Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 14. mai 2017

14 mai 2017 - For å gjenløse mitt folk: Syv dommer vil snart bli forløst

Den profetiske artikkelen kan leses her.

28. september 2016, drømte jeg at jeg var oppe i en bygning i et stort kontorrom, sammen med mange andre mennesker. Det var to store vinduer som vendte seg mot ytterveggen av bygningen, som gikk fra bunnen av gulvet til toppen av taket. Jeg visste at noe fryktelig var i ferd med å skje. En stor stor storm var på vei.

Plutselig så sprang himmelen ut i ubeskrivelige lyn, torden, og mange eksplosjoner, som syntes å komme fra himmelen eller reflektert i himmelen. Støyen var meget høyt med nonstop eksplosjoner.
Skyene ble vill av raseri; da så jeg en mektig hvit tornado i sentrum, som jeg aldri hadde sett noe lignende til. Det kanaliserte seg ned til jorden, men den øverste delen av tornadoen tok opp hele himmelen, så vidt jeg kunne se.

Da la jeg merke til at det var mange andre tornadoer, men lenger bak og på siden av den store i midten. Det er vanskelig å beskrive den skremmende scenenen med alle disse tingene som skjedde samtidig, og de kom rett mot meg.

Da så jeg en stor bok som kom rett foran øynene mine. Det var seks tegninger i den. På høyre nedre hjørne, så var det en fisker stang. Jeg husker ikke de andre bildene, men da mine øye fokuserte i noen sekunder på det øverste bildet; det var en rettssal med en dommers hammer som slo  på et rettsdokument. Umiddelbart, visste jeg at dette representert bestemte dommermot nasjonen, og jeg visste at det hadde begynt. Jeg sa til meg selv: “Tiden er ute, og vi må være klar!”

Men i stedet for å finne et skjulested, folk bare satt ned igjen, smilte og så ut til å bli bekymret. Jeg visste at vi ikke kunne unnslippe disse dommene, så jeg var sterkt bedrøvet.

Det var andre brikker til denne drømmen som jeg ennå ikke har fått åpenbaring om, så jeg er ikke fri til å gi den ut, men de var også knyttet til domsavhandlinger.

Da jeg våknet, sa Herren: “Skriv disse tingene Jeg har vist deg og blås i trompeten”.

Her er hva jeg opplever Herren sa til vår nasjon.

“Mine dommer er forløsende; for å bringe mitt folk tilbake til Meg, for å bringe nasjonen tilbake til rettferdighet og Herrens frykt. Jeg er langmodig, for at ikke noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. (2 Peter 3: 9)

Mitt folk er ikke klar for det som kommer, og jeg gir advarsel så at man kan forberede seg NÅ!

Jeg elsker Amerika og har velsignet henne kraftig med flere velsignelser enn hun kan ta imot. Jeg har vært så barmhjertig mot denne nasjonen. Jeg har reist Mitt vakre Amerika for å være et lys på en høyde, men hun har tillatt så mange vederstyggeligheter. Jeg har sendt profeter og vektere og tegn til å vekke nasjonen. (Lukas 21:25)

Jeg utøser min Ånd over alt kjød, sender visjoner og drømmer for å vekke folk, men mitt folk har glemt mig i dager uten tall. (Joel 2:28 og Jeremia 2:32) Amerika har blitt verre enn Sodoma og Gomorra.

Jeg sørger så mye over mitt folk, for at de skal komme tilbake til Meg, for jeg elsker mine sønner og døtre så dypt. Jeg døde for dere alle. Angre og vend tilbake til Meg Amerika! Vend tilbake til meg og søk meg av hele ditt hjerte! Å, om de hadde et hjerte for å frykte meg og gjøre mine bud, så at det kan gå godt for dem. (5 Mosebok 5:29)

Mine folk; vær Hellig, for Jeg er Hellig. Skill dere fra denne verden. En frekk oppvåkning kommer til kirken. Jeg har sett vederstyggelighetene som er gjort i mitt hus, og jeg vil riste sterkt Mitt Hus. Mitt folk lever i synd, og de trenger å omvende seg og vende tilbake til meg. De blir lært under en utuktig nåde at de er frelst fra sine synder uten omvendelse. (Judas 1: 4)

Jeg vil riste hvert fundament bygget på onde gjerninger til det ikke er noe igjen For Jeg, jeg vil gjøre en mektig ting i Mitt vakre hus. (1 Peter 4:17)

Mitt Ord er pervertert i mange prekestoler. (Galaterne 1: 6) Barna blir indoktrinert med slike grusomheter og ikke oppdratt til å kjenne meg eller min Ord.

Amerika har vært utro og vellystig og forlot meg for andre guder. Jeg Er den Jeg Er, Den Hellige, Israels Gud, ingen spotter Gud. (Gal 6: 7)

For å forløse mitt folk; syv dommer vil snart bli forløst. Jeg vil vente på omvendelse, men hvis Mitt folk ikke angrer og vender seg tilbake til meg, sju flere dommer vil bli forløst; Jeg vil vente på omvendelse igjen, og hvis mitt folk fortsatt ikke omvender seg, vil syv flere dommer kommer. Jeg vil gi etter hvis mitt folk vender tilbake til meg og forlater sine onde veier. (Jeremia 26: 3)

Det vil være store massive jordskjelv som ikke har vært sett på mange år og tsunamier i flere stater. (Luk 21:11) Stor tørke og branner vil feie gjennom nasjonen. Meget sterke orkan stormer, hagl stormer, stormer og tornadoer med en slik intensitet at Amerika vil forstå at det er overnaturlig.

Det vil bli lange hungersnød perioder med mangel på mat, men også hunger etter sannheten i Guds Ord. (Amos 8:11) Mange vil tenke at Min hånd har løftet seg fra dette landet, men jeg vil aldri forlate eller svikte dem som virkelig er trofast mot meg. (Hebr 13: 5) Jeg har min rest som er trofast mot Meg, som lytter til min røst, som adlyder meg, og som velsigner denne Nasjonen. Jeg vil beskytte og gi ly de som er Mine. Salig er den mann som jeg finner gjør mitt arbeid når jeg kommer tilbake. (Matteus 24:45)

Min kirke er ikke klar for Mitt komme, du må gjøre deg selv klar. (Ef 5:27) Jeg vil velsigne dem som elsker meg og holder mine bud, og vil gjengjelde dem som hater meg. (Mosebok 20: 6) Husk mitt folk, du må stå på den onde dag, vitne for andre og kjempe for Meg. Ikke ta imot en annen ånd, et annet evangelium, eller en annen Jesus; for Antikrist vil stå på scenen først; utgi seg for å være Jesus; ikke bli lurt, lese Ordet, forsegle deres sinn med Min sannhet og ikke bli bedratt.”(2 Tess 2: 3)

Tolkning på engelsk:

The Lord always sends watchmen to warn and blow the trumpet, whether people want to hear it or not. Judgments are coming very soon to humble this nation and bring her back to being a God-fearing nation. We must be ready. We need to have our hearts right with God.

The Lord is looking for people to repent and return to Him before the judgments come. He wants us to draw close to Him, be intimate with Him and love Him with our whole heart and be Holy.
The earth suffers when righteousness doesn’t rule. And this nation has turned away from God. The more we have turned away from Him, God has lifted His hand off more and more allowing the enemy room to cause havoc.

It is out of His great love for us that The Lord passes judgments to correct a nation for He is righteous. God is seeking to turn the hearts of the people back to Him. We must remember that His judgments are to redeem His people back to Him.

God is a just God. If a nation repents, He relents and heals the nation, if the nation is proud and resists from repenting and continues to follow the dictates of their own heart; then God brings judgment to get the nation to turn back to Him.
Spiritual Preparation:
We must claim Psalm 91 over our lives and abide in Christ. He who has an ear to hear, listen to The Spirit of The Lord.
It’s time to get our houses in order because hard times are coming very soon. We are living in perilous times! Only God can shelter us and preserve us!
The Lord is asking us to earnestly intercede in a sustained manner and to get on our knees, fast and pray for this nation that hearts will turn back to Him and He will relent. (2 Chronicles 7:14-15) God loves His people, He loves this nation and He is a forgiving God. We serve a good God, a Mighty God, a merciful, forgiving, righteous and just God.
God is asking us to earnestly pray for He is willing to listen and heal the land. He is not turning His back on us, He is calling us out to Him.
We need to be ready and prepare NOW. Get right with God, if you are living in sin, REPENT and turn back to God while you still have a chance. Give your life to Christ wholeheartedly that He will protect you. We need to draw close and be intimate with God, love The Lord with our whole heart and be Holy.
Proclaim the word of God over our lives and our families. Rise up as God’s mighty warriors and intercede for this nation. Blow the trumpet that others may do the same and be prepared. Involve your churches, prayer groups, community, and homes.
We are not to be in fear for God has not given us a Spirit of fear, but of power and love and a sound mind, but we must be prepared spiritually having our hearts right with God; and prepare for ourselves and families.
Now I’ve shared these serious things that are coming. But remember God is a God of HOPE. There are Mighty Moves of God that are coming by which The Lord needs all His children helping and rescuing lost souls. His Mighty moves will far outweigh the tough times.
The Lord is after HEARTS TURNING TO HIM FULLY. Each one of us need to seek Him now more than ever to see what He tells each of us personally regarding how to be prepared in heart and spiritually.
None of what I’ve shared is to make you fear but to PREPARE! We have the Mighty God on our side and if He be for us who can be against us. He is with us and will carry us through the tough times and prepare us for His coming glorious end time works. Amen!
Physical Preparation:
I would suggest having a supply of 30-90 days of food and water, medications and emergency items that will not spoil. I’m not a prepper, but we must be ready.  Preparing is biblical because Joseph prepared and saved the whole world from starvation. Noah prepared too. We must be wise.
FEMA’s website advises to be prepared in the event of a natural disaster. They give some pointers and encourage preparing in the event of suffering any loss; to have a to-go bag ready for a few days.
Scripture References:
These are the scriptures He gave me:
The Lord is not slack concerning [His] promise, as some count slackness, but is longsuffering toward us, not willing that any should perish but that all should come to repentance. (2 Peter 3:9)
And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars; and on the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring; “men’s hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken. (Luke 21:25 NKJV)
Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever! (Deuteronomy 5:29)
For certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men, who turn the grace of our God into lewdness and deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. (Jude 1:4)
For the time has come for judgment to begin at the house of God; and if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? (1 Peter 4:17)
I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ, to a different gospel, which is not another; but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. (Galatians 1:6)
Don’t be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, that will he also reap. (Galatians 6:7)
Perhaps they will listen and everyone will turn from his evil way, that I may repent of the calamity which I am planning to do to them because of the evil of their deeds. (Jeremiah 26:3)
Please read Leviticus 26. It’s all about the blessings of obedience to God and curses of disobedience to God, and it depicts the judgment pattern of sevens.
And there will be great earthquakes in various places, and famines and pestilences; and there will be fearful sights and great signs from heaven. (Luke 21:11)
“Behold, the days are coming,” says the Lord GOD, “That I will send a famine on the land, Not a famine of bread, nor a thirst for water, But of hearing the words of the LORD.” (Amos 8:11)
Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.” (Hebrews 13:5)
“Who then is a faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household, to give them food in due season? “Blessed [is] that servant whom his master, when he comes, will find so doing.” Assuredly, I say to you that he will make him ruler over all his goods. (Matthew 24:45)
That He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. (Ephesians 5:27)
But showing mercy to thousands, to those who love Me and keep My commandments. (Exodus 20:6)
I love those who love me, And those who seek me diligently will find me. (Proverbs 8:17)
But he who sins against me wrongs his own soul; All those who hate me love death. (Proverbs 8:36)
Let no one deceive you by any means; for [that Day will not come] unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. (2 Thessalonians 2:3)
14 “if My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.
15 “Now My eyes will be open and My ears attentive to prayer [made] in this place. (2 Chronicles 7:14-15)

But let him who glories glory in this, That he understands and knows Me, That I [am] the LORD, exercising lovingkindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these I delight,” says the LORD. (Jeremiah 9:24)

7 “The instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, and to destroy [it],

8 “if that nation against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it.

9 “And the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to build and to plant [it],
10 “if it does evil in My sight so that it does not obey My voice, then I will relent concerning the good with which I said I would benefit it.
11 “Now therefore, speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, ‘Thus says the LORD: “Behold, I am fashioning a disaster and devising a plan against you. Return now every one from his evil way, and make your ways and your doings good.”

12 And they said, “That is hopeless! So we will walk according to our own plans, and we will every one obey the dictates of his evil heart.”
13 Therefore thus says the LORD: “Ask now among the Gentiles, Who has heard such things? The virgin of Israel has done a very horrible thing.
14 Will a man leave the snow water of Lebanon, which comes from the rock of the field? Will the cold flowing waters be forsaken for strange waters?
15 “Because My people have forgotten Me, They have burned incense to worthless idols. And they have caused themselves to stumble in their ways, from the ancient paths, To walk in pathways and not on a highway,
16 To make their land desolate and a perpetual hissing; Everyone who passes by it will be astonished And shake his head.
17 I will scatter them as with an east wind before the enemy; I will show them the back and not the face In the day of their calamity.” (Jeremiah 18:7-17 NKJV)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar