Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

onsdag 9. november 2016

9 Nov. 2016 - Obs! Advarsel!

Inngående president og utgående, eller........?
Jeg tror jeg opplevde en advarsel i min ånd. Nå har Trump vunnet presidentvalget, og altfor mange kristne har da kastet Guds Fulle Rusning (Ef. 6) fra seg, og tatt opp sitt vanlige liv igjen. Men Obs! Obs!Ta på deg rustningen raskest mulig, for når du ikke våker, da vil det komme over deg, alt du gruer for!

Mens jeg kjørte bil, så kom denne advarslen sterkt for meg (men du skal ikke ukritisk svelge det, bare selv høre hva Ånden sier til ditt hjerte). Husk! Da Bill Clinton regjerte i 8 år, så bygde han opp ett antikristelig system i USA. Da Bush tok over, så fortsatt han å bygge i nye 8 år. Da Obama tok over, så gjennom nye 8 år, ble toppen av det antikristelige systemet så godt som ferdig bygget og klart til å brukes.

Leser man teks. i Daniels bok, så ser vi at Anti-krist, som mange kristne frykter, bare er en liten, liten del av systemet (hornet på toppen av dyret, Daniel 7:7-9). Dyret bærer anti-krist, ikke omvendt. Vi kan se da våre egne politikere bygde NAV. Det har blitt ett "monster", som ingen har makt eller kan kontrollere. Og det er en dårlig tjener for folket. For å få bukt med det, så må man legge ned hele NAV, og bygge opp det på nytt i små lokale enheter, for å få en viss kontroll på det.

Ettersom det demoniske systemet i USA er så godt som ferdig, så vil det at Trump vinner, bety lite. Om systemet som er bygd ikke kjenner igjen Trump som sin leder, så vil systemet rett og slett spytte ut Trump. Og dens rettmessige leder, Obama, vil da fortsette å styre. Men om Guds Hellige forstår hva som skjer, så kan man be. Bønn er det eneste som kan stoppe og ødelegge systemet. Men om det ikke skjer en radikal endring, blant kristne, hvor vi alle sammen kryper ydmykt til korset og innser at vi alle har feilet og syndet (les bønnen i Daniel 9, hvor Daniel sa "vi har syndet.." Daniel 9:5, enda Daniel var en rettferdig mann), så vil systemet bare fortsette å leve sitt eget liv. Dette gjelder da spesielt for de kristne i USA. For de kristne i Norge, så trenger vi å vokte grensene våres ved bønn, ellers vil en okkupasjon snart komme.

2 advarsler som kan muligens inntreffe
Det er spesielt 2 profetiske advarsler jeg vil legge til grunn for det jeg sier. Først kan vi ta Glenda Jacksons profetiske advarsel fra 2015:

Glenda jacksons advarsel:
Hun sa da : Om ikke kristne starter å be, mer enn de noen gang har gjort. Guds hus må bli et hus av bønn. Det neste president valget (det vi har hatt nå) vil ikke ta sin plass (noe det har gjort), ondskap vil reise seg, og noen katastrofer kommer til å skje, og ting vil bli satt på plass. Og presidenten vil ikke tre av, han vil fortsette å styre. Det kommer til å bli forferdelig, om vi ikke kommer til å få tak i Gud. ......vi må høre fra Gud, ellers blir vi bedratt. i Åpenbaringsboken sier Gud "Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene". Tenk på Johannes Døperen. Han måtte være i ødemarken for å lære å høre Guds stemme. Og Han kjente igjen Guds sønn pga det." (det siste plukket jeg ut av en lengre tekst."

Husk! Presidentvalget, som hun sa ikke ville ta plass, tok plass. Jeg tror at det skjedde, fordi folk ba, og de ba. Men jeg har en mistanke, om at folk tenker: Nå er Trump på plass, så ordner alt seg. Og bønnene synker drastisk, også det å være på alerten og å våke! Men vær våken! Det er nå man må være våken! Systemet kan spy ut Trump, om det skjer ulykker i USA, og Obama kan rettferdiggjør at han kan fortsette.

(En annen mulighet, kan være at Trump ikke er den han utgir seg for.)

Rebecca Sterlings syn:
Profeti 2 kan leses her:

Rebecca Sterling, fikk en visjon i 1999. Hun så da Obama og Michelle, lenge før de kom til makten. Og ettersom Ånden ikke ga henne lov til å fortelle det hun så, så lagde hun en masse dokker som skulle ligne på det hun så. Noe som ligner bemerkelsesverdig likt Obama. Men hun sier her:

Obama blir sittende etter valget
I hennes visjon forlot Obama aldri kontoret (Det Hvite Hus). Det vil bli ett EMP angrep (som ødelegger all elektronikk). Hun visste ikke om angrepet var fra innsiden (fra Obama administrasjonen) eller utenfra. Eliten har gjort klar sine skjulesteder. De vet hva som skal komme. Men EMP angrepet kan også være fra solen. Hun hadde sett ett mektig meteorer falle som slo ut satelitter.

Opprør, opptøyer og unntakstilstand
I visjonen var det først finansielt kollaps, og mangler som skaper opprør, opprøret er lagd av eliten, for å føre frem det fasistiske systemet de har planlagt å lage. Det blir unntakstilstand. Militæret vil ta kontrollen. Unntakstilstanden vil skje ved valget i år. Det blir ingen valg. Obama sier at ettersom vi ikke har kontroll, utsetter vi valget til alt er under kontroll. Når opprøret er stoppet, og alle har roet seg, så tar vi valget kanskje til våren. Sannheten er at det ikke blir noe nytt valg.

Programlederen sier da: Dette er interessant, fordi min datter Clarissa og en annen ung venninne, fikk beskjed av Ånden i 2012, at kom dere ut av Amerika før valget. Vi lurte da om det gjaldt valget i 2012, noe det ikke gjorde. Ikke valget 2014. Men det vil skje nå i 2016. Og Amerikas leder, forblir i det Hvite Hus. Opptøyene øker, men når EMP angrepet kommer, som betyr at fly vil rett og slett falle ned fra himmelen, at det ikke finnes bensin å få fra pumpene, og det går ikke an å fikse det. Bilene som ikke har elektronikk kan enda gå (altså de som ble lagd før 2000), men det mangler fortsatt bensin."

Nok fra Rebecca Sterling.

Etterord
Jeg vet ikke om jeg (eller de) har rett. Jeg vet ikke hva fremtiden vil bringe. Men ved profetier finnes det betingelser, og man kan forandre profetier ved å vende om på dypet, Noe vi ser ved Jonas forkynnelse i Ninive: Begge visjonene sier at det ikke blir noe valg, men det har likevel blitt valg. Og kan man da forhindre Obama å komme til makten? Ja, om man ber. Om man som Guds folk vender om, om man søker sin Gud. Mange ganger kommer profetier frem, ikke for å stoppe profetiens oppfyllelse nødvendigvis, men for å få muligheten til å utsette det og å stoppe ting. Derfor, må vi være våkne nå. Om Trump tar over makten i Januar, så vil ting bli annerledes enn hva som står her. Og da får vi en ny situasjon, hvor Obama blir nødt til å forlate skuta. Vi får håpe at det skjer.

Vi må aldri glemme at det finnes betingelser for profetier. Så lenge noen står i gapet for Hans vrede, så kan ting utsettes. Men visse ting kan ikke utsettes. 

Hva Guds Ord sier:
Vi kan lese i Hesekiel 22:

"Jeg søkte blant dem efter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge detmen jeg fant ingen.  Så utøser jeg da min vrede over dem; ved min harmes ild gjør jeg ende på dem; deres gjerninger lar jeg komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud." 

Men Guds Ord sier også i Jeremia 15:

Og Herren sa til mig: Om så Moses og Samuel stod for mitt åsyn, skulle min sjel dog ikke vende seg til dette folk. Driv dem bort fra mitt åsyn, la dem fare!   Og når de sier til deg: Hvor skal vi gå hen? - da skal du svare dem: Så sier Herren: Den som hører døden til, til døden, og den som hører sverdet til, til sverdet, og den som hører hungeren til, til hungeren, og den som hører fangenskapet til, til fangenskapet. /   Og jeg vil hjemsøke dem med fire slags ting, sier Herren: sverdet til å drepe dem og hundene til å slepe dem bort og himmelens fugler og jordens dyr til å ete og ødelegge dem.  Og jeg vil la dem bli mishandlet av alle jordens riker for det som Judas konge Manasse, Esekias' sønn, gjorde i Jerusalem.  For hvem vil ynkes over deg, Jerusalem, og hvem vil ha medlidenhet med deg, og hvem vil komme til de og spørre om det går deg vel?   Du har forlatt meg, sier Herren, du gikk bort fra meg; så rekker jeg da min hånd ut mot deg og ødelegger deg; jeg er trett av å ynkes."

Her er Gud kommet til ett punkt, at det ikke lengre finnes noen vendereis. Da må dommen komme! USAs synder når opp til himmelen. Og det er bare ett tidsspørsmål før de blir ødelagt. Les da denne profetiske visjonen fra A. A. Allen, om USAs ødeleggelse.   

Gud kan utsette ting, men aldri i det uendelige. Når omvendelsen ikke går dypt nok, så vil dom komme. Spørsmålet er hvor langt vi har kommet, og når regnskapets time ikke lengre kan utsettes? Det gjelder ikke bare USA, men i høyest grad også Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar