Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 31. mars 2017

1 april 2017 - ‘Akkurat som jeg veltet pengevekslernes bord, vil jeg nå velte denne nasjon av mordere.’
Jesus viste meg ett kort syn inn i det usynlige. Han hadde hendene samlet sammen. I hendene så jeg noen aborterte fostre, som jeg visste hadde blitt abortert her i Amerika. Jeg så tårer i Hans øyne.

Deretter falt det mer fostre inn i hans hender, mange flere, og de bare fortsatte å falle og falle i hans hender. Deres blod dryppet fra dem og hans hender var overfylte. Han gråt. Jeg begynte å gråte jeg også, pga det jeg så.

Plutselig ropte han: “Nok!”

Og hans vrede var veldig sterk.

Jeg så ham kastet rundt bord, og jeg husket at Han, i Hans dager, hadde veltet pengevekslerne bord i templet, nær tidspunktet for Hans korsfestelse.

"Det er nok!

Jeg har fått nok og sett for mye av blodbadet på jordsmonnet i Amerika (jeg vet ikke hvorfor han sa jordsmonnet i stedet for jorden). Jeg har fått nok av mordet på disse uskyldige sjelene, som roper til meg for at Jeg skal hevne dem!

Akkurat som jeg veltet pengevekslernes bord, vil jeg nå velte denne nasjonen av mordere. Jeg vil nå velte denne perverse nasjon av avgudsdyrkerne som nekter å kjenne meg og nekter å følge mine veier.

Jeg skal rive ned hvert ett høyt sted, og ting som har opphøyet seg mot meg og Mine veier i dette landet. De ugudelige vil rope om nåde, men finner ingen. Selv de frelste vil tigge meg til å stoppe ødeleggelsen, men for disse uskyldige, vil jeg ikke.

Amerika, Jeg vil velte deg.”

2 Mosebok 20:13 
13 Du skal ikke slå i hjel.

Matteus 21:12 
12 Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker

"Og jødenes påske var nær, og Jesus drog opp til Jerusalem. Og i templet fant han dem som solgte okser og får og duer, og pengevekslerne som satt der, og han gjorde seg en svepe av rep og drev alle ut av templet, både fårene og oksene, og pengevekslernes penger spilte han, og deres bord veltet han, og til due-kremmerne sa han: Ta dette bort herfra! gjør ikke min Faders hus til en handelsbod! Men hans disipler kom i hu at det er skrevet: Nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg."

"Og Juda gjorde hva ondt var i Herrens øyne, og med de synder de gjorde, egget de ham til nidkjærhet mer enn deres fedre hadde gjort.  Også de bygget seg offerhauger og gjorde seg støtter og Astarte-bilder på hver høy bakke og under hvert grønt tre; der var endog tempel-bolere (Engelsk bibel: Sodomitere, dvs homosexuelle) i landet; de tok efter de vederstyggelige skikker hos alle de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn." 

"fordi dere forsmådde alle mine råd og ikke ville vite av min tilrettevisning,  så vil også jeg le når ulykken rammer dere, jeg vil spotte når det kommer som dere frykter for, når det dere frykter for, kommer som et uvær, og deres ulykke farer frem som en stormvind, når trengsel og nød kommer over dere."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar