Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 3. juni 2017

3 juni 2017 - Norge: Fra en nasjon med banner av rettferdighet, til en nasjon med synd opp til halsen

Jeg skrev en artikkel om hvor Norge var på vei, dagene før 17 mai. Jeg har lenge følt en sorg og en gru fordi landet går på ville og onde veier. Og 17 mai sendingen til NRK bekreftet også denne gang, at folket i Norge sier "er dette synd, så vil vi følge synden". Du vet ikke hva som venter deg, på enden av ditt liv,
om du nekter å vedkjenne deg Jesus i ditt liv
Men den dagen når mennesket trekker sin siste sukk, noe vi alle må gjøre en dag, uten Kristus, så er det kun evig død i vente. 

Jeg tror at Gud vil tillate at samfunnet, tross sin materielle rikdom, vil få oppleve en stor knekk. Dette må gjøres, fordi i vår rikdom og behagelige liv, så søker vi ikke Gud. Og dermed får vi bare oppleve gode dager i dette livet, og det neste evig fortapelse. Guds Ord, som jeg selv har erfart, og som man kan lese i historien, tar aldri feil. Man høster akkurat det man har sådd.

Guds Ord sier "Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barn, så de drister sig til å gjøre det som ondt er" Forkynneren 8:11.

Gud er Evig, og derfor utfører Han ikke dom straks! Han måler opp hvert ett lands synd, og så ser Han hva landet har gjort godt til nå. Det er som ett målebeger, en vekt, når da vekten går feil vei, altså hvor landets innbyggere blir for lett, Daniel 5, fordi de er helt tom for åndelig rikdom og full av synd, så vil alltid dom komme. 


Ugudelige ledere i vår nasjon, er en del
av Guds dommer
Det eneste som har gjort at Gud har holdt sine dommer tilbake, er våre gudfryktige fedre, de som var med å innføre den friheten vi kaller 17 mai, Grunnlovsdagen. Fordi Norge en gang hadde en høy moral, sterk karakter, mye gudsfrykt og anså synd som noe helt grunnleggende feil og senere var også venn med Israel en periode så velsignet Gud Norge. Rikdommen har kommet fordi Gud ville gi Norge noe, men jo rikere vi ble, jo mer spottet vi Gud i ansiktet og lo av Hans tjenere.

En lignelse om landet vårt
Bibelen har en lignelse om Israel, men jeg tror den kan profetisk overføres på Norge:

"En husbond plantet en vingård og satte opp et gjerde rundt den, gravde ut en vinpresse i den og bygde et vakttårn. Så forpaktet han vingården bort til noen vindyrkere og reiste ut av landet.

  
Da det led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til forpakterne for å få avlingen sin.  Men de grep tjenerne og slo en av dem, drepte en annen og steinet en tredje.  Han sendte da ut andre tjenere, flere enn første gangen, men de gjorde det samme med dem.  Til slutt sendte han sin sønn til dem, for han tenkte: Min sønn vil de ha respekt for. Men da vindyrkerne fikk se sønnen, sa de til hverandre: Der har vi arvingen. Kom, la oss slå ham i hjel, så blir arven vår.  Dermed grep de ham, kastet ham ut av vingården og slo ham i hjel.
  
Når så vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vindyrkerne?»  De svarte: «Disse onde menn skal han gi en ond død og forpakte vingården bort til andre, som gir ham frukten til rett tid.» Matt. 21:33-41.

Norge - Guds vingård
Gud pga våre fedre, lot Norge være ett foregangsland for å være Herrens vingård, dvs. den som hedret Vingårdens Herre, og utdelte Hans lov og Rett til nasjonene. Vi velsignet himmelen og æret Guds Ord, og sjeler ble reddet for evigheten, det var den frukten Herren ønsket tilbake. 

Norge har vært fremst i forhold til folketallet, den som har sendt flest misjonærer rundt i verden som har delt Guds Ord. Evangeliet delt av lydige norske kristne, har høstet inn millioner av menneskers frelse inn i Evig hvile og glede! Eks. så har det kompromissløse arbeidet til Marie Monsen fra Bergen, vært med å lagt en grunn for mer enn 100 millioner kristne kinesere idag. Dette er frukt som er behagelig for Himmelens Gud.

Men da Gud villa ha frukt nå i nyere tid, så sendte han sine tjenere for å ta del av den, men de ble hånet og utledd. Ja, Gud hadde så omsorg, at han sendte sine profeter for å advare mot abortloven, mot frafall i menigheten, mot synden som så hurtig sprer seg i samfunnet. Fordi Gud så at ugresset tok over og begynte å kvele fundamentet til "Bjørketreet" Norge. Men hans profeter ble "slått ihjel" dvs. pga motstand, også innad i menigheten, så åndelig sett, ble endel av de profetiske gavene åndelige døde pga skuffelsen og bitterheten over den kristne vantroen og den dårlige måten de ble behandlet på. Etter for mye motstand, forlot mange både Gud og Menigheten. 

Gud fant ingen frukt i sin vingård Norge - fordi vingårdsmennene nektet å gi dem fra seg - men heller beholdt det selv til egen nytelse
Istedenfor å ære Gud, så steg synden til nye høyder, hvor man opphøyde den homosexuelle synden og propaganderte for den hos de små barna i skolen for å indoktrinere dem, og til slutt så "korsfestet de Kristus", ved å fjerne kunnskapen om Kristus bort fra det offentlige og vanæret Hans navn. De tok Kristus bort fra Barnehagen, skolen og alt annet, og de begynte å opphøye nye Guder, som Baal Allah (Allah har i tidligere tider blitt kalt nettopp Baal før navnet Allah, noe som kan fortelle om Guds vrede (4 Mos. 25:3) mot den falske religionen og dens måte å spre død, vold, frykt, voldtekt og undertrykkelse).

Og sparte ikke Gud sitt eget folk, Israel, fordi de brøt budene og henga seg til tøylesløshet, så vil heller ikke Gud spare Norge. Du kan selv lese hva Jesus sa i Matt. 21:41. For Norge, som kaller seg selv "fredsnasjon", har blitt en nasjon som fremelsker synd, forsøker å tvinge abort og umoralsk livsstil på fattigere nasjoner, nasjoner som ser vår utuktige liv med ubehag langt inn i sine sjeler! Daglig elsker vi å opphøye synden hvor frukten av det er at mennesker går evig fortapt, fordi de ikke lenger får høre om Evangeliet og Guds kraft. Selv i menighetene idag, finnes det sjelden en ren sann Evangelisk forkynnelse. Mange menigheter og kristne lever i store bedrag!

Tiden for Norge kan sammenfattes på den måten : "Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden (i Norge), og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag.  .........og han var full av sorg i sitt hjerte." 1 Mos. 6:5-6. 
Guds tårer for Norge - for
Han kan vende ulykken bort
om vi vender oss bort fra synd
og til Korset


På hebraisk har man 7 typer sorg, og dette er den tyngste sorgen av dem alle. Senere ble hele jorden druknet av vann fordi syndens mål var fullt og hele jorden var fordervet av ondskap, også fordi de nektet å høre på Ordet om frelse, som Noah forkynte daglig. De trodde han var en dåre, helt til vannet kom....


"Se, dette var Sodomas, din søsters misgjerning: overmot; overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre; men den elendige og fattige hjalp hun ikke; de opphøyde seg og gjorde det som var vederstyggelig for mitt åsyn, og jeg ryddet dem bort da jeg så det." Ezekiel 16:49-50.

Gud utryddet ikke Sodoma bare pga den homosexuelle synden, men konsekvensene av deres ugudelige livsstil, som gjorde at de torturerte og mishandlet fremmede som kom for å overnatte, og ikke sjelden døde de under smerte. Av det så kom det ett rop opp til Gud, og Han sendte sine domsengler. Du kan lese historien i 1 Mos. 18 og 19.

Husk! Om man hvitmaler synd, som media og politikere gjør, så vil kreftene bak synden, til slutt få utløp mot andre.

Jeg mener at når man ødelegger bildet av det Gud satt som normalt, som far, mor og barn, så er det ett direkte opprør mot Gud. Og selv ufrelste har ett indre bilde brent inn av Gud i deres hjerte og samvittighet, som forteller det som er sunt og godt, og det som er usunt og ondt! Men når ytre krefter hvitkalker synd mot naturen i en så stor skala, med propaganda i skolen, og gjennom åresvis hjernevask, så bryter man med sin egen samvittighet, lager en tankebyggning, og sier: Dette er sannheten! Og den som ikke følger den, er "unormal". Så retter man oppmerksomheten mot de som sier
det er unormalt, og så begynner man å kriminalisere dem, forfølge dem og avsky dem. For de følger ikke samfunnets ensrettede likhet,
Krefter med makt i Norge, ønsker Kinesiske tilstander
under Maos tid
hvor vi alle burde gå med grå klær som i Maos Kina. Vi skal tenke likt, gå likt, og se likt ut. Dette er rendyrket kommunisme (sosialisme er en avart av kommunisme)!


Ett sidespor om Dyrets merke
Når vi tukler med naturen, ved å eksprimenterer med kloning, DNA og ikke minst ved å manipulere/eksprimentere mors egg og fars sæd, så blir vi lik den generasjonen som levde under Noah. Da så var det falne engler som gikk inn til menneskedøtrene, og skapte Nephilim, som er oversatt med kjempene på jorden. Disse enorme skapningene hadde manipulert DNA, og det var hovedssaken til at Gud ødela den gamle verden. Og idag gjør vitenskapen det samme. 

Og i Åpenbaringsboken 13, så snakkes det også om at den som tar Dyrets merke, ikke får noen sjanse til å omvende seg, men har en brennende ildsjø i vente. Flere mener at RFID brikken blir noe
lignende Dyrets merke, en liten Datachips på størrelsen med et riskorn, som kan settes inn i hånda di. Og du kan scanne deg inn overalt, eller betale regninger bare med å vifte med hånda di foran en scanner. Men det som ikke vitenskapen sier, er at når man få en sånn inn i kroppen din, så forandres DNA`et ditt. Og den forandringen er med å skape deg til noe annet enn hva Gud lagde deg som. Og da er vi tilbake til Noahs slekte, hvor det at de forandret DNA`et, ødela den generasjonen. Og dette vil også snarlig skje med denne generasjonen, om man ikke vender om på dypet.

17 Mai feiring 2017
17 mai feiringen på NRK i 2015, så fjernet de korset
i flagget. Og det lignet påfallende på det Nord Koreanske
flagget. Profetisk på den veien Norge er på vei mot?
Som vanlig satt vi opp 17 mai feiringen på storskjerm. Og det var 2 ting som vi opplevde at vår gudfryktige sjel reagerte på. Først var det gardistene som marsjerte, noe som vi synes var flott. Men da de skulle danse, så istedenfor kun danse mann og kvinne, så valgte den ene gardisten å danse med NRK reporteren, altså 2 menn. Du kan se det her

Det andre var Aftenposten redaktøren Harald Stanghelle, som fortalte hvor fortreffelig friheten i Norge var, og sier "Det som er for meg den norske friheten, det er den totale mangelen på frykt, du trenger ikke ha frykt for å uttrykke meningene dine, ha frykt for den du bor samme med, hvilken legning du har, kvinne eller mann, denne friheten pga fraværet av frykt er så avgjørende for landet vårt, oss som individer i landet vårt" Du kan se snutten her, ca 52 minutter inn i sendingen.

Riktig! Mangel på frykt har skapt en overmodig ånd og en frekkhet uten sidestykke, spesielt nede i hovedstaden, og i mange andre større byer. Vi tror virkelig at vi har blitt til av aper (og noen oppfører seg også deretter), og at vi kan gjøre som vi vil! Vi tror virkelig at vi er guder.....

Nå kan vi jo spørre hvordan denne friheten fungerte for Børre Knudsen, og ikke minst nå avdøde Ludvig Nessa, eller Max Hermansen og flere andre som taler imot umoralen, løgnene til samfunnet eller de stiller "feil" spørsmål. Er det bare totalt frihet for de som går i samme retning? Hvor er så den demokratiske ytringsfriheten? 

Dessuten, så er det mye frykt i ytrings"friheten" i Norge, folk sier det som er sosialt og politisk akseptert, hvor Media skaper frykt, fordommer og splittelse i det Norske Hus. 

Aftenposten en pådriver til ett splittet samfunn
Eks. Harald Stanghelle redaktør i Aftenposten er en Globalist som jobber imot nasjonale følelser, og nylig så slettet Aftenposten en melding fra den jødiske mannen On Elpeleg, som sa imot Lars Gule sitt innlegg her. Lars Gule er Norges største kverulant, ansatt for å stoppe uhensiktsmessig ytringer, og legge til ytringer som det ligger mye løgn, store fordommer og hat bak, skjult bak ett sosialistisk pokerfjes av politisk rett-troendhet. Du kan lese hva som ble slettet her

Å sette opp en ikke angrende (bare unnskyldende) tidligere terrorist i en maktposisjon i en høyskole, er som å sette vaskehjelpen til å undervise på universitetene (og selvfølgelig, Gule har sine papirer og rett til å være der. Men vi skulle gjerne sluppet å høre giften han sprer konstant - hjulpet av ett Media som sørger for at han får altfor mye taletid i det offentlige). Og Norge har blitt dårenes paradis. Og dåren sier i sitt hjerte "Det finnes ingen Gud"! Salme 53:2. Den verste form for dumskap, er rett og slett dårskap.

Den oppblåste Elitens mangel på frykt
Så når Stanghelle snakker om "totalt mangel på frykt" så snakker han om de som tar seg til rett i media, som Stanghelle, Lars Gule, og mange andre ugudelige personligheter, som ondskapens åndehær har satt inn for å ødelegge Det Norske Hus. Mens de som representerer noe rettferdig, godt og sunt, de blir foraktet, stemplet, sveket, utledd og hånet. Fordi Norge har fått ett banesår, og da tåler vi heller ikke å høre om det som er rent, sant og godt. Det blir som å helle på pyrisept på ett dypt infisert sår, og den smerten vil vi ikke ha!

FRPs fremmarsj mot autoritært styre
Nå har jeg stemt på FRP siden jeg ble myndig. Men den veien FRP går nå som de sitter ved makten, med Siv Jensen, er alt annet enn deres paroler "Frihet til å velge". Det er "Frihet" til å gjøre som staten ønsker og FRP ønsker.

Siv Jensen faset ut det norske finanssystemet under EU for ett år siden. Siv sier senere at hun er imot EU, men handlingene taler tvertom. Kan det være fordi hun er en Bildenberger? Hun har vært på møte der. Og de jobber for globalisering og det å gjøre slutt på nasjonal selvstendighet.

Siv Jensen mente at omskjæring for jødiske barn var riktig, men ble "forvirret" og stemte nei til omskjæring. Dette betyr i praksis at jøder ikke er velkommen til å bo i Norge, ettersom omskjærelse er en Bibelsk befalning, som har holdt de samlet som ett folk, selv om de ikke har hatt ett land i nesten 2000 år. Dessuten så omskjæres barnet på den 8 dag, da blodet koagulerer best, og smerten er liten, og det skjer ingen skade av barnet. 


Dette er da stikk motsatt av den praksis de utfører på Abortklinikker, hvor de river barn i filler. Og kirurger som opererer
barn i mors liv, vet at barn i mors liv har 4 ganger mer følelse for smerter, enn en voksen. Så smerten med ett 8 dager barns omskjærelse er sånn sett ingenting å prate om, og heller ingen mishandling, som det daglig skjer på norske abortklinikker.

FRP (og heller ikke andre partier som teks. KRF) har heller ikke gjort noe som helst i Naustdal saken, som er en sosialistisk overgrep av Barnevernet mot en kristen familie. Enda det har vært
Mye protester mot Barnevernet. Men
de har døve ører, akkurat som våre politikere
De hører eller bryr seg ikke ikke om barnas tause rop
eller smerte
stor internasjonal bevegelse mot det som skjer i Norge, og flere 100 utenlandske advokater, psykologer og leger mm. som har sagt at myndighetene bør gripe, inn, noe de ikke gjorde. 


Solveig Horne som tidligere var imot homolobbyen, danser nå etter deres fløytespill. Og jobber imot "rasisme og fordommer" og jobber for "likhet" i det norske folket (les: Å være formet til å bli en sosialist, uten evne til å tenke utenfor boksen). Likhetsprinsippet betyr at du ikke får lov til
Tydeligvis blir Gay folkene behandlet dårligere
enn de kristen som blir revet i stykker av IS i Midtøsten.
Kristne er den mest undertrykte minoritet på jorden sammen
med jødene.
å engang vurdere om homosexuell livsstil og religionen Islam er feil. Du kan heller ikke være kritisk eller ytre meninger om eks. den historiske Muhammed, ettersom det kan gi feil bilde av dagens muslimer. 


Mens kristendom inngår ikke i likhetsprinsippet. De fleste kreftene som virker i dagens norske samfunnet virker som de er meget anti-kristendom, spesielt den ekte delen. Om kristne skal passe inn i lihetsprinsippet, så må de gi opp mange viktige deler av hva Skriften lærer som rett eller feil! Og altfor mange kristne gjør nettopp det! Da må man huske at de som skammer seg over Skriften, skammer seg også over Jesus. Og Jesus vil skamme seg over de, når de møter Han innenfor Hans domstol!

Les denne utmerkede artikkelen om hvor Norge er på vei, med hjelp av Solveig Horne:

Dokument.no

Solveig Horne, i "frihetspartiet" FRP, legaliserer en lov som vil stoppe all selvstendig tenkning rundt feks. innvandring, og mot den voldelige og farlige religionen Islam. Hun vil hindre å advare folk mot det Bibelen advarer mot!


Det direkte Israel hatet
FRP går imot den jødiske befolkningen i Norge, mens LO går imot Israels demokrati. Så når er det stadfestet: En mektig organisasjon går imot den eneste jødiske staten i verden (jeg vil kalle det en jødisk stat, selv med flere andre nasjonaliteter bor i landet. Alle minoriteter i Israel har rett til å være med å utforme landet, selv arabere/palestinere. I motsetning til i de palestinske områdene, som er jødefritt) og ett stort politisk parti ønsker at jøder her til lands er uvelkommen å leve ut sin jødiske tro. 

Vi er tilbake til 30 årene, noe som betyr at en 3 verdenskrig ligger nærme rundt hjørnet. Det skjer alltid katastrofer av mektige dimensjoner, når nasjoner og folk går imot det jødiske/israelske folket! 

Den som ikke har lært av historien, er dømt til å gjenta den, står det over en dør i Auschwitz I, og nå gjentar historien seg rett fremfor våre øyne. Og gjentagelsen vil spre skrekk i alle nasjoner som rører ved Israel og det jødiske folket. 1 Mos. 12:2-3 er en åndelige lov som fungerer like bra som sentrifugalkraften.

Summen av det LO mener: Jøder har ikke lov til å være noe annet sted, enn at de opphører å være ett folk som følger Bibelen, og som kan spres mellom nasjonene og opphøre å være selvstendig. Og vi vet jo at det var nettopp den situasjonen jødene hadde på 30 tallet, og de ble også massakrert pga det, av det Sosialistiske Tyske Arbeiderpartiet (NDSAP), og hvor omtrent alle nasjoner nektet å ta imot jødiske befolkning, for å redde de fra tysk forfølgelse.

Under 2 verdenskrig, nesten alle nasjoner var med på jødehatet
Sånn jeg ser det, så var alle nasjoner, med noen få hederlige unntak, med på Hitlers Massedrap. De som snudde ryggen til, var like skyldige som de som utførte drapene. Og veldig få, om noen nasjoner, beskyttet sin jødiske minoritet.

Evian konferansen i 1938 viser nasjonenes hykleri, unntatt den Dominaske Republikken, som ville ta imot 100.000 jøder, så var det smålig hjelp å hente fra de store nasjonene. USA var en stor skuffelse, pga mye antisemittisme blant annet Kongressen, så valgte Roosevelt å ta hensyn til de.

Vi har også båten St. Lois i 1939, som var lastet med ca 1000 jødiske flyktninger fra Tyskland (bla pga internasjonal kritikk mot Hitlers behandling av hvordan de behandlet jødene, så sendte Hitler denne båten rundt), ble avvist av Cuba, USA, og så kom den tilbake til Europa, hvor kanskje de 228 sjelene som fikk gå i land i England, de eneste som fikk trygg havn. De andre fikk ubønnhørlig møte nazistisk forfølgelse i Europa.

Disse 2 historiene viser at alle var med på den nazistiske forfølgelsen. Selv på slutten av krigen, hvor Engelskmennene fikk tilbud om å kjøpe 1 millioner jøder, så sa en engelsk tjenestemann "men hva skal vi med dem". Og så måtte de gå til sine dødsleire, og de fleste møtte døden. 

Derfor må jødene/israelitten få bo i Israel. Utenfor deres grenser, er det bare hat og død som venter, enten det er i Norge, Europa og sikkert snarlig USA og ikke minst Midtøsten. Palestinere er jo velkomne stort sett overalt.

Bibelsk definisjon av antisemittisme
Antisemittisme, når ett menneske blir bitt av den basillen, så mister man fullstendig forstanden og vettet. Sakarja forklarer det på den måten, når en fremtidig krig hvor de fleste nasjoner blir innblandet, at 

"Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring;" Sak. 12:2.

Dette er som man blir drukket og full av en slags rus, som gjør at man mister forstanden, og tenker bare på det onde mot Guds utvalgte folk. Og man får ikke ro før man har skadet dem mest mulig. Mennesker i Norge som har dette tydelig, kan man observere hos Midtøsten journalistene, men spesielt Sidsel Wold, tidligere Statsminister Kåre Willoch, og ja, mange andre som ofte ytrer seg i media, som Mads Gilbert.

Men Gud har i hensikt å samle alle disse Israel og jøde haterne, og
Harmongeddon sletten i bakgrunnen. Hvor Gud vil samle
alle som vil krige mot Israel - og der vil de møte sin gravplass
straffe dem på slagfeltet Harmageddon. Den sletten ligger i Israel, og Napoleon kalte den ett perfekt slette for slag. Og der i Endens tid, vil Gud samle alle haterne og de som elsker synd, nordmenn, svensker, amerikanere, arabere, afrikanere, kinesere, og alt annet av de som hater Gud, og Han vil dømme dem og ødelegge dem!


Det står

"For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte mitt land; /  om mitt folk kastet de lodd, de gav en gutt for en skjøge, de solgte en pike for vin, og den drakk de opp." Joel 3:6-8.


Josafats dal er det samme som Harmageddon. Og straffen lyder sånn:

"Men denne plage skal Herren la ramme alle de folk som har stridt imot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem alle mens de står på sine føtter, og deres øyne skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i deres munn. På den dag skal Herren sende en stor redsel over dem, så de tar fatt på hverandre og løfter hånd mot hverandre." Sakarja 14:12-13.

Mange tror at fordi ikke Gud viser sin styrke med en gang, så er Han svak. Men Gud venter, fordi Han vil gi alle nåde. Han ønsker at alle skal komme til omvendelse. Så ikke ta det at ting tar tid, at Han ikke straffer de som hater Hans barn, de Hellige, de troende kristne eller Hans folk, jødene/israelittene. Gud hevner alt! Men lar deg og meg først få smake en tid av nåde! Hvor selv den største jødehateren kan finne nåde, om de bøyer seg for korset og vender om! 

Men tiden for slutten av slutten begynner å nærme seg, timeglasset har rent fra seg og nådetiden snart har sin slutt. Samtidig med jo nærmere nådetiden går mot slutten, jo mer stiger også hatet og synden frem i nasjonene, hvor Gud på alvor vil konfrontere ondskapen! Og Gud vinner alltid!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar