Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 9. mars 2017

9 mars 2017 - Våk derfor!

"Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være; for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken,  og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være.  Da skal to være ute på marken; en blir tatt med, og en blir latt tilbake.  To kvinner skal male på kvernen; en blir tatt med, og en blir latt tilbake. Våk derfor! for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer.  Men det skal dere vite at dersom husbonden visste i hvilken nattevakt tyven kom, da ville han våke, og ikke la noen bryte inn i sitt hus.  Derfor vær også dere rede! for Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker." Matt. 24:37-45

Hvilken tid er vi i?
For å forstå Jesu advarsler, så må vi også forstå hvilken tid Han sikter mot. Alle tider har hatt tider hvor man er nødt til å våke. Men dette er først og fremst rettet mot den generasjonen som ser Noahs dager, som også ser Lots dager. Mange ting kan peke mot at Noahs slekt var like avansert som dagens samfunn. Dessuten gikk den verden under spesielt av 2 ting: Vold og gene-manipulasjon, som skapte egen rase mektige mennesker (kjemper)! Lots verden gikk under pga synd mot naturen, da vi ser ønsket av disse menneskene å voldta mennene (englene), heller en Lots døtre!

Ser vi oss rundt idag, så ser vi de samme tendensene. I Oslo vandrer pride festivalene år etter år, og besmitter atmosfæren i Oslo, og sånn sett også påvirker folket i byen av ønsket å reklamere for sine perverse livsstil. Kreftene som forløses i synd mot naturen, er ting som selv ikke mottakeren klarer å styre. Og kan være som å slippe løs katastrofale ting som voldtekter, overgrep og vold. Men jeg er også ganske sikker på at media og samfunnet generelt, skjuler ting som er gjort i den naturen. Ikke bare det, men de lager glansbilder av det som er ondt! Og det vil ødelegge samfunnet på kort sikt!

Israel, ett sikkert tegn
Men det sikreste beviset på Jesu gjenkomst, er Israels opprettelse. Den kristne som ikke ser Guds tegn i Israel, setter jeg stor tvil på at den kan være beredt ved Hans komme! Men klart, bare Gud ser alt! I år er det mange profetiske tegn i Israel. Og vi bør forberede oss, for Han kommer meget snart!

Naturen til mennesket i de siste dager
Så sier Paulus noen alvorlig formaninger til oss"Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige,  ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode,   svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud,  5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende deg fra." 2 Tim. 3:1-5.  

Dette er ikke bare ett ord om hvordan verden vil bli, men hos hele den store mengden som kaller seg kristne. Gud vil i bortrykkelsen, om den kommer nå, bare redde noen få prosent (er min overbevisning), av alle mennesker som idag kaller seg kristne. Fordi? Fordi de ikke våket over hjertet sitt, fordi majoriteten har aldri blitt født på ny og mange tar til seg falske lærere i mengder.

Ånd av sløvhet og søvn over Norge
Da jeg flyttet fra Uppsala, Sverige i 2001 til Norge igjen, så ble jeg skremt av den ånd av sløvhet som fra dag 1 slo mot meg. I Uppsala så hadde vi ett bra fellesskap med inderlige brødre og søstre. Og jeg hadde til stadighet en mer direkte konfrontasjon i åndeverdenen og daglig kamp. Men i Norge møtte jeg noe annet. Og det skremte meg, også med tanke på alle byrdene jeg da hadde. Og jeg måtte begynne mitt livs kamp, for å unngå søvn. Åndelige søvn, betyr rett og slett at du sløver ned troslivet ditt, slutter å lese bibelen, er mer opptatt av det sosiale i menigheten, gjør ikke opp med synd, åpner opp for apati, lunkenhet og frafall. For de som har hørt om froske-eksperimentet, så var det nettopp den kampen som sto om mitt liv. Jeg følte til tider at jeg nesten druknet, og bare hadde munnen over vann. Men jeg kjempet. Og jeg kjempet mot mine egne ønsker om å ha det mer behagelig for mitt kjød.

Den motiverende endetiden
Jeg mistet motivasjonen til den daglig lesningen av Ordet. Så jeg visste at jeg måtte lese de stedene som var mest motiverende. Og da brukte jeg også flere år på å lese om endetiden, studere og via det, lot jeg Ånden åpenbare ting om endetiden. Men jeg merket også at når jeg ble nødt til å forlate den lokale menigheten, pga dens frafall og råtne lederskap, så ble jeg nødt til å stole på Gud alene. Og utav den sakte og harde virkeligheten, så vokste det opp en selvstendighet i troen, hvor jeg mer og mer stolte på Gud alene (fremfor en sovende menighet), og på slutten, satte Herren meg fri fra mine byrder. Jeg søkte å bli fri fra mine byrder i menigheten, men ingen kunne hjelpe meg. Men når jeg måtte vandre med Herren alene, så ledet Han meg til slutt til en forbeder, en da eldste i en pinsemenighet. Og jeg ble fri, over en periode på mer enn 5 år. Men det var ikke gratis. Det kostet min egen overgivelse og villighet til å ydmyke meg! Det var alt annet enn lett.

Å alltid har en indre sult og en indre drivkraft
Husk! Når samfunnet er så tøylesløs, så syndig, så sovende og så forblindet, så koster det mye mer å vende om, søke Korset, kaste seg ned for det og ydmyke seg! Men læren om endetiden, og Jesu Ord om å holde seg våken, og frykten for at jeg kunne miste den verdifulle sulten på innsiden som gjorde at jeg alltid søkte Herren, drev meg i mitt Guds liv! Skal du bli fri, så vil det koste deg noe! Fordi den dagen du ble frelst, så kom du inn i kamp mot denne verdens fyrste! Og han bruker alle knep og andre kristne, for å lure deg, sløve deg ned, ta fra deg våpnene dine (ved at du slutter å bruke den) så du blir en tannløs kristen, og du er ikke beredt når Han kommer igjen! Min bedømming, er at dette gjelder mange, også i de kristne frimenighetene. Og det mest skremmende, at flere fungerer i de overnaturlige gavene (profetier, helbredelse, kunnskapens ord etc.), og likevel gjemmer frafall i sitt hjerte!

Endetidens foførelse: Jeg er (herrens) salvede
Det er nettopp det Jesus advarte mot: "Se til at ikke noen fører dere vill!  For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill." Matt. 24:4-5.

Hva mener Jesus? Jo, at innenfor menigheten, så vil det reise seg flere kristne, evangelister, profeter, lærere mm., og de vil gå ut og proklamere "Jeg er Herrens salvede". Du kanskje ikke vet det, men Messias betyr direkte "den salvede". Da jeg gikk på Livets Ord, så var det flere predikanter som kom med denne uttalelsen. Derfor tror jeg også at det finnes mye snusk innenfor Trosmenigheten, men det gjelder også andre trossamfunn. Se opp for pastorer og kirkesamfunn som søker enhet med den katolske kirken! Det finnes også flere såkalte Krislam bevegelser innenfor kristendommen - hvor man søker enhet eller samarbeid med Islam. Se opp, Jesus advarte mot lignende frafall! Våk over ditt hjerte og ikke la deg lure!

Forførelse innenfra menigheten, sjelden utenfra
Paulus sier i sin avskjedstale dette til menigheten i Efesos: 

"Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod;  for jeg holdt ikke noe tilbake, men forkynte dere hele Guds råd.  Så gi da akt på dere selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte dere til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod!  Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden;  ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene efter seg.  Våk derfor, og kom i hu at jeg i tre år ikke holdt opp, hverken natt eller dag, å formane hver eneste en med tårer! "Ap. Gj. 20:26-31.

Husk: Det er ikke de utenfor som er farlige, det er gjerne søsken som tidligere var brennende innenfor din egen menighet, som skjuler ett hemmelig frafall, som er farlige. Og som 1 Kor. 5 sier, en liten surdeig surner hele deigen. Altså om du kaster ett råttent eple blant de friske, så vil etterhvert de friske bli påvirket, og til slutt, uspiselige. Derfor må man være sikker på at menigheten du tilhører, er ekte, og at hyrden våker over fårene sine. Om du ikke har fred å gå inn i menighet, så gå ikke inn! Om du føler ufred om å være med i en menighet, så gå ut! Ikke lev livet for mennesker, men for Gud alene! Husk at blant de største i Bibelen, så var de alene med Gud i mange, mange år, før Gud brukte dem: Moses var 40 år utenfor menigheten, og også Johannes Døperen var mange år utenfor menigheten, før Gud sendte han inn i Israel. David ble jaget bort fra menigheten av Saul. Jesus var heller ikke velkommen i datidens menigheter (synagogene), og de ble enige om å støte ut alle som bekjente Jesus som Messias.

Feil å være ensom sammen med Gud?
Ulf Ekman før han ble katolikk, så gikk han til angrep på alle kristne som var "ensomme med Gud" utenfor menigheten. Han glemte tydeligvis at trosmenighetens store forbilder, Lester Sumrall, var uten menighet i mange, mange år, og i sin ensomme vandring, så dro han hele verden rundt i tro og vant mennesker for Gud, helbredet i Jesu navn, drev ut onde ånder, hadde vekkelser etc.. Lester forklarte på ett møte, da han var på vei til å dra verden rundt med evangeliet, så spurte en kristen ham: Hvilken menighet, eller hvilken misjonsorganisasjon sender deg ut? Og Lester sa at Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd sendte han ut! Da svarte mannen: Da kommer du til å dø! Og da fortalte Lester (dette var på 90 tallet), at han levde fortsatt i beste velgående, men at denne mannen som sa det han sa over Lester, hadde vært død i så og så mange år, og så og så mange måneder. Så å vandre ensom med Gud, betyr ikke at du er utenfor Guds vilje. Og å være med i en lokal menighet, betyr ikke nødvendigvis at du er i Guds vilje!

Det andre forbildet trosmenigheten hadde var Smith Wiggelsworth, som ristet nasjoner med guds kraft, som reiste opp mer enn 20 døde i tro. Han var heller ikke med i en lokal menighet (noe jeg tror hadde kraftig begrenset hans tjeneste) og kalte heller menigheten en "bussholdeplass til helvete". Jeg sier ikke at det er feil å være med i en menighet, tvertimot, vær gjerne med. Bibelen oppmuntrer oss til å ikke være borte fra menigheten, men det handler om å omgås med søsken i troen, mer enn en gudstjeneste i ett lokale. Tross alt, jeg er Guds menighet, ettersom jeg bærer Ånden med meg, der jeg går!

Vær våken og kjemp mot lunkenhet!
Derfor tror jeg at for å holde oss våkne, så må vi mer og mer ta oppgjør med løgner i våre liv, overgi oss mer, ikke bli mer lik verden, fordi verden er evig fortapt, og du som er troende, er det håpet verden trenger! Du kan gi dem Jesus! Men om du er lik verden, for å få verdens aksept, så beveger du deg bort fra Korset. Mange, mange kristne idagens Norge gjør det! Både ledere, pastorer, evangelister, lærere etc. Grunnen er enkel til ett gryende frafall: Vi elsker Jesus, men vi frykter Han ikke! Vi tar heller ikke hele Ordet på alvor (unntatt alle oppmuntringene og det "positive"). Vi hadde tatt alt Guds Ord på alvor, om vi hadde fryktet Han! Husk:

"Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap; visdom og tukt foraktes av dårer." Ords. 1:7.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar