Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 20. august 2017

20 august 2017 - Trojanske hesten i Norge

Bibelen sier at i de siste tider, så vil mennesker vandre i bedrag. 

Paulus sier "Og hans komme (antikrist) skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,  forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten." 2 Tim. 2:9-12.

Trojanske hesten
Vi må ikke glemme den Trojanske hesten. Da Sparta ville invandrere Troja, klarte de det ikke. Så det latet som om de trakk seg tilbake, og ga den berømte Trojanske hesten som gave. Trojanerne var glad for gaven og at krigen var slutt, og dro med hesten inn i byen. Men de visste ikke at det var soldater gjemt inn i hesten. Og når natten kom, så snek de seg ut, og åpnet byporten, så Spartas hærer kunne innta byen.

Jeg kommer tilbake til hvorfor jeg skriver dette!

Den direkte invasjonen av Norge
I 1940 kom tysk invasjon av Norge, og stort sett var Norge samlet, og sto imot okkupasjonsstyrken. Som i artikkelen i Norge Idag fra 18 august, skrevet under side 3 - politikk, av Jan Pedersen, en som var oppvokst under krigen:

"Da jeg gikk ut av folkeskolen hadde jeg aldri opplevde at noen i mitt nærmiljø eller familier i min klasse hadde foreldre som var skilt!Familiene var fundert på kristne verdier.

Da så nazistene under krigen ville innføre en ny lydighet fra barnas side (for å bli gode nazister) protesterte foreldrene med at det er foreldreretten som gjelder i oppdragelsen. Det ble kamp om familien. Biskoper, prester, kristne organisasjonsledere og frikirkeledere gikk sammen med foreldrene og lærerne for foreldreretten, foreldreplikten og foreldreansvaret. Kampen kostet dyrt. 

I min barndom kunne barna oppdras hjemme med en trygg mor, som var der når vi trengte henne.

Så kom nye tanker og ideer inn fra 1960-1970 årene: Kvinnefrigjøring! Å tjene i hjemmet var gammeldags. Nå skulle kvinnen ut i arbeidslivet for å realisere seg selv! I dag er det så ille at selv ett-åringer tas fra mor og settes i barnehage. Staten skal i følge den sosialistiske Frankfurterskole påvirke mennesket fra fødsel til død. 

Hvordan gikk det med familien? Den ble nesten borte. Ekteskapet er ofte erstattet med samboerskap. Skilsmissene er mange. Barn er statens ansvar. 

Derfor blir det stadig flere barn som plasseres i barneverninstitusjoner. Far er satt ut av spill hvis 2 lesbiske kvinner danner "familie". Uønskede barn blir fjernet ved fosterdrap, utført av staten.

Stadig kommer denne tanken til meg: Det var merkelig hvor godt det var å leve i 1945 i mitt nærmiljø. Den gang vi hadde familier!"

Den kokte frosken
Ett forbløffende ekspriment, hvor man puttet frosk inn i kokende vann, og de hoppet ut, fordi de så faren. Men så puttet man frosken inn i kaldt vann, og så kokte man dem langsomt. Og frosken ble slappere, men så ikke faren. Og da frosken skjønte det var fare, så var lemmene lammet av varme, og de kunne ikke stikke av. De ble kokt levende.

Den sosialistiske regjeringen fra før krigen til etter
Det finnes ingen mer stolthet over at vi overlevde tysk invasjon, og vi feirer det hvert år. Vi mener vi er uavhengig, og fri som nasjon. Men vi ser ikke den trojanske hesten, som ble satt foran porten vår, etter at tyskerne hadde dratt bort. Vi dro den med inn i hovedstaden, og lot den spre seg inn over byer og bygder.

Rett før tyskernes invasjon, så styrte Arbeiderpartiet. Og deres mangel på handlinger (selv om de fikk mange advarsler) satte landet i fare, og invasjonen kunne pågå uten større motstand. 

Unntaket var bla i Drøbak, hvor en offiser ikke ventet på ordre fra toppen, men handlet på eget initiativ, og senket Blucher i Oslofjorden, ved Drøbak. Etter krigen forsøkt man å reise sak mot han, pga ordrenekt. Fordi sosialistene hadde festet maktgrepet, og kunne ikke tolerere ulydighet. Men han slapp å få sak mot seg, ettersom han var en helt i folket.

Den Sosialistiske invasjonen
Da Norge ble fri fra tysk overherredømme, så trakk overmakten seg vekk. Men en annen overmakt,  en trojansk hest, hadde fått plass inne på Storting og ville regjere mest frem til vår tid. Folket så og avslørte lett tyskernes grusomheter, enda tyskerne behandlet Norge bra, i forhold til sosialistene.

Jeg ser ikke lett på det tyskerne gjorde, jeg sier heller ikke at det de gjorde var bra. Og de gjorde mye skade. Og jeg er takknemlig at jeg ikke er lengre under tysk styre.

Men etterhvert så begynte sosialistisk politikk å snike seg inn i skolesystemet, hvor man begynte å indoktrinere barn. Målet var å få bort Kristendommen. Og de kokte Norge sakte, ikke som tyskerne, hvor nordmennene skvatt bort når tyske soldater dukket opp, og man skjønte faren. Men denne "røde" faren, var det ingen som merket så mye til, fordi det gikk gradvis.

Tyskerne drepte flere nordmenn og torturerte mange, førte gjennom ugudelige lover etc, men sosialistene har drept så mange, mange mer, gjennom abortloven. 600.000 uskyldige barn, roper til Gud, fordi deres blod ble spilt på norske sykehus. Og Gud lover å hevne udåden, om det da ikke finnes en sterkt omvendelse. 

Sosialistene har fjernet stort sett alt som heter kristendom bundet til Guds Ord fra det offentlige, og innført verre ugudelige lover enn hva tyskerne gjorde. Og landet har uten å vite det, blitt mer og mer kommunistisk. Vi ler av de kristne som tar sin tro på alvor, fordi vi ikke følger dem i deres galskap. Men vi holder fast på Foreldreretten, og vi er som foreldrene til Moses, som vil beskytte våre barn fra farao, dvs statlig sosialistisk ugudelig propaganda og indoktrinering.

Som Jan Pedersen så fortreffelig skrev, under kristendommen så hadde folk det bra med seg selv, og de beskytte alle sine barn. De sto samlet.

Men denne Trojanske hesten, som slapp sin last i mørke, i hemmelighet, uten at folk ante det, har splittet kirken, kristendommen, menighetene, pastorene og de kristne vet ikke hvor fienden er. For det meste er fienden andre troende, ikke den sosialistiske ideologi. Hadde vi kristne vært enig om hvor fiende sitter, så kunne vi ha bedt mot det. Men nå er det totalt kaos i menigheten, hvor man ikke helt vet hvor satan virker.

Så nå har landet igjen fått en ny okkupasjonsmakt, selv om de Blå-Blå styrer, så er det lite de kan gjøre med den sosialistiske tangegodset som selv sitter i deres eget sinne, ettersom de selv har fått sosialistisk tankegods med seg fra skole, media ol. Det største unnataket har vært FRP, og derfor har de også blitt hatet. Men de har ikke helt vært overbevisende i styret av landet, men de har vært bedre enn de fleste andre.

Folket er kokt ned, og pga rikdommens bedrag, så reagerer vi ikke. Vi bare lar alt surre og gå, og bryr oss ikke om at våre barn har blitt statens barn. Hvor Foreldreretten snart er på vei til å opphøre.

Jeg er redd, at vi har blitt kokt ned, og vi vil ikke ane faren, før det slår tilbake på oss selv. Og hvor Staten enten blir gud, eller den år lange nedbemanningen av forsvaret, vil gjøre at en annen fremmed makt tar over styringen.

Vi brukte ikke penger på å ruste opp før krigen, og vi trodde vi hadde lært etter krigen. Men nå så gjør vi det samme. Forsvaret ligger nede, og vi har lite å stille opp mot vår mektige nabo i øst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar