Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 2. april 2017

3 april 2017 - Damaskus Ødelagt - Dyrets merke - 3 Verdenskrig banker på dørenHver uke får jeg omtrent 1-2 meldinger om massive tropp og utstyrs bevegelser. Nå får jeg 9-10 meldinger per dag. I går fikk jeg 3 meldinger om ekstrem økning i jagerfly-landinger på Wright Patterson Air Force Base i Ohio. Et annen pansret divisjon drar til Europa. Putin utruster 150.000 menn denne våren. Tydeligvis er verden på vei mot krig.

Jeg er nå av den oppfatning at globalistene (dvs. Dyp Stat/Skyggeregjeringen) etterforsker Trump (hans ikke truende) latterlige bånd til Russland, slik at han ikke kan motsette seg veien mot krigen. Globalistene ønsker krig og Trump blir nøytralisert som instrument for årsaker og kompromisser. Han kan ikke vise seg å være myk mot Russland.

Hvor vil krigen begynne? Den vil begynne i Syria. Hvorfor? Fordi Bibelen forteller oss det!

Syria og Saraevjo
Krigens vinder blåser. Syria ser ut og føles som Sarajevo før begynnelsen av første verdenskrig, der et mord satte i gang en krig som drepte millioner. Denne konflikten, hvor atomvåpen vil bli brukt, ser ut som og føles som første verdenskrig. Imidlertid har disse hendelsene og deres utfall blitt forutsagt for tusenvis av år siden i Bibelen. Som jeg går gjennom relevante Skriftsteder, kanskje du vil få det samme synkende følelsen i magen, som jeg gjorde da jeg begynte å innse det uunngåelige i denne situasjonen.

Bibelske profetier
Bibelen forutsier at Damaskus, Syria, vil bli ødelagt i løpet av de siste dagene før en forferdelig tid for Guds dom. Dette vil skje før den dagen Jesus Kristus kommer tilbake for å bekjempe Israels fiender.

"Utsagn om Damaskus. Se, Damaskus skal opphøre å være en by og bli til en grusdynge" Jesaja 17:1.

Ødeleggelsen av Damaskus er en profeti, som noen feilaktig tror vil bli oppfylt alene i Bibelen. Men det viser seg at det bare er den første hendelsen, i en serie av hendelser, som økende vil gi en mer alvorlig dyptgripende virkning på den menneskelige rase.

Esekiel kapittel 38 forteller om et tyrkisk ledet invasjonen av Israel. Tyrkia er ledsaget av Iran, Sudan og Libya  ( Esekiel 38: 5 ).

Saudi-Arabia er også nevnt i Esekiel 38:13 . Tror du det er en tilfeldighet at alle disse nasjonene kjemper i Syria, samtidig som jeg skriver disse ordene? 

Gog og Magog
Geografisk, Tyrkia og Syria har en felles grense. Mange bibelske forskere mener at scenen er satt for  Esekiel 38  i striden til Gog og Magog .

Dagens Magog representerer den “fremste guvernør” av Tyrkia. Jeg vil kalle ham statsminister i Tyrkia. Tyrkias statsminister Erdogan er dagens moderne manifestasjon av Magog, som forutsagt i Esekiel 38. Noen mener at Erdogan også er oppfyllelsen av Assyreren (Oa.:Anti-Krist) i Jesaja 10.

Dagens tredje verdenskrig vil ende med ødeleggelsen av Damaskus. Dagens skurkeaktige statsminister Erdogan i Tyrkia, vil da føre terrorister fra Al-Qaida og ISIS fra Libya og også Hizbollah og Det Muslimske Brorskapets jihadister fra Iran og Sudan i en invasjon mot Israel.

Det er der ting blir veldig alvorlig, ettersom Bibelen identifiserer lederen av denne invasjonen som ingen ringere enn Antikrist.

Amerikas Plass
Følgende får meg til å skjelve langt inn i mitt indre, da jeg innser at fra et bibelsk profetisk standpunkt, at min nasjon vil opphøre, og Kristi etterfølgere vil bli forfulgt på måter som gjør Holocaust til en tam sammenligning.

Dragen omtalt i Bibelen er Satan, som arbeider gjennom ulike regjeringer på jorden, for å etablere sitt onde rike og ødelegge Guds kirke, ved å forfølge og ødelegge hans etterfølgere. Satans mål har alltid vært å legge beslag på Guds kraft og Guds trone, for å tvinge folk til å tilbe og adlyde ham. Dette betyr at USA, som utvilsomt har vært under innflytelse av Satan, gjenspeiles av det faktum at vi er i ferd med å velge og bekrefte en president, som i endetiden vil tvinge folk til å tilbe i strid med sin samvittighet eller bli straffet.

"Og det gjør at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne,..." Åp. 13:16.

Her er “han”, fortsatt USA, være ansvarlig for å bringe ett styre som vil kreve et merke som skal plasseres på alle innbyggerne på planeten jorden. Det greske ordet som vårt engelske ord “mark” (Norsk: Merke) er avledet fra, betyr “skjerpet til et punkt.” Dette er interessant siden den nyeste teknologien, som er utviklet for å hjelpe myndighetene å overvåke sine borgere, er et litium-basert databrikke som kan injiseres i mennesker. Brikken kan lagre mengder med informasjon, og kan programmeres.

"og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn" Åp. 13:17.

Dagen vil komme da de resterende troende for sin Gud, vil måtte gå under jorden fra det superkonstruerte kommersielle systemet. Kjøp og salg i det økonomiske systemet i den kommende verdensregjering, vil være et forræderi mot himmelriket. Bibelen sier at den som tar merket vil bli separert fra Gud. Les om det i  Åpenbaringen 14: 9-10:

"Og atter en tredje engel fulgte etter dem og sa med høy røst: Dersom noen tilber dyret og dets bilde og tar merket på sin panne eller i sin hånd,  da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne,.." Åp. 14:9-10.

Menneskeheten ville være lure ved å prøve å forstå dyret og hans merke. Her er det siste verset i Åpenbaringen 13:

"Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og sekstiÅp. 13:18. 

Dette er Antikrist og det ser ut til at Amerika vil ha en hånd med på laget, for å lette hans vei til makten, og jeg mistenker at det er gjennom FN.

Åpenbaringen 18 snakker om et land som Bibelen kaller “ Babylon ” som er ødelagt av en brann på “en time” og plaget med “død, sorg og hungersnød”. Åpenbaringen 18: 8 Jeg tror at dette skriftstedet representerer Amerika.

Velkommen til USA:

USA er et sted for enorm rikdom Rev. 18: 12-13

Landet selv selger sine penger (gull og sølv og petrodollaren som er årsaken til den kommende krigen i Syria). Åp. 18: 11-12

Den sprer sin seksuelle umoral til andre land. Rev. 18: 3

Den lever i luksus. Rev. 18: 7

Det blir plutselig og fullstendig ødelagt av brann. Åp 18: 8, Åp. 18: 9-10, Åp 18: 17-18. Jeg tror at dette er skjebnen til Amerika, om vi skal fortsette krigen i Syria.

Konklusjon:

Til de som har fulgt mine skriverier en gang iblant, bør dannelsen av Clergy Response Team og ileggelse av restriksjoner på skattefri kirker være fornuftig.

Å forstå bibelsk profeti er en kunstform. Jeg gjør ikke krav på spesielle talenter eller å ha en unik forståelse. Men mens jeg leser og forstår Guds ord, så tegnes et veldig klart bilde som det blir vanskeligere å fornekte.

Steve Quayle sa en gang på mitt TV program at USA snart vil være ferdig, men individuelle overlevelser og frelse var fortsatt mulig. Jeg ønsket ikke å tro hans ord da han sa dem. Men hvis denne tiden faktisk er oppfyllelsen av bibelske profetier, må vi kristne fjerne våre slør av blindhet og samvittighetsfullt forberede oss på de mørke dagene fremover. Amerikanske kristne er i ferd med å bli kastet til løvene og vår nasjon vil bli ødelagt. Og hvis noen ikke er overbevist om at Obama og Clinton ikke er agenter for denne ødeleggelsen, forutsagt tusenvis av år siden, da følger du ikke med!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar