Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 3. desember 2016

4 desember 2016 - de siste 7 årene?

Tanken slo meg plutselig idag. Det har vært mye forvirring rundt tidene vi er i, hvem antikrist er (eller om han er åpenbart enda) og hva som snart vil skje.

Antiokus Epifanes, forbildet på endetidens Antikrist
Det blir bare spekulasjoner fra min side. Men profeti kan ofte være spekulasjoner, om man da ikke får ett himmelsk syn, hvor Gud beskriver direkte hva som vil skje. Som teks. i Daniels bok, hvor Gud beskriver verdensrikene nøyaktig, til den tidens store forbilde på Antikrist dukket opp, Antiokus Epifanes. Daniels profetier var meget nøyaktig, noe som vi kanskje mangler idag,  etter Israels gjenfødelse i 1948. Men vi har noen tegn som vi bør vurdere og tenke på.

Den første antikrist beskrives bla. i Daniel 8:8-26 og Daniel 10:21-45. Antikrist i den tiden som er nå eller kommer meget snart, Daniel 7:7-8 og 19-28. Og de kjennetegnene på den første bibelske beskrivelsen av karakteren til Antikrist, kan man også sette på Endetidens Antikrist. Det vil bære store likheter, ettersom begge var/er/blir besatt av satan selv.

Daniel beskriver: Ut av restene av Alexanders den Stores rike (gresk), så kom Antiokus Epifanes uventet frem, pga syndens mål var fullt i nasjonene. Ifølge historien: Hans hat og forfølgelse mot jødene var meget uventet, ettersom jødene i mange, mange år hadde gjort alt for å tilfredsstille den greske kultur, til fordel for sin egen bibelske. Den ene ypperstepresten etter den andre, gjorde alt for å tekkes denne verdens ånd, og det greske styresettet og ideologien. Utav det, så kom Antiokus helt plutselig pga en situasjon, og brukte all sin energi for å ødelegge Israel, tvinge israelittene til å spotte Gud, sette opp en gris i deres Guds tempel (som var meget ufyselig for jødene) og satt opp den ødeleggende styggedom , en avgudsstatue (av Zevs). Og tvang jødene til å tilbe det de ikke ville. Ellers måtte bøte med livet.

Dette varte over en periode på 7 år, og så jeg har skjønt, så ble det delt opp i ulike tider i intensitet. De 3,5 årene som var verst, ble delt opp i 1 år (tid), 2 (tider) år, og ett halvt år (halv tid, summert blir det 3,5 år). Man kan jo spørre om det også vil skje i endetidens Åpenbaringsbok. Hvorfor ting gjentar seg som i fortiden, er fordi satan gjør det samme som hans personlighet byr ham. Han er ikke orginal som Gud er, og vil nok kopiere seg selv i endetiden via fortapelsens sønn.

Den siste uken i Daniel 9
Det finnes 1 uke i Daniels 70 årsuker, som enda ikke er oppfylt (1 profetisk uke betyr 7 år). Og for Daniel ble den åpenbart på denne måten:

"I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer. På motbydelighetens vinger kommer han som ødelegger, helt til utslettelsen som er fastsatt, strømmer ned over ødeleggeren selv.» Dan. 9:27.

De siste delene av verste, hvor det står "...han som ødelegger.....,strømmer ned over ødeleggeren selv", er hva vi kaller Åpenbaringsbokens redsler.

Jerusalems profetiske jubileum i 2017
Så til mine tanker. Jeg har tenkt at Israel får 70 år fra 1948, før de siste 3,5 årene kommer. Men det er også viktig å se at Jerusalem er en viktig del av det profetiske. Eks. krigen i Sakarja 12:3 og/eller 14:2, skjer pga Jerusalem (idag snakkes det ofte om å dele Jerusalem fra jødene, og det er nok her striden vil stå). Og Jerusalem har 50 års jubileum i 2017, og Israel som stat, har 70 års jubileum året etter, i vårt 2018.

Oppfyller Obama ett tegn?
Så hvem idag er det mest riktige bildet på Antikrist (men det er ingen sikkerhet at det er han)? Jeg mener at Obama har den største sannsynligheten, iallefall akkurat nå.

Adolf Hitler, den mest kjente Antikrist figuren, ble nominert av svenskene til Nobels fredspris, men da krigen kom, så trakk de hans kandidatur ut. Men Obama gikk lengre, og fikk prisen. Og alle som snakker om endetiden, vet at Fred er ett annet ord for opptrappingen til krig, og mest sannsynligvis 3 verdenskrig. 1 Tess. 5:3 sier "Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna" og "Og de leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er dog ingen fred." Jeremia 6:14.

Mest sannsynligvis er Obama den hvite hesten med bue. Dvs. en som lykkes, uten noe annet enn bue (uten pil, dvs han lykkes uten å bruke et mektig krigsapparat). Det kan også stemme med de den hvite hesten i åpenbaringsboken, som nok er den samme hesten som er beskrevet i Sakarja 6: Den hvite hesten, som da peker mot vest. USA er vest for Israel. Fremtidens Babylon (Mysteri Babylon, i Åpenbaringsboken 17 og 18, og Jeremia 50-51 mm) peker flere og flere bibelkommentarer på USA. Mange mener også at New York er byen som blir setet for Babylon, ettersom det er den byen som har flest økonomiske transaksjoner/handel i dagens verden, og ingen klarer nå og konkurrere med den byen vedrørende handel. Les da denne glimrende artikkelen jeg har oversatt som omhandler USA som Babylon.

Spekulasjon: Har de 7 årene allerede startet?
Så til de 7 årene. Hva om de 7 årene allerede har begynt? Vel, det kan godt hende at jeg har feil. Men husk at Åpenbaringsboken prater bare om 3,5 år, enten ved 42 måneder (Åp. 11:2, Åp. 13:5), eller 1260 dager (Åp. 12:6: 11:3). Så hva er det da viktig skjer i forkant av de 3,5 årene? Jo, "..stadfeste en pakt med de mange...". Eller med andre ord, gjøre (uetiske) avtaler.

Obamas avtaler
Har Obama gjort noen avtaler som du har reagert på? Ja, den verste er (atom)avtalen med Iran. Den er meget svikefull og forrædisk mot det jødiske folket (og det er profetisk, ble gjort juli 2015, mellom 2 og 3 blodmåne). Han har også gjort avtale med det onde styreformsettet til Cuba, som ingen andre presidenter ville ta i med tang. Han har nok gjort noen hemmelig avtaler med Tyrkia (og andre som er ukjent for oss), og vi må regne med at Tyrkia ustabile væremåte (og Tyrkia vil nok oppfylle en profeti i Gog og Magog krigen, Hes. 38 og 39 mot Israel), ofte handler om Amerikansk innblanding ved CIA og Amerikanske etterretning. Det finnes spor som tyder på at Amerikansk, Tyrkisk og Saudisk etterretning har opprettet IS. Og det som er interessant, er å se at avtalen med Iran, forferder deres allierte Saudierne, som har Iran som deres største fiende. Og Saudierne føler seg lurt og sveket av USA og Obama.

Den lovløse arabiske våren
Når det gjelder den hvite hesten med bue, uten pil (Åp. 6:1) så må du også se at Obama var med å påvirket hele opprøret rundt om i Midtøsten, og fikk fjernet spesielt 2 ledere, Gadaffi i Libya (som også Norge hjalp til med) og Murbarak i Egypt.  I Egypt styrtet militæret det fanatiske Brorskapet, og siden har det vært en kald fred mellom Egypt og USA. Vi har også sett at radikale Al-Quida opprørere ol. har tatt over makten i Libya, og skapt lovløse tilstander. Og pga at Gadaffi ikke styrer, så har Europa blitt oversvømmet av innvandrere fra Libya, og en del av innvandrerne er også fanatiske muslimske soldater for Islam. Kan det være en bevisst handling fra Obama og USAs side? (NATO er USAs marionettorganisasjon).

USAs tidligere kriger og oppvarming til det vi nå ser
Vi ser at Bush fikk styrtet Saddam Hussein, og gjorde landet til ett lovløst land. Saddam klarte kunsten å sjonglere mellom de ulike grupperingene i landet, og holdt landet fredelig, og de kristne fikk være i fred. Vi kan se frukten av alle krigene som USA har gjort i Midtøsten, har skapt en vanvittig forfølgelse mot kristne, og andre minoriteter, som ikke følger Islams gud, Allah. Det er frukten av det USA har gjort og gjør i Midtøsten.

Vi må ikke glemme, at Clinton, ved sin krig i Europa mot Serberne i tidligere Jugoslavia, var bare en oppvarming for det vi nå ser utfolde oss. De så hvor langt de kunne gå, uten å bli avslørt. Hvor lett det var å manipulere massene (noe som var enkelt, ettersom massemediene som oftest eies av folk som tjener eliten, som igjen følger eliten i USA). Les her dokumentasjonen om USAs dobbeltmoral mot Israel og tidligere Jugoslavia/Serberne (les om krigen mot Serberne under avsnittet "USAs Janusansikt").

USAs verkebyll: Syria
Men det var ett lite problem igjen. Syria. Assad måtte bort. Om da ikke krigen i Syria er nok en manøver fra Obamas side, for å få irritert russerne til storkrig (det er interessant at Obama aldri gikk til angrep på Iran, men jeg leste at slekningene til Obama sa at han var en Shia muslim, samme religiøse del av Islam som Iran bekjenner seg til. Og det er interessant).  USA under Obama med flere, ønsker å ha radikalt Islam med makten, for å kunne forene alle i en krig mot Israel. Du ser den ondes plan midt i dette forvirrende landskapet?

Bjørnen reiser seg mot USA
Men så var det en verdensmakt til, nemlig Russland, Bjørnen. De så hva USA drev med under Clinton, når de angrep deres allierte Serberne (under falsk flagg). Rett etterpå, satt Russerne inn Putin, og han begynte med en gang å ruste opp. Og mens Vesten rustet ned, så rustet Russland opp, for å møte problembarnet USA en gang i fremtiden. Det finnes rapporter at USA også hadde sine skitne fingre inn i Ukraina opprøret, og derfor reagerte også Russland så raskt de gjorde. Russerne hadde forberedt seg på en konfrontasjon mot USA i åresvis, og hadde ett uhyggelig effektivt militære. Og tiden hadde kommet for å sette stopp for USAs maktambisjoner. Og Vestens propganda begynte å fortelle hvor fæl Putin var i Ukraina, men lite (eller ingenting) om hva som skjedde bak kulissene, om de fremmede soldatene som skjøt inn i folkemengden (som ikke var russiske soldater) etc.

USAs løgner, og deres spill på alle sidene av bordet
Så var det Syria. Russland gikk inn, og stoppet Obama. Og sa "nok er nok". Og nå ligger de og lurer på hverandre. Bare husk: Putin, uansett om han er ond, så spiller han med ganske åpne kort med hva han driver med og hvorfor han reagerer som han gjør. Obama spiller med løgner og svik hele veien. Dekket av media. Derfor tror jeg at det er min tanke om at USA vil lure ett angrep mot sine egne allierte (kanskje sine egne soldater) og så legge skylden på Russland. Så NATO kan gå til angrep mot Russland (Husk, dette kan skje nå, ettersom Obama enda sitter med makten en stund til). Det var kanskje også det som skjedde ved nedskytningen av det Hollandske flyet over Ukraina. Hvem vet? Kanskje det var amerikansk etterretning som sto bak det også, eks. ved å bruke ett konfisert våpen fra russerne mot flyet ?? Løgnene i USA er så vanlig, at det er vanskelig å skille sannhet ut av det som kommer ut offiselt. Men klart, det blir mye 2+2=4. Det kan hende at jeg har feil. Men det vil tiden uansett vise.

Det profetiske
Så til det profetiske. Vi fikk 4 blodmåner fra våren 2015, nærmere bestemt den jødiske påsken, og på vår dato blir da det den 15 april 2014. Men så kommer det ett nytt supertegn på himmelrommet, som allerede starter nå den 23 desember 2016, og som varer til 23 september 2017, og henviser til Åpenbarinsboken 12, om jomfruen i Barnsnød. På himmelrommet har vi ett stjernetegn som heter Jomfruen. Og det er nok den bibelen peker på. Les hele artikkelen om Tegnet i Jomfruen her.

Tar man den første blodmånen 15 april 2014 og til tegnet i jomfruen den 23 sept. 2017, så skulle det være ca 1260 dager, dvs. 3,5 år, som er beskrevet i Åp. 12, om kvinnen i barnsnød. Hva har skjedd i den perioden? Bare mine antagelser: Men Obama har inngått pakt dvs. avtaler mellom Israels fiender, og spesielt den med Iran var veldig profetisk. Ettersom skriften prater om en krig eller 2 mellom Iran (persia) og Israel i endetiden.

Så kan vi da vente oss de neste 3,5 årene fra neste høst? Jeg vet ikke. Fordi det er bare Gud som vet tidene.

Men tegnene er overveldende. Og jeg tror at 2017 vil bli ett meget urolig år, hvor verden vil så på hodet. Jeg tror også at været vil bli enda mer ut av kontroll (tenk på 2 verdenskrig, hvor vintrene var de hardeste i manns minne i den perioden Hitler gikk inn i Russland, og de varmeste somrene. Dette var nok det som egentlig fikk Hitler til å tape sin kamp: Været. Og Gud styrer været etter hvor stor ondskapen er på jorden).

Men det er bare hva jeg tror. Om ingenting skjer, vel, da har Gud utsatt det lengre frem. Uansett, alle tegnene er for å gjøre deg våken. Du må ransake deg selv om du er i troen. Du må ikke leke kristen lengre, men sørge for at du har nok olje på din kanne, så du kan være rede til å møte Mesteren, når Han kommer.

Les da denne profetiske synet som den sekulære jøden Nathan opplevde rundt Harmageddon og Gog og Magog krigen. Veldig interessant! Også her kommer Nathan inn på at Gog er Obama. Og i Bibelkoden, det skjulte budskapet bak skriften, så avsløres det at Obama er den som leder an i Harmageddon. Dette budskapet står skjult i Hesekiel 38:2, det profetiske kapitlet om Gog og Magog. Så her har vi 2 vitner! Interessant!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar