Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 18. september 2016

17 sept. 2016 - PROFETISK: Kongens nei, og kongens ja


Jeg tror ikke vi vet hvor viktig det var at Kongen satte ett ultimatum til AP regjeringen i 1940, hvor de var beredd for å selge sin og Norges sjel på billigsalg. Regjeringen hadde på forhånd fått flere advarsler på at tyskerne kom, og gjorde ingenting. Så ingen norske soldater visste 9 april at tyskerne kom, men regjeringen hadde fått advarsler. Og hadde de gjort som normale styrende skal gjøre, så skulle de ha satt alle væpnende styrker i beredskap. Og spart en god del liv denne morgenen.

Da regjeringen ville gi opp, sa kongen NEI. Og truet med å abdisere. Hvorfor det er profetisk, er fordi hans barnebarn, Harald, har valgt offentlig å si ja, ja og ja. Derfor tror jeg ikke at filmen som har premiere nå, "Kongens Nei", ikke er noen tilfeldighet. Det er rett etter kong Haralds ugudelige tale, hvor han omfavnet alt og alle, selv alt som vil på sikt ødelegge vår nasjon. Derfor tror jeg at dette tegnet, betyr at Norge har nå veldig liten tid, før dommen kommer!

Kongen representerer folket, og han har en unik stilling i samfunnet. På Wikipedia står dette:

Kongen er Norges formelle statsoverhode, juridiske suveren og den øverste symbolske leder for den utøvende makt, Kongen i statsråd.

I praksis er det regjeringen som utøver styresmakten, noe som har vært tilfelle siden unionen med Sverige ble oppløst 7. juni 1905. At Kongen er statsoverhode, innebærer at han må signere alle regjeringens offisielle beslutninger, såkalte kongelige resolusjoner, samt sanksjonere lover vedtatt av Stortinget. Dette gjøres normalt ved de faste møtene i Statsrådet (Kongen og regjeringen) på Slottet. Kongens rolle her betegnes som Kongen i statsråd.
Kongen er også øverste befal, dvs. han er general i Hæren og Luftforsvaret, og admiral i Sjøforsvaret.

Derfor er det Kongen sier offisielt, meget viktig. Og gir ett signal også inn i åndeverdenen, og høres i det Himmelske. Gud har lyttet, og hørt etter det vi sier, og Han ser og forstår at vi ønsker å fortsette å synde, drive med vold, forføre barn/ungdommer i det sosialistiske systemet, forføre folk til å tro at homoseksualitet er normalt, at samboerskap er normalt, at abort er normalt, ikke reagere på Norges rolle mot Israel og da det ikke finnes noe ANGER, verken hos folket eller hos de styrende og kongen, så må vi møte dommen. Det finnes ingen vei utenom. Ropet fra de ufødte mens deres blod renner i mors livet, har kommet frem til Gud, og Han vil sende 2 domsengler, (1 Mos. 19) for å se om det er riktig det han har hørt.

Ropet fra Hans rettferdige, pga at de blir dårlig behandlet og stigmatisert har Han også hørt, enda eneste grunnen til at dommen og katastrofene er holdt tilbake, er pga de Guds Hellige som ber. Det offisielle Norge, og heller ikke folket, forstår ikke at Guds Hellige gjør bare godt for landet, og pga de, så har vi hatt fred i mange år. Våre fedre visste dette, og ga således Gud ære gjennom Korset i Flagget, nasjonalsangen og Fedrelandssalmen. Derfor ble også den kristne troen æret, om en ofte overfladisk, så var også folket snar til å vende tilbake til Gud om det kom vanskelige tider. Under 2 verdenskrig, så var bedehusene fulle hele krigen gjennom. Man ba om slutt på krigen. Etter krigen, forlot mange bedehusene, tross alt var det fred.

Men fordi vi har forkastet det fedrene mente var viktig, nemlig å ære Guds Ord, så vil også Norge få vite at det koster å forlate den som egentlig har voktet dens grenser. Derfor er det snart ikke tid mer! Gjør deg beredt! Gud er trøtt av å vise medynk til ett folk som ikke bryr seg noe om Hans Evige Gode Hensikter!

Men dommen er også nåde, og gjennom dommen, så vil mange bli frelst. Fordi så lenge vi har det bra, søker vi ikke Gud. Men i dårlige og vanskelige tider, så vil mange nettopp gjøre det. Gud sparker bort krykkene våres (alle avgudene vi har som leger, sykehus, NAV, overflod av mat, sosiale goder, økonomien, pensjonsordninger etc.) og lar oss enten falle, eller ved å vende oss til Ham, vil stå ved Hans kraft. Norge vil ikke bestå i alle evighet, men det vil Himmelen og det evige gjøre. Så la oss vende oss mot Ham mens det er tid, eller så vil Han vende seg mot oss!

Bibelord som beskriver Guds rettferdighet og Hans utøvende makt mot synd i nasjonene

"Jeg søkte blandt dem efter en mann som ville mure opp en mur og stille sig i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det; men jeg fant ingen.  Så utøser jeg da min vrede over dem; ved min harmes ild gjør jeg ende på dem; deres gjerninger lar jeg komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud" Hesekiel 22:30-31. (bønnekjempene blir færre og færre, ettersom de rett og slett dør ut pga alderdom. Og den neste generasjonen vet lite eller ingenting om å bære sitt kors, og å overgi seg til bønn)

"Den beste av dem er som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk; dine vekteres dag, din hjemsøkelse kommer, da blir de rådville." Amos 7:4 (Norge skryter av sin "frihet" og tror at de er verdens mest gavmilde og snille folkeslag. Men i Guds øyne er vi onde og våre gjerninger er som en tornehekk, fordi det ligger mye ondskap gjemt i menneskenes hjerte. Av den grunn tåler vi heller ikke å høre Bibelens Ord eller dens lære)

"Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barn, så de drister sig til å gjøre det som ondt er,.." Forkynneren 8:11, (se ikke at Gud bruker tid på ting, at Han ikke finnes. Hans tålmodighet må ikke forvekslet at Han ikke har handlekraft. Du skal være glad for at Han er Meget Nådig, selv mot ett opprørsk folk)

"Men Herren troner til evig tid. Han har gjort sin trone klar til dom. Han skal dømme verden med rettferdighet, og uten forskjell skal Han forkynne dom over folkeslagene." Salme 9:8-9.

"Herren sa: "Fordi Sodomas og Gomorras klagerop er kraftig, og fordi deres synd er meget stor, vil jeg nå fare ned dit og se om de virkelig har gjort som det lyder i klageropet som har nådd Meg. Og hvis ikke, vil Jeg vite det......De to englene kom nå til Sodoma om kvelden,...." 1 Mosebok 18:20-21 og 1 Mos. 19:1.

"Din egen ondskap skal tukte deg, dine frafall skal straffe deg. Kjenn derfor og innse at det er ondt og bittert at du har forlatt Herren din Gud, og at du ikke har frykt for Meg, sier Hæren, hærskarenes Gud. For helt fra den eldste tid brøt du ditt åk og rev av dine bånd. Du sa: "Jeg vil ikke trelle lenger". men på hver høy ås og under hvert grønt tre la du deg ned som skjøgen. Men Jeg hadde plantet deg som et edelt vintre, den sanne sæd. Hvordan kunne du bli snudd bort fra Meg til å bli en vill plante av et fremmed vintre? For selv om du vasker deg med lut og bruker mye såpe, står din misgjerning likevel uren for Mitt ansikt, Sier Herren Gud. Hvordan kan du si: " Jeg er ikke blitt uren, jeg har ikke gått etter Ba`alene. (Baal representerer sexuelle løssluppenhet, men også Islams ånd, ettersom Allah også har blitt kalt Baal Allah) Se på din ferd i dalen! Forstå hva du har gjort, du er jo en rask kamelhoppe som løper hit og dit på dine veier, et villesel som er vant til ødemarken som snapper etter været i sin sjels lyst. Hvem kan holde henne tilbake når hun er brustig? Ingen av dem som søker henne, trenger å slite seg ut. Når hun har sin måned, vil de finne henne. Hold din fot fot tilbake så den ikke blir bar, og din strupe så den ikke blir tørst. Men du sier: "Alt håp er ute. Nei! For jeg elsker fremmede, og jeg må gå etter dem". På samme måte som en tyv blir til skamme når han blir grepet, slik er Israels hus blitt til skamme, de, deres konger og deres fyrster, deres prester og deres profeter. For de sier til et tre (Darwinismen): "Du er min far" og til en stein: "Du fødte meg". For de har vendt ryggen mot Meg, og ikke ansiktet. Men på den tiden det onde kommer over dem, sier de: "Stå fram og frelst oss"" Men hvor er dine guder som du har lagd deg? La dem stå fram, hvis de kan frelse deg på den tiden det onde kommer over deg. For som tallet på dine byer er, så mange er dine guder blitt, Juda (Norge)" Jeremia 2:19-28. (Obs! De i klammer er mine anmerkninger).

"Jeg vil stå på min vaktpost og stille meg på festningsmuren. Jeg vil holde utkikk og se hva Han vil tale til meg......Da svarte Herren meg og sa: Skriv synet ned....For synet gjelder en fastsatt tid som ennå skal komme. Det lengter etter enden, og det skal ikke lyve. Selv om det dryger, så vent på det! For det skal sannelig komme, det skal ikke utebli!" Habb. 2:1-3.

"Hør Herrens Ord, deres Israels (Norges) barn, for Herren fører sak mot dem som bor i landet. Det er ingen sannhet og ingen barmhjertighet og ingen kunnskap om Gud i landet. Det bare veller fram sverging, løgn, drap, tyveri og ekteskapsbrudd. Blodsutgytelse følger blodutgytelse. Derfor skal landet visne Hver den som bor der, skal tæres bort samme med markens dyr og fuglene under himmelen. Til og med fisken i havet skal bli borte.....Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, skal Jeg også forkaste deg så du ikke skal være prest for Meg. Fordi du har glemt din Guds lov, skal Jeg også glemme dine barn." Hosea 4:1-8.

"Hor og vin og most tar forstanden bort" Hosea 4:11. (Norge var kjent for et forstandig folk, ett ærlig folk og hadde godt rykte langt utover grensene. Men idag har mye av det snudd tvert om. Hvilken karakter skal vi stille opp med, når Herren lar vanskelige tider komme over Norge?)

 "For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene" Amos 3:7. (Og "22 Juli Profetien" er en sterk advarsel og vekkerop fra en profetisk tjeneste. Hittils har det grepet meget få mennesker, annet enn at folk blir sinna og vred over budskapet. Derfor tror jeg at det nå ikke er noen vei tilbake enn at vi må møte Dommen).

"For se, i de dager og på den tiden, når Jeg fører tilbake de bortførte av Juda og Jerusalem, da skal Jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned til Josjafats dal. Der skal jeg holde dom over dem for Mitt folk og Min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blant folkeslagene, og fordi de delte opp Mitt land" Amos 3:6-7. (Norge har gjennom Oslo avtalen delt opp Israels land til sine ville fiender, derfor vil også Gud dele opp Norges land, til deres ville fiender i Nord. Og den ytterste dommen, vil da bli i Josafats dal, eller det vi kaller Harmageddon (en stor slette i Israel), og der vil Gud ødelegge alle folkene som drister seg å krige mot Jerusalem og Israel)

Disse ordene legger en grunn for hva Gud snart vil gjøre med Norge. Om ingen her til lands vil ta ansvar og gjøre rettferdighet, så vil Gud la synden vi så høyt elsker, komme over vårt eget hode. Om vi vender om, så vil Han spare Norge, som Han gjorde med folket i Ninive. Men i Bibelen står det beskrevet om en ond konge som het Manasse. Han var arving etter en meget gudfryktig konge, og han syndet mer enn de alle andre kongene, det står om han "Manasse lot så mye uskyldig blod renne i Jerusalem at hele byen ble fylt med blod. Han fikk også judeerne med på sin synd, og de gjorde det som var ondt i Herrens øyne." 2 Kong. 21:16.

Så Gud ydmyket Manasse, og han ble tatt til fange til ett annet folkeslag. Der ydmyket han seg, og pga det, så lot Gud han få komme tilbake. Så han vendte om, og ødela flere av avgudsstatene han selv hadde lagd. Men likevel så vitnet Gud mot det han hadde gjort

"Da talte Herren ved sine tjenere profetene og sa:  Fordi Judas konge Manasse har gjort disse vederstyggelige ting - gjort det som er verre enn alt det amorittene som var før ham gjorde, og til og med har forført Juda til synd med sine motbydelige avguder, derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg fører ulykke over Jerusalem og Juda (Norge og Oslo), så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det.  Jeg vil utstrekke samme målesnor over Jerusalem som over Samaria og bruke samme vektlodd som mot Akabs hus, og jeg vil tørke bort Jerusalem, likesom en tørker av et fat og når det er avtørket, snur op ned på det.  Og jeg vil støte fra meg levningen av min arv og overgi dem i deres fienders hånd, og de skal bli til bytte og rov for alle sine fiender, fordi de har gjort hva som er ondt i mine øyne, og egget meg til vrede fra den dag deres fedre gikk ut av Egypt og like til denne dag." 2 Kong. 21-10-15.

Sluttord

Vi må ikke forveksle Guds nåde, og at Han gir oss tid, med at Gud ikke finnes, eller at Gud ser gjennom fingrene gjennom alt. Om vi ikke vender om, så vil flere ting skje. Men ytterst vil Russerne komme, og ta Nord- Norge, fordi vi ga Israels land (gjennom Oslo avtalen) til Israels ville fiender, uten å ha medynk med deres smerte som vi selv tillot de å få, så vil også Gud gjøre det samme med oss. Dessuten må blodet fra 600.000 barn i mors liv, svares for! Det er såpass mange av Herrens profeter som har profetert at Russerne vil komme. Det må skje, når vi da ikke vender om på dypet. Og når så mange kristne i dette landet, ikke lengre tar Gud og Hans Ord på alvor lengre. Forbederene som forstår det profetiske Ordet, blir færre og færre for hvert år, ettersom mange av dem dør ut pga alderdom. Og den neste generasjonen, forstår lite eller ingenting av lovene som styrer det usynlige, Guds Bud.

Derfor kommer ulykken over Norge, for barn og kvinner styrer landet vårt, men det finnes ingen embedsmenn igjen, som bryr seg om landet og folket vårt. Og de få Guds vektere som er igjen, nekter de fleste å høre på, også kristne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar