Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 3. februar 2017

3 februar 2017 - Hva er det neste homolobbyen skal ha?

Da Partnerskapsloven ble inngått i 1993, så skulle ikke de homosexuelle få adobtere barn. Nå virker det som om de skrikende, krevende, høylydende og anklagende homolobbyen, har fått både i pose og sekk. Og de blir aldri fornøyde!

DNK gikk over streken ved å gjøre Norge til ett Sodoma
Flere homosexuelle gråt da de fikk lov til å ekte seg i Den Norske Kirken. For å få det til, så måtte presteskapet i Norge forene seg med de homosexuelles synd, og bli ett med det. Velsigner man det urene, så tar man også del av det. Du kan ikke være nær Gud, og samtidig elske synden Gud hater. Man må rett og slett velge, og de fleste prestene i DNK velger den behagelige veien, og gjør det samfunnet, biskopene og homolobbyen ønsker seg. Og de vil da havne i samme fortapelse, som de homofile. Uten Kristus, ingen frelse, Og uten helliggjørelse, så skal heller ingen se Gud.

Bibelen sier "Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med,  verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.  Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd." 1 Kor. 6:9-11.

Bare en dåre ville ha velsignet noe som er under forbannelse. Og de som gjør det, vil samtykke med dens synd!

En glad homolobby?
Så da er vel homolobbyen fornøyd? Nei, de kan aldri bli fornøyd. Når jubelen har lagt seg, så vil de igjen gå på jakt. Nå er det disse Gudfryktige sjelen som holder frem Guds Ord, og holder fast på at  man kommer faktisk ikke inn i himmelen, om man lever ut en homosexuell livsstil. Når Jesus sier at den som ser på en kvinne for å begjære henne har drevet hor med henne i sitt hjerte, hva da med en homosexuelle som begjærer en av samme kjønn? Tror du de har egen pakt med Gud, som gjør at de slipper inn i himmelen, uten Jesu rensende blod, og ved å leve ett liv uten helliggjørelse? Vel, da har homolobbyen sammen med DNK, lagd en avgud, en som ikke har noe med Bibelen å gjøre. De gjør det samme som Israel gjorde, da de lagde en gullkalv, og kalte han den Gud som førte de ut, og vekket Guds vrede!

Bibelen sier også "Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.  For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram.  Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.  De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. .........................De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.  Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige.  På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse."  Rom. 1:18-21 og 24-27

Skal da DNK sensurere bort 1 Korinterbrev og Romerbrevet? Da burde man huske Peters advarsel:

"og gi akt på vår Herres tålmodighet for frelse, således som og vår elskede bror Paulus har skrevet til dere etter den visdom som er ham gitt,  likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noe som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang. Så må da dere, elskede, som forut vet dette, ta dere i vare at dere ikke skal bli revet med av de ugudeliges forvillelse og falle ut av deres egen faste stand;" 2 Pet. 2:15-17.

Peter går god for Paulus, at han skriver Guds Ord, skriften, og at de som tyder hans skrifter, gjør det til sin egen undergang (Paulus har skrevet Romerbrevet og Korinterbrevene). Og Peter advarer folk som kaller seg kristne, at de ikke skal bli revet med av de ugudeliges (samfunnet, partiet Høyre, DNK og dens biskoper mm) og falle ut av en egen faste stand, dvs ut av nåden. Dessverre, de fleste biskoper og prester, om ikke alle, som samtykker med å vie homosexuelle, er ute av nåden, eller har aldri vært i den!

Hva blir så det neste steget?
Så jeg er spent på hva mer samfunnet vil sensurere, bare for å behage en homolobby, som kanskje bare representerer 1-2% mennesker av befolkningen. Hva blir det neste steget? Jeg tror de er på krigsstien, for å få bort alt som kan gi de dårlig samvittighet, men de skjønner ikke at deres dårlige samvittighet eller ubehagelige følelser, er noe som kommer fra deres eget hjerte! Og jeg tviler på om de vil gjøre noe med seg selv, heller forandre alt rundt seg, uten at de noen gang vil lykkes med å få Guds fred inn i sitt hjerte.

Det er også interessant å se at homolobbyen ikke går til angrep på Islam, som vil drepe de homofile. Det er visstnok greit! Selv ikke kvinnefronten, vil gå til angrep på Islam, enda den undertrykker kvinner! Men krsitendommen som faktisk elsker den homosexuelle, og som elsker også rødstrømpene, fordi vi ønsker av hele vårt hjerte at de skal bli frelst. Ja, vi velsigner de også. Men avskyr deres gjerninger. Her er skillet. Vi elsker mennesker, men ikke alt hva de står for! Og det burde være en menneskerett i enhvert demokrati. Men det er på vei til å komme på fall, og egentlig så har det allerede falt med tanke på "korstogene" i Media.

Hvorfor hater homolobbyen Guds hellige?
Grunnen til at de homosexuelle homolobbyen hater oss, kan du lese i 1 Mosebok 18 og 19. Da englene kommer inn i Sodoma, vel og merke i menneskeskikkelser, og mennene i byen vet ikke at de er engler. Det finnes en mann som er rettferdig i byen, han heter Lot. Og byen skylder Lot mye, fordi Lots onkel Abraham, har reddet hele byen fra å bli bortført (etter å ha tapt en krig), pga Lots skyld. Derfor sitter også Lot ved porten, der de mest innflytelsesrike menneskene i byene på den tiden satt. Det var en takknemlighetsgjeld som dermed ble betalt, men ikke uten misnøye. Fordi hans rene liv innenfor Gud, støtet deres grufulle ferd. De kunne tåle alt, men ikke Guds rettferdige. Fordi den som lever dypt inn i mørke, vil hate de som lever i lyset med sitt liv, som ved sin gudfrykt:

"led under de holdningsløse menneskenes utsvevende liv.   Ja, denne rettferdige mannen som bodde midt iblant dem, ble dag etter dag pint langt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde." 2 Pet. 2:7-8.

De homosexuelle i byen hatet det lyset han utstrålte, fordi de følte at de ble dømt! Lot dømte ikke, men deres egen samvittighet dømte de. Og de la skylden på Lot. Så glemte de hva Lot hadde betydd for byen, at de hadde blitt reddet bare pga han, og omringet huset hans, av menn, og ville ha sexuell omgang med englene, som de trodde var mennesker. Disse onde mennene sa:

"Her kommer det en innflytter for å bo hos oss, og så vil han gjøre seg til dommer! Nå skal vi gjøre verre ugjerninger mot deg enn mot dem.» De trengte seg voldsomt inn på mannen Lot og holdt på å slå inn døren. Da strakte de to mennene ut hånden, tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. Mennene som var utenfor huset, både små og store, slo de med blindhet. De strevde forgjeves for å finne døren." 1 Mos. 19:9-11.

Beklageligvis for folket i Sodoma, altså de homosexuelle mennene, så var det engler som hadde kommet på besøkt, ikke mennesker. Og deres dom ble avsagt, de hadde selv dratt dommen over seg selv. For det de forsøkte å gjøre med Lot og mennene, var ikke de første ofrene de hadde gjort dette mot. De var mer enn perverse. Og torturerte fremmede som kom på besøkt, og drepte dem. Dette er de kreftene, som DNK og samfunnet nå har sluppet løs i en gal villskap, som vil forderve og ødelegge oss som nasjon! Flagget er blitt uren, folket har blitt urent, og dommen står for døren!

Haakon, en gudfryktig konge
Kong Haakon sa i sin tid: 

"Det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde, er å vende tilbake til den gamledagse kristendom med de kristne verdier, som må gjennomsyre et folk hvis vår kultur skal bestå"

Konge Harald, en utvendig kristen
Mens hans barnebarn, Kong Harald hadde en tale i fjor høst, rett før premieren på "kongens Nei" kom ut, hvor han sa at han ville være konge, også for de det som ikke er godt i Guds øyne, Kongen sa bla.:

"Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.

Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.

Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.

Med andre ord: Norge er dere.

Norge er oss.

Når vi synger «Ja vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk.

Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre.

At vi skal bygge dette landet videre – på tillit, felleskap og raushet.

At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk.

At Norge er ett."

Hva nasjonen egentlig burde ha hørt
Det burde heller være en tale mot indoktrineringen i den kommunale skolen, hvor man faktisk klarer å vippe forvirrede barn over til å leve ut en homosexuell/Lesbisk livsstil. De homosexuelle aktivitetene øker i nasjonen, fordi media, skoleverket og samfunnet generelt, idoktrinerer barn med svake identiteter, til å ødelegge sitt eget sjelsliv, ved å eksprimentere med det sexuelle. 

Og så blir helsesektoren belastet med psykiske vrak, pga alle livsstidsproblemene som ungdommer får når de da lever ut sine lyster og begjær. Ingen fortalte de at det finnes konsekvenser å gå over strekene i Guds Ord, og at man åpner opp for en særdeles mørk ondskap i sitt liv, som gjør at man må leve livet med mange unormale følelser, depresjoner og annet smertefullt. Og når man nærmer seg Guds Hellige, som da har svaret for deres byrder, så fordobles smerten, fordi lyset treffer mørket! Og isteden for å løpe til korset for å få hjelp, så går de fleste enda mer inn i mørket, og demokrati og samfunnet som vi kjenner det i dag, vil snart forvitre og opphøre og eksistere.

Jeg sa profetisk etter Kong Haralds JA i September i fjor: "Derfor tror jeg dommen mot Norge, kommer meget raskt! Norge har glemt hvem som har velsignet dem, hvem som har gitt dem rikdom, og i vår likgyldighet, overflod og syndfullhet, så vil Gud riste nasjonen, for å kunne frelse noen ut av apatien som har spredt seg i det brede lag av folket!"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar