Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

onsdag 12. april 2017

13 april - Falsk lære fører til frafall, bort fra korset, og til fortapelsen

Hva kjennetegner tiden vi lever i? Jo, at løgn har blitt sannhet, og sannhet har blitt løgn. At den rettferdige blir stilt opp som en mørkemann, mens urettferdige blir fremstilt som helter og kjendiser. Det er en tid hvor begrepene har snudd. Fordi som Goebbels, Hitlers propagandaminister sa "hvis en løgn blir repetert ofte nok, blir den til slutt en sannhet", på den måten klarte Goebbels å fange det tyske folket i sine halvløgner, hvor summen var ett fjernt verdensbilde og hvor sannheten sakte begynte å gå opp for det tyske folket, når Tyskland var nedkjempet og nedbombet.

Men Bibelen snakker om en periode, som er ende verre enn under Nazi Tyskland. Nemlig Endetidens løgner. Paulus taler profetisk:

"Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,  og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten." 2 Tess. 2:9-12.

Satans mål for forførelse er den kristne
Mange tenker da på verden, og dens blindhet. Vi vet at verden er forført, men jeg tror at mye av de profetiske budskapene gjelder endetidens kristne. De som ikke tar Jesu ord alvorlig, og som fyller seg med denne verdens tanker og løgner. Satan har sendt sine tjenere inn i menigheten, de er lærere, pastorer, evangelister, profeter og apostler, men de er forførere, og er der for å dra folk bort fra Korsets Sannhet og Hans Evige Ord.

Jesus selv sier dette "Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hva skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?  Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill." Matt. 24:3-5.

Tenk litt over hva Jesus sier her. Mange skal komme i Jesu navn, altså en forkynner, og han skal si "jeg er den salvede" (Messias betyr den salvede, salvet betyr Guds nærvære). Jeg tok mine første år i Trosmenigheten Livets Ord og gikk bibelskole der fra 1989-91. Og jeg vet ikke hvor mange predikanter jeg hørte som sa nettopp dette, at de var Herrens Salvede, og at Herrens sto sine salvede imot. Vi kan referere til Benny Hinn, som uten å si noe så meningsløst at Jesus skulle vise seg fysisk på hans møter, i tillegg klarte å si at han forbannet alle som sto imot Hans tjeneste. David Wilkerson gikk i rette med han i denne snutten, og sa at det var blasfemi, og demoners lære. 

Dessverre så har vi ikke så mange markante profeter igjen etter at Wilkerson døde, som kan tale all den dårskapen imot, den som sprer seg som en farsott, spesielt i de moderne menigheter og hvor det er mye ungdommer og nyfrelste samlet.

Grunnvollene til dagens vranglære
Vi har en demonisk muldvarp som går tilbake til folk som Norman Vincent Peale, som var forbilde for bla. Robert Schuller og Joel Osteen, og dessuten ble anbefalt på det varmeste av Billy Graham i 1966, ettersom Norman hadde betydd mye for ham. Også har vi den nå kjente Rick Warren, som også var influert av Robert Schuller og de alle var igjen påvirket Bernie Siegel, en New Age man som hadde kontakt med sin åndelige veileder "George".

New Age lære har også infiltrert norske forkynnere
I Norge så har kjente predikanter på Hermons Forlags sider, gått ut og støttet bøkene til Rick Warren: Nemlig den populære Egil Svartdahl og Åge Åleskjær. Denne demoniske muldvarpen går så inn i de fleste av dagens menigheter, hvor spesielt ungdommer blir fasinert av den hyppe og moderne formen den har, men mangler grunnvollene i skriften. Og når du skal gjøre noe for Gud, så vil du møte motstand nettopp fra folk som har fylt seg med bla. Rick Warrens bøker, og de vil jobbe imot Guds sanne vekkelse, som bygger på omvendelse, Gudsfrykt og prinsippet "Skriften alene".

Disse bygger opp en stort makkverk i dagens menigheter av "positiv" forkynnelse, hvor de omfavner den overdrevne falske nådesforkynnelsen som har sitt fødested fra USA, hvor det har blitt bygd opp falsk lære i en tid av overflod og lite forfølgelse mot menigheten. Den forkynnelsen avskyr mye av Den Gamles pakts beskrivelse av Gud, og Guds vrede. De avsier seg at Gud er en dommer som utfører dommer og kan ødelegge nasjoner for deres synders tid. De lager en lære om at det er "nådens tidsalder" derfor kommer det ikke dom, noe som er falsk innenfor Skriften. De dømmer ut Herrens profeter, fordi falsk lære har bedratt dem, så de klarer ikke å kjenne Gud når Han kommer på en annen måte, og spesielt på den "negative" måten. De klarer ikke å sluke folk som taler om at kristne må omvende seg, noe som også er ganske bibelsk. Å ta sitt kors opp daglig, handler om ett liv i omvendelse til du er hjemme i det Evige.

Fly fra bedragersk lære
Denne læren møter jeg overalt, og jeg merker at jeg ikke kan be sammen sånne folk, eller omgås med dem, fordi da kommer jeg under denne dommen:

"Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus, og by ham ikke velkommen! for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger." 2 Joh. 9-11.

Lære er helt avgjørende om du er en sann kristen. Nå mener jeg ikke at man skal mene og tenke likt som alle andre, men man må alltid ha Skriften Alene prinsippet, og også la Guds Kraft få virke i deg, når du leser Skriften. Skrot alt du har hørt fra tvilsomme predikanter, og les Bibelen fra 1 Mosebok til Åpenbaringsboken, og så la Herren få lede deg. Og du vil da se ett mønster av Guds karakter, og du vil lære deg å frykte Herren, for det er begynnelsen til visdom. For Gud blir ledet av sin karakter beskrevet i Skriften, enten vi ser det i GT eller i NT. Gud salvet Jeremia til å være en "negativ" profet, men Guds liflighet var over Hans liv. Og Gud vil også i denne tid, reise opp flere Jeremiaer for å tale Hans Ord, og om dommer som vil komme, om det da ikke finnes omvendelse.

Guds karakter
Gud er ikke koselig, men er ditt skjold og ditt vern, når du søker tilflukt til Ham. Gud er ikke snill, men God, og vil ikke bøye av for synderene på Dommens dag, men sende de til ildsjøen, alle som har fornektet Jesu navn mens de var på jorden - ikke bare de som har fornektet Ham med ord, men også i praktisk gjerning, hvor de har forsøkt å spille from for andre kristne. Gud er ikke humørsyk, men blir alltid ledet av sitt Ord og sin karakter. Gud har følelser, men lar seg ikke styre av dem. 

Gud kan legge nasjoner øde, om de har syndet mot Hans Ord, og skamløsheten tar overhånd. Det samme vil Gud også gjøre med Norge, om de da ikke vender om til Ham av hele sitt hjerte. Syndens beger er temmelig fullt i vår nasjon, 1 Mos. 15, vi som er ett av de landene i verden som har blitt mest badet i evangeliets lys. Og der lyset har vært stort, vil også mørket bli enda verre i etterhånd, om vi da ikke vender om. Tenk på Nord-Korea, hvor hovedstaden var en av de rikeste stedene med kristendom for rundt 100 år siden. Idag er det ett skrekkvelde. Og det kan også skje i denne nasjonen, om vi ikke stopper å spre synd og urenhet rundt om i hele landet (via skoler og barnehage) og eksporterer det til fattige land.

Gud vil gå med lys og lykte gjennom de kristnes hjerte her til lands, og Gud vil fjerne alt som ikke behager Ham. Derfor, ta det til hjertet, og vend deg til Ham nå mens det enda er tid. For tiden kommer snart, hvor mørket vil sluke landet her. Og for de som er våken, vil det bli enklere, enn de som sover og har mistet oljen på kannen sin (Matt. 25:1-10). Det er ikke mer tid, for timeglasset er i ferd med å renne ut..... nådetiden er meget kort! La oss ta det til hjertet, og vende oss om til Ham! La oss skrote bøkene til Rick Warren, og begynne å lese bibelen med de rette brillene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar