Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 9. februar 2017

10 febr. 2017 - Bibelens siste kriger

Jeg delte en profeti som omtalte en krig i Israel i år. Og kan også være profetisk med året 2017. Og Bibelen beskriver muligens 3, kanskje 4 kriger i endens tid, som enda ikke er oppfylt. Vi kan starte med den krigen som jeg tror er profetisk i år, om det da blir en krig:

Salme 83 krigen
En sang, en salme av Asaf.   Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold deg ikke rolig, Gud!  For se, dine fiender larmer, og de som hater deg, løfter hodet.  Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner.  De sier: Kom og la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, og Israels navn skal ikke mer kommes i hu.  For de har av hjertet rådslått med hverandre; mot deg inngår de pakt,  Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagarenene,   Gebal og Ammon og Amalek, Filistea tillikemed innbyggerne av Tyrus.   Også Assur har gitt seg i lag med dem, de er blitt Lots barns arm. Sela………. dem som sier: Vi vil ta oss Guds boliger til eie!  Min Gud, gjør dem som en støvhvirvel, som agner for vinden!  Som en ild som tender en skog, og som en lue som setter fjell i brand,  således forfølge du dem med din storm og forferde du dem med ditt stormvær!" Salme 83:1-9, 13-16.

Nasjonene det da er snakk om, er hagarenene, som ifølge Joel Richardsson, er nærmere bestemt Nord- Jordan (altså ikke Egypt), Amalek er i dagen Sør-Israel, altså Gaza (heller ikke Egypt her), Assyria blir da dagen Sørøstlige-Tyrkia, Nord-Østlige Syria og Nord-Irak,  Også Saudi-Arabia og Libanon er inkludert. Se kart under:


Men klart, det blir også spekulasjoner. Når ting skjer, så vil vi se fullheten av en mulig oppfyllelse. 

Profetiske oppfyllelser i Jesaja 17-27
Jeg tror at Bibelen både har førstegangs oppfyllelser av det profetiske og sekundære. Og jeg tror at Jesaja 17, beskriver en ødeleggelse som aldri enda har skjedd, tross at Damaskus har blitt hærtatt mange ganger. Men har aldri blitt til en grushaug, og ubeboelig. Vi kan se noe lignende oppfylle seg idag. Men om man titter på kapitlene og versene fra 17, 18, 19, 20, 22, 23, så kan vi muligens se sekundære oppfyllelser av noe som ble oppfylt i tiden Jesaja levde og etter, og som vil ha en profetisk oppfyllelse også i vår tid. Mens Jesaja 24-27, er en direkte oppfyllelse av åpenbaringsboken. Så da tenker jeg at når Damaskus blir helt ødelagt (den er stort sett en grushaug nå, men enda beboelig) , så vil det så skje flere oppfyllelser i kjølevannet, som igjen leder oss rett til Åpenbaringsboken.

Jesaja sier:
"Utsagn om Damaskus. Se, Damaskus skal opphøre å være en by og bli til en grusdynge.   Aroers byer blir forlatt; hjorder tar dem i eie og leirer seg der, og der er ingen som skremmer dem.  Og det skal være slutt med festninger i Efra'im og med kongedømmet i Damaskus og med resten av Syria;" Jesaja 17:1-3.

Leser man resten av Jesaja 17, så  vil man se at Israel vil gå inn i en nødstid som muligens kan relatere til en krig mellom Israel og Syria. Vi vet jo hvordan det internasjonale samfunnet har det med å behandle Israel i en konflikt, de har alltid skylden, punktum. Men det kan også bety at krigen har sånne ringvirkninger som teks. på børsen, som gjør at det økonomiske systemet brister. Og at verden blir kastet inn i en stor nød.

Jesaja 17 sier også "På den tid skal mennesket vende sitt blikk til sin skaper, og hans øyne skal se opp til Israels Hellige;   han skal ikke vende sitt blikk til de alter hans hender har gjort, og ikke se på det hans fingrer har laget, hverken på Astarte-støttene eller på solstøttene.". Kan det være en verdensvid vekkelse/reformasjon pga omveltninger pga hva som skjer i MidtØsten?

Leser man Jesaja 18 og 19, så kan det virke som det er ett profetisk bilde på Etiopia, som stenger vannet for Egypt, så Nilen i Egypt tørker. Kapittel 18 beskriver folket i Etiopia, som først nå i nyere tid, har satt opp en demning mot Egypt. I Kapittel 19 står det om Egypt "Og vannet i havet blir borte, og elven blir tørr, aldeles uttørret, og elvene stinker, Egyptens strømmer minker og blir tørre; rør og siv visner;  engene ved strømmen, ved strømmens bredd, og alt åkerland ved strømmen tørker bort, spredes av vinden og er ikke mer" Vers 5-7.

Jeg hopper over kapittel 20, da jeg er usikker om det har noen profetisk interesse for vår tid, og går til kapittel 21. Her beskriver man Babylons fall, kanskje USAs fall. Intressant at de her nevner Elam og Media, som da er dagens Iran.

Kapittel 22 er interessant ettersom de nevner Syne-dalen, dvs. Jerusalem.  I samme kapitlet beskrives også Elam, altså Iran, og Kir er en by i Jordan. En krig mot Jerusalem fra Iran? Pilkorgene er det ett bilde på raketter?

Kapittel 23 Omhandler Tyrus, eller dagens Libanon. Idag står det 150.000 raketter siktet mot Israel. Kan en krig mellom Israel og Libanon være ett mektig endetidstegn?

Kapittel 24-27. Dette må være en oppfyllelse av Åpenbaringsboken. Det står bla:

"Jorden sørger og visner bort; jorderike sykner og visner bort; de ypperste av dem som bor på jorden, sykner bort.   Og jorden er vanhelliget under dem som bor på den; for de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt.   Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bøte; derfor brenner jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen." Jes. 24:4-6.

Spørmålet er om det som skjer med Damaskus, er ett tegn som setter igang en dominoeffekt av ulykker, krig og nød. Og som muligens åpner opp for at de 4 rytterne med sine hester, starter å ri, Se i Åp. 6.

Gog og Magog Krigen
Er en krig hvor flere nasjoner forsøker å overfalle Israel. Om man leser på slutten av Gog og Magog profetien i Esekiel 38 og 39, så ser vi en parallell til  det i Åpenbaringsboken, hvor man inviterer markens dyr og fugler til å ete kjøttet av krigerne. Så kanskje det er lik krig som Kristus avslutter når Han kommer kjempende på sin hest i Åpenbaringsboken 19?

Nasjonene som er med, er Tyrkia (Gomer og Togarma), Iran (Persia), Sudan (kusj), Libya (Put). Endel mener ogå at selve Gog er det samme som Antikrist. Eks. nevnt i bøkene til Joel Richardsson i sine bøker, og også på denne hjemmesiden. Det store spørsmålet er om også Russland er med? Men det er stor tvil om det. Fordi Russland er ytterst i nord, ja, men det kan også henvise til Tyrkia, som på Bibelens tid var det som var mest kjent som det Ytterste Nord. Samtidig så ser vi idag at det finnes en uhellig allianse som nylig har blitt mellom Tyrkia og Russland, og Russland har også allianse med Syria og Iran.

I følge slektningene til Obama, så sier de at Obama er en Shia muslim (som ligger ideologisk mot Islamsk tro i Iran. Kanskje derfor fikk Iran er sånn gunstig avtale i denne atomavtalen). Og eks. når USA gikk inn i Irak, så fjernet de Sunni dominans, mot at det kom Shia til makten. Som nå samarbeider med sine tidligere erkefiende Iran (se denne betrakningen fra 2011). Så er Gog og Magog krigen en dominans av Shia? Og ifølge dette profetiske synet av den sekulære jødiske gutten Nathan, som døde og var i himmelen i 15 minutter, og fikk sett mye av endetiden, som Gud ønsket å vise ham. Så sa han at Obama var selve Gog. Jeg er helt overbevist, at om selv om Obama er avsatt ved makten i USA, så er ikke hans tid over. Jeg tror han fortsatt har en meget viktig funksjon i endetiden. Ifølge gutten, så ble Obama begravd i Israel, etter å ha blitt beseiret av Jesus Kristus.

Sakarja krigen(e)
Vi kan begynne med Sakarja 6. Jeg er ganske sikker på at de 4 hestene i Sakaja 6 henviser til de 4 hestene i Åpenbaringsboken 6. Men i en engelsk oversettelse står det på denne måten:

"These are the four spirits of heaven, going out from standing in the presence of the Lord og the whole world. The one with the black horses is going toward the north country, the one with the white horses toward the west, ant the one with the dappled horses toward the south". Sakarja 6:5-6.

Så den hvite hesten representerer vest, røde hesten øst, svarte hesten nord og den flekkete hesten representerer sør.  Og vindretningene går alltid fra Israel.

Hvit Hest = Vest
Åpenbaringen sier "...han som satt på den, hadde en bue, og det blev gitt ham en krone, og han drog ut med seier og til seier." Vers 2

Så den hvite hesten representerer USA, og Obamas fredspris var nok ett mektig profetisk tegn. Den hvite hesten representerer en rytter, som går og seirer, med bue uten piler. Og jeg tror måten Obama lurte verden med den arabiske "våren" hvor den ene lederen etter den andre ble felt (hvor radikal Islam oppsto i steden), ble gjort stort sett uten mye krutt, men med mye manipulasjon, lureri og bedrag.

Rød Hest = Øst
Om den Røde Hesten. står det "blev det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulle slakte hverandre, og det blev gitt ham et stort sverd " Åp. 6:4. Det er interessant at det peker mot nasjonen(e) Syria, Irak og Iran, først og fremst. Den 3 verdenskrig kan starte fra på Jesaja 17:1. hvor Damaskus blir aldeles tillintetgjort, og tenk på alle nasjonene som er samlet militært i Syria. Det er som en demonisk krutt-tønne.

Flekkete/grønn hest = Sør
Åpenbaringen sier "...han som satt på den, hans navn var døden, og dødsriket fulgte med ham; og det blev gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med sult og med pest og ved villdyrene på jorden." vers 8

Flekkete Hesten har jeg lest kan oversettes med grønn, altså Islams farger. Også om man leser en gammel oversettelse av Åpenbarings boken 13 (Codex Vaticanus AD 350.). om 666, så kan man leser den på arabisk, som er å lese motsatt av Gresk, så får man denne oversettelsen på arabisk:

"er er visdommen! La den som har forstand velge (hvem) mangfoldet av dyret (er): Mangfoldet av en mann (= Muhammad) og hans uttrykk er: "I Allahs navn" ." Åp. 13:18.

Se en oversettelse som jeg har gjort her ang. hva en araber så da han tittet på gammel orginal oversettelse til Åpenbaringsboken, den orginale artikkelen her.

Nasjonene i sør av Israel blir da Gaza (palestinerne), kanskje Egypt (sør-vest), Sudan, Somalia, Etiopia (som Islam er nest størst religion etter den kristne) og kanskje også Eritrea (halvt kristne, halvt muslimsk) og/eller Kenya som har ca 11 % muslimer - og Obama har sine røtter derfra. Interessant.

Svart Hest = Nord
Den svarte hesten er står det "...han som satt på den, hadde en vekt i sin hånd.   Og jeg hørte likesom en røst midt iblant de fire livsvesener, som sa: Et mål hvete for en penning, og tre mål bygg for en penning; men oljen og vinen skal du ikke skade." Åp. 6: 5:6.

Den svarte hesten som representerer mangel på mat, hungersnød, peker mot nord. Der har vi Libanon, Tyrkia, Syria (nord-øst) og Russland. En penning er det samme som en dagslønn. Når de siste stridene brer seg ut, så vil det bli en enorm matmangel, som er ganske normalt pga storkonflikter. Og de siste konfliktene, vil nok ha verre våpen enn de foregående.  

Krig beskrevet i Sakarja 12
"Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre:  Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. / Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. " Sakarja 12:1-3.

Og kap 14
"Se, det kommer en Herrens dag, da det hærfang som er tatt fra deg, skal skiftes ut i din midte;   for jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene bli plyndret, og kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes av staden.  For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som han før har stridt på kampens dag.  På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så der blir en stor dal, idet den ene halvdel av fjellet viker mot nord, og den andre halvdel mot syd." Sakarja 14:1-4.

Om det er snakk om en krig, eller 2 kriger, vet jeg ikke. Jeg tror selv at det er snakk om en og den samme. Og leser man Sakarja 13, så står det at 2/3 av innbyggerne i Israel skal utryddes, og 1/3 vil bli spart. Sannelig er det Jakobs trengsel! 

Men ut av det, så ser vi også at Messias vil komme tilbake, og utrydde fiendene, de som hater Gud og Hans folk Israel.

Oppsummert: Om man titter på de ulike bibelstedene, så kan det virke som om krigene går inn i hverandre på en eller annen måte. Men klart, noen av krigene skilles fra hverandre i tidsrom. Jeg tror, uten å kunne bevise det, at Salme 83 krigen er den som kan bli oppfylt som den krigen som kommer først. Om Russland og Tyrkia blir dratt inn i dette, så snakker vi kanskje om Gog og Magog. Russland er allerede nede i Syria, også USA. Vi vet enda ikke hva slags utenrikspolitikk Trump vil føre i forhold til Russland. Og vi må ikke glemme at Iran og Russland er allierte, mens akkurat nå så tramper Trump til en viss grad på Iran, pga at de skjøt ut langdistansraketter. Og hvem vet om Putin kan forråde Israel! Trump går ut som en Israel venn, og vi får se om dette varme forholdet holder! Amerikanske presidenter har det med å glemme sine løfter, når de kommer i posisjon. Men jeg har tro for at Trump ikke vil gjøre. Men vi får se!

De 4 rytterne i Åp. 6, signaliserer også storkonflikt. Og jeg tror ikke de kommer samtidig med Salme 83 krigen. Jeg tror den hvite hesten allerede har begynt å ri (fredståken i Vesten, spesielt fredsprisen til Obama er profetisk), mens de andre venter på sin tur.

Når det gjelder 3 verdenskrig, så tror jeg de 4 rytterne er forspillet til det. Men selve 3 verdenskrig, tror jeg er beskrevet fra Åpenbaringsboken 8, hvor 1/3 av jorden blir ødelagt, og hvor 1/3 av dagslyset mister sitt lys. Vi snakker da om atomvåpen, som brenner opp og ødelegger mye av det fundamentale i vårt system. Da tror jeg heller ikke at Menigheten er på jorden lengre. Leser man Åpenbaringsboken 7, så ser vi at Guds Hellige av alle folkeslag, er samlet i Evigheten, ut av den store trengselen.

Mens krigene i Sakarja, spesielt i Sakarja 14, er referert til i Jesu gjenkomst til Israel, dvs. Åpenbaringsboken 19. Hvor Jesus kommer på den hvite hesten. Vi ser her at Herren redder Israel fra å bli tillintetgjort av Antikrists hærer, og blir reddet på en forunderlig måte. Den dagen vil Han sette sine ben på Oljeberget, rett imot Jerusalem. Og der vil Han tilintetgjøre hærene som kommer mot Israel. Noen, som Joel Richardsson, tror at Gog og Magog krigen vil da være det samme som den som beskrives i Åpenbaringsboken 19, ettersom det finnes bla. identiske beskrivelser av hvordan fugler og dyr blir invitert til å spise kjøtt av soldatene.

Jeg vet ikke, men tiden vil vise hva som skjer! Vi kan bare ane konturene av noe, men ingen ser helheten, utenom Faderen i Himmelen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar