Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 27. november 2016

28 november 2016 - Fidel Castros død oppfyller et profetisk varsel signal


I 1981 fikk profeten John W. Johnston tre tegn til å identifisere tiden for en kollaps i USAs økonomiske systemet. 

Fidel Castro død var det siste tegnet.

Herren fortalte ga ham følgende:

"Når du ser at Berlin-muren faller sammen og når du ser Sovjetunionen få ett alvorlig slag,  så henter det seg inn igjen, og når Fidel Castro dør; da skal komme et sammenbrudd av det økonomiske systemet i USA "(Kilde:. John W. Johnston blogg )

Berlinmurens skilte Øst-Tyskland fra Vest-Tyskland i mer enn 25 år. Den "falt" den 9 november 1989.

Sovjetunionen ble oppløst den 31. desember 1991. Etter det, tidligere sovjetrepublikkene begynte å funger uavhengig. Ganske nylig, det tidligere Sovjetunionen gjenoppsto som en verdens supermakt kalt Russland. De har raskt gjenvunnet stor innflytelse, spesielt i Ukraina og Midtøsten. I begge tilfeller har de lykkes å komme i veien for USA.

Jeg tror Castros død indikerer at vi har kommet inn i faresonen av tiden for at vårt økonomiske system vil kollapse. Som verdens største økonomi, vil en kollaps frembringe en global økonomisk kollaps.

Selv uten dette profetiske tegn, så er det økende bevis for store problemer i vårt finansielle system. Våre føderale regjeringen har nå opparbeidet en enestående gjeld på $ 20 billioner, og det vokser raskere enn noen gang før. Vårt system har vært på en knivsegg siden kollapsen i 2008 i boligmarkedet. USA overlevende bare på grunn av massive infusjoner av kapital fra Federal Reserve Bank. Men deres evne til fortsatt å produsere dollar ut av løse luften kan bare fortsette så lenge andre land er villige til å fortsette å bruke amerikanske dollar som deres reservevaluta for internasjonal handel, men at støtten er avtagende, spesielt i store fremvoksende markeder som Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.

Jeg tror at scenen tilhører nå vår skygge regjeringen, så de kan presse den økonomiske tilbakestillingsknappen. Det eneste spørsmålet er når, ikke hvis, det kollapser.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar