Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 23. april 2017

23 april 2017 - Den svake kristne?

Jeg svarte en på FB ettersom han mente at kristne var svake, og det at de måtte vende det andre kinnet til. Jeg svarte tilbake, at det var en stor feilvurdering. Man er ikke svak fordi all verden hater deg og håner deg eller ler av deg, men heller motsatt. Den sterke er den som holder på sin overbevisning, selv om han er helt alene! Fordi Han som er med den troende, er større og mektigere enn han som er i verden!

Prest og en plage
Vi har sett filmen "prest og en plage" med Børre Knudsen, og ikke kom til meg å si at Børre Knudsen var en svekling. Det kreves mer mot, å stå rett fremfor en hatefull mobb, fordi du har en overbevisning, en Sannhetens Røst i en mørk tid, enn å være på den andre såkalte trygge siden.

Et vitnesbyrd om det å bære sitt kors, i motstand, 
når man bærer på en overbevisning

Filmen Hacksaw Ridge
Den troende Doss, som ble sett på som svak og feig, ble den modigste
og mest fryktløse

Filmen Hacksaw Ridge er en film fra virkeligheten. En blodig krigsfilm, men det omhandler også en som ved sin overbevisning, ved at han har lovt Gud aldri å røre våpen, som får alle verdens fordommer mot seg. De forsøker å trekke han for krigsrett, og få han avskjediget ved vanære eller fengslet. Han blir banket opp av sine medsoldater, fordi han nektet å bære våpen, men heller være en ansiennitets-soldat, ved å hjelpe de sårede. Men han nekter å fire på sin overbevisning, og folk tror han er en feiging og ja, svak. Men under striden, så er det han som blir den store helten. Uten våpen. Han var den eneste under 2 verdenskrig fra USA, som fikk Æresmedalje uten å bruke våpen. Da alle vennene må flykte pga motstanden fra japanerne, så blir soldat Doss igjen. Og spør Gud hva han skal gjøre. Så hører han noen rope om hjelp, og da vet han hva han skal gjøre. Han jobber hele natten, med å fire ned fra en fjellkam, noe som 70 mennesker, som ble lagt igjen for å dø. Han gjør det helt alene, og må bruke sin tro og snarrådighet for å kunne hjelpe. Selv sine fiender hjelper han, om han kan.

Resultatet av historien: Han er ikke svak! Hans svakhet var hans styrke! Det er nettopp det som gjør forskjellen på en troende som ikke eier frykt og har stor overbevisning, og en verdens menneske som har alle styrke, oppbakking, venner ol., som tror at han er sterk, men i motgang vil han falle sammen som ett korthus. En ekte troende får mye motstand hele livet mot sin tro, men istedenfor at det gjør han svak, så blir han styrket i motgang. Paulus sa som dette:

"Er de Kristi tjenere? Jeg sier i mitt vanvidd: Jeg er det enda mer. Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg fem ganger fått de førti slagene på ett nær.  Tre ganger er jeg blitt pisket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet.  Stadig har jeg måttet reise omkring, i fare på elver og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet og i fare blant falske søsken,  i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden. I tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene.  Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner i meg?

Skal jeg være stolt, vil jeg være stolt av min svakhet" 2 Kor. 11:23-31.

Paulus sier også "For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig.  Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg,  men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk." 2 Kor. 12:7-10.

I Guds rike, så er ikke storheten å være ett stort "tre", men å ha dype "røtter". Mange kristne er som mektige tre, mektige politiske, mektig selvtillit, mektige allianser, mektige venner etc. Men hva skjer om alt dette blir tatt fra deg? En kristen som setter hele sin lit til Gud, vil oppleve å bli tråkket på, nedverdiget, mobbet, trakassert, hånet, utledd mm., men han tåler det, og velsigner tilbake! Fordi Hans styrke og mot kan ikke sammenlignes med denne verdens måte å tenke på. Men når ulykken rammer, og det kan bli lovløst, krig, naturkatastrofer og ting ikke fungerer, så vil den kristne stå, fordi Hans Herre er mektig til å holde Ham stående uansett motstand. Men vi ser under stormen Katrina i New Orleans i USA, så ble det lovløse tilstander etter stormen. De skjøt selv på hjelpemannskaper, ettersom de ikke fikk hjelp fort nok. Dette er de riktige svake menneskene, som bare har satt sin lit til dette livet, til det de ser med sine øyne!

Unbroken - mannen de ikke klarte å underkuve
En annen film fra 2 verdenskrig, er filmen "Unbroken". Da jeg så den første gangen, så forsto jeg at den personen måtte være frelst. Det finnes ingen naturlig grunn til at han skulle overleve den torturen og ikke minst forfølgelsen av lederen i den japanske fangeleiren. Filmen utelater hans kristne tro, men i virkeligheten, var han en troende. Han tilga alle sine fiender, og etter krigen oppsøkte han alle sine torturister, for forsoningens skyld. Den eneste som ikke ville ta han imot, var fangeleirlederen, som var hans innbitte motstander hele veien i leiren. Det var vel mer ydmykende for denne "sterke" leirlederen å ikke klare å kuve den som Hadde Kristi Ånd på innsiden - For når denne troende mannen var svak - da var Han sterk!


Jesus - Den troendes forbilde
Men som troende, så har vi ett forbilde i lidelser, nemlig Jesus Kristus. Jesus hang på ett kors, urettferdig, Han som var Israels frelser, og måtte lide noe som Han ikke hadde gjort. Men Han hang der for vår skyld. Og klarte også, tross sine smerter og lidelser, og si "Tilgi dem Far, for de vet ikke hva de gjør!". Da forstår du kanskje at Jesu disiplers styrke, er når vi kommer under press. For da vises hva som bor der, Om du Har Hans Karakter, eller ikke.

Dessverre, så har jeg sett mange troende, som har fått litt motstand, bare falt sammen som en sekk, og ofte forlatt Jesus og hengitt seg til verden eller religiøs villfarelse (så de kan ta den enklere bredere veien mot fortaptelsen). Og da tenker jeg at de hadde glemt det evangeliet snakker om å være tålmodig under lidelse, og at Jesus lovte oss faktisk lidelser. Også om "alle" isolerer deg, baksnakker deg, kritiserer deg, avskyr deg, så vit at det er ett tegn på at du er på rett vei! Rettferdighet får vi i Evigheten, stort sett aldri her nede!

Verden vil aldri elske Lyset. Men som i disse filmene, ønsker man å hedre de som har en sånn tro og utholdenhet! Men selv verden ønsker å unngå kjernen i evangeliet, som bar disse trosheltene! Å være en kristen, er ofte som å bli til spott for denne verdens scene, hvor folk ler og godter seg over den kristne, hans tro og Hans bibel. Men da skal vi glede oss, for stor er den lønn som venter oss i Evigheten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar