Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

onsdag 11. januar 2017

11 januar 2017 - Profetiske oppdateringer

Profetiske ting er vanskelige, fordi man kan gjøre feil, og man kan sette feil tid. Jeg gjorde det for litt siden, nemlig satte feil tid når det gjaldt Krig mot Norge, som da skulle skje til Jul.  Det var ett budskap gitt meg av en andre og tredjemann, som jeg trodde på, fordi det virket troverdig, og passer bra med de budskapene jeg da delte. Men det var uansett feil.

Uansett, jeg er glad for at det ble feil. Krig er aldri noe morsomt. Jeg tror fortsatt at det henger ett sverd over Norge, og det kan når som helst falle ned. Fordi vi har som Sodomas innbyggere, syndet grovt mot Herren (1 Mos. 13:13), enda vi har overflod av mat og ro (Esekiel 16:49).

Rebecca Sterling
Obama og presidentbyttet
Vi kan summere at Obama snart vil forlate kontoret, om da ikke disse profetiene inntreffer, Rebecca Sterling sa at Obama ikke ville forlate Det Hvite Hus, men kommer til å bli sittende. 
Sterling fikk en visjon i 1999, om Obama og hans kone. Da visste ingen om de. Hun lagde da dokker som lignet det hun så i sine syn. Og de ligner mistenkelig likt presidentparet.

Det samme sier den profetiske tjenesten Glenda Jackson (se 20 minutter inn i videon), men gir også en hvis...... hvis Kristi kropp ber som aldri før, så vil dette bli avverget. Glenda Jackson pratet om store tumulter rundt valget (Trump/Clinton) og at i verste fall ville noen dø, om noen ikke ba. Jeg vet at sønnen til Billy Graham, Franklin, dro rundt i menigheter, for å få igang bønn for valget. Og spørsmålet er om det har blitt såpass mange bønner, at ting ikke har virket katastrofalt hittils. Og spørsmålet er om det er såpass mange bønner oppe, at Obama forlater kontoret for godt. Det hadde ingen vært lei seg for, iallefall ikke av de som frykter Gud.

Men jeg tror uansett ikke at Obama er ferdig. På verdensscenen, så har jeg sjelden skuet en mer ond og manipulerende person som Obama, og at han fikk fredsprisen betyr at det er noe viktig profetisk med han (Obama er utvilsom endel av Den Hvite Hesten i Åp. 6:1).

Dessuten, Trump får forfølgelse i media hele tiden, mens den som virkelig har masse svin på skauen, Obama, blir stort sett aldri undersøkt dypere eller at noen stiller spørsmål med alle andre lurerier og hemmeligheter som er rundt denne mannen. Her kan du lese mange beviser på Obamas løgner, som media ikke bryr seg om å kringkaste, enda media er veldig opptatt av å avsløre alt mulig. Men ikke Obama og hans kone. Det er meget mistenkelig, og jeg tror at Obama enda kommer til å være med å oppfylle profetiske ting, men ikke av den positive sorten.

Barack, det innevarslede lynet?
Obama med okkult fingertegn
Det er også en ting ved Obamas navn som er verdt å merke seg. Han heter Barack Hussein Obama, og Barack betyr også lyn. Tenk da på følgende bibelvers:

"For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.  Hvor åtselet er, vil gribbene samles." Matteus 24:27-28.

Barack (lyn) flyttet fra Øst (Indonesia, ett muslimsk land) til Vest. Og navnet kan også innevarsle Jesu snare gjenkomst. Åtselet er nok Israel, og USA vil framover være endel av gribbene.

Nathans syn
I følge åpenbaringen den sekulære jødiske gutten Nathan fikk, han som døde i 15 minutter, og fikk oppleve å komme til himmelen. Så la Gud ut for ham mange profetiske ting om enden. Og da han var i himmelen, spurte han Gud hvem Gog var (Gog og Magog krigen i Hesekiel 38 og 39) og fikk til svar at det var Obama, og at Obama (ifølge Nathan) ville bli begravd nettopp i Israels land.

Babylon
Endetidens Babylon er ikke i Irak, men flere og flere begynner å forstå at det omhandler USA. Pga hvordan Skriften beskriver nasjonen, og muligens er New York hovedstaden i Babylon. Les denne profetiske betrakningen med Gary Kah, en mann som jeg betrakter som troverdig.

Nå idag leste jeg i nyheten at Trump blir forferdet av det jeg kaller mobbing og kanskje utstøting av han som vant valget, og lurer på om amerikansk etterretning er "Nazi Tyskland". Mange vil feie en sånn uttalelse av som en uttalelse i anfektelse. Men jeg tviler på at det er en anfektelse, med tanke på at det var en importert Nazi general som hjalp til med å opprette CIA. Jeg tror at Trump føler på kroppen hva USA egentlig har blitt, under 3 ugudelige presidenter før han (og flere før det), hvor den siste fungerer sterkt i Antikristens Ånd. Jeg tror at på utsiden, så ser USA ut som ett demokrati, hvor alt fungerer fint, men på innsiden er de "hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet." Matt. 24:27.

USA idag har direkte vært ansvarlig for forfølgelsen av kristne som har skjedd i Midt-Østen. Det begynte med deres krig og overtagelse av Irak, hvor de kristne hadde til da blitt fredet under den onde Saddam. Og det må bety at ondskapen under Bush var enda verre, selv om mange kristne i Vesten mente da at han var en kristen president. Bush var mer opptatt av andre ting, enn å skape fred i Irak. Og USA gjorde lite for å beskytte de kristne, men hjalp til å skape ett anarki. Mens Saddam Hussein jonglerte med å skape ro mellom alle fraksjonene i Irak, og på den måten så kunne de kristne leve i fred. Men den tiden var over, etter amerikansk og visse NATO lands innblanding. Det beste styresettet i Islam, er ett militært styre, selv om det også virker dårlig i Vestens øyne, fordi religiøst styre, er mange ganger større undertrykkende, dødlig og direkte farlig for andre land. Mens demokrati vil aldri fungere bra i muslimske land over tid.

Vi ser også USAs/Obamas innblanding i Midt-østen under den arabiske "våren", at Obama brukte muligheten til å gjøre Libya lovløs, og klarte nesten det samme med Egypt. Egypt har idag en kald tone mellom seg og USA pga det. Og frukten av USAs strev, har kostet tusenvis av kristne martyrdøden. Det viser seg at USA også er bak opprettelsen av IS, sammen med sine Sunni-muslimske allierte (følg bare pengene, så vil du forstå det.). Derfor ligger det en stor blodskyld over USA, som også gjengis i Åpenbaringsboken 6:9-11.

"Da Lammet brøt det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds ords skyld og for sitt vitnesbyrd.  De ropte med høy røst: «Herre, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden?»  Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro ennå en liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem, var fullt."

Og antallet som vi venter på, altså de sjelene som enda ikke har opplevde martyrdød og forfølgelse, er de kristne i Vesten. Vi har satt vår lit til våre myndigheter, men antikristens ånd har fordervet karakteren til de gudløse og dessuten altfor mange kristne, og snart vil myndighetene snu seg mot sine egne kristne innbyggere. I Matt. 24:9 sier Jesus "dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld." Og hatet som de troende har møtt i Midt-Østen, vil også til slutt komme til oss. Fordi vi ikke våket, men lot oss sløve av materialismen og status, og lot løgnere ta over styringen i våre nasjoner.

Derfor sier Skriften om Babylon "I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige, fra alle dem på jorden som er blitt slaktet ned.»" Åp. 18:24.

USA har hatt en finger med nesten overalt, de har vært med å spredd død, presidentkupp, krig mot mindre land, hisset opp til krig mot større land (Russland), vært ansvarlig for å være den nasjonen som sprer mest pornografi, størst dobbeltmoral, forsøkt å tvinge Israel til ting som ikke har vært bra for dem, det demokratiet i Vesten som har flest innsatte i fengsler, det Vestlige landet som har utført mest aborter, spredt ugudelig livsstil og spottefilmer gjennom Hollywood ol.,  spredt flest politiske løgner, har flere samvittighetsfanger i fengsler som er uskyldige mm.  Og mange, mange mennesker har dødd pga deres politikk og innflytelse. Også nå, forfølges mange av Guds Hellige. Og når ingen stiller de til ansvar her nede, så vil Gud selv gjøre det!

2017 - og "det som heretter skal skje" (Åpenbaringsboken 4:1)
Vi har hatt profetiske tegn, som innevarslet dårlige tider, og det begynte med 4 blodmåner tetrad, som skjedde over 2 år, hvor alle blodmånene kom på Jødiske høytider, dvs. påske og løvhyttefesten. De jødiske festene er profetiske. Eks. så ble Påskefeiringen i GT, oppfylt den dagen Jesus ble korfestet, død og oppstanden. Pinse ble oppfylt ved menighetens fødsel ut av ild. Og påsken er også den første høytiden i året av 7 i Israel, og Løvhyttefesten er den siste.

Blodmånene skjedde i år 2014 og 2015. Og jeg trodde da personlig at det ville komme et krasj i økonomien i 2015, ettersom den ble oppfylt i ett Shemita år, eller også kalt Sabbatsåret. (det skjedde økonomisk krasj på den 29 elul 2001, hvor økonomien fikk seg en krakk, og det skjedde 29 elul 2008, hvor verdens økonomien fikk seg en alvorlig knekk. Men ingenting synlig skjedde den 29 elul 2015).

Rabbien med de 8 profetiske jubileumsårene
Så har vi Rabbi Ben Samuel, en jødisk vismann som levde i 1140 til 1217. Han kom med en profetisk oversikt frem til vår tid, som hittils har holdt stikk. Han sa profetisk:

"Når de ottomanerne (Tyrkerne) - som allerede var en kraft å regne med på Bosporos, i tiden hvor Juda Ben Samuel levde -  ville erobre Jerusalem og de ville herske over Jerusalem gjennom åtte jubileer (hvert jubileum var på 50 år) . Etter det så ville Jerusalem bli et ingenmanns land for ett jubileum (50 år) , og deretter i det niende jubileum, vil det igjen komme tilbake i besittelse av den jødiske nasjon - noe som ville bety begynnelsen av messianske endetiden"

Dette er interessant, fordi i det 8`ende jubileumet, altså i 1917, så ble Jerusalem tatt over fra Tyrkerne, og Engelskmennene ble de nye makthaverne. Så ville Jerusalem bli ett ingemannsland frem til 1967. Og i det året, ble hele Jerusalem befridd. Jerusalem er veldig, veldig profetisk. Alt som skjer rundt det landet, har alt med det profetiske i endetiden å gjøre.

Og neste 50 årene, er da i 2017. Feiringen av Jerusalem i år, vil være profetisk. Men ingen aner hva som egentlig vil skje. Vi ser bare konturene av at noe kan skje!

Tegn på himmelen
Nå så viser det seg ett tegn i Jomfruen, som henviser til Åpenbaringsboken 12, om kvinnen i barnsnød. Jeg vil anbefalle deg å lese denne profetiske undervisningen om ett tegn som ikke har vist seg på himmelen på ca 6000 år, på den tiden Adam og Eva var på jorden.

Denne pastoren sier at planeten Jupiter (Kongeplaneten, bilde på Kristus), som også man har kunnet skue på himmelrommet herfra hvor jeg bor, ved siden av månen. Denne planeten går inn i Jomfruen, som en slags tegn på befruktning, og det uvanlige er at den snurrer rundt i "livmoren" på Jomfruen, og skaper en fødsel (altså Jupiter forsviner fra Jomfruen), som da vil skje 23 september 2017.

Om man da tar 9 måneder før, altså for å få unnfangelsen, så sier denne predikanten, at vi kommer frem til 23 desember 2016. Og på den tiden skjedde det noe mektig profetisk. Obama svek Israel ved å nekte å legge ned veto (som USA alltid har gjort når FN lager urimelige resolusjoner mot Israel) at bosetningene på Vestbredden var ulovlige. Dette skrev jeg da på juleaften rundt FN og Obamas svik.

Den 15 januar så har Obama og nasjonene ett møte i Frankrike for å diskutere Israels fremtid. Dette skal da, om alt går normalt for seg, være den siste aktivitet til Obama, før han trer av.

Så er denne avtalen om svik fra Obama, egentlig starten på oppfyllelsen av Åpenbaringboken 12, om Jakobs nød? Det vi kaller Den Store Trengselen? Det er vanskelig å si, men man kan ikke se bort fra at Himmelens Gud forsøker å kommunisere med oss. Og vi burde finne ut hva Faderen forsøker å si!

Sadhu Sundar Selvarajs syn og profetiske budskap om Israel i 2017
Og det leder da til denne profetien/syn, fra en profetisk tjeneste Sadhu Sundar Selvaraj. Han sier at Gud vil da dømme nasjonene, fordi de vil forsøke å løfte på Jerusalem og lage en palestinsk (terror) stat, ved å stjele land fra Gud. Husk: Eieren av Israels land er Gud. Selv ikke jødene får lov til å gi bort land, som Gud eier. Jødene er de eneste ekte forpakterne av landet. Derfor tror jeg at Gud vil dømme USA og verden, alle nasjoner som våger å inngå falske pakter mot Hans Land, med sykdom, sorg og ulykker. Ingen kan noensinne vinne over Gud, Han som råder over naturen.

Sadhu Sundar Selvaraj sier at det vil komme en krig i Israel i år:

25. desember 2016 juledag, viste Herren Sundar tre ting som ville skje i 2017.

Først ble han vist en ny sykdom som vil spise huden, som ville bryte ut i vestlige land som en form for straff for å berøre Guds Øyensten.

For det andre ble han vist at himmelen mørknet og mange lysende brennende meteorer begynte å falle fra himmelen som et meteor regn. Trær vil brenne i et stort antall.

Tredje, fjellene vil spy ut lava høyt opp i himmelen og i store mengder og vulkaner vil brenne. Når lava faller, vil det falle på vannmagasinene og drikkesystemer, slik at vannet blir udrikkelig.
Bibelen forteller oss en stor rystelse i himmelen er en av de tegn som vil bli oppfylt før Herren kommer tilbake, som vist i følgende skriftsteder:

"Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.. (Matteus 24:29)

"Og jeg så da det åpnet det sjette segl, og se, det ble et stort jordskjelv, og solen ble sort som en hårsekk, og hele månen ble som blod, og stjernene på himmelen falt ned på jorden, likesom et fikentre kaster sine umodne fikener ned når det rystes av en sterk vind.. (Åpenbaringen 6: 12-13)

Etterord

Etter å ha lest Joel Richardsson "Dyret fra Midtøsten" og "Den islamske antikrist", glimrende og grundige studering av hva bibelen kaller endetidens rike, så er jeg sikker på at Islam har mye, om ikke alt med det å gjøre med Endetiden. Bibelen snakker først og fremst om de nasjonene rundt Israel, og forbildet på Antikrist i den Gamle Pakt, var Antiokus Epifanes, fra Nord-riket, som besto blant annet av Syria.

USA har i løpet av 8 år under Obama, blitt påvirket av religionen i Midt-østen, ved at Obama ikke på noen måter skjuler sin åndelige arv, men også viser dobbeltmoralen sin ved å hengi seg til hedendom (eks. moren til Michelle Obama er en okkult heks, og har vært inne i det Hvite Hus og gjort sine ritualer) og ved å elske alt ugudelighet som homosexuell livsstil.

Og jeg vet at Obama har undergravet mye av demokratiet i disse 8 årene, ved å ta over en kontroll i militære (ved å fjerne ledere, og sette inn nye), ved å ha kontroll over CIA og muligens også FBI. Dessuten er også mye av den Offentlige Sektor under hans kontroll. I tillegg har han bestilt 30.000 giljontiner som ingen vet hva som skal brukes til, om det da ikke skal brukes innen vanlig Muslimsk henretting, ved å kutte hodene av folk. Det er også kjøpt inn 1,6 millarder skudd, mer enn hva det ble brukt i Irak krigen, og ingen vet hva de skal brukes til. Det kan virke som om de gjør seg rede for en alternativ borgerkrig og opptøyer.

Historien som gjentar seg igjen?
Les også nøye denne damens advarsel til USA. Hun vokste opp i Østerike under 2 verdenskrig, og forteller hvordan nazistene steg for steg radikaliserte Østerike. Problemet med at folk ikke klarer å kjenne igjen Obama som hva han egentlig er, er pga indoktrinering i skolesystemet i stort sett hele den Vestlige verden, media som er kjøpt opp av Den Nye Verdensorden og som er nyttig verktøy for å få folk til å fokusere på noe annet enn det som egentlig er viktig. Vi kan si at indoktrineringen fra barnehage til alderdommen via sosialismens, har vært ett velfungerende verktøy. Men i USA har man ikke noen tradisjon for sosialisme, derfor var Obama så viktig. Og han har gjort masse skade på det engang så frie Amerika.

Opptøyer?
Tenk på følgende: Om Trump ikke kommer til makten, men på en eller annen måte blir satt i skyggen av Obama, eks. ved at noe ondt hender. Og Obama fortsetter. Det vil bli opptøyer og bråk i gatene, men alt dette er Obama godt forberdt på. De har lagd en haug med konsentrasjonsleire rundt om i USA, og har brukt bla. gamle butikk lokaler. Da vil folk bli samlet der, av Obamas militære. Og de som ikke innordner seg det nye systemet, vil enkelt og greit miste hodet.

Under alt dette, vil økonomien krasje, og det vil bli uroligheter over hele verden. En krig i Midtøsten kan gjøre ting enda verre. Og så, når stormen har stilnet, så har en av Islams etterfølgere full kontroll over det landet som har verdens største militære makt. Europa, som da sikkert er brukket, vil som vanlig følge USA blindt. Og Russland vil da reagere, og ta til våpen. Muligens sammen med Kina. Og dermed vil man også se at Norge, som er veldig USA vennlig, kan få krig. Også Europa kan få merke den russiske bjørnen.

Og da begynner man å se endetidens konturer av det Islamske verdensrike, som da har ganske god kontroll over Vesten. Og leser man Åpenbaringsboken 6 og 8, så vil man se masse kriger, nød og elendighet, mens i kap. 8, en atomkrig. Og så er ikke verden den samme. Og nå er folk klar til å ta Dyrets merke (muligens en RFID chips, som kan settes inn i mennesket), bare de kan kjenne en viss trygghet.

Det er bare noen tanker om hvordan jeg tror det kan bli. Men om Trump tar over kontoret den 20 januar, så betyr det at Herren gir oss ny tid av nåde. Og jeg håper det, for Kristi Kropp er virkelig ikke rede for det som snart kan skje.

Himmelske tegn
Jesus ba oss om å se opp etter tegn. Og nå er det her, i år, gjennom tegnet i Jomfruen. Og det må bety noe. Hva det betyr, vel, det får vi se utover året! Men det viktigste ut av alt dette, er at man skal holde seg våken, og be Herren fylle på mer olje på våre kanner, så Hans ild kan brenne i oss! I 2000 år har man lett etter tegn på Jesu gjenkomst, og noe som har hjulpet kristne til å holde seg våkne i troen. Men aldri i historien, har verden vært mer rike på materialisme som nå, og samtidig så åndelige sløve. Dermed klarer heller ikke folk å lese Skriften på Veggen, som egentlig er ganske tydelig, for den som vil se! Jesus sier:

"Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte blir tynget av rus, drukkenskap og bekymringer for dette livet, slik at den dagen skulle komme uventet over dere. For den skal komme som en snare over alle dem som bor på jorden. Våk derfor og be hver tid og stund om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt dette som skal skje, og til å bli stående for Menneskesønnen." Lukas 21:34-36.

Bønnen om å vi skal holde oss verdige innenfor den Evige, så vi slipper å gå igjennom trengselen, må være en av de viktigste bønnene i denne tiden. La Herren få ransake deg og meg, så det ikke er ting i våre liv, våre hjerter, som misshager Skaperen. Så er jeg sikker på, at Gud vil redde de som er rede, ikke fra prøvelser eller muligens å dø for Kristus, men til å bli fristet til å ta imot Dyrets Merke! For på den tid, så finnes det ikke lengre noen mulighet å finne en plass man kan rømme til! Bare kvinnen i Åp. 12 (dvs. Israel) har et skjulested.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar