Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 1. mai 2017

1 mai 2017 - En profetisk oppdatering og Israels Overmot

Jeg har skrevet mye om det profetiske året 2017. Og du kan lese om det på disse lenkene:

Om tegnet på himmelrommet i år i Stjernetegnet Jomfruen, en referanse til Åp. 12.
En krig i år mot Israel gitt av Sadhu Sundar Selvaraj, som visstnok har hatt rett i andre forutsigelser.
En krig mot Nord-Korea, hvor Gud vil avsette det ugudelige lederskapet.
En profetisk advarsel til folket i Seoul, hovedstaden i Sør-Korea, om å dra bort i Mai måned pga mulig krig.
2017 er det siste profetiske jubelåret av 10 stykken, som Rabbi Ben Samuel ga i rundt år 1217. Og han har hatt rett med de andre forutsigelsene.

Israels vanskelige tider
Så hva skjer? Jeg tror Israel vil komme i vanskeligheter. Ifølge denne profetien, kun gitt av en ufrelste (iallefall offisielt) Rabbi Levi Saada, som hadde riktige forutsigelser i 1967 angående 6 dagers krigen, Yom Kippur krigen i 1973 og Golf krigen, så ville det komme en fryktelig Holocaust mot jødene, om ikke jødefolket omvendte seg. Og han mente at det ville komme en atombombe fra Nord-Korea, som de hadde prikket ut spesielt for Israel. Du kan lese mer om det over i Profetisk Advarsel til folket i Seoul.

Jeg ser meg selv som en Israel venn, og blir sur for folk, spesielt kristne, som ukritiske dømmer og henger ut jødefolket. Guds Ord er veldig klar, over at uansett om de fortjener det eller ikke, så er vår plikt å velsigne dem, 1 Mos. 12:2-3, les denne utbroderingen av hva 1 Mosebok 12:2-3 mener.

Israels vantro
Samtidig, så skal man ikke være blind for at Israel ikke opphøyer sin egentlig Messias, tvert imot, de står Messias imot, og tror det vil komme en annen enn Jeshua, altså Jesus Kristus (Kristus betyr Messias). Og antagelig vil de tro det når Anti-krist dukker opp med fred, men etterhvert når de skjønner at han er en bedrager, så vil de i sin nød rope på den Messias de alltid har fornektet, Og da først, kan Herren komme på sin Hest med sine Hellige, for å frelse Israel, og ødelegge deres fiender.

Israels vei i ødemarken
Men før de kommer dit, så vil veien deres være grusom og hard. Vi må ikke glemme at Israel har abort på ufødte barn - akkurat som Norge,-, Israel er stolt av å tillate den homosexuelle synden - den som ødela Sodoma og Gomorra,-, Israel satte sin lit til Venstressiden ved Oslo-avtalen - og fikk merke at Venstressiden tvang de ned via media og politiet - demonstrasjoner ble slått ned bokstavelig og mødre havnet blodig i fengsel - altså ingen nåde for de som ikke støttet Rabins og Peres "fred", og utallige jøder ble sprengt i filler pga "freden" som disse hyklerne og løgnerne inngikk med Israel fiender (les om "fredsavtalen" her),-, Israel har problemer med incest - akkurat som Norge og mange andre vestlige land, Israel har problemer med vold - spesielt i de familiene som har flyktet fra de Muslimske delene av Midt-Østen ,-, de fleste israelere bryr seg ikke om Gud, og verst av alt, de har satt sin lit til sitt militære. Israelerne har glemt at Gud har overnaturlig gitt dem seier på seier, noe de eldre generasjonene trodde på - ettersom de så undrene - men isteden har de stolt på sin egen styrke og arm. Men uten Herren, så vil ikke Israel vinne ett eneste slag.

David og Israels overmot
Vi kan lese en parallell historie om dette i Bibelen. Det omhandler David, som hadde vunnet alle slagene, men til sist ble han overmodig, men ikke bare han. Vi kan lese:

"Men Satan sto opp imot Israel og egget David til å telle Israel.  Da sa David til Joab og folkets høvedsmenn: Gå avsted og tell Israel fra Be'erseba like til Dan og kom så til meg med melding, så jeg kan få vite tallet på dem.  Da sa Joab: Herren legge hundre ganger så mange til sitt folk som de er nå! Er de ikke, herre konge, alle sammen min herres tjenere? Hvorfor krever min herre dette? Hvorfor skal det bli til skyld for Israel?  Men kongen holdt fast ved sin befaling og gav ikke etter for Joab. Så tok da Joab ut og drog omkring i hele Israel og kom så tilbake til Jerusalem." 1 Krøn. 21:1-4.

"Men samvittigheten slo David etterat han hadde tellet folket, og David sa til Herren: Jeg har syndet storlig med det jeg har gjort; men tilgi nå, Herre, din tjeners misgjerning; for jeg har båret meg meget uforstandig at.  Da David sto opp om morgenen, kom Herrens ord til profeten Gad, Davids seer, og det lød så: Gå og tal til David: Så sier Herren: Tre ting forelegger jeg deg; velg en av dem, så vil jeg gjøre så mot deg!  Da kom Gad til David og forkynte ham dette og sa til ham: Vil du at det skal være hungersnød i ditt land i syv år, eller at du skal komme til å flykte for dine fiender i tre måneder, mens de forfølger deg, eller at det skal bli pest i ditt land i tre dager? Tenk nå etter og se til hva jeg skal svare ham som har sendt meg! David sa til Gad: Jeg er i stor angst; la oss da helst falle i Herrens hånd! For hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle.  Så lot Herren det komme en pest i Israel, fra morgenen til sammenkomstens tid; og der døde av folket fra Dan til Be'erseba sytti tusen mann. /  Og engelen rakte ut sin hånd mot Jerusalem for å ødelegge det; da angret Herren det onde, og han sa til engelen som gjorde ødeleggelse blant folket: Det er nok; dra nå din hånd tilbake! Herrens engel var da ved jebusitten Aravnas treskeplass." 1 Krøn. 21:10-16.

Mye kunne sies om disse bibelversene. Og jeg har fundert over mange år hvorfor Gud var så streng, og hvorfor 70.000 av folket måtte dø, for en handling som David hadde gjort. Men så slo det ned i meg en tanke, at Israel på den tiden åpnet seg opp for en bølge av overmot, en slags oppstemt stemning som kom over Israel, hvor de trodde at de var så sterke at ingen kunne beseire dem. Og dette overmotet slo inn over slottet til David, hvor han ble også grepet av det samme, og de glemte plutselig at det var Gud som hadde gitt David seier hele tiden, ikke Davids dyktighet som kriger.

Så Gud grep inn, og måtte lære Israel en dyrebar lærepenge, at uten Gud, så ingen seier! Og jeg er ganske sikker på at pga Guds mirakelkraft, så døde det sjelden soldater i strid, fordi Gud var med dem. Og Gud lot 70.000 dø den dagen, for å vise hvor sårbare de var uten Gud! Hardt? Men rettferdig! Om Israel hadde gått i strid neste gang med ett sånt hovmod, så hadde flere enn 70.000 dødd på slagmarken. Det er derfor David valgte pest, fordi da la Han hele straffen i Guds Hånd, fordi Han visste at Gud var nådig og han visste om Hans barmhjertighet! Husk: Det var ikke David alene som syndet her, for da hadde Gud bare straffet Han, men overmotet begynte nede i folkehavet i Israel, som det gjorde i folkehavet spesielt i Tyskland (og andre nasjoner), før 1 verdenskrig og 2 verdenskrig, og så mange, mange millioner måtte dø.

Det moderne Israels overmot

Men jeg tror at Israel overmot i 2017, vil koste mer enn 70.000 menneskeliv. For denne gangen finnes det ingen David på toppen som tror på den Ene, og er i pakt med Gud, og Israel er for det meste ett gudløst samfunn. Jeg vet at jødene har lidd mer enn alle andre folkeslagene, og Gud gråter pga deres smerte, død og nød! Men samtidig lovte Gud i 5 Mos. 28 hva som ville skje, om de ikke vandret på Hans veier. Israels folket som var ute i gården og så deres Messias, ropte "Hans blod komme over oss og over våre barn!" Matt. 27:25. De dro sin egen forbannelse over seg, enda de så alle undergjerningene Jesus hadde gjort i deres nasjon, hvor ti tusener, om ikke flere, hadde blitt helbredet og satt i frihet fra sine åndelige lenker, fra syndens makt. 

Jeg vet også at det er en vekkelse som skjer i Israel, og mange finner Herren Jesus idag, og gir sine liv til Ham. Men uten Kristus, så kommer ingen jøde til himmelen! Evangeliet gjør aldri forskjell på noen, og ingen menneske kan komme til Faderen uten gjennom Jesus Kristus!

USA - Israels sviktende allierte
Derfor mener jeg at denne krigen, som er profetert å komme, vil koste mange, mange menneskers liv, fordi de stolte ikke på Israels Gud, men på USA. Men om de leser i deres egen historie siden 1948, så har USA aldri støttet de i noen slag, og de har heller motarbeidet de på de fleste områdene. Spesielt den jødiske utenriksministeren Kissinger var meget hard mot sitt eget folk, og ville ofre de i Yom Kippur krigen. Og fordi de igjen stoler på sviktende ledere og nasjoner, vil de nok en gang komme i nød, og vi vil også se starten på Jakobs trengsler, den Åpenbaringsboken gir en tid på 3,5 år.

Jeg er ikke glad for dette. Fordi jeg er glad i jødene, og jeg velsigner jødene, og forsvarer dem når jeg skriver på nettet i aviser ol. Men samtidig, når jeg leser og hører mange jøder (også mange kristne), så merker jeg at de har bygd opp en enorm selvtillit, og de tror at med Trump hjelp, så skal de overvinne alt! Derfor mener jeg at Gud vil jenke dem, så de forstår at uten Guds hjelp, kan de ingenting gjøre. Og Gud vil ydmyke dem på den verst tenkelige måten, ved å la de gå igjennom de verste 3,5 årene i Israels historie, og ikke minst den verste nøden i verdens historien, men samtidig så vil også Gud frelse ett enormt antall jøder gjennom Jakobs nød!

Daniels Advarsler
Glem heller ikke hva Daniel sier "...han løftet sin høyre hånd og sin venstre hånd opp mot himmelen og svor ved ham som lever evig: En tid og tider og en halv tid, og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes.  Og jeg hørte det, men forstod det ikke, og jeg sa: Herre! Hva er det siste av disse ting?  Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid." Daniel 12:7-9.

Vi ser her at Gud vil ydmyke Israel fullstendig, ved å knuse deres makt fullstendig, dvs. avkle IDF, flyvåpenet, og alt annet de har satt sin lit til. Men det hører også med til deres frelse! De skal lære at Gud frelser alene, uten våpen eller forsvar!

Gud vil også forme sin menighet i ydmykhet og smerte
Det finnes en visdom i det Gud gjør, fordi når vi har det lett og ikke får noen motstand, så tar vi lett på Gud. Også vi kristne i Vesten må lære seg at Gud fullbyrder sin vilje gjennom smerte, ydmykhet og nedbøydhet og det å bli sønderknust over Hans Evige Ord! Dessuten vil Gud sette oss kristne i frihet av å være avhengig av andre mennesker, og ikke minst staten og samfunnet(alfor mange kristne er altfor ukritisk til andre kristne og til myndighetenes intensjoner)!

Vi har hatt gode tider, og tror de tidene skal være evig! Men om Gud vil ydmyke Israel, så vil Han gjøre det samme med sin Menighet. Fordi som Menighet så finnes det en åndelig bånd til Israel, hvor de gangene det går godt for Israel, så har det også vært vekkelse i Guds menighet (som etter 1967 Krigen), og når det har gått dårlig og Israel har vært forvirret, som etter Yom Kippur krigen, så skjedde det noe lignende i Kristi Kropp. Går det bra for Israel, går det også oss bra, er de under prøvelse og smerte, så vil også Gud sende noe lignende over oss, for at Gud kan rense oss, og gjøre oss ren, til å møte vår Herre i Skyen!

Derfor tror jeg vi har alvorlige tider fremfor oss. Og vi trenger å vandre i ydmykhet, og be over våre skritt! Ikke ta nåden som en selvfølge, men være åndelig våken! Husk at Gud fullender sin kraft i vår svakhet, ikke når vi er på toppen av våre egne egoistiske følelser!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar