjøre skade, enn en som aldri hadde kjent Gud. Derfor tror jeg at før denne hendelsen, så var Bileam en mann Gud brukte. Men hva skjedde når Israel dukket opp? Bibelen sier at han ble oppsøkt av Moabs høvdinger for å forbanne Israel, for belønningens skyld. Og han gikk bort og pratet med Gud, og fikk beskjed om å ikke følge etter. Og han takket fromt nei.

Men da sendte Moab flere flottere og mektigere høvdinger (og sikkert med løfte om mer belønning). Og da gikk han igjen til Gud, og spurte igjen. Men her hadde det tydeligvis skjedd noe. Lysten etter belønningen, måtte ha grepet hjertet hans lidenskapelig (det vet vel de fleste om, som begjærer noe de ser i butikken, og enda verre, om man begjærer noe man ikke har rett på - som sin nabos eiendeom eller hans kone etc). Og da han fromt gikk til Gud, så svarer Gud at gå med dem. 

Har da Gud ombestemt seg? Tror ikke det! Det Gud talte først, var det som gjaldt. Men når Gud så at hans begjær etter belønningen var en større lyst, enn lysten til å tjene Ham, så ga Gud Ord i samsvar med Bileams ønsker! Og da når Bileam drar, så står det at Guds vrede blir vekket. Og sendte en engel for å stoppe han. Men åpnet øynene på hans esel, som i motsetning til Bileam fikk øye på engelen, og forsøkte å unngå å gå mot engelen, som da ville spare Bileams liv. Dette skjedde 3 ganger, og Bileam fikk frem den verste vrede mot det vesle dyret. Den vreden han viser, er ikke noe godt tegn. Peter kaller det at eselet stanset "profeten i hans galskap". Personlig tror jeg at når du blander inn synd og hellighet med hverandre, så blir man gal på sinnet. Og dette skjedde nå i hjertet og sjelen til Bileam.

Gud åpnet munnen til eselet, så han kunne snakke. Og om Bileam hadde vært noe fornuftig, så burde han skjønne at esler ikke kan snakke. Isteden innleder han en samtale med eselet. Og da når Gud åpner øynene, og ser engelen som står der med draget sverd, så sier Engelen:

"Hvorfor har du nå tre ganger slått dit esel? Se, jeg er gått ut for å stå deg imot; for jeg ser at denne vei fører til fordervelse. Eselet så meg og har nå tre ganger bøyd av veien for meg; hvis den ikke hadde bøyd av veien for meg, så hadde jeg nå slått deg ihjel, men latt den leve. Da sa Bileam til Herrens engel: Jeg har syndet, fordi jeg ikke skjønte at du stod imot meg på veien; men hvis det er deg imot, så vil jeg vende tilbake. Herrens engel sa til Bileam: Følg med mennene! Men tal ikke annet enn hva jeg sier til deg! Så fulgte Bileam med Balaks høvdinger." 4 Mos. 22:32-35.

Dette er en interessant samtale. Gud forsøker her å redde Bileam fra hans eget hjertes begjær. Men selv denne episoden, fikk han ikke til å gå bort fra det hans hjerte begjærte mest: Belønningen/rikdommen. Gud visste det, men dette var den siste nåden Bileam fikk. Neste steg, så gjorde han det hjertet hans begjærte, og kom under bann, ble en falsk profet, og lever nå i en evig fortapelse, til varsel for andre falske profeter, som elsker denne verdens belønning - mer enn den Eviges Belønning!

Rett profeti - og svikefulle råd
Bileam profeterte rett, sånn Gud instruerte han. Men så kom det som ikke sto direkte der. Men vi må lengre frem i Bibelen, hvor Moses sier dette:

"Og Moses sa til dem: Har dere latt alle kvinner (Midanittene) leve?  Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet." 4 Mos. 31:15-16.

De hemmelige rådene som ga innsikt i hvordan man kunne forføre Israel
Bileam kunne ikke profetere noe annet enn det Gud sa. Men etter at det var over, og han selv hadde profetert over Balaks folk i endetiden, så ga han hemmelige råd til Balak, Moabs konge. Det som er interessant, er at dommen kom over Midian, men det sto først i 4 Mos. 25 at det var Moabs døtre som først forførte Israels menn. Men etterpå, så kom det en mektig mann i Israel, og rett foran hele folket, tok han med en Midanittisk høvdingsdatter, gikk inn i ett telt, og hadde sex sammen. Da gikk Aarons barnebarn inn, og tok livet av de begge. Og da stoppet forbannelsen som da hadde kommet over Israel, hvor 24.000 isralere døde pga Guds vrede over det urene (som skjedde pga rådet til Bileam).

Det merkligste er at det var Moabs døtre som begynte med forførelsen, men det kan virke som det var den Midanittiske høvdingsdatterens forførelse som var toppen. Og i verset over i 4 Mos. 31:15-16., hvor de har tatt Midanittiske kvinner til fange, så skjønner vi ut av Moses ord, at disse var også med på dette, ikke bare den en. Hvorfor Moab, han som hadde startet det hele, ble straffet, er en gåte for meg. Kanskje fordi deres synder enda ikke hadde nådd toppen, dvs. at syndebegeret var fullt (det er da Gud ødelegger en nasjon eller ett folk eventuelt en by eller ett menneske).

Guds ulike pakter med Moab og Esau
Men Herren sier også dette til Moses "Da sa Herren til meg: Du må ikke angripe moabittene og ikke gi deg i strid med dem; jeg vil ikke gi deg noe av deres land til eiendom, for jeg har gitt Lots barn Ar til eiendom" 5 Mos. 2:9.

Gud er en Gud som holder pakter hellig, og bryter dem aldri. Samme kan vi også se ved Esau`s etterkommere:

"Og byd folket og si: dere drar nå frem gjennom det land som tilhører deres brødre Esaus barn, som bor i Se'ir; og de blir redde for dere, men dere skal ta dere vel i akt,  så dere ikke gir dere i strid med dem; jeg vil ikke gi dere så meget som en fotbredd av deres land, for jeg har gitt Esau Se'ir-fjellene til eiendom.5 Mos. 2:4-5

Det kan også tenkes at Midjan var egentlig hjernen bak alt. Det står at Moab pratet med Midjan om "problemet" Israel, og at både Midjans og Moabs eldste, kom til Bileam, for å leie han.

Uansett, så ble Midjan straffet for dette - mye mer enn Moab, med at Israel kriget mot dem. Og mange drept. Og kvinnene tatt til fange. Også Bileam ble drept av Israel.

Bileams forbannelse i dagens Norge
Nå skal jeg også ta opp noe, som noen kanskje ikke vil like. Men finnes det noen i Norge som har gjort noe lignende som Bileam? Ja en meget kjent Guds mann i Norge. Jeg håper han er i himmelen sammen med Jesus. Uansett, han snudde tvertom når det gjaldt det bibelske synet på Israel, og så støttet Israels fiender. Og han begynte å blande inn navnet Gud og Allah sammen. Og gikk i rette med profeter og andre som advarte han. Og han døde altfor tidlig. 

Vi kan også si det samme om Luther. Som holdt en tordentale mot jødene, og døde bare noen dager etter. Jeg tror Gud gjorde det for å redde hans sjel. Fordi å forbanne det Gud har sagt vi skal velsigne, så vil vi også ta til oss forbannelse. Det har egentlig ikke noe å si hva jødene gjør. Jeg mener ikke at vi skal være positiv til alt de gjør. Men vi skal velsigne dem, fordi Bibelen sier det. Og vi må være forsiktig så vi ikke havner i samme feil som Bileam.

Det finnes mange idag, som tidligere var positiv til jødene, som har snudd. Ofte blant kristne. Og de får alle belønning i denne tiden, fordi man får anerkjennelse av media, politikere, mange mennesker i befolkningen og muslimer - men samtidig drar de svik over livet sitt - og du kan aldri stole på dem! Det er min erfaring med folk som åpner opp for Israel hat.

Summen
Er at Gud ser på motivene dine. Når man leser Bibelen, så er det ikke alltid enkelt å forstå alt hva som skjer, og det mennesker gjør, selv de rettferdige. Men Bibelen er en ærlig bok, og skriver ærlig opp det som skjer. Og det tror jeg også Gud vil gjøre den dagen du og jeg står innenfor Guds tronerom. Han vil åpne opp hele vårt liv, så alle får se det. Og deretter får vi lønn eller minus lønn, alt ettersom hvordan vi har forvaltet våre pund.

"Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre!  For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høy, strå, da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. Om det verk som en har bygget, står seg, da skal han få lønn; om ens verk brenner opp, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennom ild. " 1 Kor. 3:10-15.

Men for en falsk profet, så vil den den eneste lønnen han får, en evig fortapelse. Om han da ikke vender om mens han lever på jorden. Etter døden, så må man stå til ansvar for det man har gjort, og ingenting kan trekkes fra eller legges til. Da blir evigheten avgjort etter hvordan du har forvaltet livet her nede. Og Evigheten er lang - uten ende!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar