Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 28. november 2016

29 nov 2016 - å ta opp sitt kors

Vi bor i en nasjon hvor det har vært lite forfølgelse. Og hvor mange har blitt vant til at det ikke er noen pris å betale for sin tro. Og derav så har man etterhvert kastet av seg rusningen, og istedenfor å gå motsatt vei av Verden, så har man heller latt seg påvirke av verden. Vi tenker som verden, ofte lever som verden, og rettferdiggjør det. Og tenker ikke på at vi kan være frafalne i våre hjerter, og på vei langt bort fra Korset, og i verste fall mot foraptelsen.

Menighet?
Vi går i menigheten, og tror det menigheten skal frelse oss. Men Gud mente ikke at menigheten skulle være tryggheten, men å vandre alene med Herren, i en daglig kamp, mot makter og myndigheter, og derav, betale prisen for sin tro, ved å påvirke verden til å komme til tro og omvendelse, hjelpe synderne til omvendelse, og hjelpe de frafalne tilbake til Korset. Isteden så hengir vi oss til et system som vi kaller menighet, og glemmer hva Bibelen egentlig lærer om hva menighet er.

Menighet er deg som tror på Jesus, og hvor du er samlet med en annen som tror på Jesus, så har dere åndelig felleskap, og Jesus er midt i blant oss. Da er menigheten samlet. Styrken til en menighet, er ikke antallet, men hvor mange som står sammen fast overenskommelse i Jesu navn, og lever i en daglig kamp og fornektelse av sine egne behov, for å kunne være Frelseren og ens neste til behag. Jo flere som samles med samme ånd og attityd, og som er villig til å legge ned alt for Kristus, jo mer lukter det vekkelsens ild."Alt det dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.  Atter sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, det skal gis dem av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem." Matt. 18:18-20.

Underordne seg foreldrene?
Jeg har hørt folk si, at du må underordne deg dine foreldre. Noe som også er riktig. Men det finnes en høyere evangelisk lov, som trer i kraft, om foreldrene drar deg bort fra troen og kan være med å skade din sjel.:

Jesus sa:

"For Moses sa: ‘ Hedre din far og din mor’, og: ‘ Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø’.  Men dere godkjenner likevel at noen sier til sin far eller mor: ‘Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en korban’ – det betyr en gave til tempelet.  Da hindrer dere ham i å gjøre noe for far eller mor.  Slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til den overlevering dere har mottatt og gitt videre. Og mye annet av samme slag gjør dere.»" Mark. 7:10.13.

Å hedre Far og Mor, er like viktig i NT som i GT.

...men i noen tilfeller, må man skille seg fra slekten
Bibelen sier;

"Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa:
«Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.
Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det?  For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham og si: ‘Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.’  Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen?  Og er han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred mens fienden ennå er langt borte. Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt" Lukas 25:25-33.

Og dermed vet vi at man skal lyde sine foreldre, men teks. ved giftermål, så skal man være mer hengiven til sin ektefelle enn sine foreldre. Og om foreldrene forsøker å rive din tro fra deg, så er du fri til å forlate dem, om det er det Herren leder deg til. Jesus sier også

"Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid.  Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: tre mot to og to mot tre,  far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.»" Lukas 12:51-53

Her ser vi evangeliets sannhet og den åndelige striden, som du stort sett aldri vil merke noe til, før den dagen du tar imot Jesus. Plutselig blir du en støtestein for din familie, dine barn, din ektefelle etc. Ingen reagerte på deg, før lyset kom inn i ditt hjerte. Det var det jeg opplevde som nyfrelst, da mine tanter, onkler og brødre mer og mer lagde en barriere mellom meg og de. Og etterhvert så måtte jeg ta helt avstand fra familien. For å løsrive meg fra det som bandt meg i familien, så var dette nødvendig. Men kostet alt.

Om du tror at evangeliet er enkelt, så er det ikke det. Men Gud gir deg en ekstra glede og kraft, midt i dine vanskeligheter. Og vi har målet for sikte: At det er en himmel å fly til, og et helvete å løpe fra.

Skille seg?
Jeg skrev for en kort stund siden om skilsmisse. At Gud legger grunnen høyt for at Han skal tillate en skilsmisse. Sannheten er at en skilsmisse uten at det er lov etter Guds Ord, og ved Hans Ånd, vil skade din sjel. Men, om din ektefelle er med å trekke deg bort fra Korset og Evangeliet, så etter bønn og overgivelse, så kan du skille deg fra den personen, eventuelt bare flytte bort. Jeg tror eks. at Lots hustru, var den som overtalte Lot til å flytte inn i Sodoma. Det var også Lots Hustru som så seg tilbake til lengsel til sitt gamle liv, og måtte se på ilden som ødela hennes hjem og hele byen, og ble en saltstøtte. Og jeg tror også at Lot ble hemmet i troen av sin hustru, men ikke nok til at han mistet troen.

Og ved å ha Jesus som Herre, og din ektefelle kan skade din sjel, så ved overgivelse, bønn og faste, og du forstår at det ikke finnes noen annen måte eller andre løsninger, så gir Gud deg frihet til å forlate din kone/mann. Men selv da, så tviler jeg på om du har rett til å gifte deg på nytt, om da ikke den andre parten bryter pakten.

Jeg har sett ekteskap, hvor begge har vært kristne. Men at den ene parten har hatt ondskap i sitt hjerte, og påvirket den andre, feks. ved bitterhet og løgner, og så dratt den andre parten inn i samme ondskap. Og Gud ønsker virkelig at du skal bevare din egen sjel. Gjør alt for å holde ekteskapet i ære. Men vær våken for at ingenting kommer mellom deg og din Frelser. Evangeliet er tøft på den måten.  Men å bevare sin sjel, er det viktigste striden du er nødt til å ta.

Altfor mange kristne tar ikke Jesu Ord på alvor. Mange bare sjangler gjennom livet og lever etter tilfeldighetene.

Jeg husker jeg møtte en nyfrelst jente. Hun hadde møtt Jesus. Men da hun fikk motstand fra familien, så ga hun opp sin tro. En kort stund etter ble hun en samboer. Kanskje ingen fortalte henne om at det koster å følge Kristus.

Om du vandrer med og gir hele hjertet til Jesus, så vil du merke en forakt mot deg fra visse personer. Selv kristne vil forakte deg, se ned på deg eller motarbeide deg, om din vandring med Kristus er ekte. I verste fall kan kristne støte deg ut av menigheten, fordi de mener du er "farlig". Jeg har sett det, og mye annet, og det er lite som sjokkerer meg lengre hos kristne som fornekter Herrens kraft, og likevel har posisjoner og innflytelse i de såkalte lokale menighetene. Dette skjer når kristne, som kanskje opplevde Herren sterkt en gang, har begynt å bli lunkne. Da føles de som vandrer med Herren, som en trussel og støtesten mot deres eget liv.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar