Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 19. november 2016

20 november 2016 - Profetiske tider ved det amerikanske valget

Jeg har alltid vært interessert i det profetiske og endetiden. Jeg antar at det er noe som Gud har lagt i meg. Det betyr ikke at jeg alltid har rett av mine profetiske beskuelser. Men det har skjedd flere ganger, at jeg har hatt rett. Og det har gitt meg selvtillit til å være frimodig, og til å ta sjanser. Akkurat som Peter, fikk ett ord fra Herren, så gikk Peter på vannet. Men åpnet opp for frykt ved å se på omstendighetene, så begynte han å synke. Og akkurat sånn kan det også være med det profetiske.

Når man profeterer rett og ser rett, så går man på vannet. Fordi man taler om ting som enda ikke har skjedd eller øyne og ører ikke har hørt. De gangene man går i frykt, mismot, feighet, sjeliskhet etc., så synker man. Men heldigvis, Herrens hånd tar tak i deg, tross din vantro, og får deg opp igjen. Men vi må heller ikke glemme at Gud setter mer pris på en Peter som tar sjanser, enn de 11 andre som satt "trygt" igjen i båten. Skal man ha noe fra Gud, så må man ta sjanser, og våge og gå på det du tror er Herrens Ord. Og feiler du, så vil Gud hjelpe deg opp, og du fortsetter som en mer klokere og visere mann. 

Men det vanskeligste med det profetiske, er å forstå tidene.

Trump, en DNVs favoritt, eller...?
Så hva vil da skje fremover? Alle lurer på det. Og at Trump vant, var en overraskelse for meg. Men jeg har likevel en liten mistanke (kan være feil) at Den Nye Verdensorden (DNV) satt på begge sidene av bordet. Hillary var en katastrofe, og det var bra at hun ikke ble valgt. Men hvem er Trump?

Rett før valget, så  kom FBI med avsløringer av Hillary. Dette har vel vært kjent lenge, men ingen har tatt tak i det, fordi Hillary var beskyttet. Men plutselig så kom det frem, og det er utvilsomt at det var med og skadet hennes sjanser i valget. Selv Obama gikk god for etterforskningen (som får meg til å tro at det var iscenesatt). Noen dager før kritiserte han det samme FBI for å drive med etterforskning mot Clinton.(om man vet jo at FBI ikke gjør sånt, om det ikke er godkjent ovenifra. Nå har man visst om disse e-postene i åresvis, og hvorfor skulle man undersøke det nå?).

Jeg tror at DNV (Den nye verdensorden) skjønte at de ikke lengre hadde bruk for Hillary ettersom hun var for gjennomsiktig, og at de dermed begynte å fri til Trump. Tenk på det at Trump, som har kritisert Obama i mange mange år, spesielt under valget, sier plutselig etter valget "– Jeg ser veldig fram til å jobbe med presidenten og å få råd fra ham i framtiden". Hvorfor Trump sier det, er en gåte. Enten blir han satt ut av den "positive" auraen Obama har rundt seg (som er rent demonisk), ellers så har de visst (kjent) om hverandre på forhånd, ved at de på en eller annen måte er med i samme hemmelige klubb.

Trump er ikke nådig i sin bedrift, om folk ikke klarer å forvalte de ansvarsjobbene han gir folk (jeg har sett noen av Trumps reality-serier hvor man velger ledere). Og Obama til sammenligning, er verdens verste forvalter. Han har forvaltet USA inn i en såpass dyp gjeldskrise, at stort sett bare ett stort mirakel kan redde de unna det. At Trump da går imot alt han som forretningsmann står for, er meg en gåte. Jeg ser ikke Trump som et menneske som smisker. Men kanskje jeg tar feil?

Å studere det profetiske
Nå studerer jeg profetier. Selvfølgelig studerer jeg det profetiske i Bibelen, som aldri tar feil. Men Bibelen gir veldig begrenset informasjon om detaljene som leder frem til Anti-krist og hans håndtlangere. Pga. det så spriker teoriene om hvordan endetiden skal bli, veldig forskjellig, ettersom alle profetigranskere er på en eller annen måte farget av sin bakgrunn, eller hvem de låner øret til. Noen få er kloke, og sier bare det som er sikkert, men lar det de ikke skjønner, bare være, til Gud viser dem det. Jeg er dessverre ikke blant dem.

Det er 2 profetier som jeg har oversatt, hvor begge spådde kaos med valgene, som da ikke skjedde. Spørsmålet er om profetiene er feil, eller om det var betingelser ved profetiene? Om de kristne i USA ba som aldri før før valget, så ble selve valget gjennomført med en viss ro. Kanskje pga at de ba. Profetier er ofte betinget, om noen gjør noe for å forhindre det, ved bønn, omvendelse eller andre valg.

Det neste disse 2 profeti damene sier (som jeg anser som troverdig), er at ting vil skje, som gjør at Obama fortsetter å styre. Dvs. at Trump ikke kommer til makten. Også det kan forhindres, om man ber. Men jeg er redd for at kristne, når de så Trump vant valget, at de nå er trygge på at alt vil ordne seg. Og det er en farlig innstilling. Ingenting er sikkert nå i 2016, at man slutter å be og våke. Så infisert som USA er nå av ondskap, så må man be. Til seieren er sikker. Og selv når seieren virker sikker, så må man be hele tiden. Å sovne som Disiplene gjorde i Getsemane, ble til katastrofe for dem selv, når de ble prøvd. Hadde de hørt på Jesus, og våket den ene timen, så hadde de (Peter) heller ikke falt i fristelsen for å fornekte Han.

Det profetiske over Norge
I Norge har vi en pågående profeti, som iallefall jeg har delt, om at russerne vil komme til jul i år. Om det skjer, eller om det er en betingelse, aner jeg ikke. Jeg anser det profetiske her som ekte, men det har jeg også gjort før med ulike profetier, uten at ting har inntruffet i det tidsrommet jeg forventet. Russerne vil komme, ettersom så mange har profeterte om det. Men tidene er forbeholdt Gud alene. Eks. i tiden før 22 juli 2011, så kom det opp profetier om katastrofen, men flere fikk beskjed om å ikke be. For det kunne ikke avverges. Spørsmålet nå, er om ting er såpass infisert, at en dom kommer allerede til jul? Kan det avverges?

Men Gud har gitt meg noen tegn, over 1 års tid. Og etter de tegnene, så ser jeg katastrofer rundt hjørnet, om da det ikke skjer en radikal omvendelse, først og fremst blant kristne, men også blant folket og lederskapet i nasjonen. Jeg har skrevet noe om det i dette innlegget.

1) Det begynte med flaggstangen som brakk, på juleaften i fjor, og drepte en kvinne. Boltefestet var rustent, og en vind brakk den overende. At kongen feiret jul der oppe hver år ved juletider, var det også noe profetisk over. Holmekollen er jo noe vi nordmenn er stolt av. Og derfor var det ingen tilfeldighet at det vi er stolt av, vil få seg en knekk. Det som vi er så entustisastisk over, vil vise seg å være en falsk trygghet og glede. Sann glede fås ved rettferdighet, ikke ved løgn, urettferdighet, falskhet, hykleri/dobbeltmoral, hat av Israel/jødene, hor/samboerskap ol.

2) Det sjeleløse huset ble satt rett fremfor Stortinget sommer/høst 2015. Det var ett kunstprosjekt. Men huset så dødt og råttent ut på innsiden, og utsiden var også ganske slitt. Ett profetisk bilde på Norges sjel. Vi er bare opptatt av det ytre, men søpla på innsiden vår, bryr vi oss lite om. Og søppelhaugen i Norges sjel, begynner å bli ett så stort, at bare en dom kan rense den, om vi da ikke vender om som folket i Ninive og vender oss til Gud.

3) Det tredje tegnet må være Kongens ja, som ikke betydde noe annet, enn at jeg vil være konge (med stolthet) med den utviklingen Norge er på vei inn i. At filmen "Kongens Nei" kom på kino noen uker etter, var profetisk. En Gudfryktig konge sa Nei, og var med å redde Norges sjel fra den fatale norske regjeringen i 1940. Men hans barnebarn, bekrefter at Norge ikke er interessert i noen forandring, og at dom må snart komme.

Vi har satt vår lit til løgn og svik
Det er ett sykdomstegn i Norge, når nesten ingen ønsker å høre Sannheten, selv ikke det som er av nyhetsformidling. Vi ser hvilken sære og ekstreme følelser som ble satt i spill pga. Brexit og valget av Donald Trump, som bare beviser hvor sterk indoktrineringen er i landet vårt, selv på ett høyt politisk nivå. Les innlegget her om hvordan NRK manipulerer barn ved det amerikanske valget.

Jeg tror ikke at om du har noe sant og fornuftig, at det er plass for deg i politikken. Vi ser at Sylvi Listhaug er en enslig svale i politikken ved sin overbevisninger og sunn fornuft, og hun blir også hatet for det. Derfor har Norge blitt influert av sosialistisk/kommunistisk tankegods i en sånn stor grad, at folk mer og mer ikke lengre klarer å tenke selv. Istedenfor å heie på de rettferdige, så hater vi dem, motarbeider dem, taler ondt om dem mm. Vi har glemt at det var den kristne troen som bygde opp landet ved lærling (skole), bedrifter (Hans Nils Hauge), og førte oss inn i vår velstand. Men akkurat som Josef (Guds rettferdige) gjorde godt og reddet Egypt, så glemte en fremtidig konge det, og begynte å motarbeide Josefs ætt og slekt  på alle måter. Akkurat som sosialistene har glemt at Gud og Hans folk gjorde Norge stort og et godt land å bo i, men hvor sosialismen ødela inneholdet i skole, bygde barnehage for å skille det naturlige forholdet til foreldre og barn, lagde ugudelige lover, og nå forfølger Guds hellige der de har mulighetene til å gjøre det, så står landet vårt til fall. Hvor rett beskriver ikke Jesaja dagens nordmenn på denne måten:

"Fordi dere sier: Vi har gjort en pakt med døden og et forbund med dødsriket; når den susende svepe farer frem, skal den ikke nå oss; for vi har gjort løgn til vår tilflukt og svik til vårt skjul."

Guds svar "derfor sier Herren, Israels Gud....hagl skal rive bort løgnens tilflukt, og skjulet skal vannene skylle bort. Og deres pakt med døden skal slettes ut, og deres forbund med dødsriket skal ikke stå fast; når den susende svepe farer frem, da skal dere bli trådt ned." Jesaja 28:15-18.

Ytre sett, ser vi bra ut, men innsiden er vi urettferdige og unaturlige frimodige til å tale Gud, Hans Ord og Hans hellige imot. Selv demoner frykter Gud, selv engler blir stille når Gud nærmer seg, men de fleste nordmenn har blitt som unfornuftige dyr og skråler og skriker anklager mot deres egen skaper, klar til å møte evigheten uten frelse. Måtte Herren være barmhjertig mot oss!

Felle Goliat ved tro
Jeg har selv fått merkelappen løgner og andre ting. Det er vel prisen å våge å skrive det jeg mener i det offentlige rommet. Dessverre føler jeg meg ofte alene. Noen drar lasset med meg, men altfor mange kristne ønsker å ta seg godt ut blant folk. Derfor blir de mer avhengig av menneskers ros og anerkjennelse, enn å få ros og anerkjennelse av Gud. Og mange kristne blir som Nikodemus, som kom til Jesus om natten. For? Fordi Nikodemus ville ikke miste jobb og status. Hva "brødrene"/menigheten/det offentlige mente om han, var viktigere. Han var nok en troende, men i hemmelighet. Nikodemus og Josef, som var redd jødene, var også de som salvet Jesu legeme, og gravlagte han.

Men i den tiden vi er i nå, så kan man ikke sette lyset sitt under staken. Vi må være frimodig, og ikke frykte den sosialistiske ånden, men vite at De som er med oss, er flere enn de som er med dem. Mange av de meste radikale venstrevridde folkene, er drevet av onde ånder, og er like heslige som Goliat, hans som forbannet Guds menighet, Israel. Og Gud hadde funnet en, en David. Og han var uten frykt og full av tro. Skal man imøtegå satans mørke fester både i det offentlige og overalt hvor det er, så kan man ikke ha frykt. Du må stole på at Gud er din beskytter, og at Han er med deg. Det er farligere i denne tiden, å gjemme sin tro, enn å stå opp for den. Nå er det bare motet dit, som er din beskyttelse mot ondskapen, som sosialistene fører mot Guds menighet, og Hans hellige.

Gud frykter ikke den onde, gjør du? Han leter fortsatt etter David`er i landet vårt, som kan kjempe Hans kamper. En jager 1000, to jager 10.000. Og når Guds hellige samles til enhet, så kan heller ingen stå imot Guds menighet, ettersom dødsrikets porter har ingen makt over det. Men pga splittelsen pga løgner i menigheten, så klarer ikke menigheten å samle seg til noe avgjørende slag mot rett fiende. Isteden så retter vi skytsen mot hverandre, og gjør oss sårbar for fiendens angrep. Satan ler av menigheten. Men de Guds hellige satan frykter, de har også mange kristne peket ut som sine fiender. Sånn blir det, når forvirringen får råde. Måtte vi vende om, mens det enda er nådetid! Måtte vi lære oss å se hva som er av Gud, og hva som ikke er det. Akkurat nå så opphøyes det altfor mange kristne tjenestegaver, som er små i Guds øyne (og endel vandrer i ulydighet som Saul gjorde), mens viktige mennesker for Gud, blir holdt nede pga forakt og fordi de ikke lever etter det systemet mange menigheter har bygd opp.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar