Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 28. august 2017

29 august 2017 - Tegn og katastrofene i kjølevannet

Mange vet det ikke, at før profeten Jona kom til byen Ninive, så hadde byen opplevd mange tragedier, som pest, militære nederlag, mm, og til sist så de en Solformørkelse som gikk over landet. På den tiden fryktet man dårlige tegn (i motsetning til vår generasjon). Les denne artikkelen om hva Jesus mente at de skulle få Jona tegnet. 

Og da Jona kom med sitt domsbudskap, om at Herren ville ødelegge landet på 40 dager, så vende de om, alle fra toppen, altså kongen, til de minste, og selv dyrene ble kledt med botsklær. For de tenkte at kanskje Gud vendte bort dommen, og ga nåde. Noe Han også gjorde, og ga de 150 års utsettelse på dommen (dommen ble tatt opp igjen, da de igjen begynte å leve det livet Gud ville dømme Ninive for første gang).

Når det kommer solformørkelse som krysser hele landet, så er det som oftest dårlig tegn. Sist USA opplevde det, var i 2018, og Spanskesyken tok knekken på nesten 700.000 amerikanere, og ca 25 millioner på verdensbasis. Da 1 verdenskrig startet, så i begynnelsen, gikk det en solformørkelse over hele Europa og over Tyrkia. Og vi vet hvor mye elendighet krigen førte med seg, og hvordan Tyrkias kalifat falt sammen.

Og nå har det skjedd igjen, en solformørkelse som kom over USA, og krysset hele landet den 21 august i år. Amerikanerne fryktet tydeligvis ikke dårlige tegn, så de samlet seg i flokker, for å se den sjeldne solformørkelsen. De forsto ikke, at USA dårlige gjeld (som omtrent er umulig å betale tilbake), alle krigsnederlag mm. var med å vise USA at landet var på vei mot dom.

USA lykkedes i sin spede begynnelse, helt til de innførte abortloven i 1973. Da kom også Vietnam nederlaget rett etter. Nå roper det godt over 50 millioner barn som skulle ha vært født i USA, som ble drept på fornøyelsens alter, til Gud, akkurat som blodet til Abel ropte over ugjerningen som Kain gjorde, fra marken, der blodet ble utløst.

USA synder har vært som en klokakk innenfor Den Hellige, og måten de har behandlet Israel på, har også gjort at store dommer har kommet.

Men nå, så har tydeligvis Syndens Beger blitt fullt opp. Og Gud gir ett tegn til USA, om at nå er det alvor. 11 September 2001 var en advarsel, om at verre ting ville komme, om de ikke snudde fra sin onde vei. 

Husk: Ett land som har badet seg i Evangeliets lys, i det målet som USA har gjort, får alvorligere dommer mot seg, enn de som ikke kjenner til det. Og nå denne helgen, og denne uken, kom de første tegnene på dom, jeg tror bare den første rekken av mange, fordi ingen synlige personer har gått ut og omvendt seg, ingen i de høye stillingene, ingen fremtredende mennesker i menigheten (utenom noen få) har bedt menighetene (de troende) å ydmyke seg, og vende om fra sin Laodikea synd, dvs. rikdommens bedrag, lunkenheten og falskt evangelium. Da ingen ser grunnen til å vende om, skjer dette:

Les også rapporten fra NRK.

Du forstår, synd må alltid betales. Og syndens lønn er døden. Jeg tror at syndebegeret i USA er fullt, og jeg tror også at mange andre vestlige land (som teks. Norge) begynner å nærme seg det samme. Og om USA faller nå, så vil de også dra med seg mange nasjoner i økonomisk kaos.

Om ikke USA klarer å koble tegnene på himmelrommet til de fysiske katastrofene som skjer i etterkant, så tror jeg det ikke er håp for nasjonen. Selv om jeg tror at gjennom dommen(e), så vil mange, mange mennesker blir frelst og reddet for evigheten. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar