Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 20. april 2017

21 april 2017 - Bortrykkelsen

Jeg sitter og ser på DVD`en "Left Behind" med Nicolags Cage. USA har alltid vært påvirket av kristendommen via mye kultur, og bøker som Left Behind selger bra. I Norge har man liten forståelse for sånt bibelsk stoff, ettersom vi har forkastet den kristne kulturen, og jeg så at filmen fikk 1 i terningskast ett eller annet sted. Men fra bibelsk synspunkt, så er filmen meget bra. For den beskriver en viktig bibelsk hendelse som enda ikke har inntruffet, men som vil skje i nær tid

Her er en trailer:

Og hele filmen her:
Det som treffer meg når jeg ser denne, er at denne bortrykkelsen vil skje fryktelig raskt. Raskere enn ett menneskelige øye kan se, og INGEN kan 5 minutter før det skjer, vite at det skjer. Bare de utvalgte, kan ha en følelse av at noe er på gang. Fordi i lignelsen om de 10 jomfruene, så hørte man ett rop om at brugdommen kom, altså en hendelse som vil gi en forståelse for Herren nære gjenkomst, en kort tid før det egentlig skjer. Og det ropet, vil også gi en type splittelse mellom de 5 dårlige og de 5 gode, hvor de 5 gjør seg klar, og de 5 forsøker å finne tilbake til den tiden de hadde olje på kannen. Altså en hendelse hvor både gode og dårlige kristne vil skjønne at noe skjer, men de dårlige har da på den tiden, rotet seg så langt bak i troen, og når noe katastrofalt skjer (som jeg antar at det er) så vil deres tro bli satt på prøve, og da blir livet deres ett salig kaos, fordi de har ingen kraft eller tro til å stå fast. Så de søker tilbake til det de har mistet, i en tid av forvirring, og mens de gjør de, så vil de som er beredt, bli hentet hjem.

I filmen ser vi en familie på 4, mor, far, voksen datter, og en sønn på ca 10-11 år. Mor er en rettferdig, og ble frelst for ett år siden. Sønnen er også en rettferdig, muligens fordi filmen forsøker å formidle at alle større barn blir tatt med, akkurat som de små (men den teorien tror jeg ikke helt på, fordi det er bare de som er uskyldige, som barn kanskje fra 0 til 2 år, og kanskje opptil 4 år, til den tiden de selv kan velge mellom godt og ondt. Og det kan variere fra hver enkelt.

Mor skjønner tydeligvis at noe er på gang, og forsøker å advare sin datter, som bare avfeier hennes tro som nonsens. Og det blir siste gang hun ser mor, Hun drar til ett kjøpesenter med sin bror, og der bare forsvinner alle barna i ett nu, fødeklinikker blir tømt, barna på flyet forsvinner også. Og klærne blir liggende igjen. Og kaoset kommer i gang. Hvor fly styrter, biler kolliderer, lovløshet etc. etc.

Da datter, som ikke skjønner noe, kommer hjem, så er også mor borte. Dusjen står på, men ingen i dusjen, bare gifteringen og ett smykke. Hun ble med, datteren ble igjen!

Teologisk
Jeg får ofte høre at Left Behind serien er ubibelsk, og at bortrykkelsen skjer før vreden, er også ubibelsk. Men ettersom jeg har lest og lest skriften, studert endetidsprofetier ol., så kjenner jeg i mitt hjerte at også Endetiden kan du ikke line opp ved å skrive 1,2 og 3, og sånn blir hendelsene. Dette er veldig enkelt å havne i den grøften, om du følger hendelsene i Matt. 24 slavisk, og tenker at 1 +1 er 2. Vi kan lese:

"Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og mye herlighet. Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn. " Matt. 24:29-31.

Bortrykkelsen - Guds mysterium
Men dette blir en gåte når Jesus i samme kapittel snakker om Noah, og hvordan Noah ble reddet unna, mens de andre vantro, ikke ante noen ting. Og så snakker Jesus om at 2 maler på samme kvern, og 1 blir tatt med, og 1 blir latt tilbake. Derfor er det min mening om at Gud har lagt inn ett lite mysterium her, for å forvirre de som ikke går først til Gud for å få klarsyn på dette. Min mening er at vers 31, som omhandler bortrykkelsen, ikke henger sammen med de andre versene. Jeg tror Herren har lagt inn Matt. 24:31 til vers 51, som noe som hører sammen. Mens Matt. 24:1-30, hører sammen med hverandre. Så er hemmeligheten at versene som omhandler bortrykkelsen (vers 31-51), skal på ett eller annet punkt inn i Matt. 24:1-30. Men ingen vet hvor, fordi det er ett mysterium!

For om Matt. 24:30 og 31 hører sammen, så kan man regne ut bortrykkelsen, men i Jesu historie om Noah, så skjer det helt uventet for alle! Unntatt for Noah (men selv han visste ikke dagen eller timen, fordi Han måtte ha ett Ord fra Herren, om å gå inn i arken. Og selv etter det, så ventet han litt, før Ulykken kom). Og for de rettferdige som lever kanskje ett litt svakere kristenliv som Lot, så vil det nok være en overraskelse, akkurat som Lot slet med å forlate sitt hjem i Sodoma.

Bortrykkelsen beskrevet i Åpenbaringsboken
Jeg har mange ganger studert Matt. 24, Daniels bok, Åpenbaringsboken, 1 og 2 Tessalonikerbrev, 1 Kor 15, Matt. 24, Luk 17 og 21 mm. Og jo mer jeg leser, så er jeg sikker på en ting: Gud henter sin menighet hjem før vreden som står beskrevet i Åpenbaringsboken 8. Antageligvis kan vi legge inn bortrykkelsen inne i Åpenbaringsboken 6, enten før, i eller etter, men helt sikkert etter at Gud har dømt Menigheten som står beskrevet i Åpenbaringsboken 2 og 3. Gud kan ikke hente sin menighet, før Han har renset den. Selve bortrykkelsen er beskrevet i Åpenbaringsboken 7, hvor Johannes får se en stor mengde folk, som ingen kan telle. Det står:

Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra?  Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod." Åp. 7:13-14.

Ut av trengselen er en hemmelighet, fordi det kan selvfølgelig før, midt i, eller på slutten. Men leser man hele Bibelen, og ikke minst de 2 rettferdige som Jesus bruker som eksempel, Lot og Noah, så forstår vi at Gud henter sin menighet ut FØR HANS EGEN VREDE SLÅR JORDEN MED BANN. Og jeg gjetter på at den første vreden som beskrives i Åp. 8, er en stor atomkrig (beskrivelsen av at 1/3 av lyset som forsvinner, 1/3 av havet blir ødelagt, 1/3 av vannene blir ødelagt etc. er hva som skjer når det har vært en større atomkrig). Husk! Gud holder atomvåpnene i sjakk, til Han har fått utført det Han skal gjøre, og når syndens mål er fylt opp i de fleste nasjoner, om ikke alle, så vil Gud utgyte sine vrede over nasjonene (ved at menneskene forsøker å tillintetgjøre hverandre)! Og da er vi ikke her, vi som er beredt og som har olje på våre kanner!

Tiden
Men Jesus sa vi ikke skulle vite tiden. Og det er også sant. Men når ting nærmer seg, så skulle vi se det på tegnene. Tegnene har vært overveldende lenge, men ikke avgjørende! Det er først når 4 blodmåner dukket opp, at man begynte å ane konturene at store himmelske hendelser. Fordi Guds Ord sier:

"Solen skal omskiftes til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige." Joel 3:4. En profeti som også Peter gjentar i Ap.Gj. 2 på pinsedag.

Månen til blod, det har skjedd 7 eller 8 ganger siden Korsfestelsen. Det handler alltid om 4 blodmåner over 2 år, hvor den første starter ved den jødiske påsken, og avsluttes ved Løvhyttefesten. Det samme gjentar seg året etter. Og da skjer det som oftest store tegn rundt jødene og deres situasjon.

Men ettersom vi alle er enige om at vi er meget, meget nær vår forløsning, Herrens dag (Åpenbaringsboken), så er det viktig å se at blodmånene som kom nå i 2014 og 2015, er de siste på over 400 år. Derfor må det tegnet henvise til jordens verste periode, og at vi snart vil gå inn i den. Men også at Gud vil frelse sin menighet.

Så hadde vi et Sabbatsår 2014 og 2015, hvor det ikke skjedde noe økonomisk krakk den jødiske datoen 13 elul, september 2015. Mange forventet det. Men det virker som Gud utsetter ting, til andre tegn må inntreffe, nemlig ett stort som kommer i 2017.

I år inntreffer det flere tegn. Men tegnet på Himmelrommet stjernetegnet Jomfruen, er meget profetisk. Les den profetiske undervisningen her. Og ifølge denne undervisningen, så viser det til ett stort tegn vist i Åpenbaringsboken 12, som jeg tror vil oppfylles i år, altså Jakobs trengsel, (men også menighetens lutring). Og så beskriver den også bortrykkelsen (barnet som blir tatt opp til Gud), og tegnet manifesteres den 23-24 september i år. Mens Basunhøytiden som inntreffer 21-23 september. Ikke det at bortrykkelsen nødvendigvis er i år, men man burde være rede! Så mange tegn, burde vekke oss opp! Uansett hva det er, så vil det skje ting!

Og Basunhøytiden er den profetiske datoen for Jesu Gjenkomst/bortrykkelse, akkurat som Påsken var den profetiske tiden for at Lammet skulle bli slaktet, og synden sonet, noe som ble oppfylt i Korsfestelsen av Jesus. Og når vi ikke vet dagen eller timen, så er Basunhøytiden over 2 dager, så man vet aldri dagen eller timen. Og man vet heller ikke hvilket år, men trolig, om ikke Gud har en overraskelse på lager, så vil bortrykkelsen skje under Nyttårsfeiringen i Israel, på høsten, ett eller annet år, enten i år, eller de neste!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar