Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 30. januar 2017

31 jan. 2017 - Det profetiske året 2017

Guds tider åpenbarer seg først og fremst via den hebraiske kalenderen. Da man lagde vårt kalendersystem, så forsøkte de kristne på den tiden, å skille mellom jøder og hedningekristne. Men det var aldri Guds vilje. Det var en menneskelagd plan, drevet av onde ånder.

For skal man se det profetiske, så må man se til den jødiske kalenderen, til de høytidene Gud opprettet via dem, og fra den tiden Adam ble skapt. Og Gud følger den hebraiske kalender i det profetiske.

Trippel avslutning på nåden
I år er det år 5777, det bibelske året. Mange forskere mener at det mangler en del år, så muligens, skulle året ha vært rundt 6000 år, siden Adam ble lagd. Men uansett. Gud forholder seg til 5777. Året 5 betyr nåde, året 777 betyr trippel avslutning. Går vi mot slutten av Fiskenes tidsalder (det var det gamle tegnet som symboliserte den troende), og mot vannmannens tidsalder (antikrist)? New Age har allerede slått fast at rundt 2013, så opphørte Fiskenes tidsalder, og at vi da gikk inn i deres tidsalder.

Så er det her det siste året hvor Nådens tidsalder, siden Jesus døde og oppsto gjelder? Eller for å si det sånn, tiden hvor Menigheten skal hentes hjem i bortrykkelsen? Jeg tror personlig ikke at det er noen bortrykkelse i år, fordi mange ting ikke er istandsatt. Jeg tror Herren vil hente hjem en forberedt menighet, ikke en sovende! Men samtidig vet man aldri! Ifølge dette synet, kom Jesus igjen når det var helt stille rundt oss, en vanlig dag, hvor alle ble overrasket!

Jødiske høytider som er nøyaktig oppfylt profetisk
De hebraiske tidene ble oppfylt nøyaktig profetisk ved Jesu Forsoning. Jødene hadde skyggebilder av det som skulle komme, og ofret lam, og strøk det over dørkarmene, sånn at dødsengelen ikke skulle røre ved de,  ettersom var beskyttet av Lammets Blod. Det ble da kalt påske. Og den jødiske Påsken ble oppfylt nøyaktig nettopp ved Påske, ved Korsfestelsen, og så Oppstandelsen. Hvor Guds Lam ble ofret for vår frelses skyld.

Samme ser vi med pinse. Ånden falt i Pinsehøytiden. En igjen nøyaktig oppfyllelse.

En kommende oppfyllelse: Bortrykkelsen
Og vi venter på minst en oppfyllelse igjen, og det er Basunhøytidens klang, eller Rosh Hashanah, den dagen bortrykkelsen vil skje. Men vi vet jo ikke dagen eller timen? Ja, riktig, vi vet ikke hvilket år det skjer, og vi vet heller ikke timen, ettersom høytiden går over 2 dager. Men ja, jeg tror at bortrykkelsen vil skje i den jødiske høytiden ett eller annet år, sånn at alle de jødiske høytidene får en profetisk oppfyllelse.

Tegnet i Himmelrommet, Åp. 12
Ifølge denne linken, så vil det også oppstå ett tegn i år, som er en oppfyllelse av Åpenbaringsboken 12, om kvinnen i barnsnød. Og i år oppstår det ett usedvanlig tegn i stjernetegnet Jomfruen, som ikke har vist seg på snart 6000 år, på den tiden Adam og Eva vandret på jorden. Og fødselen vil skje til Rosh Hashanah i år, tirsdag 21 september, og vil avsluttes den 22 september, på fredag. Bortrykkelsen? Tror ikke det! Det vil være litt for opplagt til å være datoen for bortrykkelsen, men noe stort profetiske er det over den datoen.

Om vi da går 9 mnd. tilbake, fra årets Rosh Hashanah, så kommer denne predikanten tilbake til datoen for unnfangelse av barnet! Barnet til Jomfruen i barnsnød i Åp. 12, nemlig 23 desember 2016. Hva skjedde da? Jo FN lagde en reolusjon som de kalte 2334, hvor de la en grunn for at Israels land skal deles mer, men enda verre, også Jerusalem lå inne i dette. Og hvor USA, ved Obama, nektet å legge inn veto. Spørsmålet er nå: Er det blitt lagd en grunn for vreden i Åpenbaringsboken?

Eneste tegnet på en utsettelse?
Trump er det eneste som kan holde tilbake vreden, ved bønnene fra Guds Hellige. Og hvordan ting vil gå, får tiden vise.

Les her flere profetiske budskap rundt ting som skjer i USA!

Slutten på Lutherdommen etter 500 år?
Et annet profetisk er at det er 500 år siden Luther løsrev seg fra skjøgekirken Den Katolske kirken. Og er da ringen sluttet? Luther fikk slått hull på den Katolske kirken i Tyskland, England og Norden, og via det, så ble det store vekkelser spredt verden rundt helt inn til vår tid. Guds Ord var plutselig fritt for alle og enhver, mens den katolske kirken leste alltid Ordet på Latin, for at den vanlige mannen i gata ikke kunne lese Ordet selv. Men når så har mange menigheter og kristne organisasjoner hengt seg på Kirkens verdensråd (også pinsevennene), som i ånd er veldig katolsk. Og som Ulf Ekman, før han selv ble katolikk, profeterte (etter hukommelsen) "Når den lutherske frikirken søker enhet med den katolske kirken, så vil det bli dødsstøtet for dem". Jeg bruker ikke å huske profetier, men denne brente seg fast, når den kom rundt 1990.

Nå igår, så skjedde det noe profetisk, ved at DNK (Den Norske Kirken), henga seg til Sodomas og Gomorras synder, ved å akseptere homofilt samliv, og vil vie dem. Så dette er slutten på den friheten Luther ga oss, og vi er nå igjen under Romas åk! Og vi har blitt ivrige å forfølge de ekte kristne, de som ikke kompromisser på Ordet, og følger sin Gud med mye salt i livet! Vi ser det i avisen Dagen, Vårt Land, vi ser det blant såkalte kristne som Hareide og Bondevik, vi ser det i mange trosmenigheter (som mer og mer hengir seg til den katolske tro, som sin mentor Ulf Ekman), vi kan se en gryende død av pinsemenighetene, og masse annet skjøgevesen som reiser seg i de fleste samfunn!

Dette er tiden hvor Gud vil skille sin menighet fra skjøgekirken, så alle som er trofaste mot Ham, vil følge Kun Ham, og ingen samfunn! Gud vil la det oppstå en annen form for menighet, lik den som var på Jesu tid, og under apostlene. De som blir foraktet av de etablerte samfunnene! Men som kommer til å virke i Åndens kraft og ved å være tro mot Ordet!


Jerusalems Jubileum
Ett annet tegn er at Jerusalem har 50 års jubileum siden frigjørelsen. Og det er ett meget stort profetisk tegn. Skal da det komme krig i år, som noen har profetert om, og ut av den krigen, som vil skape mye sorg for Israel, så vil det 3 tempelet bli bygd opp? Det må bygges opp, ettersom det står en beskrivelse av dens form i Hesekiels siste kapitler. Husk: Hesekiel profeterer om Holocaust i Hesekiel 37, hvor han fører de tilbake til Israels land. Så profeterer Hesekiel 38 og 39 om Gog og Magog krigen, som kanskje skjer før Templet bygges(?), så til sist beskrives en beskrivelse av ett tempel, fra Hesekiel 40 og utover, som enda ikke har blitt bygd. Blir den bygd nå, eller i tusenårs riket? Jeg tror den blir bygd først! Og Antikrist vil sette seg i det bygget, og gjøre seg til gud, 2 Tess. 2:4!

Det siste profetiske jubelåret i år?
Ett annet profetisk tegn er skissert av denne rabbien som levde i middelalderen. Hans 8 jubelår, siden Tyrkerne tok over Det Hellige land i 1517, vil få sin endelige avslutning i 2017.

Jesus ga oss ingen tid, direkte. Han ba oss bare se etter tegnene. Og da fariseerne utfordret Jesus for at Han skulle gi dem ett tegn, så kritiserte Han dem for å ikke forstå denne tidens tegn. De forsto virkelig ikke hvem som sto rett fremfor dem! Fordi de forsøkte å forstå skriften etter hodet, og ikke ved å lytte til hjertet, og kjenne igjen Åndens kraft! Derfor forvillet de seg bort fra Skriftene, akkurat som nådtidens lærde gjør selv i dag.

Jeg vet ikke hva som helt vil skje i år. At Trump kom til makten, var overraskende for meg. Men tydeligvis ikke for Han som vet alt om fremtiden. Jeg tror nå at dette året, gir mektige signaler om Jesu snare gjenkomst. Kommer Han ikke til høsten, tror jeg likevel, at Hans komme er nær. Om Han ikke kommer på Rosh Hashana, selv om jeg tror det, så må vi uansett være forberedt på at Han kan komme når som helst.

VÅK NÅ!
Bortrykkelsen vil skje brått. For de som våkner om morgenen, og ikke er forberedt den morgenen det skjer, vil bli igjen, og er de gift med noen som er forberedt, så vil de ikke finne ektemaken den morgen. Den ene ble med, den andre latt tilbake, helt i tråd med Guds Ord. Så la oss våke, og holde oss langt unna det som hemmer troslivet, og som slukker vår indre brann. Er du i en menighet som slukner ilden din, så gå ut! Vær trofast først mot Gud, så mot din familie, så mot din neste!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar