Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 30. mai 2017

30 mai 2017 - Hvorfor sitter du, snakkende dere imellom, og argumenterer profetenes ord, som om du vet bedre enn meg?Den 21 april 2017,  leste jeg at en amerikansk kongressmedlem foreslo å revidere Grunnloven for å tillate tidligere presidenter å fjerne president Trump fra kontoret. (Kilde: The Hill )

Jeg gikk til Herren med dette. Han begynte å snakke til meg, ikke bare om Trump og Kongressen, men om hvem vi lytter til, sannhet eller løgn, og vårt nivå av respekt for hva Han sier. Her er hva jeg hørte:

“Jeg har fortalt dere at denne mannen ikke vil være der lenge. Han trenger å komme til meg, snarest. Det er så mange som ønsker å felle han. Bønner for hans sikkerhet bør fortsettes, og ikke minst, bønner for hans sjel.

Hver dag, nye planer klekkes, nye ordninger, og hver eneste dag, ting som har vært planlagt i mange, mange år blir brakt fram for å realiseres. Mørket vokser.

Bønner fra Mitt folk er vital og avgjørende. Jeg har snakket til mine profeter, jeg gjør ingenting uten først å fortelle dem. De vet.

Har mitt folk lyttet til mine sanne profeter, eller har de lyttet til løgner og usannheter? Tenk på dette Mitt folk, hvilken Tid er det? Hva er tiden på MIN TIMEPLAN. Ikke se på dine egne kalendere, men se på Mine.

Det står skrevet i mitt Ord. Det er alt der for deg å finne ut av disse sannheter og å høre på profetenes ord, både der (i Bibelen) og de jeg har sendt deg siden.

Hvorfor sitter du, snakkende dere imellom, og argumenterer profetenes ord som om du vet bedre enn meg? Jeg SENDTE disse profetene til deg! Vil du argumentere sannheten med MEG? Arroganse! Det florerer blant dere. Jeg vil ikke tolerere det. Arroganse er en ånd som ikke kommer fra meg. Kastet den ut, langt fra deg.

Ydmyk dere derfor og kom til meg som barn, som trenger en Fars styrende hånd. For dette er hvordan Jeg ser deg. Dette er slik jeg ser også de som du tror er blant de største, den modneste, som hører klart. Søk ikke noe annet enn Min Ånd som bor i dere.”

Matteus 6:10 "La ditt Rike komme, la Din vilje skje, på jorden som i Himmelen"

Jeg tror det er viktig at Herren minnet meg, om at han hadde fortalt meg før, at Trump ikke ville være der lenge. Med 'der' så tror jeg at Han mener embetet.

Amos 3: 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene

Jeg hadde en følelse av at Herren taler til de mange kristne som leser og hører profetiske ord hele tiden, og har kanskje begynt å ta disse ordene for gitt. De tar lett på dem og krangler om dem på sosiale medier, Z3 inkludert, som om de vet bedre enn Gud. Noen kjenner ikke Skriften, heller ikke innser de at de hører Gud tale til dem.

Vi må selvsagt bruke vår dømmekraft og gå direkte til Herren, rundt alle profetiske ord som er gitt, men i stedet, da et profetisk ord er publisert, begynner de å diskutere hva de tror det skal bety.

Profetiske ord er ofte født ved nær intimitet med Herren, av å underordne oss Ham, mottatt i Gudsfrykt med æresfrykt og ærbødighet. De er gitt av en hellig Gud som advarer sitt folk om å gi oppmerksomhet hva profetene HAN sendte sier. Det bør sende folk ned på knærne, men det virker som med så mange profetiske røster tilgjengelig for oss via Internett, noen har blitt blasert (apatisk) fra å høre fra den allmektige Gud.

Herren sier det er en form for arroganse, vi tenker at vi vet bedre når vi faktisk ikke bruker tid til å la ordene synke inn.

“Hvorfor sitter du, talende blant dere selv, og argumenterer profetenes ord som om du vet bedre enn meg? Jeg SENDTE disse profetene til deg! Vil du argumentere om sannheten med MEG? Arroganse! Det florerer blant dere. Jeg vil ikke tolerere det. Arroganse er en ånd som ikke kommer fra meg. Kastet den ut, langt fra deg.”


Dette ordet gjelder meg også selvfølgelig! Far, hjelpe oss alle om vi noen gang våger å håndtere de hellige tingene til Gud på en lett måte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar