Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 31. juli 2017

30 Juli 2017 - Er USA i Bibelen? Stort Amerikansk Solformørkelse 21 august, 2017 - ett virkelig Endetidstegn?Før jeg pratet om Tegn i solformørkelse, skal jeg snakke om Tegn i Ordet.  Vet dere hva dette Ordet betyr Hebraisk: Mazel Tov. Man bruker det når man gratulerer noen. Men på grunnteksten så har ordet Mazel samme rot som Mazzaroth, kom betyr konstellasjon/stjernebilde. Tov betyr god. Så hva sier du da "god konstellasjon" eller å være i ett "godt tegn".  Hva referer da jødene til? 

Tegn og visdom
1 Kor. 1:22 "For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom,.." . Og tallet 22 er nummeret for endetiden/jødenes nummer Grekerne referer til hedningene, altså vi som ikke er jøder.  Typisk i vår intelektuelle verden er at vi tar en debatt. Fordi hedningene søker etter kunnskap/visdom. Men jødene søker ikke den type bevis når det gjelder hvem som er Messias. De vil ha tegn. En rabbiner fant Jesus fordi han skjønte geometri i Bibelen. JHVH er tallet 26 pluss tallet for (jomfru) Maria, og de fikk den samme tallverdien for navnet Jeshua (Jesus). Hedningene ville ikke ha blitt overbevist om sånt. Spesielt kristne i denne tiden gir ikke sånne ting noe oppmerksomhet - til de tegnene Bibelen snakker om. 
For jødene er konstellasjon/stjernebilde ett tegn, fordi ordet tegn betyr konstellasjon. Geometri blir sett på av jødene som ett tegn. Faktisk lagde en Rabbi en kommentar til meg at vi hedninger/vi kristne leser Bibelen naken. Steve spurte: Hva mener du? Han sa "Du har ikke engang klærne på, og du sitter der og leser Bibelen". Vi leser Bibelen på ett grunn nivå, og det er bra, du trenger å forstå hva teksten handler om. Men rabbinerne som bruker hele livet for å studere Skriften, ønsker å se hva som ligger under, hva som er i Geometrien. I jødisk tankegang, så leder dette til det, Noe som har samme tegn, leder til andre ting.  Vi kristne har helt mistet dette. 

Solformørkelse
Nå kommer vi til ett annet tegn, som jødene vil se som ett tegn på himmelrommet. Det er en total Solformørkelse, som vil krysse USAs fastland den 21 August 2017.
Det er ikke mange dager til det. Jeg nølte med å dele dette. Mange har gjort en godt jobb med å presentere dette, som teks. Mark Bilitz (Oa: Han som "fant" blodmånene). 

La oss gå til Guds Ord angående Tegn. 1 Mosebok 14: "Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen til å skille dag fra natt! De skal være tegn for høytider, dager og år.

Dette var da den 4 dagen i skapelsen. Husk tallet 4. Det var for høytider (ikke vinter og påsker ol, ordet er Modem, som refererer til Helligdager eller Herrens høytider), for dager og for år. Bibelen sier at først og fremst er solen og månen på himmelrommet for Tegn. Vi må ikke tilbe tegnene, men Skaperen som satte tegnene der.  

Solformørkelse kun på jorden - og tallet 400
Vet du at total solformørkelsen er bare mulig på jorden, ikke på noen andre planeter som vi vet, og garantert ingen i vårt solsystem. Grunnen er at Solens diamenter er 400 ganger større enn månen, men samtidig er også Solen 400 ganger lengre borte enn månen. 
Som jeg sa angående hebraisk, så betyr alle bokstavene noe. Alle bokstavene har geometrisk verdi, og har også ett bilde, ett begrep/konsept som er assosiert med det. Den siste bokstaven i det Hebraiske Alfabetet er Tav, og denne bokstaven er assosiert med bildet av ett tegn, det betyr tegn og er assosiert med geometrisk verdien er 400. 

Man kan ikke finne opp sånne ting. Om man da ikke kunne astronomi for 3000 år siden. Hvorfor vil du se at et tegn har den nummeriske verdien på 400 fordi, fordi personen som lagde det Hebraiske alfabetet, lagde også solen. Og solen ble lagd 400 ganger større i diameter enn månen, og puttet solen 400 ganger bortenfor månen, så månen kunne dekke solen helt perfekt. Og disse 2 (solen og månen) ser akkurat ut som de er like store (pga perfekt avstand til hverandre). Det er ett tegn. 

På den 4 dagen han lagde det tegnet, som han ga verdien 400. Og la inn en distanse på 400, og han lagde størrelsen på 400 ganger større. Bibelen er ingen menneskelagd fiction, men noe som er objektivt Sant. 

Kaste bort løgnen, og følg Jesus
Jeg følger Jesus fordi det er sant. Skal du komme til Gud, så må du være ærlig, kaste bort løgnene. 
Derfor er det så få som kommer til Gud, ikke pga mangel på bevis, fordi bevisene er der oppe i himmelrommet, det er i teksten (Oa. Ordet), i alle bokstavene i det Hebraiske alfabetet, det er i matematikk og i vitenskap, i folks personlige liv - så hva er det som holder folk borte fra Jesus - deres uærlighet, uærlighet om hvem de er, de tror de er bedre enn andre folk, de tror de er smartere enn Gud, de tror Gud har feil og de har rett. Dette er løgner. Du vet at Sannhet og ydmykhet går hånd i hånd. Eneste måten å være ydmyk, er å akseptere sannheten. Gud har ikke skylden for noe, for Han er en god Gud! Er det noe som er feil, så sitter det hos oss.

Betydningen av tall og dens tallverdi
Vi (grekerne - vi her i vest) liker ikke tegn, vi liker heller ordet bevis. Vi staker ut vår egen kunnskap, vår egen frelse i kunnskap. I øst vil de ha tegn.
Her er en tabell av det hebraiske alfabetet. Bet /nr 2) er 22 bokstaver og Tav 400. 

Det er en forhistorisk måte å skrive denne interessante tabellen. Der vil Tau bli beskrevet som ett kors. Så når Jesus sier Han er Alfa og Omega, så sa Han egentlig Jeg Er Aleph og Tau. Aleph er den sterke, som ser ut som en okse. Jesus er oksen på Korset. Den sterke på Korset. Jesus er dyreofferet på Korset. Selv her i bildeform på dette jødiske alfabetet, som peker på hvem Messias er. 

Steve trodde at dette var ganske åpenbart for fariseerne, så de forandret Tau til en annen form. Men det var et ubestridelig faktum at den orginale formen var ett kors.


Bibelen sier at Solen er ett tegn. Det er mye unikt med solen, mer enn vi klarer å tenke ut. Men jeg tror jeg berørte en av dem. Solformørkelsen er ett tegn. 

Ett annet tegn
Hva tror du er temperaturen på solens overlflate? den er på 5778 Kelvin. Det er ett interessant tall, fordi neste Hebraiske år er 5778 (som er vårt 2018). Den datoen begynner 1 eller 2 dager før tegnet over Åpenbaringsboken kapittel 12 inntreffer. Tilfeldighet eller ett tegn? Som rabbinerne sier "Tilfeldighet er ikke et Kosher ord". Gud gjør ingen tilfeldigheter.

Fariseerne søkte tegn, men ikke Messias. Søker du Messias, vil du også se tegn. Mange Fariseerne endte opp med kjærlighet til Geometri. Man kan miste det store bildet, fordi man bare blitt opptatt med detaljer. Det er ondt! Man ender eks. opp med å elske loven, enn å elske Han som ga loven.

Jona tegnet
"En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.» Dermed gikk han fra dem og dro bort." Matt. 16:4. Selv til denne onde generasjonen, så ville Han gi dem ett tegn. Han ga kun ett tegn for de onde. Men for den som elsker Messias, kan du finne mange tegn. 

Hva er Jona tegnet? Jona som forsøkte å stikke av fra Gud, og ble spist av en fisk. Men egentlig døde han på innsiden av fisken. Og oppsto 3 dager etter, og fisken spyttet han ut. Jona selv sier at han var i dypet av Dødsriket.  Så det eneste tegnet de onde fikk, var Jesu død og oppstandelse. 

Så da må vi gå tilbake i historien, for å se dypere hva Jona tegnet var. Jona gjorde noe ingen andre hadde gjort før. Han går motvillig inn i en by. Han var en motvillig profet. Han ønsket faktisk at de han forkynte til, skulle dø. Han avskydde dem. Har det noen gang vært en misjonær som har avskydd folket han skulle nå? Og med en motvillig forkynnelse endte han opp med å omvende hele byen. Det er en av de mest fremragende miraklene i hele Bibelen. Vi ønsker jo å kunne gjøre det samme, gå inn i en by, forkynne om Jesus, og så vendte alle om. De fleste kristne forstår ikke dette. Fordi det var ett tegn gitt til Ninive, kalt Jona tegnet. 

Tegnene over Ninive
Her ser du hvordan Solformørkelsen gikk over Ninive i 763 f.Kr.

Idag blir Ninive kalt Mosul (Irak).  Det var en total solformørkelse som krysset det nordlige Ninive den 15 juni 763 f.Kr. Assur-Dan III var konge. Denne solformørkelsen var en av omen (tegnet, varslet) som ledet Ninive til en større omfattende omvendelse. Før Jona dukket opp, det ble ikke omvendelse fordi han var en så god predikant, det var fordi hjertene til folket var blitt forberedt gjennom flere omen og tegn. 

Det største tegnet var solformørkelsen som passerte nesten direkte over deres by. Du er der midt på dagen, og plutselig snur det og blir mørkt. Du gir det oppmerksomhet: Hva skjer? Og oldtidens mennesker var ikke så tåpelige. Historisk var det en av de mest berømte solformørkelsene i oldtiden. Med andre ord: Når Jesus sa at det var gitt ett tegn under Jonas tid, så var det ikke så lenge siden historisk (på den tiden). Og tegnet var da godt kjent i den sekulære verden. Fordi den var nedtegnet på en tavler kalt Assyrisk Eponym (nedtegnelse), noe som ble grad frem i det nittende århundre. Men på den tiden var det en kjent historie, som man utdannet og lærte barna. 

Kun ett tegn til de onde
Da Jesus talte til fariseerne at de fikk kun ett tegn: fordi dere er så herdet, dere er så gjenstridige, så får dere kun ett tegn. Du vet hva som skjedde når Jesus ble korsfestet: Solen ble formørket (som det står i Evangeliene). Det var en bekreftelse for Fariseerne den dagen, om Jona tegnet.  Og når Jesus er korsfestet, så kommer jordskjelvet og dagen blir til natt. Jeg gir dere onde kun ett tegn, og det skjedde.

Jordskjelv og tsunami i nåtid
Du ser nå  det uvanlige jordskjelvet som skjedde nå nylig i Tyrkia og Hellas og mini tsunamien som kom inn mot hotellene i Tyrkia, og hvor minst 2 døde i Hellas. Det kommer mer. Så jordskjelv, og at solen går over til å bli mørkt, er ett tegn for de onde.  For dere Gudfryktige, Les Bibelen. Du burde skjønne de enkle Ordene til Gud Faderen. 

Minst 5 tegn for Ninive før Jona dukket opp
Jona tegnet inkluderte minst 5 ting. Ser du under styret til Assur-Dan III, så ser du pest (plague), borgerkriger, militære tap, et stort jordskjelv, og en total solformørkelse. 

USA på vektskålen
Ser du i USA nå, så er det nesten som en borgerkrig vil starte. USA er omtrent delt i 2 - 50/50. Det har ikke vært en sånn oppdeling i USA siden 1865 - borgerkrigen.

Tegn for 1 verdenskrig
Tegnene man må se etter er Solformørkelse (21 august 2017), jeg tror det vil komme ett jordskjelv, ett militært tap og pest. 

La oss se litt nærmere på vår tid. Hva slags tegn gir Gud? Den 21 August 1914, en fullstendig solformørkelse krysset Øst-Europa. Dette skjedde på den tiden 1 verdenskrig formørket verden (startet 28 juli) . 

Krigen hadde sitt opphav i mordet på erkehertug Franz Ferdinanv den 28 juni 1914, og Solformørkelsen kom omtrent 2 måneder etter. Krigen startet i Øst-Europa, og rett etter snudde solen om til mørke. Om de hadde skjønt tegnet fra Gud, så kunne de bare ha lagt ned våpnene og tenkt at dette er bare å kaste bort liv og penger. Og begge Verdenskrigene lagde om kursen til en radikal og nedslående forandring i vår vestlige kultur til idag. 

Solformørkelse over Amerika

Dette er da veien for solformørkelsen som snarlig vil gå over USA. altså 21 august i år. Den starter på Vest-kysten kl 17:16. Den vil overlappe Cascadia Subduction sonen.
Det som er interessant med dette, er 2 ting. Først, ved at den starter med å krysse en jordskjelv sone,
og Jerusalem, på det tidspunktet, som er klokken 1916 der, eller 7:16 p.m. Fordi det er akkurat på minuttet det tidspunktet for solnedgang i Jerusalem.

Så solen blir mørk i Amerika, og Solen blir mørk i Jerusalem, på samme tid. Og de er ikke engang på samme sted. Det er ganske poetisk, om ikke profetisk.

Også den siste Hebraiske måneden Elul begynner på solnedgangen mandag den 21 august 2017.

Så hva er måneden Elul. Wikipedia sier dette:

Det betyr at høsten (harvest) begynner, som betyr oppsamlingen av rotfrukten er moden. Frukten blir samlet i forrådet når den er moden og lagret. Verbet høste betyr å samle inn, høste inn, å ta, å ta bort. Interessant.

Jødiske advarsler for 2017
Elul vil bli den siste måneden av det hebraiske året 5777. I gemetria betyr 777 at det er ett år av fullbyrdelse/avslutning.

Både 2017 og 5777 har Messianske profetier knyttet til seg. Dette er først og fremst jødiske profetier. Rabbi Ben Samuel profeterte om år 2017 (5777). Dette er en 800 år gammel profeti som er i ferd med å bli oppfylt - vi er bare dager unna. 

Rabbi Meir Halevi Horowitz profeterte om 5777. Jeg setter ikke min lit til jødiske profetier alene, men jeg tror det er en mengde vitenskapelige sammenløp, mange sammenfall og grupperinger av tegn som peker på denne tiden 2017 og 2018. 

Tiden vil vise. Har vi kontroll over tiden? Nei! Nei vi trenger ikke å ha kontroll over tiden, og vi trenger ikke å være bekymret om det. Bare Gud bestemmer når Hans sønn kommer og når vi forsvinner herfra (Oa. Bortrykket).
Det kommer en markering i himmelrommet på slutten av året 5777, i starten av 5778. Åpenbaringsboken kap 12s tegn den 23 september (over 1 eller 2 dager) før Jødisk nyttår, Basunhøytiden (Rosh Hashanah) den 23.september. 

Det kommer også en markering nede på jorden mot slutten av 2017, den store Amerikanske Solformørkelsen (33 dager før Åpenbaringsboken 12 sitt tegn, fulgt av en annen Solformørkelse 7 år senere. Dette markerer muligens at dette er hvor Guds fokus er, hvor Amerika trenger å vende om, eller bli dømt. Solen er ett tegn til hedningene/nasjonene. Månen er ett tegn for jødene/Israel. Det ser ut som om Solformøkrelsen er en Dom over hedningene eller hedning nasjonene.  Hva skjer så?

Hva skjedde i USA sist solformørkelse?
Den siste gang en total solformørkelse krysset USA var i 8 juni 1918.

Vi vil nå bevege oss mot profeti/en grunnet spekulasjon. Hva er det muligens som kommer? Vi ønsker å forberede oss. Da må vi se på historien. Historie er profeti. Mønster er profetisk. Du kan få ett direkte ord fra Herren eller du kan studere hva historien sier. Hva skjedde i historien når en total solformørkelse krysset hele kontinentet i USA?
En influensa epidemi som tok livet av 675.000 amerikanere. På verdensbasis var det 50 til 100 millioner som døde. Tror du at det ble gitt ett tegn til den generasjonen? 

Her er det mye ondskap, omvend deg, eller høst det du har sådd! Gud går ikke rundt og dreper folk. Men Gud kan bare ta bort sitt beskyttende nærhet, for at ondskapen kan komme inn i ditt liv. Grunnen til at du ikke er død, er fordi det er en Guds nåde over din nasjon og over deg. Gud gjør ikke ondskap, men når Han drar seg bort fordi Han har blitt forkastet mange nok ganger, så sier Gud: Jeg vil ikke trenge meg på deg, du får ha det på din måte.

Det er sånn vi gjør med Gud! Vi sparker han ut av skolen, og vi sier at vi kan ikke engang lære Bibelen i skolen - du ser den demoniske innflytelsen i det. Hvordan kan du peke ut en bok, og si at den ikke er tillatt - samtidig som du glorifiserer Islam. Bare den forskjellsbehandlingen lærte meg at det er noe annerledes med Jesus. Jeg er åpen sinnet, men i alle mine reiser og alle religioner jeg har sett på, så er det kun en som alle hakker på i hat - (sann kristendom).

Jordskjelv?
Muligens så vil vi se ett utbrudd av en epidemi. Men jeg vil også vise deg en annen ting som kan være ett spor. Om du ser veien på den totale solformørkelsen - og du ser på dette kartet over risikoområder for jordskjelv, gitt ut av USGS, så ser du at Cascadia (Område i Nord Amerika) er der -
på venstre side av kartet, Yellowstone er ett annet aktuelt område, så har de overraskende funnet en annen sone for jordskjelv - kalt  New Madrid - overraskende, fordi det ligger midt i landet.
Om du ser på dette som en straff se oversikten over risikoområder for jordskjelv - Det ser ut som en perfekt match. Starter fra en subduksjon sone og går så over til New Madrid sonen (lilla er de verste områdene). 

Jordskjelv og solen
Det har blitt mer og mer vanlig i vitenskapen, at man tyder jordskjelv, orkaner ol. utifra fra hva som skjer på solen - og de treffer bedre enn de i vitenskapen som ser ned på jorden. Og det er en bibelsk befalning (om endetiden i Luk. 21) å se opp.
21 august 2017 kommer en total solformørkelse. Og det samme skjer 7 år senere, den 8 april 2024 - Det vil skje på en jødisk høytid - det religiøse nyttår - den 1 Nisan 5884 . Putter du de 2 solformørkelsen sammen, så ser du ut som ett Kors der de møtes - hvor det blir som en målskive:
Og hva er det måløyet? Det er New Madrid Seismiske sone. Men ikke bare det - om du ser nøye på kartet så vil du se flere stater ha grenselinjer som har blitt definert av 2 elver:

De 2 store elvene i Amerika
Den store elven er Mississippi, og den mindre Ohio. Det Korset som kryss merker punktene går rett over subduksjonen i den seismiske sonen - og den går over plassen der elvene møtes.

Hvorfor er dette interessant? Fordi elvene i den delen, deler landet i 3. Jesaja 18:7 i den tid, referer til Endetiden: "På den tid skal det bæres gaver til Herren, hærskarenes Gud, fra det ranke folk med den glinsende hud………. det folk hvis land er gjennomskåret  av elver…….(Oa: Engelsk sier: Whose land the rivers DIVIDE - dvs Krysser hverandre). Ohio og Mississippi elvene ligger akkurat der hvor veiene til solformørkelsene krysser hverandre.

USA det gjenoppståtte Babylon?

"Og den syvende engel tømte sin skål ut i luften; og en høy røst kom fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: Det er skjedd! Og det kom lyn og røster og tordener, og det kom et stort jordskjelv, et slikt som ikke har vært fra den tid menneskene ble til på jorden, et sådant jordskjelv, så stort.

Den store by ble delt i tre deler, og folkenes byer falt i grus. Og Gud kom i hu Babylon, den store, så han gav den begeret med hans strenge vredes vin. Hver en øy vek bort, og fjell ble ikke funnet. Og fra himmelen falt hagl så svært som hundre pund ned på menneskene. Men de spottet Gud for haglets plage, for plagen var meget stor." Åp. 16:17-21.

Vi vet at Babylon den store vil bli delt i 3. Spørsmålet er om Amerika er den moderne Babylon den store.  Jeg har forkynt om det på "22 future events predicted in revelation". Det er godt mulig at Babylon ikke er Saudi Arabia eller Irak, men virkelig den store økonomiske supermakten beskrevet i Endetiden, kan ingen sammenlignes med Amerika.

Babylon vil bli delt opp i 3. Hvorfor er Amerika viktig? Hvorfor prater jeg så mye om Amerika? Fordi Amerika påvirker oss så mye.

Amerika og globalismen
1. Amerika er låspinnen som hindrer spredningen av globalismen eller total politisk kontroll over din personlig informasjon, finanser, bevegelser.....liv.

2. Trump er en tilbakegang for globalismen og dens anti-familie, anti-liberaismens agenda, anti-kristenlig. Derfor hater Eliten han. (selv Republikanernes Elite hater ham like mye som demokratenes Elite).  Det forteller meg at han er en bra mann. Fordi de hater ham, så liker jeg ham. 

3. Nasjonal suverenitet er en veiblokk for NWO, for å kunne slavbinde menneskeheten via det Vestlige bank systemet. Nasjonal suverenitet er en Guds idè, og det er ett hinder for Den Nye Verdensorden. Hva er Den Nye Verdensorden? Noe som vil slavbinder menneskeheten ved det Vestlige bank systemet. Skjønner du ikke at det er derfor alle regjeringer har gjeld. Gjeld betyr velstand for globalistene. Din gjeld gjør noen andre rik.

4. Hovedfienden er: Trump, Russland, Syria, Kina er hovedfienden til globalismen.  Blir det en allianse mellom USA - Russland - Kina og Syria - globalistenes makt blir da brutt. Det er kristne vekkelser i Kina og Russland - og derfor hater globalistene de landene. Kristendom er en hindring for denne ideen: Vi vil kontrollere deg! Fordi? Vi vil bli lik Gud for deg! Vi vil ta oss av deg, vil vil se etter deg.

Dømmer Gud!?
Siste punkt: Mange sier at Gud ikke vil dømme USA. På en måte er det sant, kanskje heller si at man høster det man sår. 

En fransk historiker Alexis de Tocquerville forsøkte å analysere hvorfor Amerika var så stor og så god. Han sa "Amerika var stor pga hva som ble forkynt fra prekestolene at Amerika er stor, pga at Amerika er god".  Når Amerika opphører til å være god. Amerika vil opphøre å være stor.  

Amerika: Glissent og forfallent, men pent på utsiden
Det er akkurat der Amerika er nå, de må ta en beslutning ettersom landet er splittet i 50-50. Godheten er der enda, men mye ondskap og en masse globalistisk anti-kristelig venstrevridd agenda er også der. Det er omtrent 50-50. Min erfaring, bla. etter å ha møtt folk derfra som jeg ikke har sett på 20 år, så er selv det som ser godt ut, har ganske enkelt visnet. Glitret er borte. 

Jeg møtte en, som er lovsanger i et kor i en kirke, og han sa rett ut, at han ikke trodde at Gud var virkelig. Men han synker i koret i kirken. En annen dame går til kirken, diskuterer forkynnelse, snakker om hva pastoren lærer. Hun sa rett ut til meg at jeg elsker Jesus, jeg tror på alt, du vet, jeg tror Jesus oppsto i en psykisk oppstandelse, men jeg er en kristen. 

Så den amerikanske typen kristenedom er nær kjettersk. 

Prekestolen er ikke like brennende som den var i 1776, og før. Amerika er en gammel nasjon, det bodde folk der før. Det er vekkelser og gudsfrykt som har gjort Amerika stort. Man kan ikke ha en mektig nasjon uten gode folk.  

Sånn som jeg har sett Amerika, så virker det som hun har snudd ryggen til det som gjorde henne god. Det finnes håp for Amerika, om de ber og vender om. Men sjansen for håp er veldig liten. Om de ikke tar den lille sjansen de har nå, så er det å leve eller å dø. 

Tror ikke det er mulig for Amerika å snu, fordi kraften til Venstresiden vil være som en oversvømmelse og Jesus sa at enden vil komme som en oversvømmelse. Når godheten er borte, så vil du se det onde, opprøret, hatet og volden. 
Folk som bor i Amerika, sier at de aldri før har sett det som skjer i nasjonen nå.

Vektertjenesten
"Men når vekteren ser sverdet komme og ikke støter i basunen, og folket ikke blir advart, og sverdet kommer og tar bort noen av dem, da blir han tatt bort for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av vekterens hånd." Hesekiel 33:6.

Hvem er vekteren? Menigheten er.

"Når jeg sier til den ugudelige: Du ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel." Hesekiel 33:8-9.

Min jobb er å advare, ettersom jeg er en vaktmann. Det er min (og din) jobb. Det er ikke sikkert at det kommer noen dom den 21 august. Det er ikke det det handler om.  Man så tegnene (på solformørkelse) i Ninive og i 1 Verdenskrig. Og det er ett spillerom på måneder - og noe kommer. 

Datoen blir da 1 Elul 5777 og 1 Nisan 5784, 7 års nedtelling. Jeg tror at det vil komme et jordskjelv og/eller metoritt nedslag, og kanskje også bortrykkelsen. 

Ett oppdelt USA?
Sånn ser USA ut når den er delt opp i tre deler. Jeg profeterer ikke, jeg sier bare at dette er en mulighet. 

Jeg ønsker at folk skal forberede seg for Jesu gjenkomst, og ha ett rett forhold til Mesteren. Vende om, og følge ham.

Om du ikke kjenner Jesus, så Be denne bønnen:

"Kjære Herre Jesus
Jeg vender om fra mine onde veier
jeg tar Jesu hånd, Han som døde på korset for meg
Han som beseiret min fiende
Han som sto opp igjen etter 3 dager
Jeg tar din hånd, frels meg
ut av min synd, ut av mine problemer,  
ut av mine depresjoner - frels meg
Vask meg ren - gjør meg til din egen
Bruk mitt liv - la det bety noe 
Jeg vi leve ett meningsfullt liv
fra denne dagen og fremover
Gi meg råd og Led meg
Ta meg til den rett kirken/menigheten 
Gi meg nye og bedre venner
Som vil styrke meg, så jeg kan vokse åndelig
Jeg overlater mitt liv til Deg. 
Jeg er helt din
Fra denne dagen og fremover
I Jesu navn jeg ber

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar