Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 23. januar 2017

23 januar 2017 - Trump vil være redskapet i å bygge det tredje templet i Jerusalem
I andre halvdel av videoen som vist nedenfor, som ble offentliggjort i går på YouTube, Dr. Patricia Green fortalte hvordan Gud viste henne Donald Trumps rolle i byggingen av det tredje templet i Jerusalem. Patricia Green er grunnlegger av Joy Ministries Worldwide .

Nedenfor følger en transkripsjon av hennes kommentarer:

"Den 9 november 2016, som er den samme dagen Donald Trump ble erklært som vinner av valget, ga Herren meg 1 Kongebok 5: 5 i en drøm tre ganger.

"Derfor tenker jeg nå å bygge et hus for Herren min Guds navn, slik som Herren sa til min far David: Din sønn, som jeg vil sette på tronen etter deg, han skal bygge huset for mitt navn..' (1 Kongebok 5: 5)

Den neste dagen den 10. november 2016, jeg tilba Herren av hele mitt hjerte. Jeg ba i tunger og en ånd av forbønn kom over meg så sterkt. Mens jeg ba i tunger, gråt jeg. Etter at jeg var ferdig med bønnen sa Den Hellige Ånd til meg: "Jeg vil at du skal gå utenfor til ditt alter. Jeg ønsker å åpenbare skriftstedet i 1. Kongebok 5: 5. "

Så jeg gikk ut og sto ved mitt alter og Herren sa: "Trump er min Kyros. Han vil bidra til å gjenoppbygge Jerusalem etter at den har blitt angrepet. Det vil komme en krig veldig snart og Jerusalem vil bli angrepet. Mange vil være i sorg, men sorgen vil bli kortvarig. Jeg vil gjenopprette Jerusalem. Salomo bygde mitt tempel som jeg ledet gjennom min tjener David. Det vil være et tredje tempel. Det er fastsatt i hellige skrifter. Min Kyros, Donald Trump, vil være redskapet i byggingen av det tredje templet i Jerusalem. Mange vil erklære Trump for ond for å gjøre dette, men jeg har utvalgt ham for dette. Hold igjen denne profetien før jeg ber deg om å slippe den.

Så 18. januar 2017 ble jeg vekket midt på natten med denne meldingen fra Herren. Han sa: "Jeg har et budskap til israelerne. Krig kommer snart. Veldig snart."

Fra det budskapet Herren ga meg ser det ut til denne krigen vil bli kortvarig. Vi må be om at det vil være minimalt med omkomne fra denne krigen. Vi må be Jahve å gripe naturlig inn i denne krigen slik at disse islamske nasjonene, som kommer til krig mot Israel vil kjenne at Herren er den Ene sanne Gud. Vi må be mot disse islamske nasjoner som konspirerer til krig mot Israel på samme måte David ba i Salme 83. 

Dr. Green`s kommentarer vedrørende krigen som snarlig kommer i Israel bekrefter det flere andre har nylig har sett, som jeg oppsummert i en fersk podkast . I tillegg har jeg oppsummert flere andre advarsler om krig i et nylig innlegg .

Den gode nyheten er Gud fortalte henne at tiden med sorg ville bli kortvarig fordi han har planer om å gjenopprette Jerusalem, som omfatter bygging av et tredje tempel. Herren fortalte henne at dette er bestemt i de hellige skrifter. Noen av disse skriftstedene er vist nedenfor.

Hun ble fortalt at Donald Trump vil være redskapet til å bygge templet. Andre mennesker har fått drømmer og visjoner som viser  (ex)President Obama vil også spille en viktig rolle i denne prosessen , som jeg dokumenterte i et tidligere innlegg. Jeg tror både Trump og Obama vil ha viktige roller å spille i denne prosessen, som trolig vil ta flere år å fullføre på grunn av forsinket start dato og det store omfanget av prosjektet.

Skriftlige Referanser:

".... Vi vil ta oss Guds boliger til eie!  Min Gud, gjør dem som en støvvirvel, som agner for vinden!  Som en ild som tender en skog, og som en lue som setter fjell i brann,  således forfølger du dem med din storm og forferder du dem med ditt stormvær! Fyll deres åsyn med skam, så de søker ditt navn, Herre! " Salme 83:13-18

"Derfor sier Herren så: Jeg vender meg atter til Jerusalem med miskunnhet; mitt hus skal bygges der, sier Herren, hærskarenes Gud, og målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem.  Rop atter og si: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennå en gang skal mine byer flyte over av det som godt er, og Herren skal ennå en gang trøste Sion og ennå en gang utvelge Jerusalem".(Sakarja 1: 16-17).

"La ingen dåre dere på noen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,  han som står imot og opphøyer sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud" (2 Tess 2: 3-4)

Og det ble gitt meg et rør, likesom en stav, med de ord: Stå opp og mål Guds tempel og alteret og dem som tilber der;  men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal tre ned den hellige stad i to og førti måneder. (Åp 11: 1-2)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar