Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 24. desember 2016

24 desember 2015 - Flere profetiske tegn?

Jeg hørte om det profetiske tegnet i jomfruen, og oversatte den til norsk. Det som var interessant her, var at tegnet på en fødsel (Venus, Kongeplaneten gikk inn i jomfruen og "befruktet" det, så det ble en fødsel, og dette tegnet beskrives i Åpenbaringsboken 12). Så selve "fødselen" vil skje til Løvhyttefesten 2017 (25 september 2017). Men selve befruktningen skjer alltid 9 mnd. før. Så denne predikanten Steve Cioccolanti, hadde regnet på det, og sa at han kom frem til 23 desember.

Så hva skjedde den 23 desember. Les selv i Dagen, så får du se (les også mer utfyllende i Aftenposten) Dette er profetisk! USA, muligens for første gang, når noe truer Israel, nekter å legge ned veto mot FNs anti-semittistiske agenda. Altså at Israels bosetninger på Vestbredden er ulovlige. Det kan også minne om nazistenes måte å begrense jødene på under 30 tallet, før Holocaust ble en realitet. Vi må ikke glemme at ordet Vestbredden er en menneskelig oppfinning bygd på propaganda, ikke historisk virkelighet. Vestbredden er bare ett annet ord for Judea og Samaria, gamle steder da Israel levde der for ca 2000 år siden (og det finnes ingen tegn på at "palestinere" har bodd der i flere hundre år). Ordet jøde kommer fra Juda, den største stammen i Israel, som bodde i og rundt Jerusalem. Og derav navnet Judea.

Veien mot Trengselen
Jeg tror dette er befruktningen (den 23 desember) som skal til, for at Israel skal gjennom en fryktelig og hard fødsel, som beskrevet i Åp. 12. Israel vil bli forrådt av sin tidligere venn USA, gjennom Obama. Men ifølge noen profetier, fra troverdige folk, så vil ikke Trump ta over makten den 20 januar, men Obama vil fortsette. Profetier må jo alltid prøves. Så vi får se. Men om det skjer, så begynner vi å forstå hvilken vei verden vil gå neste år. Det året som Jerusalem feirer 50 års jubileum, som er meget profetisk. Samtidig, ifølge denne jødiske profeten, så skulle det være det siste av 8 jubelår akkurat 2017.

Også Hanukkah ett tegn?
Så tror jeg det er ett profetisk tegn til. Nemlig på juleaften (24 des. 2017) så feirer jødene Hanukkah (les siste artikkelen i Karmel.net her). Hanukkah feires pga at et forbilde på Antikrist, Antiokus Epifanes, ble beseiret, og Gud gjorde ett under. Men mange vet ikke forløperen til selve Hanukka feiringen. Nemlig at jødiske prester, yppersteprester, solgte den jødiske sjelen og deres trohet mot Guds Ord, til den greske visdommen (bilde på verden). Og de overgikk hverandre med å verdsliggjøre jødene, og så tok man imot den tidens Antikrist, Antiokus Epifanes, med åpne armer. Men pga ett lite oppløp, så steg vrede opp i Epifanes, og han gikk til krig mot jødene. Og mange jøder måtte dø og ble tvunget til å avsi seg troen eller dø på en fryktelig måte, og A. Epifanes skjendet templet med å ofre gris, og satte opp en Zeus avgudsstatuen i jødenes helligdom.

Les her historien om Epifanes og hva som skjedde i Israel i 171 til 164 f. Kr.

Israelsk svik mot seg selv, noe som gjentar seg?
Vi må huske at Oslo avtalen, ikke bare var ett svik fra AP og Norge, men også av Israelske egne politikere (med hjelp av bla. religiøse politiske partier), som ville for første gang siden opprettelsen av den nye staten Israel i 1948, vill stryke Gud ut av ligningen. Det er vanskelig å forstå forræderiet til Rabin og Peres, og det er også merkelig at de får sånn god oppmerksomhet hele veien. Men det er vel tidens tegn, at de som virker i rettferdighet, blir i stort mindretall, de urettferdige i store mengder, og de urettferdige blir heiet på, de rettferdige kneblet og sett på som noe ondt. Les her om Peres og Rabins svik mot Israelerene, og Gud:

Den Israelske forbindelsen

Kanskje Hanukkah, om dette er ett tegn for dette året som kommer, varsler Antikrist snarlige komme, eller maktovertagelse?

Er det historien som gjentar seg selv?
Og spørmålet nå, er om historien gjentar seg? Er vi virkelig på vei inn i trengselen som bibelen har snakket om i flere tusen år? Alle tegnene er der. Hva skjer da i 2017? Jeg vet ikke. Men om USA og FN rører mer med Israel, eks. oppretter en palestinsk stat, så vet jeg virkelig ikke om vi klarer å overleve Guds vrede. Gud kommer til å tillate naturen å gå av hengslene, og vår ondskap vil bli straffet. Og det økonomiske systemet vil velte. Og vil da en Antikrist stå frem (om han ikke allerede har gjort det) og ta styringen over i verden, ved å ordne opp i alt rotet og ved en mektig kontroll gjøre en pakt med flere nasjoner for å gi trygghet til menneskene i Verden (Åp. 13:1, Dyret steg opp fra Havet, som er ett bilde på Menneskehavet)? Når alt går av hengslene, og verden mister mulighet til jobb, mat og orden i samfunnet, så er de også klar for at en sterk leder tar over roret for de. Og de vil gjøre det med glede, for å få trygghet.

Vi får håpe på en Trump overtagelse i januar 2017, og at Gud gir oss enda mer tid. Men jeg er i sterk tvil! Men vi får se! Bare Gud vet alt! Og Faderen vet tiden! Men vi må gjøre oss rede nå, til å fylle opp hjertet vårt med Hans Olje. Vi kan ikke lengre gå til verden for å hente inspirasjon og fylle oss med den, men kun til Herren og Hans Evige Ord!

Lydighet er bedre enn offer
Husk Samuels Ord til Saul, som mente selv han hadde gjort en god gjerning for Gud:

Da sa Samuel: Har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fettet av værer;  for gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge." 1 Sam. 15:22-23

I denne tiden så er det ikke godt nok med religiøs aktivitet. Man må vandre i lydighet med sitt liv, og la livet sitt være ett velduftende offer innenfor Den Evige! Gud begynner å bli nøyere med sine tjenere, og de som kaller seg Hans barn!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar