Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 13. oktober 2016

13 oktober 2016 - Hva er en fortapelse?

I bibelen kaller Gud fortapelsen for Gehenna. På norsk har vi brukt ordet helvete. Gehenna var en søppelplass i gamle Israel, utenfor Jerusalem. Der ble det kastet lik av forbrytere, og man ofret små barn til gudene der, og kastet søppel av alle slag. En gang i blant så tente de på, og så ble brannen fryktelig og intensiv,  og ilden kunne vare i mange måneder. Så Gehenna var en fryktelig plass.

Jeg ofte tenkt på hvorfor fortapelsen er så fryktelig. Men jeg kan bare skrive ned tanker rundt det, sånn som jeg tror det er.

Gud en fortærende ild
For det første tegner Bibelen bildet av Gud som en fortærende ild, og Han herlighets er såpass fryktelig, at har du synd i livet ditt, så vil Hans herlighet begynne å fortære synden.

Vi kan lese hvordan 2 av sønnene til Aron, Moses bror, døde da de gjorde mot Guds vilje (husk: Synd betyr å bomme på målet. Å være utenfor Guds vilje er virkelig å bomme med livet).

"Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sin glopanne, tente ild i dem, la røkelse på ilden og bar uinnviet ild fram for Herrens ansikt. Det hadde han ikke befalt dem.  Da fór det ild ut fra Herren og fortærte dem, og de døde foran Herrens ansikt" 2 Mos. 10:1-2.

Synd er verre enn noe mareritt
For en humanistisk hjerne, hjernevasket av denne verdens måte å tenke på, kan dette være ufattelig at en kjærlighetsfull Gud kan gjøre noe sånt. Men det er fordi man bare ser på det ytre. Gud er skaperen av alt, og Han er tålmodig med syndere, men ikke for alltid. Om du hadde sett synd, så hadde du sett ett monster som var verre enn alt annet. En i min slekt, da partnerskapsloven var inne til diskusjon, så dette i en profetisk drøm: 2 vakre menn som skulle vies av presten. Men da åpnet Gud øynene hennes, så hun kunne se hva som bodde i mennene, og det var så fryktelig. At hun fikk ikke sove etterpå.

Gud er hellig og fullkommen
Og når Gud kommer nær, som Han gjorde med sønnene til Aron, Moses bror, når Han beseglet sitt forbund med Israel, så ble opprør og synd straffet ganske raskt. Når Gud er nær, så kan sånne ting skje. Fordi Gud er hellig.

Da Gud skapte Jorden, var alt perfekt. Da Han satte Adam og Eva i Edens hage, så var alt fullkomment. Og det var enklere da, å lyde Budene enn idag. Fordi Adam og Eva levde syndfri i Guds hage, og hadde kun ett bud å måtte respektere. Grunnen til det ene budet, var at Gud ønsket ingen slaver av Hans gode vilje, Han ønsket at mennesket skulle bestemme selv om de ville følge Ham eller ikke. De ble fristet,  tok av frukten, og brøt dermed Guds bud. Med en gang forsvant uskyldigheten. De følte seg naken, forsøkte å gjemme seg for Gud (noe som er umulig) og begynte å skylde på hverandre, istedenfor å ta ansvar selv. Synden kom inn i verden. Og ettersom det var satan som lurte dem, så overlot Mennesket sitt herredømme over jorden (under Gud) til satan, som nå ble verdens hersker.

Jorden, en tilsynelatende nøytral plass
Gud kunne ikke lengre ha de i sin hage, fordi mennesket var ikke i samme åndelig tilstand som Guds rene hage (og Han ønsket ikke at de skulle spise av Livets tre, og leve evig i sin synd). Så Gud sendte dem bort. Og jorden ble en såkalt nøytral plass. Ikke himmelen, og ikke fortapelsen, men i en viss tilstand av midt i mellom. Og jorden ble kanskje det eneste området i universet som ble en plass hvor ikke Guds herlighet ikke kunne være. Annet enn hos de som søkte Ham.

Fra da av ga Gud ett tidsrom, hvor mennesket kunne søke Gud, fra de var små (alle små nyfødte har Guds himmel i seg, bare se på øynene og uskyldigheten deres) til de ble voksne. Gud søker hele tiden over hele jorden, for å finne sjeler som søker etter Sannheten, og å finne fred på innsiden, og god samvittighet.

Gode syndere vil havne i fortapelsen
Derfor vil ikke synderen, selv om han lever i synd, og føler dårlig samvittighet til tider, føle at han er noe dårlig menneske. Og når mennesket dør uten Kristus, så vil sannheten bli åpenbart for han. Han vil først havne i Dødsriket, hvor han blir pint av onde ånder og ild.

Men en dag, på 6000 år siden skapelsen av Adam og Eva, vil Gud dømme synden og syndens menneske. Og så vil Hans Messias styre over jorden i 1000 år. Etter de 7000 årene, vil jorden forsvinne for alltid. Og da blir det ikke lengre noen plass som er nøytral. Men Gud vil fylle opp sin herlighet overalt. For oss som er renset i Jesu blod, så vil vi kjenne fryd og glede. Men for synderen, så vil Guds herlighet kjennes som en pine. Tenk over dette bibelverset:

"Din hånd når fram til alle dine fiender,
          din høyre hånd skal nå dem som hater deg.
         
     Du gjør dem til en flammende ovn når du viser deg.
           Herren skal sluke dem i sin vrede
          og ilden fortære dem." Salme 21:9-10.

Derfor tror jeg at helvete (Gehenna) blir en plass hvor du vil lide for dine synder. Og jo mer du har syndet, jo verre vil helvete være.

Mitt vitnesbyrd:
Når jeg var nyfrelst, så hadde jeg smerter på innsiden. Og når jeg gikk på konferanser og kjente Guds herlighet, så var det som en sirkelsag som sagde i meg. Jeg bar på mange skjulte løgner, som ga meg byrder. Endel av tingene hadde jeg arvet fra fedrene. Senere satte Jesus meg i frihet, og smertene slapp.

Allerede som nyfrelst, når Den Hellige Ånd tok bolig i mitt hjerte, så begynte Hans herlighet å irritere mine bundne lenker (Nå hadde jeg smerter før jeg ble frelst, men det ble verre etter frelsen). Og jeg måtte leve med smerter i mange år. før jeg ble fri.

Utav det, lærte jeg meg, at om du har synd i livet dit, og Ånden kommer nær, så vil det gjøre vondt. Men i Evigheten i helvete, så vil smertene øke betraktelig, ettersom Hans herlighet vil bli enda sterkere. Og da vil du aldri få hvile. Gud vil aldri skape en nøytral plass, hvor de onde kan leve og gjøre ondskap. Gud er Ånd, og dekker hele universet, og mye mer enn det. Når tiden for jorden er over, så finnes det ingen plass som ikke Gud dekker. Derfor er det bare i dette livet, du til en viss grad kan "nyte" synden, uten at plagene vil bli altfor store.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar