Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 21. juli 2017

22 juli 2017 - Oslo forbannelsen

I 1993, så skjedde det en stor omveltning, en svikefull handling, full av forræderi, mot Jødenes land, Israel. Og Norge var med på det. I mange år etter har diplomater, media og politikere latt oss blende av vår succe av fredsdiplomati. Vi roser oss, og vi har fått mye annerkjennelse internasjonalt.

Arafat - fredsprisvinner
Men hva er Oslo avtalen? Vi kan kort oppsummere hva den handlet om, da Arafat fortalte om intensjonen bak "freden":

"I Allahs navn - tro meg når jeg sier det er mye som gjenstår å gjøre. Den hellige krigen skal fortsette - vårt hovedmål er Jerusalem. Jerusalem - og her står vi. Jeg kan ikke - og jeg må tale åpent. Jeg kan ikke gjøre det alene uten støtte fra den islamske nasjonen. Jeg kan ikke gjøre det alene - Nei, dere må komme og kjempe og starte Jihad for å frigjøre Jerusalem - nei, det er ikke deres hovedstad. Denne avtalen - jeg ser ikke på den som noe annet enn den avtalen som ble inngått mellom vår profet Muhammed og Kuraish-stammen - en foraktelig våpenhvile. Den samme måten som Muhammed aksepterte det på, aksepterer vi nå disse fredsforhandlingene - fra mitt hjerte, og jeg sier det til dere som bror til brødre: "Vi trenger dere. Vi trenger dere som muslimer, som hellige krigere - enda en gang må jeg si - fremad til seier; fremad til Jerusalem". (Jassir Arafat i en tale under et lukket møte med troende muslimer i en moskè, i Johannesburg 10 mai 1994).

Muhammeds "fred" med Kuraish stammen, skjedde da Muhammed skjønte at han ikke kunne beseire dem fordi de var for sterke, og inngikk en falsk fredsavtale. Men da Muhammed fikk større styrker, så brøt han plutselig avtalen, og drepte (halshugget) alle mennene i denne stammen, og tok deres kvinner til deres hustruer. Det var Arafats intensjon med fredsavtalen, og derfor er Oslo ikke noe annet enn svik. 

De Israelske fredsprisvinnerene

Vi kan også lese hva Peres og Rabin måtte gjøre, for å bryte Israelsk lov, så de kunne lage "fred" ved Den Israelske forbindelsen. For at man kunne selge en nasjon, så måtte man også ha folk innenfor. Dermed passet Rabin og Peres inn i den rollen, hvor svik og løgn var deres største skjul.

De norske "fredsduene"

HEMMELIGE FORHANDLINGER: Hovedaktørene bak den første Oslo-avtalen fotografert i Parkveien 45 i Oslo 20. august 1993. I midten ved bordet sitter tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst, og rett bak seg har han Israels daværende utenriksminister Shimon Peres. Holst er flankert av den israelske forhandlingslederen Uri Savir (til høyre) og hans palestinske motpart Abu Ala. Bak Peres står de tre norske diplomatene som var mest aktive i de hemmelige forhandlingene i Norge i 1993; Statssekretær Jan Egeland, Mona Juul og hennes mann Terje Rød-Larsen. Foto: Overvåkingspolitiet / NTB scanpix

Under Gro H. Brundtlands 3 regjering, så fantes det mer enn nok folk i regjeringen som mislikte/avskydde Israel, og som trodde blindt på Arafat. Men hele avtalen var ett svik, både fra den norske delegasjonen, den israelske og ikke minst den palestinske, som visste at dette var deres sjanse til å felle Israel. Les om Oslo her.

Du kristne, hvem holder du med?
Før jeg går videre, så opplever jeg ett spørsmål fra Himmelens Herre, til deg! På hvem side er du? Enten holder du deg på Guds Ord sin side, ellers så er du på parti med det de onde ånder holder på med! Du må bestemme side, og du kan ikke være kristen, og ikke velsigne Israel. Å forbanne Israel, er som å hugge av dine egne åndelige røtter. Og du må være forsiktig så du ikke kommer under Guds dom! Gud mente ikke at du skal være enig med alt hva Israel gjør, men du bør forstå at det er Gud som opprettet Israel i 1948, etter hva Han lovte i sitt Ord. Og det er også til Jerusalem Herren vil komme igjen, for å åpenbare seg for sitt folk, Israel. 

Les da en dypere forståelse av hva Gud mener i 1 Mos. 12:2-4.

Ta det jeg sier på alvor, fordi det er mange kristne som i praksis forbanner Israel, ved bla. å støtte palestinerne. Om du skal støtte palestinerne, så støtt Israel. Palestinerne hadde det best under Israel før Arafat dukket opp og tok over styringen. Palestinernes land var da friere, men nå er det underlagt religiøst tvang av mye større dimensjoner. Om du ikke velsigner Israel i ditt hjerte, så åpner du opp for forførelser!

Konsekvensene
For å forstå dette, så må man forstå det åndelige prinsippet, hvor Gud binder menigheten til Israel. Ikke som en avgud, men som en av de tingene i Guds Ord som vi må ta på alvor. Vi vet at Israelerne tillater abort, vi vet at de opphøyer homosexualitet i feks. Tel Aviv, vi vet at de sliter med vold i relasjonene (spesielt de jødene som flyktet fra Muslimske land, skjer det ofte vold i familien), det finnes incest der, fordommer, hat ol., som vi på samme måte kan se i vårt eget samfunn. Israel er ikke noe perfekt samfunn, men som kristne på vi huske på Jesu Ord at "frelsen kommer fra jødeneJoh. 4:22 og vi står i takknemlighetsgjeld til de på alle mulige måter. 

Gud opprettet Israel i 1948, og Gud ga Jødene full råderett over Jerusalem i 1967. Og du ikke ser at Israel er Guds endetidsklokke, så forstår du intet. Da er det åndelig blindhet som råder i livet dit. Israels opprettelse, peker også på Jesu gjenkomst, at vi må gjøre oss redè! Nå når Jerusalem feirer 50 år som en fri stat, og Israel neste år feirer 70 år, så må det sees som store profetiske tegn, og at det er lite tid igjen av Nådetiden!

Jesus sa "og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende." Luk. 21:24. Og da må det bety at hedningenes tid (det er alle oss som ikke er jøder eller israelere) nå faktisk er til ende, altså helt mot slutten. Og det begynte i 1967, og Israel feirer 50 års jubileum i år, som er ett meget profetisk år! Les her om det profetiske året i år.

Og ettersom Gud virker i Israel, så finnes det også en usynlig forbindelse til jødene og Guds sanne menighet, enten vi liker det eller ikke. Når det har gått Israel bra, så har det også evangeliet gått fremover i verden. Rett etter at Yom Kippur krigen, så gikk Israel inn i mye forvirring, fordi de var milimeter fra å bli utryddet. Israels ledere var ikke våkne, og så ikke faren som bygde seg opp rundt grensene. Mye pga dårlige rapporter, og mye pga. at Kissinger, en amerikansk jødisk utenriksminister nektet å gi de rapport om hva som holdt på å skje. Samtidig skjedde det også en forvirring i Kristi kropp i den karismatiske delen. Da Israel fikk nok av Arafats terrorbølger fra Libanon i 1982, og inntok Libanon og befridde de fra ormeredet til PLO, så gikk også evangeliet fremover, som teks. vekkelsen i Uppsala, med Livets Ord (ja, det var ingen fullkommen vekkelse, men det var en vekkelse. ).

På samme måte, er vi bundet med usynlige bånd til Israel, ettersom Israel er Guds Sak! Og vi elsker det vår Far gjør! Eller....?

1. Verden
Spesielt fra midten av 90 tallet, og mot slutten, merket jeg en større kjølighet i Samfunnet.
Relasjoner ble kaldere og mer ondskap snek seg inn mot samfunnets grunnvoll: Familien - Far-Mor og barn! I Norge så åpnet man opp for Partnerskapsloven, det første skrittet mot Sodoma og Gomorra. Og det første steget for å så tvil i det Gud mente var best for barna - Far og Mor!

2. Menigheten
I kjølevannet av sviket ved Oslo avtalen, så slo en falsk vekkelse frem i 1994. Den kom fra Rodney Howard Brownes åndelige opplevelser, som har siden sneket seg inn i de fleste karismatiske miljøer, også trosbevegelsen og andre. Man ler hysterisk, bjeffer, uler, brøler som løver, og lager masse ville lyder, det skjer ville manifestasjoner og helbredelser. Det er ingen tvil om at Satan har fått innpass i menigheten, akkurat som fienden fikk ett innpass i Israel via Oslo-avtalen. Israel ble bedratt med fine søte ord, men frukten var bister - terrorismen økte med 900% - og døden var vanlig blant israelerne. I Kristi menighet så økte den falske læren via falske tjenester (og mange av de falske tjenestene, hadde begynt som ekte, før de ble villedet, og begynte å bedra andre) - og mange kristne, uten å vite det, døde på innsiden. De henga seg til en falsk Jesus, og mistet dermed den ekte Jesus, fordi de ikke sto fast i Guds Ord, men stolte på lederskapet.

Du kan lese om denne forførelsen som da kalles Kundalini, som er New Age. Og les også denne interessante artikkelen på FB.

Mangelen på forventing av Hans andre komme
Da jeg var nyfrelst i 1988, så pratet man mye om Jesu gjenkomst. Dette ble mer og mer borte utover 90 tallet. Og idag prater man lite om det, enda alle tegn skriker på at vi er så nære, så nære.... Kan det være pga bedraget som har kommet inn i Kristi Kropp? Ja, jeg tror det. Og bedraget kommer ikke inn via falske religiøse folk utenfor menigheten, men falske kristne inne i menigheten, som ofte er annerkjent i mange kristne aviser/tidsskrifter, menigheter, ledere ol., står frem og forfører mange. Den siste tidens bedrag, vil komme innefra i menigheten.

3. Israel
I Israel så fikk de også lide konsekvensene av Oslo-avtalen, ved at terroren økte med 900% rett etter "freden". Jøder ble sprengt i filler, og ødelagt i "fredens navn", med stempel fra Oslo på baksiden.

Blir det ikke riktig når vi hører hva Profetene sier dette:
          
"Derfor hør Herrens ord, dere spottere, dere som hersker over folket her i Jerusalem! Fordi dere sier: Vi har gjort en pakt med døden og et forbund med dødsriket; når den susende svepe farer frem, skal den ikke nå oss; for vi har gjort løgn til vår tilflukt og svik til vårt skjul" Jesaja 28:14-15.

Guds svar til det er:

"derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig, fast hjørnesten; den som tror, haster ikke." Jesaja 28:16. En sikker tilflukt for de som er trofast mot Herrens og Hans Ord.

Videre:
Og jeg vil gjøre rett til målesnor og rettferdighet til lodd, og hagl skal rive bort løgnens tilflukt, og skjulet skal vannene skylle bort.Og deres pakt med døden skal slettes ut, og deres forbund med dødsriket skal ikke stå fast; når den susende svepe farer frem, da skal dere bli tråkket ned." Jesaja 28:17-18.

Gud vil gjøre intet alle fredsavtaler og svik som har og er blitt gjort mot og med Israel, og det kommer til å skje ved krig, lidelse (nok en gang, dessverre. Mine tårer renner for det jødiske folket) og svik. 

Hva da med Oslo
Vi må ikke glemme, at det som skjedde i Oslo, var meget ondt, og ondskapen pga det har spredt seg over hele verden. Norge oppfyller en viktig brikke i endetiden, og være ansvarlig for at nasjonene blir enda mer forblindet av hvem Guds navn er, Han som kalles Jakobs Veldige (salme 132:2). Norge tråkker Gud på tærne og stikker sine fingrer i Hans øyne, hvor Israel er Hans øyensten (Sak. 2:12). Og derfor må også Norge regne med å møte flere dommer. Hvor det er profetert at Russland vil komme og innta vårt land. Istedenfor at folk angrer, og ser at Israel faktisk lider pga vårt eget svik, så blir vi enda mer hissige på å hate og avsky Israel. Vi tenker ikke over at vi har satt Israel i en dødelig farlig felle, hvor bare Guds nåde kan redde Israel. Og det samme som vi har gjort mot Israel, vil også bli gjort mot oss, om vi ikke angrer! Men hvor finnes det en mann eller kvinne som frykter Gud? Mange sier de elsker Herren, men sann kjærlighet utvikles ved å frykte det som står i Guds Ord og leve etter det!

Jeg tror at dom vil falle over oss snart, ikke bare pga Israel, men også pga Abort (et annet navn på mord) på mer enn 600.000 barn. Gud går i rette med oss fordi vi har latt homosexualitet bli noe normalt. og samtidig jobber på spreng for å indoktrinere våre barn med at alle livsstilver er ok, men mann-kone-barn og det å være trofast i pakten, er nesten blitt fjernet fra barnas bevissthet. På samme måte har man jobbet aktivt for å fjerne alle historier av Hvem Jesus er og hva Han gjorde til våre barn, og gir de isteden ett løgnaktig humanistisk verdenssyn hvor egoet er i sentrum. KRL eller hva det heter, er ikke noe annet enn å promotere en død kristendom, som ikke kan gi liv.

Hva vil skje fremover?
Alt dette bærer videre mot noe. Vi kan ikke fylle oss med løgner, og leve de ut, bryte daglig Guds Ord og miste synet av en Skaper, uten at det får konsekvenser. Verden kan ikke leve ut sin lyster så lenge de ønsker, uten at det får konsekvenser. Jødene kan heller ikke fortsette å fornekte Kristus, og for å forsøke å slukke sin åndelige tørst, gå ut i verden for å drikke av dens urene brønner. Alt sammen bærer til sist mot Harmageddon.

Guds Ord sier:

"For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap,   da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blant hedningene og delte mitt land; /  om mitt folk kastet de lodd, de gav en gutt for en skjøge, de solgte en pike for vin, og den drakk de opp.  Og dere, Tyrus og Sidon og alle Filisterlands bygder! Hvad vil meg? Er det noe dere vil gjengjelde meg, eller vil dere gjøre meg noe? Snart, i en hast, skal jeg la deres gjerning falle tilbake på deres eget hode, ..." Joel 3:6-9.

"Hedningefolkene skal våkne opp og dra til Josafats dal; for der vil jeg sitte og dømme alle hedningefolk fra alle kanter. Send sigden ut, for høsten er moden! Kom og tred vinpersen, for den er full, persekarene flyter over, deres ondskap er stor! Skare på skare samler sig i avgjørelsens dal. For nær er Herrens dag i avgjørelsens dal. Sol og måne sortner, og stjernene holder opp å lyse.  Og Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem, og himmel og jord skal skjelve; men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn." Joel 3:17-21.

"Og enda en annen engel kom ut fra alteret, og han hadde makt over ilden, og ropte med høy røst til ham som hadde den skarpe sigd: Send ut din skarpe sigd og høst druene av vintreet på jorden! for dets bær er modne.  Og engelen lot sin sigd gå over jorden og avhøstet vintreet på jorden og kastet frukten i Guds vredes store vinperse. Og vinpersen blev trådt utenfor byen, og det gikk blod ut av vinpersen like til bislene på hestene, så langt som tusen og seks hundre stadier." Åp. 14:18-20.

Joel prater profetisk inn i en snarlig fremtid. Gud lokker nasjonene til å komme nærmere, til å utfordre Han ved å forsøke å ødelegge Israel, og Han vil tvinge nasjonene som har hatet ham - til å dra ut, hvor de alle vil få utdelt dom, og bli ødelagt, på kanskje den største sletten i Midt-østen, Magiddo sletten, eller også kalt Harmageddon. Og blodet vil flyte, som Jesus åpenbarer for Johannes i åpenbaringsboken. 

Her kommer antisemittismen til sin ende, jødenes opprør til sin slutt - hvor hele nasjonen vil bli frelst på en dag - og de troende - de som var trofaste til sin slutt - de vil være verdige til å bli med sammen med Herren, da Han rir inn i Jerusalem. Ringen er sluttet, og Satan blir sperret inne for 1000 år. En verden uten noen onde ånder. Hvor også synderne vil bli gamle. Og krig vil ikke lengre eksistere. Fordi da vil hele verden være full av kunnskap om Gud! Og Hans herlighet vil fylle jorden!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar