Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 16. april 2017

16 april 2017 - Hør hva Ånden sier til menigheten!

Vi kan forkynne, vi kan dele, vi kan prate, men ofte må vi også sette oss ned og lytte hvilken tid vi er inne i, hva Ånden gjør!

Mitt Barn, ikke vær redd for det som vil komme over jorden, for det må komme. Det betyr ikke at det er den siste av den siste tiden. Enda så er det noen få ting som må oppfylles, før vreden vil ramme nasjonene. Men over deg vil jeg sende mitt lys og min herlighet. Gled deg, jeg sier deg Gled deg alltid! Var ikke Paulus i fengsel, og likevel så skrev han gled dere! Hvor mye mer når dere ser at alt oppfylles, så burde dere glede dere. For det er min Hånd som gjør alt dette, også noen ting dere ikke liker, så dere ikke skal bli selvkloke. For jeg vil gjøre oppgjør med synden, og dens håndlangere, de som tror de kan utfordre min Ånd og Mitt Ord.

Frykt vil komme over jorden, og store omveltninger vil skje! Men du behøver ikke å la deg bli dratt med i den strømmen av frykt!  Se du bare på meg, og vit at den som har olje på lampen, er trygg og behøver aldri å frykte noe som helst! Se, min kropp er bundet, og Jeg vil sette den i frihet. I takt med at lenkene brytes av, så vil også Verden få sin besøkelsestid, en siste mektige ild, fra min Hånd. Mange skal bli frelst, og jeg vil bruke de usleste karene i denne verden, til å høste de inn! Det som er lite og foraktet på denne jorden, er mine mektigste kar, som min Ånd vil bruke!

Så gled deg, ja gled deg enda mer! For alt er av min Hånd, og ingenting er utenfor min kontroll! Trekk du deg inn i ditt bønnekammer, inn hos mitt hjerte, i ensomhet! Snakk du med meg, så skal jeg tale inn i ditt hjerte, og møte dine innerste behov! Hva vet du, du hustru, om du kan vinne din mann! Hva vet du, ektemann, om du kan vinne din hustru! Dere fedre, hva vet dere, om dere kan vinne dine barn! Barn, er du rede til å vinne dine foreldre! For i hast lar jeg det skje, i hast vil jeg utgyte min Ånd, og ingen kommer til å ha kontroll! Mitt regn vil falle på visse områder, hvor det skjer stor innhøstning, andre steder vil det være mørkt, fordi ingen der har betalt prisen for å bære min Herlighet! Men på de minst ventende steder, vil jeg reise opp de mest overraskende mennesker, de som ingen hadde forventet, til å bære min ild! For at dere ikke skal bli selvkloke, og stole på deres egen kraft og tro!

Dette er tiden som jeg pratet om i fordums tid, hvor min Ånd vil utfordre syndens menneske, og menneskets stolte byggverk og skryt av det de har gjort, uten at min Ånd har vært med på det! Ja, jeg vil utforde det som denne verdens mennesker setter sin lit til, hvor deres mektigste tryggheter vil falle sammen til støv! Og bare det som stoler på meg vil stå! Er du klar, for det som vil komme! Pris du bare meg, fordi Jeg har satt av en god plass for deg, inn i min Evighet! Om du bare setter din lit kun til meg, helt til Enden!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar