Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 24. februar 2017

24 febr. 2017 - Jesu gjenkomst, og den ugudelige tiden

I går diskuterte/pratet jeg med min datter og spurte henne om hvorfor Jesus egentlig kom igjen? Og det er egentlig ett interessant tema.

Det er 2 forbilder på Jesu gjenkomst, og den ene er Lot, som ble reddet fra mobben og deretter vreden, og Noah, som også ble reddet fra å møte datidens vrede, som kom over hele jorden.

Lots dager
Lot bodde på en ugudelig plass, og jeg har en mistanke om at det var kona som fikk Lots familie til å bo der (Jesus advarte jo mot Lots kone, som var kjær i verden). Det var en av historiens mest ugudelige plasser. Og vi kan se at homosexualitet var meget vanlig, også voldtekter, tortur og drap av fremmede. Samfunnet var som en etsende syre av ondskap, som gjennomsyret alle som bodde der. Lots familie ble også påvirket. Vi kan se senere, etter Sodomas ødeleggelse, at Lots døtre forfører faren mens han er drukken, for å få barn (barn var meget viktig på den tiden). Det er ingen tvil om at de var påvirket av atmosfæren og menneskene i byen de hadde bodd i.

Lots generasjon reiser seg igjen
Vi ser den samme ånden og atmosfæren reiser seg på nytt, spesielt i våre rike nasjoner her i Vest. Idag kan du bli fengslet og hardt straffet av samfunnet, om du våger å kritisere alt som viker av det som er normalt i Guds øyne: Mann - Kvinne - barn.  Vi ser at samme synden, som på Lots tid, sprer seg i skoleverket gjennom "opplysningsplikt" og propaganda, noe som gjør at allerede forvirrede barn åpner opp for å leve i Synd mot Naturen. Synd sprer seg, gjennom å propagandere for det. All synd starter med å akseptere en tanke, og tanken utvikler seg til å leve ut den tanken og følelsene, og så er man syndens slave.

Etter som jeg selv har hatt barn i skoleverket, så ser jeg at det nå er nesten umulig å ikke la barna bli påvirket av den ånd og atmosfæren i den offisielle skolen (som sosialistene kjemper for at alle skal tvinges til å gå på, ved å jobbe mot å nedlegge all privat skole). Dessuten så har de ansatt mange helsesøstre, noe vi aldri hadde tilgang til på den tiden vi gikk på skolen. De skal hjelpe forvirrede barn, til å finne roen i den kjønnsrollen de passer best inn i, om det så er Synd mot naturen, sex, flerkjønnede etc. De veileder også barna til abort, om det trengs, uten at foreldrene vet noe som helst. Men selv en helsesøster, kan ikke hjelpe barna med de mistrøstelige følelsene man får i etterhånd, av å hengi seg til synd, enten det gjelder å drepe barnet sitt i mors liv, fri sex, Synd Mot Naturen, eller andre lovløse handlinger. Det kan bare Jesu krist Kors, og Hans dyrebare blod! Og da må man også være villig til å vende om!

Barnevernet og Statens barn
Bak skoleverket lurer barnevernet, som på ulike steder og via ulike folk, kan ved kun ett tips, ta barna dine. Mye av tankene som driver Barnevernet, er den sosialistiske tanken at barna tilhører Staten, ikke foreldrene. Spesielt er Barnevernet opptatt av barn som kommer fra kristne hjem, spesielt der det er religiøse "overdrivelser", "hjernevask" ol., og enda mer hvis barn får fysisk avstraffelse. De kan gå inn, med politiets hjelp (politiet idag, er like imøtekommende for å hjelpe Barnevernet, som de var på 40 tallet, til å hjelpe jødiske familier på "Donau", så til konsentrasjonsleirene), og når barnet dit er tatt, så skal det mye til for at du ser de igjen. Jeg har hørt om flere kristne barn, hvor foreldrene har vært ærlige (du vet, kristendom og ærlighet går hånd i hånd, og det vet flere i Barnevernet å utnytte) med at de har riset barnet, og av den grunn, vil aldri mer se barna sine igjen. Om du tror du blir belønnet for ærlighet, så gjør du ikke det. Men uærlighet, perversjon og ugudelighet, blir belønnet!

Kristne skoler
Å ha barna inn på kristne skoler, er heller ingen sikkerhet for at barna dine ikke blir påvirket av denne verdens ånd. Jeg har sett kristen skole, hvor barna er mer lovløse, enn i de kommunale skolene. Og lærerne mangler en del dømmekraft, og hvor man ofte ikke forstår hva rettferdighet er, eller Gudfrykt (unntak finnes, selvfølgelig).

Den vanskelige smale veien i den norske skolen
Jeg vet om barn som har vokst opp i kristne hjem, begynner på den kommunale skolen, og kaster Jesus bort omtrent samtidig som de kommer inn i skolen. De blir så påvirket av "kamerater" og "venner", at de ønsker heller å være og ta del av det de gjør, som går på den "Brede Veien", mot fortapelsen. Det er følelser som er vanskelig å styre. Og de som har en mer gudfryktig natur, vil bli isolert, ertet, og alltid være ett mål for sosial utestengelse, eller ett mål for, via andre barn, å "lære de" om hva uren sex er etc. og ofte så har Touch-telefonen og nettbrett, åpnet veien for at det urene tar over barna. Barna får tilgang til alt som vi, som vokste opp på 70-80 tallet, bare kunne drømme om å få tilgang til. Og barn er altfor små, og får ett alt for stort ansvar av foreldrene, og oftest klarer de ikke å håndtere ansvaret, men mister kontrollen for hva de fyller seg med. Og det er bevist at de fleste barn som har fri tilgang til internett og mobilnettet ser på pornografi ol., som også åpner opp for en haug med begjær som skader barna, som vil også skade samfunnet når barna blir store.

Og å ikke ha mobiltelefon, eller å være annerledes, vil være det samme som å bli utfryst. For i Norge så tolereres ikke annerledes-tenkende (hilsen AP, og nesten alle de andre partiene på Stortinget). Foreldre nekter ikke barna mobiltelefon, og fri tilgang til nettet, ettersom de er redd for at barna deres blir mobbet eller holdt utenfor. Men sannheten er at du gir barna ett livsfarlig instrument, som ja, om du klarer å kontrollere det, så er det bra, men om ikke, så kan det ødelegge deg, gjennom urene filmer, motepress, sexpress etc. via SnapChat, Facebook og mye, mye mer. Du kan date ett annet menneske, du kan avtale møte for å ha sex, etc. etc., via denne lille datamaskinene, som ofte koster opp mot 8-9000 kroner (og flere barn ønsker seg gjerne en ny mobil hvert år).

Noahs dager
Så sammenligner også Jesus om Hans gjenkomst ved å peke på Noah. Om Noahs gamle verden vet vi lite, ettersom ca 1650 år, er dekket opp av stort sett gjennom 1 kapittel (1 Mos. 6). Men vi kan prate om det vi vet. I bibelen 1 Mos. 6, så snakkes det om Nephilim, altså oversatt med kjempene. Nephilim (barna, som ble kjemper i oppveksten) ble til, høyst sannsynelig ved en sexuell relasjon mellom falne engler og vanlige kvinner. Det er også funnet skjeletter med enorme størrelser, og hodeskaller med merkelige fasonger. Mange mener at dette er en manipulering av det DNA som enhvert menneske fikk når Gud lagde dem i Mors liv. Og jeg har også hørt, at når man tar imot RFID Chipset (som mange mener er endetidens Dyrets merke) så vil DNA bli manipulert hos ett menneske. Og dermed så kan heller ikke mennesker som tar imot merket, kunne omvende seg til Korset senere. Fra da av er man levende død i alle evighet.

Det står om Noah at han var fullkommen for Gud, noe som selvfølgelig betyr rettferdig, men også at han hadde ingen manipulasjon av sitt DNA.

Noahs slekte, like avansert som vår tid?
Menneskene idag bruker 10% av hjernen. Da Gud skapte Adam, så er jeg overbevist om at han brukte 100 % av hjernen. Det kan vi se ved at han gir navn til alle dyr. Det kreves en god hukommelse, for å huske alle navnene i ettertid. Og det tror jeg at Adam hadde. Men avkommet til Adam hadde de samme genene i seg, og kunne leve lenge. Helt til Noah, så levde folk rundt 8-900 år. Og jeg tror, at menneskene i den tiden, ble like tekniske som vår generasjon, pga inteligensen. Derfor tror jeg det måtte en flom til, for å skjule alt sammen, både for den uhyggelige syndens skyld, men også den tekniske revolusjonen. Gud ønsket ikke at Synd kunne spres så raskt, som teknologi kunne gjøre. Derfor tror jeg at det ikke finnes mer enn ett kapittel om Noahs slekte i bibelen. Gud ønsker å skjule for ettertiden, det teknologiske. Ettersom teknologi, uansett hvor mye bra det gjør, i det store og det hele, ødelegger oss! Det samme med pyramidene, som kan virke som om man har brukt ukjent teknologi, for å bygge disse kjempebyggene. Med milimeters presisjoner. Og minst 1 pyramide, regnet som kom fra den gamle verdenen.

Ham, bæreren av det urene
Noah hadde en sønn som het Ham. Ham var disponibel bærer av Den Gamle verdens synder (som vi ser når han ser faren sin naken, etter at Noah hadde drukket seg full), og vi ser at mesteparten av det urene i den gamle verden, ble overført til Kanaan, Hams sønn, Noahs barnebarn. Og den gamle verdens urene synd, via Noahs barnebarn, kom også inn i Kanaans land, og gjorde landet urent. Og vi ser også at Sodoma, Gomorra og byene rundt, ble ødelagt av denne pervesjonen som kom fra den gamle verden. Det andre vi ser i Kanaans land, er at det finnes kjemper der (vi kan senere lese om Goliath, som var barn av Orpa, dvs søster i loven med Rut. Rut var oldemoren til David, som da felte Goliath). Kjempene/Nephilim ble til muligens pga sexuell forening med det overnaturlige, som i den gamle verden. Og det står beskrevet flere kjemper i kanaans land, når Israel går inn i landet. Pga det, så blir også Kanaan ødelagt, pga DNA manipulasjon, og all annen vederstyggelige synder.

Det er også interessant å merke seg barnet til Kusj (Broren til Kusj var Kanaan, pappaen var Ham), får en arving som heter Nimrod. Nimrod var den første store verdensherskeren  over Babel, og hans kone Semiramis ble forbilde for en kjent statuen Mor-Barn statue (barnet som ble til ved at Semiramis levde offielt i sølibat, men levde det verste horeliv i det uofiseille. Og visstnok etter Nimrods død, så var Semiramis gravid, som da skulle være overnaturlig, som en jomfrufødsel). Mor-Barn statuen ble tilbedt i flere hundre år etter, også i Egypt og til sist i den Katolske kirken.

Babels tårn
Det er også verdt å merke seg at tårnet i Babel, er en skillelinje. Hvor de samlet seg i enhet, for å utfordre Gud. Gud spredte dem, ved å forvirre folkene. Og de sluttet å bygge. Og dermed så samlet Gud menneskene inn i ulike nasjoner, med ulike kulturer, for å hindre en enhet i verden. Men ved Babels tårn, så gikk også alderen betraktelig ned.

Noah var den siste rettferdige i den gamle verden, som ble hele 950 år. Så ble alderen betraktelig redusert, sånn at Noahs sønn Sem, ble rundt 600 år, og de nærmeste etter han, ble mellom 4-500 år gamle. Men Peleg levde på "den tiden jorden ble delt opp" dvs ved Babels tårn, tenker jeg da. Og han levde rundt 400 år. Mens sønnens alder, Re`u, ble redusert til 239 år. Noe som nesten er halvering av alderen til hans far.

Og så reduseres det hele veien. Abraham ble da 175 år. Og på Moses tid, så var alderen "normalt" 120 år (Josva ble 110 år). Jeg tror at Gud reduserte menneskene mentalt, fysisk og psykisk etter flommen, for at menneskene ikke skulle få samme mulighetene til å forene verden, som de gjorde garantert under på Noahs tid i den gamle verden, og de forsøkte ved Babels tårn.

Vitnesbyrd om en gammel utdødd kultur
Idag så har man funnet smykker og verktøy som har ligget i kullbiter. Mange tror at kullbitene er millioner av år. Men jeg tror heller at det ble ett enormt trykk under Noahs flom og mye ble begravd inn i kull. Også Mammutene ble fryst på ett øyeblikk, som kan passe godt med en storflom, og en mega katastrofe. Jeg er helt sikker på at det finnes flere bevis, men når vitenskapsmenn og forskere finner ting som ikke passer med evolusjonen, så gjemmer det det, eller ødelegger bevisene. Alt som ikke passer med Darwin/utviklingslæren, må bort, så ikke allmennheten blir forvirret (ved å høre sannheten).

Det er også funnet plasser som er høyst radioaktive , som om det har vært atomeksplosjoner en gang i fordums tid, som i India i regionen Rajasthan. Den gamle verden gikk bla. under pga vold, og jeg tror at det var mange kriger da, som nå. Så alt det vi finner opp idag, er jeg sikker på var en gang funnet opp i gamle, gamle dager. Både det tekniske, ved våpen og elektroniske dingser, og maskiner. Derfor måtte flommen komme, og slette ut de fleste sporene. Det er kanskje derfor man kan finne en historie om Atlantis. Muligens en historie som har blitt delt videre av etterkommerne til Noah. Det som idag er en legende, kan ha sine sannheter.

Dagens "storebror" ser deg
Derfor tror jeg idag, at det vil komme en så vanskelig tid, at man ikke en gang kan sende barna sine fra seg, om ikke staten tar over kontrollen over de, ved manipulering og propaganda (som vi bla. kan se litt av i Nord-Korea), at man ikke kan bevege seg noe sted, uten at man blir sporet opp av elektroniske ting. Og ikke kan kjøpe eller selge, uten at du har "godkjenningsstemplet" fra staten inn i kroppen din, så du kan bli scannet. Og pga det, så vil Herren komme igjen (før denne kontrollen blir ordentlig innført), og hente de som er beredt, så de kan slippe å utsette seg selv og barna for fristelser som det er meget få som klarer å stå imot, om de da ikke har blitt beseglet som de 1440.000 israelittene i Åpenbaringsboken 7. De kan stå imot, sammen med de 2 profetene. Fordi Gud har gitt de kraft til det. Men Gud vil fri oss ut av det som kan ødelegge de Han elsker mest: Hans barn, Hans Hellige, de Han har kjøpt fri!

Derfor tror jeg at tiden for bortrykkelsen er meget, meget nær. Alt hvordan samfunnet utvikler seg her i Norge, viser at tider er nær. Hvor Gud vil sende sine engler, og frelse de som venter på Ham, og alle små barn over hele jorden, som er funnet uskyldige, og de psykisk utviklingshemmede, som også er funnet uskyldig. Etter den tiden, vil vi gå inn i jordens verste tid. Og derfor står Noah og Lot som eksempler vedrørende Bortrykkelsen, hvor Jesus sier rett etter:

"Jeg sier dere: Den natten skal det ligge to i samme seng. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen.  To kvinner skal male på samme kvern. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. To menn skal være ute på markene. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen.» Lukas 17:34-36.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar