Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 20. oktober 2016

21 okt. 2016 - Ikke mere tid

Ordet sier "For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles". Lukas 21:22. Nå er det tatt litt ut av konteksten, ettersom det gjelder Israels straff i 70 og 132-135 e.Kr. Men profetisk, så er jeg overbevist om at dette gjelder også vår tid.


Damaskus ødeleggelse
Jeg tror at nådetiden som vi har igjen, har krympet kraftig inn. Ord og profeti blir oppfylt rett foran våre øyne. Vi ser begynnelsen på ødeleggelsen av Damaskus etter Jesaja 17:1. Mange hovedsteder har blitt ødelagt gjennom tidene, men jeg tror at Bibelen fokuserer på den, fordi konsekvensene av det, vil gi meget store ettervirkninger av nød, sorg, smerte, sult, krig og fullstendig kontroll. Og jeg tror det vil skje en del profetisk ringvirkninger fra Jesaja 17 til 23. Hvor kapittel 24-27 inneholder Åpenbaringsboken. Hvor Gud vender opp og ned på alt som er på jorden. Vi er nå i den tiden Herren Jesus og Hans profeter talte om!


Blodmåner, sabbatsår og Jubelår
Vi hadde de 4 blodmånene, som gikk over 2014 og 2015. Høsten 2014 til 2015, altså 5775, kom det også ett sabbatsår, en Shmitha, Ettersom alle Shmitaene ble oppfylt til punkt og prikke 2001 og 2008, med jordskjelv på børsen, så uteble den i 2015. Og muligens, gikk vi inn i ett Jubelår, ett år hvor land og eiendom gis tilbake. Ett år med hvile.


Men i år, så tror jeg at Guds Tidstabell begynner å løpe igjen. Året i år er 5777, ifølge Jødisk kalender. Og jeg tror det vil skje viktige profetiske ting.
Neste år er det 2017 ifølge vår kalender, og Jerusalems 50 års jubileum. Som er profetisk. Ifølge en profetisk beregning av jubelåret, utført av denne lærde, så skulle ting skje ved det siste jubelåret 2017 (jeg tror det er snakk om 2 jubelår, ett profetisk, og ett som følger den vanlige årstabellen siden Gud innstiftet det).


Neste års jubileum er i 2018, er Israels 70 års jubileum, som også er profetisk tid. Både 50 og 70 er bibelske tider.


De siste 7 årene rett rundt hjørnet?
Det som også er interessant, er at legger man til 7 år på 70 år, så får man 77. Som betyr dom. Derfor lurer jeg på om det blir en type avtale med den lovløse og Israel ved deres 70 års jubileum, og at 7 år følger (Daniel 9:24-27), så kommer vi til 2015, hvor kanskje Gud utfører sine dommer ved Harmageddon. Hvor Kristus tilintetgjør den ondes hær, og starter 1000 år med fred. Om det er så, så er vi også veldig nær enden, og bortrykkelsen.


USAs fall
Først: Gud vil dømme USA, og ifølge profet Glenda Jackson og en Kvinne med navnet Rebecca Sterling, så vil Obama fortsette å styre. Og USA kommer inn i meget vanskelige tider. Av opptøyer, bråk, og hvor unntakstilstand vil skje. Det verste er at alt sammen er planlagt av Eliten i USA. Også krig mot Russland, er planlagt. Og kanskje også terror angrep mot USA.


Russland varmer opp til krig for å forsvare seg mot USAs endeløse aggresjoner mot Russland. Og jeg har mistanke om at Russland (kanskje også i samarbeid med Kina) vil angripe først.


Gud vil gå i rette med USA, ettersom det er ingen nasjon som har fått så mye lys som de. Og der hvor lyset har vært rådende, og man kaster bort lyset, så vil mørket bli mørkere enn mørkt. Bare seg på Nord-Korea. Ett mareritt av ett land. Men for 100 år siden, ble det kalt "østens Jerusalem" pga at det var så mange kristne i hovedstaden i Nord-Korea. Men de kristne våket sikkert ikke, og de falt inn i ett voldsomt mørke, som virker som det aldri tar slutt.


Norges første riktige dommer
Men Gud vil også gå i rette med flere nasjoner. Og Norge er en av dem. Norge har også fått mye lys, og har gjort det samme som USA, kastet lyset på skraphaugen, så at vi kan nyte vårt liv i synden. Derfor tror jeg også at det kommer snarlig krig mot Norge, muligens som denne profetien sier, til Jul i år! Vi har fått mange advarsler, og mange tegn, men som det står i Skriften "Hor og most tar bort forstanden" Hosea 4:11. Vår lyst etter det urene, gjør at vi ikke lenger klarer å holde hodet klart, å kunne fokusere på de tingene som er viktige!


Vi fokuserer bare på bi-ting, mindre viktige ting, og snart vil vi bli overrasket som 9 april 1940. "Har vi ikke lært av fortiden, så er vi dømt til å gjenta den", sa en klok mann. Og nedrustningen forteller meg at vi ikke har lært noe verdens ting av historien, men gjentar den sorgløst og uten bekymring. Da jeg vokste opp på 80 tallet, var jeg alltid bekymret for en atomkrig (bla så kom filmen "The Day After" ut, og skremte livet av oss). Men dette slektet har blitt så sorgløse, at vi ikke forstår at ondskapen står og banker på vår dør. Hadde vi hatt noen våkne hoder på toppen i landet her, så hadde vi rustet opp i kapp med Russland på begynnelsen av 2000 tallet. Og gjort jobben for Russland mye vanskeligere. Norge er ikke noe enkelt land å innta, om forsvaret er på topp.


Profetisk for menigheten?
Eneste vi kan gjøre nå, er å forberede oss. Våke, be, søke vår Herre, og fylle opp våre kanner (Matt. 25:1-10). Og vi trenger å forberede oss for å lide for vår Herre. Det vil bli en tid hvor det vil koste å kalle seg en kristen, og utav det, så vil Herren skille sauene fra geitene, Matt. 25. Og en ekte kristus revolusjon vil ta av, men ikke i det offentlige. Muligens vil kristne måtte gå "under jorden" så de kan tjene Herren uten å måtte kompromisse. De som blir igjen i de lokale menigheten, må enten kompromisse og bli som Tre-Selv-kirken i Kina, eller bli en del av verden. Mørket vil råde i det offentlige Norge, og bare hos Guds lydige kirke, vil det finnes noe ekte lys.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar