Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 29. november 2016

29 nov. 2016 - Hva skjer i 2017

En sjelden gang i blant, når jeg ikke får sove, så går jeg gjennom YouTube, for å finne noe profetisk. Det er vel som å lete etter nåla i høystaken. Så etter at jeg har vurdert flere "profetiske" drømmer på den nettsiden, så føler jeg at helheten av de ulike profetiene er en ren helgardering. Dvs. om det ene slår feil, så er det den andre profetien som gjelder, eller omvendt.

Den profetiske helgarderingen
2 profetier jeg har holdt på, sa at valget i år, ville ikke skje. Men det skjedde. Men hos den ene lå det en forutsetning: Om de kristne ba, så vill ting bli avverget. Det neste de enstemmig sa var at katastrofer/ulykker ville skje før overtagelsen, og Obama ville fortsette å styre.

Men i denne profetien fra Jim Bakker Show, som jeg en gang i blant følger med på, sier at Donald Trump er Herrens salvede (som du kan lese i bibelen om den Persiske kongen Kyros, hvor Gud brukte, selv om han ikke var noen Gudsmann) og at Gud vil bruke han.

Så da er det bare å vrake og velge! Alt virker jo troverdig. Men bare det som virkelig skjer, er det som skjer. Så da er det bare å vente. Trump tar jo over i januar, og da vet vi helt sikkert.

Å like de "negative" profetiske tjenestene
For min del, som dere sikkert har gjettet, så er jeg den typen som liker de "negative" profetiene. Rett og slett fordi de virker mer troverdig. Da jeg gikk i ulike karismatiske frimenigheter, så var det mange "positive" profetier og folk som bar frem budskap, som var helt på jordet. Men det kan også gå den andre veien, med negative profetier som spår dommedag for raskt og setter dato før tiden.

Men sånn raskt gjennomsøk i hjernen min, så tenker jeg at de Guds profeter som reiste seg i en "positiv" Ånd med masse oppmuntrende profetier, de oppsto gjerne etter en dom var gjort, som teks. folket som kom tilbake til Israel etter å ha bodd i Babylon i 70 år. Og da kom de profetiske tjenestene og oppmuntret de til å bygge, gi tiende, ta vare på ekteskapet etc. etc. Mens i frafalls tider, så vil Gud reise opp profeter som Johannes Døperen og Jeremia, de "negative" typene. Klart, Gud liker å sjonglere, så alle typer profeter kan reises opp til alle tider.  Men fra Guds synsvinkel, så er det som vi synes er negativt eventuelt positivt, er født ut av samme Ånd. Gud tenker ikke negativt eller positivt, Han sier det som er rett i det øyeblikket, og det er alltid godt i Hans øyne.

Da Jeremia dukket opp, i tiden av stort frafall, og helt frem til hvor Judea ble ødelagt, så hadde Jeremia problemer med de "positive" profetene. Fordi de skjønnmalte situasjonen, og tegnet fine glansbilder på verdenssituasjonen og i forhold til gode fremtidsutsikter. Og dermed ble Jeremia den store "skurken". Han tok fra folket håpet, gjorde folk redd, var en forræder etc. etc.

Og i frafalls tider, så er det som oftest, bare noen fåtall som har rett. Som i vår tid, David Wilkerson, som dessverre er død nå. Men han var ikke negativ, men hadde Guds sverd i sin tjeneste, til å pirke langt inn i andre menneskers liv, for å få de til å vende om fra alt som klødde dem i øret.

Flertallet har som oftest feil i frafalls tider
Vi ser det samme når den ugudelige kongen Kong Akab av Israel fikk besøk av den gudfryktige Kong Josafat fra Judea. Først kom alle de falske lykkeprofetene, ganske mange, og fortalte at de skulle ha fremgang i krig. Josafat forsto i sitt indre at noe var galt. Og spurte om det ikke var noen andre profeter her. Og Akab sa "Der er ennå en mann gjennom hvem vi kan spørre Herren til råds; men jeg hater ham fordi han ikke spår godt om meg, men bare ondt alle sine dager, det er Mika, Jimlas sønn." Men Mika var den eneste ekte der, og kom med en ekte profeti, som ikke låt godt i ørene til Akab. Men uansett ekte.

Da forstår du kanskje hvorfor jeg heller låner øret til de såkalte "negative" profetiene, fordi med tanke på tiden vi lever i, er som oftest de som har rett. Ikke alltid. Men om de sier ting om kommende dommer, så burde man lytte. For jeg er litt usikker på om Gud er så tålmodig lengre, at Han har mer rom for å gi nåde til folkeslagene. Synden i vår tid er meget, meget stor! Husk at dom er positivt på den måten at den vekker opp slumrende kristne. Og mange hedninger blir faktisk frelst, når de blir presset opp i ett hjørne. Selv de kristne i Kina ønsker at vi i Vesten skal fortsatt be om at forfølgelsen må fortsette. De forstår at når forfølgelsen slutter, så forsvinner også ilden.

Min profeti
Så etter å hørt alle profetiene. Så tenkte jeg at jeg måtte spørre Herren selv. Dette kom til meg bare i tankene, og jeg kan ikke garantere at det er rett. Men du får spørre Herren selv. Det er dit ansvar:

Gud sa for 2017 at det blir forvirring og omveltninger. At havet vil reise seg (tsunami), og byer og folkeslag vil merke dens krefter. Tenkte da på dette bibelverset:

"Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.  Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»

En oversettelse sier at de utånder av frykt, dvs. dør av frykt.

Det vil også skje ting i USA, som vil overraske alle. Og frykten vil bre seg ut i nasjonene og selv inn i vårt Storting og regjering. Vi vil skjelve, og lete etter en syndebukk. Som naturligvis vil bli jødene og den kristne. Og mange kristne vil skjelve, og falske prosjekt vil falle sammen. Og Hans gode fred og ild vil senke seg over de standhaftige, de som er trofast mot Lammet, der hvor Han går.

Vel. Dette kom enkelt til meg. Så da får du spørre Herren selv. Jeg har sagt profetiske ting før som overraskende nok har slått til. Og jeg har gjort feil vurderinger av det profetiske. Så jeg er ikke en som skal etterfølges. Mitt ønske er at alle skal følge og lytte til Herren selv. Derfor sier Herren "Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!" Åp. 2:29

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar