Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 14. mai 2017

14 mai 2017 - Statens og samfunnets angrep på sine egne Bibelske røtter

Vi lever i ett godt land, hvor de fleste er enige om at Norge er ett godt land å leve i. Men obs obs, under det fine ytre, virker det krefter som vil ta fra oss friheten. Og det norske folket gir opp frivillig, den friheten, uten å forstå at det nettopp gjør det. Fordi vi ikke skjønner hva vi har hatt, og hvorfor vi hadde det!
I det åndelige, så er situasjonen så bedrøvelig, at man trygt kan sette
flagget på halv stang.

Kristendommens historiske røtter
Først ble Norge "kristnet" ved Olav Haraldsson rundt fra hans død i 1030. Men man kan vel si at det var en innføring av katolismens, uten dens viktige omvendelse hvor Ordet alene råder: ved at man bekjenner Kristus som Herre, og hvor Herren forandrer hjerte og sinnstemning. Du kan lese den dramatiske historien om Olav og hans villskapelige natur her. Norge fikk ikke smake på lyset, i noen større grad, men de fikk en ytre omvendelse, hvor det ble forbudt med hedenskapen, men også hvor det nye presteskapet fikk mye makt. Det ble slutt med å sette uønskede barn ut i naturen for at de skulle dø, og det ble slutt å be til avguder, iallefall i det offentlige. Og det ble slutt på ville vikingferder nedover Europa, hvor vikingene plyndret og drepte.

Luthers reformer
I 1536-1537 brøt Norge (pga Danmark) med den katolske kirken,
Martin Luther
og dannet Lutherdommen. Og vi fikk statskirken. Luthers opprør mot katolismen var en åndelig oppvåkning startet av Gud, uten at vi kan si at Luther var noe perfekt menneske (hans hugg mot jødene på slutten av livet sitt, var meget destruktiv). Men Luthers løsrivelse av den katolske kirke, hvor deres enerett på å lese Skriften kun på Latin, fikk sitt opphør. Den vanlige mann og kvinne kunne nå få muligheten for tilgang til Guds Ord. Dette virkeliggjorde  at også Norge kunne få Skriften på først Dansk, så på Norsk. At monopolet til Den Katolske kirken var opphevet var bra, men i stedet, så oppsto det ett annet monopol, i det som idag er kjent som Statskirken.


Paragraf 2 i grunnloven
Ved unionsoppløsningen med Danmark, så står det skrevet følgende:


I sin opprinnelige form av 17. mai 1814, etablerte § 2 at «Den evangelisk-lutherske Religion» (se den evangelisk-lutherske kirke) fortsatt skulle være Statens offentlige religion.[1] Den nevnte ikke spesifikt Den Norske kirke (frem til 1969 betegnet statskirken), selv om dette var underforstått. Paragrafen tok også avstand fra den katolske kirke, og forbød jøderjesuittordenen og katolske munkeordener å komme til Norge.

Vi ser også her, hvor monopoliserende denne måten å drive kristendommen på, også var undertrykkende for den frie kristendommen, den vi leser om i Apostlenes Gjerninger. Samtidig er det viktig å se at dette lovverket her var både viktig og katastrofalt samtidig:

"Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget." Paragraf 2

Dette er positiv, i at man blir pliktig å lære sine barn om Kristendommen, selv om mye av læren ikke alltid var veldig Bibelsk. Det at man forbød jesuitter og Munkeordener, var for å beskytte oss fra kontroll, som spesielt Jesuittene utførte. Det som var ekstremt negativt, var jødeparagrafen, hvor man stengte Guds utvalgte folk fra riket. Det kan sikkert stemme med Luthers enorme negative fokus på jødene på slutten av livet sitt. Men vi må aldri glemme at Jesus var jøde! Og at frelsen kommer fra jødene. Så alle kristne, burde stå i takknemlighet til det folket, uansett alle feil de har gjort (for å ikke snakke om alle feil som kristne har gjort gjennom mange 100 år).

Forandring av Grunnloven §2
Vi må heller ikke glemme at den ugudelige Rød-Grønne regjeringen forandret paragraf 2s ordlyd i 2012, ved disse ordene:

"Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene"

Vi ser her hvordan det demoniske spektret sniker seg inn i lovverket, hvor man fremhever det humanistiske, fremfor Luthersk tro. Dette må gjøres, sånn at når de fjerner all kristendom fra Barnehage og Skole, så kan de heller ikke straffes for det etter loven. Samtidig som de fyller våre barn med åndelig tomhet, gjennom sosialistisk humanistisk ideologi. Guds Ord er det eneste som kan fylle opp barnas åndelige behov. Og sånn sett vokser det opp en slekt, som er åndelige hvileløse, som kastet rundt omkring etter følelser og tanker, uten å ha noe fast å holde seg fast i! Alt er relativt, og om det er forbudt å drepe idag, så kan det være lovlig imorgen, alt ettersom hvordan samfunnet tolker rett og galt!

Humanisme er en fiende av Korset og Guds Ord, fordi de setter mennesket i fokus og sier at det finnes noe godt i alle mennesker (uten de ekte kristne og jødene da...)! Men Bibelen lærer at det finnes ingenting godt i mennesket, ettersom deres natur (ånd) er fordervet pga synden. Kun korset kan opprette menneskets falne natur.

Norges sanne åndelige oppvåkning
Men den sanne gjennombruddet for sann kristendom kom med
Hans Nielsens Hauge. Dette luktet det Apostlenes Gjerninger av, og derav fikk han også forfølgelse fra stat og presteskap, akkurat som apostlene i den første kristne tiden. Og vi kan se at Hauge og Haugianerne, var med å bygge opp en moderne industri, som også la en grunn for dagens moderne velferdsstat. Man kan vel si at dette var den egentlige innføringen av sann kristendom til Norge, den hadde fungert før i mindre grad, men slo ordentlig igjennom nå. Norge fikk smake på lyset, og det spredte seg i store deler av Norge, og påvirket Norge positivt. I etterhånd, så ser vi at lyset i den vekkelsen, også var med å legge en grunn for senere vekkelser og kristne bevegelser.

Vi må også huske at Norge har mye å være takknemlig for ovenfor de kristne, uten den hadde vi vært ett u-land. Men isteden, så gjør vi som Egypts Farao, og glemmer hva Josef betydde for landet, og gjør så livet hardt og nesten umulig for deres etterkommere (de ekte kristne). På samme måten er den norske staten, med sosialistene i fremste rekke, skyldig å ikke gi ære til Gud og til sann vekkelsekristendom! Isteden tar de ære selv, og degraderer hva kristendomme har betydd for Norge! Samtidig som de ødelegger landet vårt innenfra!

Henrik Wergeland
Kampen mot jødeparagrafen
I Norge på 1840 og 1850 tallet sto Henrik Wergeland på fronten for å fjerne den gudløse jødeparagrafen. Og ved å få nei 3 ganger, og 6 år etter hans død, altså den 4 gang, og ved en behandling til rett etter, så ble den fjernet i 1851. Dette hadde mye å si for Norges ve og vel fremover, og for at Guds velsignelser skulle hvile over nasjonen.

Nasjonalsangen og dens påvirkning av kristen troen
Bjørnstjerne Bjørnson
I 1860 ble nasjonalsangen skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson, og toner ble lagd av Richard Nordrak. Sangen ble første gang fremført offentlig ved 50 årsjubileumet for grunnloven, den 17 mai 1864 i selveste Eidsvoll, med flere tusener fremmøtte. 

Vi kan se nidkjærheten i våre fedre og kjærlighet til Han som ga landet fred, fremgang og sin velsignelse, og de ga Han ett stort takk! Bare les disse få linjene fra Nasjonalsange, så vil du skjønne hvor viktig Gud var:

"Dette landet Harald berget med sin kjemperad. dette landet Håkon verget, medens Øyvind kvad; lav på det land har malet korset med sitt blod. fra dets høye Sverre talet Roma midt imod." Vers 2

Det var en stor ære her, til de som ga sitt blod, for å bringe Norge nærmere og mot Korset. Kampen mot katolismen var meget viktig. Kong Sverre Sigudsson (1150-1202) talte Roma imot, og var leder for Birkebeinerne, som det nylig var lagd film om. Vi ser også her, at Birkebeinerne og kong Sverre, var en slags forløper til Lutherdommen, mens Bagglerne var i pakt med Pavekirkens Innocens III. Vi ser her, at Norge i historien, har virkelig hatt store problemer og sår pga den katolske kirken. Og den falske kirken har ikke forandret natur idag.

"Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett."Kap 6 i Nasjonalsangen vår. 

Det var naturlig å gi Gud ære for vår nasjons velsignelse og på veien mot selvstendighet. Og det ble gjort ære på Hans navn helt til toppen av vårt land, hvor eliten styrte. Mye av dette må vi gi ære til Haugianerne, og deres innflytelse og bønner. Gud virket med sin hånd over Norge, pga de Hellige sto som vakt over landet vårt, i bønn og våkenhet!

Fedrelandssalmen og Guds vern av landet
Elias Blix
I 1891 ble Fedrelandssalmen skrevet, som ble komponert av Elias Blix. I vers 6 skriver han:

"Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!"

Dette er ett direkte referat til Salme 127, hvor så lenge vår nasjon har Gud i førersetet, så vil også Gud beskytte landet vårt. Uten Gud, så spiller det ingen rolle hvor mye militære styrker man har eller hvor mye man forsøker å våke. Gud er borg og vårt vern for vår nasjon, og vi kan se at i 1968, så reddet Gud Norge ute av en russisk invasjon på vårt land. Tsjekkoslovakia var ikke så heldig, ettersom de ble erobret noen måneder senere. Her ser vi igjen, hvordan Gud virker, så lenge det finnes en våkenhet i nasjonen, at ikke nasjonen elsker synd, og at det finnes hellige bønnevakter som våker over nasjonen. 

Ulykken i 1940, en historie som er i ferd med å gjenta seg?
I 1940 var vi mindre heldige, men jeg er helt sikkert at det var fordi
Dette var stemningen på 30 tallet, og det måtte
vi betale for. Guds Ord slår aldri feil på sånne ting.
England behandlet jødene fryktelig fra 1917 til 1948 og
mistet alle sine kolonier.
Norges synd på 30 tallet, begynte å toppe seg. Vi må ikke glemme hvordan vi behandlet Guds folk, jødene, på 30 tallet. Og alltid, når vi begynner å hate og forfølge jødene/israelittene, så kommer det dom. Derfor er det så farlig det LO gjør akkurat nå, hvor de legaliserer jødehat, og FRP fremmer fiendeskap mot jødisk kultur, ved et ønske om å nekte deres gutter omskjærelse. Alt dette skjer når synden blir stor i nasjonen. Og Norges synder begynner å nå nye høyder, og da må også ondskapen som bor i menneskene, komme til utløp. LO er ondskapens svøpe, men de har mange, mange tilhengere. Lederskapet er ikke alene om de følelsene. Derfor er jeg ganske sikker på, med tanke på at LO gjør dette, og hva FRP gjør, at det snart vil komme en dom over Norge, som det gjorde i 1940. 


Da jeg var i Auschwitz I i fjor høst, sto det ett skilt over en av inngangene "Den som ikke har lært av historien, er dømt til å gjenta den". Og for meg virker det som dagen politikere, har lite vett eller kunnskap om vår egen historie. Ja, vi prater ofte om det, men klarer ikke å sy sammen likhetene på slutten av 30 tallet, og likhetene akkurat nå! Og jødehatet har allerede nådd nye høyder, som på 30 tallet, uten at det politiske etablissmanget tar det helt alvorlig. De er mer opptatt av å beskytte muslimene fra hets! Og forut for jødehatet, så kom tyskerne. Spørsmålet er hva denne jødeavskyen (antisionisme er det samme som antisemittisme) vil føre til: En russisk invasjon?

Kristen troen sto sterkt også på 70 tallet
Da jeg vokste opp på 70 tallet, så var kristendommen vanlig på skolen. Jeg kunne tegne Jesus i Kristendomsfaget, og få høre bibelvers, og dra i kirken. Det var såpass normalt, at når en jente i klassen som var Jehovas Vitner, fikk fritak, synes vi andre at det var merksnodig. Og jeg vokste ikke opp i noe kristent hjem. 

Den naturlige følelsen mot det som er galt
Da jeg var i militæret i 1991, da som kristen, så var det ingen av gutta som likte tanken på å ha homosexuelle som tjenestegjorde sammen med oss. Vi hørte en historie fra USA, hvor det var en homosexuell som tjenestegjorde i militæret, og ingen av de andre ville dusje sammen med han. Noe jeg ikke ser på som noe spesielt merkelig. Det var på den måten at Gud la inn i våre sjeler og hjerter, for hva som var rett, galt og naturlig, og på den tiden kunne de fleste skjønne sånt, fordi det var ingen manipulering av media eller politikere eller andre fagfolk som bedro folkemassene. Bare på de neste årene, fra 1991 til nå, skulle forandringene i Norge bli fryktelig ondskapsfullt.

Men i militæret i 1991, så sto vi 800 gutter som hadde marsjert, og
Madla leiren
sto i stram givakt foran kompanisjefen. Og han sa høyt over sin høytaler "Gud velsigne Norge, og Fedrelandet" og vi gjentok i kor det samme, 800 stykker, og jeg kjente Guds kraft som om det løftet hele plassen og stemningen. Norge var sannelig godt å bo i!

Korset i flagget
Når det gjelder flagget, så står det ett kors i flagget. Mange hedninger og andre, fornekter at det har noe med kristendommen å gjøre, ettersom tanken var ikke å ha kristendom i flagget, men å bygge på det slektskapet flagget hadde med England, Danmark og Sverige. Men alle de andre landene, la vekt på kristendommen, og ettersom kristendommen var viktig for Norge, så fikk også Korset i flagget sin hedersplass, som en "kristen" nasjon. Les her litt bakgrunner til flaggene og det som ledet til det flagget vi har idag.
Jeg husker også den æresfølelsen for flagget i min tid i militæret. De lærte oss at om flagget falt i bakken, så var det blitt "skitnet" til, og måtte brennes. Dessverre, allerede i 1991, når Norge var rikere enn noen gang, så tok de opp de "skitne" flaggene, og brukte de igjen, pga "dårlig" økonomi. Våre eldre fedre, hadde en enorm respekt for flagget, og det var en vanære å miste det i bakken, noe som har blitt mer og mer borte til dags dato. På samme måte som vi ikke behandlet flagget med respekt i 1991, så har vi også behandlet sann kristendom like dårlig!

Vekkelser svalnet i løpet av 70 og 80 tallet, samtidig som ugudeligheten i nasjonen økte
Vi har som kristne, og hatt flere vekkelser utover 1900 tallet (les her om vekkelsehistorie fra vikingtiden til vår tid), spesielt fra begynnelsen av århundret, til rundt 60-70 tallet, etterhvert flater det mer og mer ut. I takt med vår rikdom, vår sløvhet og komfortabelhet. 

Nå har det skjedd vekkelser og Kristi lys har fått skinnet rundt omkring i vårt land, hele tiden. Men likevel, Bibelens lys har nok blitt svekket i løpet av 70 tallet, og det i samme takt med APs nye generasjon med ledere, som steg frem på midten av 70 tallet, bla. Gro H. Brundland (som var mye ansvarlig for Abortloven). 
Gro H. Brundtland første kvinnlige statsminister i 1986
AP hadde gammelt fiendeskap mot kristendom, men avkristningen begynte nok å ta form, samtidig som den nye lederstrukturen i AP sto frem. Og kjærligheten til Israel svalnet. Egentlig er det tragisk, fordi de gamle AP høvdingene var Israels beste venner frem til 70 tallet. Og jeg vet at mye av velsignelsen over landet vårt, var nettopp pga det.

APs dominante stilling, vårt fall som nasjon
Fordi vi var svake til å stille AP til ansvar etter krigen pga deres
Kommandanten som beordret senkingen av
Blucher, ble etter krigen forsøkt å stilt til ansvar for
ordrenekt. Det forklarer kanskje mentaliteten til de
styrende i AP.
unnfallenhet til å forsvar landet i 1940, enda de visste at Tyskerne kom, så har AP gjenoppstått til å være etterkrigstidens mest dominierende parti, og deres innflytelse har vært ganske antikristelige. Og deres ideologi har smeltet seg så fast inn i den norske folkesjelen, så folk ikke klarer å skille det fra hverandre, eller forstå hvor farget de er av den ideologien. 


APs kamp mot kristendommen har hele tiden gått gradvis, for at folk ikke skal forstå for katastrofalt forandringene egentlig er. Istedenfor å helle kokende vann på folk, så de forstår forførelsen, koker de heller folk langsomt, så de ikke forstår bedraget de har blitt utsatt for, før det er forsent. 

APs gamle vennskap med Israel til ca. 1975, var ting som også velsignet Norge. Men det er også viktig å se, at AP brukte det gamle vennskapet, da med nye ledere ved roret, til å lure Israel inn i en dødelig fare, som Oslo avtalen i 1993. APs snuing fra å være venn, til å bli en sviker og en som faller i ryggen, kan godt minne om det som skjedde i 1940, hvor AP egentlig forrådte det Norske Hus. APs grunnprinsipper, er at makten er viktigere enn at det skal gå folket godt. Og i tillegg så døver de ned folks samvittighet, ved å øse ut over oss masse velferdsstilbud. Og da blir bedraget så mye enklere. Som i gamle Rom, så visste man at man måtte gi massene brød og sirkus, så man kunne fortsette med sine egne udugelige ting.

APs overbevisninger
APs fiendeskap mot sann kristendom ligger dypt forankret i grunnfjellet av deres overbevisninger:

Edvard Bull
"I Norge er det professor Edvard Bull fra Arbeiderpartiet som står frem. Som nestformann i Ap skrev han i 1923 boken "Kommunisme og kristendom".

Han går rett inn på samfunnsordninger som er organisert med kristen ideologi. Noe er sitert, og bør siteres på nytt, fordi Ap ikke har tatt avstand fra det, men rett og slett fremmer det tll stadighet:

"Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal skal slåss uforsonlig mot den bestående lutherdom som andre fordummende sekter".

Og videre het det: "Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det".

Har noe av dette skjedd?

1. Skolen er gjort verdslig. Den skolen som begynte som en religionsskole i 1739 ble langsom borte. Skolen skulle være der for mennesker som var ledet av Gud. Men nå skulle den skulle være der, ledet av et parti-sosialistene- for statens skyld!

De to siste lovene ble borte underveis, i vår tid: i 1969 ble skolens dåpsundervisning borte.

Gjennomsyret av sosialismen, seiret de i Stortinget, da Grunnlovens § 2 ble ryddet bort. Da var også hele den borgerlig, politiske verdiforankring i den lutherske evangelielære borte for hele staten! Kun tre representanter for Sp stemte imot! Og vår kjære Kong Harald stod støtt!

3. Sykepleien er ikke lenger preget av det kallet som Cathinka Guldberg eller Marie Føreid fulgte, som Guds forlengede barmhjertighets arm.

Nå er sykepleien blitt et yrke, en jobb under statlig kontroll.

3. Begravelsen tillpasses det flerkulturelle samfunn! Der kirkene ennå brukes som begravelsessted, må kristne kirkesymboler dekkes til ( kors og alterbilder). For det kan vekke anstøt, hvis det er en human-etisk avskjedsseremoni.

4. Ekteskapet er borte som vigsel mellom en kvinne og en mann. Dette har Dnk hjulpet til med.

5. Fødselsregistreringen gjøres kjønnsløs. Snart skal et tredje "kjønn" betegnes som "hen".

Og den fordummende lutherdom, en sekt, skal sosialistene slåss uforsonlig mot.

Og det er dette vi har sett tydelig i de siste 30 årene. Kristendomsfaget er blitt utsatt for debatt, debatt, debatt! Dette er klok sosialistisk taktikk! For gjennom debatt kan en trette ut de kristne. For sosialistene har svarene: K-en i KRLE faget skal bort! Det er ikke hvem som helst i Ap som foreslår dette som ny partiprogrampost i 2017. Det er formannen i Stortingets viktigste komite: Forsvars-og utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt. Hun fremmer forslaget sammen med AUF-lederen Mani Hussaini.

Ideene fra Edvard Bull i 1923 er nesten innfridd. Nå står det igjen å renske bort den siste rest av kristendom i skolen!" Dette er hentet fra denne nettsiden.

Partienes svik mot det Norsk Hus
Alle som leker med tanken om å samarbeide med AP, begår forræderi mot det norske flagget, med kors i, mot Nasjonalsangen og Fedrelandssalmen, og ikke minst mot Gud selv. De krenker Den Høyeste, og sånn sett står det dårlig til med de borgelige partiene V, SP og KRF. 

SP fordi de har sittet i regjering med AP, og vært ansvarlig for å ha revet ned store grunnvoller av kristendom i Barnehage og Skole og ikke minst helsevesenet. 

KRF fordi lederskapet drømmer søtt hver gang man snakker om
Knut Arild Hareide
samarbeid med sosialistene, mens de på den annen side avskyr FRP, som er det partiet KRF ved samarbeid, kunne ha fått flest gjennomslag når det gjelder kristne verdier
, om de hadde spilt sine kort rett (men FRP har fått KRF opp i halsen, pga deres stadige dobbeltmoral og hvor de faller FRP i ryggen),

V, fordi det oppleves mer at de er ett sosialistisk parti enn ett Borgelig.

Nå står det ikke så mye bedre til med Høyre, som kaller seg ett parti for de homosexuelle, og samtidig har innført 6 års reformen og mer skole for små barn (noe jeg mener er feil, og sosialistisk politikk, hvor barna blir mer indoktrinert), dessuten så virker Erna Solberg på mange måter mer sosialistisk i hennes måte å tenke på, enn borgelig. 

Statsminister Solberg og selv Høyre er som de fleste andre partier her til lands, påvirket av sosialismen, pga dens indoktrinering i skolesystemet og media. Ingen slipper helt unna det. Ettersom alle må gå gjennom skolesystemet en eller annen gang. Selv folk som ikke liker AP og velger ett annet parti, kan nesten ikke unngå å bli påvirket av sosialistiske tankegods, som tyter ut over alt i media, ukeblader, TV, internett ol.  Og informasjonen som når frem til deg, enten du er ung eller gammel, er også den som påvirker din dømmekraft. Sånn jeg ser det, så sitter AP og de som har lignende holdninger, gjerne på alle sidene av bordet, også der vi tror folk er imot Sosialisme. FRP har inntil nå vært mest fri fra det. Men det virker som det vakler, også der.

Vi (også de fleste kristne) blir alle påvirket at alle "stemmer" som "roper" høyt til oss hele tiden, for å si hva som er "sant" og "rettferdig", og hva som er "feil" og "løgnaktig", men egentlig så er som oftest veldig motsatt av Rett og Sant! Sånn har Sosialistisk ideologi smeltet seg inn i de flestes tankesett fra den som sitter høyest til den vanlige mannen og kvinnen i gata!

FRP hadde jeg store forhåpninger til, men jeg har alltid opplevd
Siv Jensen
Siv Jensen som en kald person. Og jeg har også fått høre at hun er en Bildenberger (iallefall vært på møter der), altså disse grupperingene som skal føre verden inn i globalisering (og Siv Jensen er en globalist). Grupperingen er veldig okkult og inspirert av New Age og Den Nye Verdensorden. De som jobber for at en mektig Anti-krist skal komme og ta over alt! Men det var spesielt når Siv Jensen ga bort det norske Finanssystemet og la det under EU, at jeg skjønte at partiet vandret i en form for selvbedrag. Det er også interessant at Siv Jensen foreslo på omtrent samme tid at man skulle legge på en flyseteavgift (hvor alle la
Rygge flyplass lagt ned pga avlednings-
manøver?
skylden på Venstre og Grande), hvor det ble mest mulig støy rundt flyplassen, mens det den grunnlovsstridige handlingen til Siv Jensen druknet i flyplass støyen. En avledningsmanøver? Nylig kom Erna Solberg i H, og snakket om at de skulle ta bort avgiften igjen. Det er et merkelig tidspunkt å komme med det nå, enda de da visste at flyplassen kunne bli lagt ned. Jeg kan ikke annet enn å se at alt sammen bare er ett narre-spill. 


Jeg forsøkte å si de til de 2 stortingsmennene fra Moss som sitter der på vegne av FRP, men de mente det bare var tull. Jeg tror ikke at de som er i FRP, skjønner at Siv Jensen lurer de, mot det de opprinnelig sto for under Carl I. Hagen. Jeg tror Hagen har begynt å skjønne hvor dårlig Jensen er til å lede, og ønsker å komme inn i politikken igjen. Trist for en så oppvakt mann som Hagen, å se sitt eget mangeårige arbeid bare forsvinne til ingenting, pga en som misforvalter den arven han ga videre. Siv Jensen sier senere at hun er imot EU medlemsskap, men handlingene hennes taler imot det hun sier.

For oss som er interessert i det profetiske, så er det interessant at Finanssystemet (penger er jo den store avguden i Norge) ble gitt bort til andre lands suverenitet den 13 juni 2015. Eksakt 41 år etter at abortloven så dagens lys i 1975. Ett varsel om at på samme måte som vi river bort Guds gaver og liv pga vår egen fornøyelser, så vil også Gud rive bort våre fornøyelser og kortsiktige nytelser! Vi sår og vi høster!

Det andre Siv Jensen gjorde en grov bommert på, var at hun stemte imot omskjæring av gutter, og noe som spesielt går utover den jødisk identitet i Norge. Hun sa at hun skulle stemme imot, men samtidig pga forvirring, så stemte hun for. Noe som sier meg at det var en dårlig unnskyldning, kanskje for å holde på kristne velgere. Jeg klarer ikke se for meg en Siv Jensen som er forvirret. Hun er ikke en sånn person. Dette var ett bevisst valg, noe hun forsøker å skjule. Det er iallefall min mening. Og dessverre, folk i partiet dømmer Siv etter hva hun sier, men sjelden på hva hun gjør. Men handlingene er det som forteller hva ett menneske er, ikke nødvendigvis ordene. 

Stoltenberg familien 
Stoltenberg familien
Stoltenberg familien må være blant de som er fremst i kampen mot kristendommen, og samtidig underviste barna tidlig om å ikke kalle mor mor, eller far far, men bruke fornavnene. Det kan minne meg litt om det upersonlige, i motsetning til Bibelen, som er personlig. Den berømte bønnen Fader vår, kan også kalles "Min Far".

Jeg opplever familien som sjarmerende på utsiden, men på innsiden så er det full av døde bein, spesielt de som har fått virke i det offentlige. Deres handlinger strider mot mye sunn fornuft, og det kan virke som man jobber mot Norges ve og vel, det som våre forfedre så som sunt og godt!

Jens Stoltenberg solgte en hemmelig ubåtbunker, som Norge hadde
Jens Stoltenberg - hvor fører han oss hen?
brukt mange milliarder for å lage, til private for lite penger. Og siden ble den leid ut til russerne. 


Og så sitter mannen idag og er generalssekretær i NATO. Og mange har stusset på historien. Ville virkelig mannen forsvare landet sitt, eller....? og hva skjer om NATO kommer i krig? Vil han da fase ut forsvaret som han gjorde i Norge? Nedrustning har vel de fleste partiene vært med på, men AP er det verste, ettersom de har styrt mest. 

Og historien gjentar seg visst, med tanke på at AP gjorde det samme før Tyskerne kom i 1940. Handlingene til Jens Stoltenberg taler for at han ikke bryr seg døyten om det norske folket eller nasjonen Norge, likevel så går mange rundt og tror det enda. Hvor blåøyd går det an å bli. Og det finnes en historie om en gudløs familie i Bibelen som passer godt på Stoltenberg:

Vi kan lese om Akab : "Akab, Omris sønn, gjorde hva ondt var i Herrens øyne, mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Og som om det var for lite at han vandret i Jeroboams, Nebats sønns synder, tok han Jesabel, datter av sidoniernes konge Etba'al, til hustru og gav seg til å dyrke Ba'al og tilbe ham......Akab gjorde også et Astarte-billede, og han gjorde ennå mer for å vekke Herrens, Israels Guds harme; han bar seg verre at enn noen av de konger i Israel som hadde vært før ham" 1 Kong. 16:30-34.

Vi kan også lese at Jesabel, kona til kongen, forfulgte Guds profeter og hans barn, akkurat som systemet Stoltenberg familien har bygd opp i samfunnet og i media, gjør på samme måte:


"Obadja hadde dyp ærefrykt for Herren.  Den gang Jesabel ville utrydde Herrens profeter, tok han hundre profeter og skjulte dem i to huler...." 2 Kong. 18:3.

Dette er ett profetisk bilde på familien Stoltenberg og AP generelt! Og de virker i samme ånd som Akab og Jesabel, hvor de står Herren Imot, og ikke minst Guds Ord og de profetiske tjenestene han sender til nasjonen. De var nok ikke var med på selve abortlovgivningen, men jeg vet at det var en av hjertebarna til Moren til Stoltenberg: Kvinnenes "uavhengighet"!. Å ta livet av små barn, var i Gamle Testamentet en tilbedelse til Guden Molok. Vi kan lese:

"Og de bygget offerhaugene for Ba'al i Hinnoms sønns dal for å la sine sønner og døtre gå gjennom ilden for Molok, enda jeg ikke hadde pålagt dem det, og det ikke var oppkommet i mitt hjerte at de skulle gjøre denne vederstyggelighet; og således fikk de Juda (Norge) til å synde" Jeremia 32:35

Og Siv Jensen omtalte Stoltenbergs mor som en varm person! De få gangene jeg fikk høre Stoltenbergs mor, så opplevde jeg henne som hard og Venstre radikal. Så ved dødsfall, er det å være høflig en ting, ved å kondulere når noen dør. Det kan vi gjøre, også for mennesker vi ikke synes er bra mennesker! Men jeg ville aldri ha lovprist noen som virkelig jobber for å gjøre hele Norge til ett System prosjekt for sosialisme! Les alle politikernes lovprisning av "Mor" Stoltenberg. 

Her kan du også se at lovprisningen til henne, er mot det Bibelen advarer mot: Likestilling (Husk: Gud skapte ikke kjønnene likt, så Likeverd-stilling hadde vært bedre), hun tegnet partnerskapsloven på sitt kjøkkenbord (og gjorde Norge enda mer lik Sodoma og Gomorra), familiepolitikk (dvs at hun  jobbet garantert for å fremme barnehagene, hvor barna, akkurat når de fyller 9 mnd. og knytter seg ekstra til mor, blir dratt fra mor og satt i en kjølig kald barnehage med "profesjonelle". Barnehagen har fra 90 tallet utviklet seg til å bli mer og mer likt ett barnehjem, hvor foreldrene tydeligvis ikke klarer å ta hånd om sine egne barn), selvbestemt abort (drap som overgår det tyskerne gjorde i Norge under krigen) mm. Alt hun har gjort er ikke galt, men summen av hennes gjerninger, blir at Norge har blitt ett kaldere samfunn og ondskapen har steget.

Det upersonlige, tilsynelatende sjarmerende, har vært med å skape ett stort system av kontroll i vår nasjon. Og sånn er Norge idag, ett system, hvor den enkeltes rettferdighet betyr lite eller ingenting, mens systemet betyr alt! Og Bibelens Gud hater system! Bare se på naturen: Vakkert mer enn noe annet, men det er ikke system i skjønnheten! Derfor er det ondt å lage system av mennesker, og på den måten mister den individuelle sin frihet til å være ett selvstendig menneske som er elsket for hva den er! Ikke "elsket" fordi de er en skrue inn i ett uendelig stor maskineri, som ingen har oversikt over!

Media og Nord-Korea
Til sist vil jeg ta opp den konstante hjernevasken som media daglig bringer på banen. NRK er omtrent fremst i å påvirke folks dømmekraft med daglig å lyve og manipulere, sånn at folks holdninger til rett blir negativt og fordomsfullt, mens holdningene til løgn, blir noe som blir fremmet som positivt og ærerikt.

Men var da NRK profetisk den 17 mai 2016, hvor de kuttet ut korset i flagget under feiringen, hvor det lignet helt på det Nord-Koreanske flagget?


Her kan vi se det Nord-Koreanske flagget:

Det finnes en interessant historie fra Nord-Korea, hvor hovedstaden Pyongyang for ca 100 år siden, ble kalt Østens Jerusalem, pga antallet kristne. Og vi vet at landet har hatt det fryktelig i nå snart 70 år, hvor man forfølger alle som bare avviker av så enkle bud som å se en amerikansk film (for ikke lenge siden ble en drept for det). De kristne må leve ut sin tro i skjul, og på skolen så indoktrinerer lærerne barna for å avsløre sine foreldre ved å lære de en lek. Nemlig å finne bibelsk litteratur. Om barna finner det hjemme, så sier de det til læreren. Og når da barna kommer hjem, så er ikke foreldrene der lenger, men har havnet i en konsentrasjonsleir. Barna har da vært med å forråde sine egne foreldre, uten at de visste det. Og foreldrene kan ikke forkynne evangeliet til sine barn, uten å bli avslørt. 

Er det ikke det samfunnet AP og sosialistene lengter etter? Jo, om man er villig til å gå i enden av skalaen, så er det deres mål. Det vi ser idag, er bare delmålet, men å eie det norske folket helt, er deres fulle mål. Hvor en liten elite skal styre oss alle! Og pga vår rikdom, og fordi vi har det så godt ytre sett, så er det veldig få som egentlig bryr seg om hva politikerne gjør. Bare jeg har det bra, så spiller det ingen rolle! Men obs, obs! Om du ikke vender om og våkner av din søvn, så vil landet snarlig bli autoritært, hvor ytringsfriheten og demokratiet bare blir en fjern drøm!

Summering
Norges frafall nå i 2017 er blitt som ett stort fjell, og bare en ren ydmykelse og sann omvendelse, kan spare Norge for at landet kommer i ulykke. Dette er noe fienden har bygd inn i Norge over mange, mange år (vi har tross alt ikke kamp mot mennesker, heller ikke Stoltenberg familien. De er bare syndens slaver, og følger deres gud). 

Men derfor blir 17 mai mer og mer hult. Vi lovpriser den friheten vi fikk i 1814, samtidig som vi lovpriser det våre fedre viste liten ære for: Barnedrap (abort), avkristning, gudløshet, skilsmisser, ugudelighet mm. Derfor blir 17 mai feiringen meningsløst, fordi vi feiret før 17 mai pga uavhengighet fra noen å styre over oss, mens 17 mai nå, så minner feiringen vår om vi vår avhengighet av synden og det å bryte mest mulig av Guds bud! Jeg kaller det å gå fra avhengighet, så fri, og så igjen en verre avhengighet enn å være under Sverige eller Danmark!

Norge var aldri noe perfekt land, og heller ikke en kristen nasjon. Men Norges forfedre ville likevel ære Korset og kristendommen. Og som i alle "kristne" nasjoner, så har det alltid vært en kamp mot den kristne troen, og for den kristne troen. Folket har alltid vært delt i om de skulle følge Bibelens retningslinjer, eller om de skulle leve i ugudelighet. Og det som har fremmet Norge er at man offisielt ønsket å heve kristendommen, ikke nødvendigvis at den ble utført på en rett og forstandig måte.

Men at man brøt med katolismen og innførte Lutherdommen, var ett rett valg som har vært med å hindre Norge i å bli ett u-land. Og Hauges lydighet innenfor Gud, var med å føde frem ekte kristne vekkelser, som også har vært med på å påvirke Norge helt opp til toppen av de som utøver makt. Kristne som ber har alltid vært ugudelighetens verste fiende. Og de som har kjempet mot sann kristendom, er som oftest prestene og biskopene selv. Sann kristendom river makten fra ett fåtall ledere og destruerer elitetenking, og gir den individuelle friheten til å styre sitt eget liv!

Ser man på sosialismen, så lover den mye som frihet, men det er en løgn som alt annet de fremmer. Sosialismen gir trangere og trangere rom for den enkelte, og lover og regler begrenser friheten og selvstendigheten. Man kan rett og slett nesten ikke gjøre noe, uten at man blir straffet av ulike lover som oftest er helt meningsløse,
Noen kan ofres i andres maktspill
annet enn å irritere folk og la de vite at de egentlig er uviktig i Statens store Sjakkspill! Og i alle sjakkspill, så kan bøndene ofres! Hadde media informert faren med sosialismen, så hadde folk aldri sluppet AP til makten. Men ettersom Media er ett av problemene i vårt demokrati, og som brukes for å fremme sosialistisk propaganda, så er det vanskelig for dagens ungdommer som vokser opp, å kunne skille på det ene eller det andre!


Derfor tror jeg at vår kjærlighet til sosialismen vil bli en siste spiker i vår kiste, i det vi kaller demokrati og ytringsfrihet. Ett ekte demokrati og ytringsfrihet kan ikke fungere, om synden er det vi elsker høyest! Da etes landet opp innenfra, og det legger seg råte i den norske folkesjelen. Som til sist vil smuldre opp, og legge landet øde, som et u-land.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar