Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 19. september 2017

19 sept. 2017 - Dyrets merke - Islam

25 des 2013 - Mark of the Beast - 666

"Men når dette begynner å skje, se opp og løft deres hoder, fordi din forløsning nærmer seg." (Luk. 21:28)

Artikkelen kan leses her.

Jeg har valgt å blogge om Dyrets Merke (Mark of the Beast) på et innlegg for seg selv.
Før du leser dette, anbefaler jeg at du først lese innledningen til bloggen min.  Les den her!

Mark of the Beast

Siden det kan være vanskelig bare å sette den opp og ta den i en rekkefølge, vil jeg ta stykke for stykke. Ett av temaene som de fleste er nysgjerrig på, er det "Mark of the Beast" eller "666".

Hva er dette? Er strekkoden? Er Internett (WWW)? Er det en microchip? Er det en tatovering?Er det bankkort? Gjettningene har vært mange gjennom årene. Og alle som har gjettet har sikkert ikke vært like kvalifisert. , vil jeg avvise alle de ovennevnte forslagene? 

Profeti 'Mark of the Beast', leses i Åpenbaringen 13: 16-18 "Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen.  Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.  Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666."

Men, vil jeg våge å si at den danske oversettelsen er ganske dårlig. Som så mange andre passasjer i dansk oversettelse.. Spesielt i nyere oversettelser Oversettelsen fra 1871, som jeg tilfeldigvis også heldig å ha i sin besittelse, sier følgende: 

"Og det gjør, at det blir gitt til Alle, både Små og Store, både Rike og Fattige, både Frie og slaver, et merke i deres høyre hånd eller i deres Panne; og at Ingen kan kjøpe eller selge, uten den som har Merket eller Dyrets Navn eller dets Navns Tall. Her er Visdom! Den som har Forstand, beregner Dyrets Tal; fordi det er et Menneskes Tal, og dets Tal er sexhundrede tresindstyve og sex."

I King James Version lyder som følger: "And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their hand, og in their foreheads: And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six."

(Norsk King James: "Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn, eller tallet for hans navn. Her er visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det er ett menneskets tall, Hans tall er 666.")

King James oversettelse anses generelt for å være den oversettelsen er nærmest språkene i Bibelen. Det kan også sees ved å sammenligne det over to oversettelser: King James Version og den danske fra 1871 Når du foretar oversettelser, er det på risikoen for feil kan oppstå. På dansk, kan vi ta ordet "lammet". Det kan være to ting: Det kan enten være et barn av en sau; Således et dyr. Det kan også være en tilstand - å være lam; Slik at man er ute av stand til å bevege seg selv. 

Når vi oversette fra engelsk til dansk, har også alle engelsk ord ett innhold som kan bety flere forskjellige ting på dansk. Det avhenger av sammenhengen. Også på de greske språket har man flere betydninger av de enkelte ordene. I enkelte tilfeller, så kan det være ett bregrep som opprinnelig ble oversatt feil. Og denne feilen, blir så gjentatt i senere oversettelser, ettersom denne forståelsen av ordet har blitt så illustrert at de "glemmer" at ordet kunne ha flere andre betydninger.

Når man studerer Åpenbaringsboken, bør du starte med å ta riktig utgangspunkt : Johannes skrev hva han SÅ (Åpenb. 1: 2). Vers 16 sier han at merket må være på høyre hånd eller pannen. 

La oss starte med å se på ordet " Høyre ". Det kommer fra de greske ordene: "Dexios" som kan oversettes med: høyre hånd, høyre side (av kroppen), eller være metaforisk. Så, er det ikke nødvendigvis for hånden, men kan også være slik. være på høyre arm. 

La oss nå se på ordet " Merke ". Det kommer fra det greske ordet "Charagma" som kan oversettes til: tegn, skilt, emblem, badge. Det kan også være et stykke tøy med skilt. . Så alt som kan tas av og på etter behov 

Hvis vi ser på ordet " bærer "av vers 17, så det kommer fra det greske ordet" Didomi ", som også oversettes til: motta, tjener . 

Den eneste fysisk beskrivelse av Antikrist utseende som er i Bibelen er i Sakarja 11:17. Her er de danske oversettelsene igjen noe misvisende eller uklare. 

Så her igjen ville jeg velge King James Version: "Woe to the idol shepherd that leaveth the flock! The sword shall be upon his arm and upon his right eye: his arm shall be cleaned dried up, and his right eye shall be utterly darkened ».

Den sier oversatt til dansk, skal sverdet være over armen og på hans høyre øye. Sammen med ovennevnte, kan dette være den "Shahadatan 'som muslimer bruke som en erklæring om samarbeid med Allah og Muhammed ?? ? The 'Shahadatan' bæres enten i pannen eller på høyre overarm.
 
I Åpenbaringsboken vers 18 står det: " Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall " 

Hvis vi ser på ordet: «Regne» da det er oversatt fra det greske ord: "Psephizo" da også dette ordet er oversatt på flere måter. Ett alternativ er: Å avgjøre valget. . Her "valg" som stemme i et stortingsvalg ordet

"Tall" i samme vers er det greske ordet: "Arithmos".Arithmos kan være to typer tall: Det kan være et bestemt tall, for eksempel:. "Det er 31 dager i januar i det danske kalender". Dette er et tall som ikke kan tolkes på. Det fremgår at det er slik. 
Arithmos kan også være et ubestemt antall, slik:. "Det er en flokk med kyr på feltet". 

Vi forstår ut i fra sammenhengen at "flokk" refererer til et ukjent nummer, som ikke er relevante for forståelsen. Hvis vi huske at Johannes skrev det han så, så han kopierte akkurat det han så, uten å gjøre noen tolkning av det han så . la oss se på hvordan det var Johannes skrev. Her ser vi på Oxythenchus Papyri P.OXY LVI 4499th Det ser ut som dette:Så det er det som er i tredje linje, som alle ligner "XIC" vi må se på. Det er det som har blitt tolket til "666." Hvorfor er disse brevene tolket til tre sifre? å forstå dette, må vi igjen se på det greske alfabetet. Hver bokstav i det greske alfabetet har også en numerisk verdi

Hvis du ser på X (chi), deretter 600 jeg har blitt oversatt til 60 (xi) og C 6 (stigma).Sammen, seks hundre og sekstisjette For å få en bedre forståelse for dette, må vi se på Codex Vaticanus AD 350.

Det er derfor at alle språk "flyter" mot Jerusalem. Alle språk øst for Jerusalem skriver fra høyre mot venstre. Alle språk vest for Jerusalem, skrive fra venstre til høyre. 

Så: Hva om  Johannes har skrevet akkurat det han så, og dermed ikke leses fra venstre til høyre, men mot fra høyre mot venstre, og at det ikke er de greske bokstavene, men i stedet arabiske bokstaver som Johannes SÅ ??? Dette er ikke bevist, men en teori som har oppstått de siste årene, laget av palestinske ,, den tidligere muslim og nå bibellærer, Walid Shoebat. 

Med sin bakgrunn har han en rimelig godt fundament å bygge sin teori på. Forutsatt at Walid Shoebats teori er faktum. Så det må leses fra høyre til venstre, da, med de to første bokstavene står: "Bis'm Allah", som betyr: ". I Allahs navn" Hva med X. Kan dette være John, som har forsøkt å tegne emblemet som har blitt kjennemerket på Islam? To kryssede sverd ...

Hvis ja, så denne tolkningen er sant, så kan Åpenbaringen oversettes slik at det i stedet ville høres ut som dette: "Her er visdommen! La den som har forstand velge (hvem) mangfoldet av dyret (er): Mangfoldet av en mann (= Muhammad) og hans uttrykk er: "I Allahs navn" . 

Vel, hva med det faktum at ingen skal kjøpe og selge? 

I mange deler av verden er salget av kjøtt allerede merket ved at kjøttet er halal slaktet eller at produktet er godkjent for muslimer. Dette betyr at en muslimsk imam hadde vært på produksjonsbåndet og velsignet det, men også produksjon og innhold møter muslimske forskrifter og regler. I Danmark og EU arbeider man også hardt på å få en slik merking på mat her hjemme. Argumentet er at forbrukerne må velge mellom halal, som er svært vanskelig i dag, fordi vi ikke kan se på produktet - annet enn kyllinger - at det oppfyller halal kriterier.

Produsenter som ønsker å handle med muslimske land må også oppfylle disse kravene og merke den med halal sertifisering. Det er også ganske vanlig kunnskap at for å gjøre handler med muslimske myndigheter på høyeste nivå, regeringsapperatet, må du først følge med inn i moskeen og gjøre tilbedelse. Dette gjelder også for politikere som er i forhandlinger med muslimske politikere. Ingen knebøy i moskeen, ingen handel eller avtale !!! 

Hvilket produkt er HELE verden er avhengig av, som den muslimske verden har i store mengder: Olje! For å få biler, fly, etc .. Arbeid, så vi er avhengig av olje. Den muslimske verden er ansvarlig for 67.45% av verdens oljeproduksjon. Danmark har 0,07% markedsandel, mens Norge er et land ofte referert til, bare 0,53% av markedet. Så hvordan vil verden se ut hvis de muslimske landene stengt kranene ??? fly, biler, motorsykler, busser, tog, strøm, oppvarming ... Prøv å tenke tanken.Har vi blitt avhengige av de muslimske landene? Vil vi være i stand til å kjøpe eller selge noe uten å ta del i "Bis'm Allah?" Så spørsmålet er: Er Mark of the Beast er allerede i full blomst? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar