Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 10. august 2017

11 august 2017 - Norsk egenrettferdighet og åndelig blindhet - hvor fører den oss hen...

Her om dagen, sprakk Listhaug i en radio debatt med Hareide, og sa at Hareide var en som sleiket imamer oppover ryggen. Og Solberg gikk ut og tok tak i at sånt språk hørte ikke hjemme i debatten. Så hvem vinner denne debatten? Jo, imamen som på ingen måte har rent mel i posen, og som jobber aktivt for å rive ned vårt demokrati, til fordel for Islam. Listhaug mente da den pakistanske teologen Muhammad Tahir-ul-Qadri for tidligere uttalelser om dødsstraff. Les Hege Storhaugs beskrivelse av denne farlige teologen.

Og igjen gjør norsk massemedia nok en feil, eller en bevisst feil, de tåkelegger hva som virkelig er farlig for den norske mann og kvinne og deres demokratiske frihet, og isteden så går de til angrep på Listhaug, fordi hun brukte ett "rett frem, men ærlig og brutalt språk".

Men er det sant det hun sa? Ja, dessverre, Hareide, AP folk, media mm., sleiker faktisk disse fanatiske menneskene etter ryggen ved sine unnlatelseshandlinger, enten fordi de er redd Islam (tenk på hvordan Vebjørn Selbekk ble behandlet), men heller fordi de søker aksept og trygghet hos det politiske miljøet, eller omvendt, det politiske miljøet er redd for å bli hengt ut av media, ved å si sannheten. Media og venstrevridde folk, og forvirrede mennesker som kaller seg borgelig, støtter hverandre i frykt, og ingen våger å være noe annet, enn det som fremmer deres egne kortsiktige politiske karriere.

Det føles godt å følge strømmen av "good feeling", men problemene med elefanten som er godt synlig i rommet - prater vi ikke om - det er det våre barn og barnebarn som må håndtere. Feigheten og ynkeligheten styrer i norsk politikk, og i media. Og derfor så blir heller ikke det norske folket informert om hva som egentlig skjer, for selv etater som politi, tier om det de ser og opplever som teks. i Oslo, for å ikke skape "rasisme" (de kan ofte få beskjed fra lederskapet i politiet, at det ikke er ønskelig å snakke om at det er utlendinger som gjør mest kriminalitet, spesielt fra muslimske land. Det politiske lederskapet er igjen presset av regjering og Storting).

Men kanskje så mange får munnkurv nettopp for å bedra det norske folket? Jeg har en formening om at det siste er ganske korrekt. Vår tids største forførere, sitter med dress, slips og vakre kjoler, i landets høyeste stillinger, og driver bit for bit, å gir bort landets suverenitet til andre makter og myndigheter. Men alle føler at det er godt, så da fortsetter man bare, så lenge "partyet" Norge kan fortsette.

Pasifismen inntar landet

Så hvorfor har Norge blitt sånn? Det er mange svar på det. Men det er utvilsomt en ånd av pasifisme som har kjørt over landet vårt i mange, mange år, helt siden begynnelsen av 80 tallet. I norske skoler nå, så får man ikke en gang lov til å forsvare seg selv. Og gjør man det, så kan man bli utvist, like mye som den som startet det hele. Det er pasifisme, og ubibelsk. Å vende det andre kinnet til, skal man gjøre når man gjør evangeliets gjerning, men det er ikke riktig å være tøffel for alle. Om noen bryter seg inn i ditt hjem, for å føre vold mot deg og dine, så burde du, om det er noe tæl i deg, forsvare det du har kjær.

Å nekte å forsvare landet sitt, er ikke kristent. Å forsvaret landet mot det som ødelegger demokratiet, er absolutt i tråd med Guds Ord. Fordi Gud ".... lot alle folkeslag, som stammer fra ett menneske, bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder." Ap. Gj. 17:26.

Babels tårn - hvor Gud spredte folkeslag til hver sine områder

Derfor må vi kjempe for den rettigheten Gud har gitt oss. Og hvorfor Gud tillot dette, er fordi ved byggningen av Babels Tårn, 1 Mos. 11, så var alle ett i ett sinn, og samlet seg i opprør mot Gud. Derfor forvirret Gud tungemålene deres, hvor man ikke lengre forsto hverandre, og dermed ble man spredt over hele jorden.

Guds tanke var at alle folkslagene hadde sine egne grenser å bo under, og ved å holde på sin egen etnisitet, så beskyttet Gud nasjonene fra overformynderi fra imperier, store nasjoner ol., som skapte en enhetlig Gudshat, og hvor den enkelte ble undertrykt av det større lederskapet, og deres ideologier (og vi ser i historien, hvordan det blir for den vanlige mannen i gata, når overformynderi gjennom større maktsentra overkjører alt og alle - det er bare å se på Nord-Korea, tidligere Sovjet ol.).

Derfor er det så mye kamp om nasjonene idag. Satan jobber aktivt for å undergrave Norge, og de Vestlige land, og mange andre nasjoner, ved å ødelegge grensene. Og derfor så kommer det en haug med innvandrere til Europa, fordi de er sendt der for å ødelegge det Europeiske fellesskapet, for å skape ett større fellesskap, hvor noen få vil styre over oss alle. Islam er en antikristelige religion, hvor lovløshet står i sentrum. Og derfor finnes det også sterke pengesterke krefter i Vesten, som står bak og som støtter denne innvandringen, spesielt fra Midtøsten og Afrika.

Østeuroperne kjenner igjen undertrykkere
Og dessverre er det bare en håndfull tidligere øst-europeiske land, som tidligere kjente på kroppen hvordan det var under ett gudløst lederskap - altså Sovjetunionen, som kjemper imot dette. De kjenner igjen Islam likt som tidligere Sovjet, hvor begge stjeler ett folks frihet, og tanken til å ytre seg fritt. Dette gjelder spesielt Ungarn og Polen. De kjenner igjen problemene, og hvor sterke økonomiske krefter forsøker å undergrave demokratiet, som teks. George Soros. Les om Soros her, og hans økonomiske støtte for smuglertrafikk til Italia.

Folk som George Soros, Rockefeller mm., støttet bla av krefter i USA (som Obama, amerikansk UD, CIA ol.), kjemper for å innføre Babel på nytt igjen, men i en større grotesk form enn den som eksisterte under Nebukadnessar. Og frihet og selvstendighet kan du bare glemme. Her er det undertrykkelse som gjelder, hvor ett fåtall kan sitte ved makten og nyte sin maktsyke.

Skjebnevalg for Norge

Denne høsten er ett skjebnevalg. Og jeg vil absolutt ikke anbefalle folk å stemme KRF, så lenge Hareide sitter der. Beklager. Men de kjemper for grønn politikk, som ikke kan bevises, og som i praktisk aldri fungerer (når Norge importerer "forurenset" strøm fra Europa), og grønn politikk er sosialistisk (altså, egentlig rød) og som bak der igjen, peker mot New Age, hvor de tilber Moder Jord.

Dessuten opplever jeg ikke Hareide som noen ekte kristen. Hadde han vært der, så burde Han frykte å gå på visse steder, noe Han ikke har gjort. Og Hadde han vært en ekte kristen, så hadde han samarbeidet med FRP, på samme måte han har gjort med H. Det ene partiet er ikke bedre enn det andre. Også H fremmer ugudelighet, som Gud hater!

Jeg tror kristne må samles å be, og rope til Gud. Bare Gud kan velte de våte sosialistiske drømmene, som ikke er noe annet enn å undergrave vår egen personlige frihet. Men samtidig, må vi vende om! Fordi blodet fra mer enn 600.000 drepte babyer, roper til Gud om rettferdighet. Og Israel hatet, som når helt til toppen i politikken (selv om de ikke sier det rett ut, så handler de deretter) har også kommet Gud for øre. Og Han er nidkjær for sitt folk, Israel. Den pakt Han inngikk med Abraham, 1 Mos. 15, har Gud aldri gjort slutt på. Isåfall er Han en løgner. Men Gud er ingen politiker. Han er heller ikke ett menneske, så Han kan ikke lyve.

Våk og be!

Om det blir en Rød Grønn regjering som inntar kontorene, så tror jeg de vil bryte ned de siste ugudelige båndene som finnes, som igjen vil vekke Herrens vrede mot landet vårt! Og da vil ting skje fort og raskt! Derfor må vi ta Vekterene på alvor. Og de er som oftest i fåtall! Hovedmengden av folket har ikke rett! Akkurat som i 1938, hvor det var "peace in our time" som gjaldt, men det lille fåtallet som så hva Hitler var, og sa det, ble hånet og utledd. Akkurat da, som nå. Pga det, så startet det 2 verdenskrig, i fredens navn. Hva vil da denne tidens "peace og good feeling" føre oss mot? 3 verdenskrig? Ja, jeg tror det.

Vi må være våkne!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar