Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 27. august 2016

28 august 2016 - Alvoret i å vandre med Kristus

Det er aldri enkelt for en utenforstående å forstå Gud i den Gamle Pakt, og noen tror at Gud forandret seg i den Nye Pakt. Det kan ikke stemme i forhold til hva Guds Ord selv sier:


"Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger." Jak. 1:17.

"Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han skifter sinn. Gjør han ikke det han sier, holder han ikke det han lover?" 4 Mosebok 23:19.

Alvoret i den Nye Pakt
Faktisk er pakten i NT mer betingende og mer alvorlig, fordi vi har fått så mye større frelse enn de Gamle Guds hellige. Forfatteren av Hebreerbrevet sier dette:


"Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente: Dommen og Guds brennende iver skal fortære dem som står ham imot.  Den som forkaster Moseloven, møter ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord.  Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trampet Guds Sønn under fot, vanhelliget paktens blod som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd?  Vi kjenner jo ham som har sagt: Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde. Og videre: Herren skal dømme sitt folk.  Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud!" Hebr. 10:26-31.

Og på slutten sier han "Men vi er ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt; vi er av dem som tror og berger sin sjel." Hebr. 10:39.De Hebreiske kristne vill kompromisse, men det var ingen vei tilbake, om de ville forbli i Nåden

Hebreerne var en menighet som led forfølgelse. Og til slutt ble de trøtt av det. Og ønsket å kompromisse for å få ett enklere liv. Men forfatteren av Hebreerne sa at det var ingen vei tilbake, for da var det vanskelig om ikke umulig å komme tilbake for å få nåde. Dette var ikke nyfrelste mennesker, hvor Gud hadde mye nåde å gi, selv om de ble frafallen. Dette var fullmodne kristne, som hadde gjort 5 ting ifølge Hebreerbrevet 6:4-8:

1) Opplyst
2) Smakt den himmelske gave
3) fått del i Den Hellige Ånd
4) Smakt Guds gode Ord
5) og den kommende verdens krefter

Flere kaller Kenneth Hagin en falsk profet. Men jeg har lest flere av hans syner, og finner ut at de er ekte. Læren kan være en ting, men synene opplever jeg som ekte. Han fortalte en historie som gjorde inntrykk på meg. Det handlet om en pastorfrue. I synet til Hagin så så han at når pastorfruen satt og børstet håret, så kom det en demon inn og satt seg på skulderen hennes. Han visket forførende ord inn i hennes øre av forfenglighet om hennes skjønnhet etc.. Men hun skjønte hva det var, og ba ånden å vike. Det gikk en tid, så skjedde dette en gang til, men pastorfruen gjorde det samme, og ba ånden å vike. Den tredje gang det samme skjedde, men nå åpnet pastorfruen seg for ordene ånden bedro henne med, og den svarte ånden flyttet fra skulderen inn i henne. Til slutt gikk hun fra mannen, og levde i hor. Men til slutt, så sa hun til Jesus: Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Så så Hagin ett fremtidsrettet syn, hvor damen forsvant ned i en bunnløs fortapelse av ild.

Så fortalte Jesus til Hagin at uansett om hun hadde hatt 100 menn, og kommet tilbake og bedt om nåde, så hadde hun fått det. Men når hun sa at hun ikke ville ha noe med Jesus å gjøre, så visste hun hva hun sa nei til. Hun hadde fått del av alle de 5 punktene i Hebreerbrevet 6. Og hun fikk aldri mer nåden av å kunne vende om. Hun herdet sin sjel. Og en fryktelig dom ventet på henne.

Tryggere å være barn og umodne i Kristus hele livet?
Så hva er evangeliet? Er det enklere å ta imot Jesus, og så være barn i Kristus hele livet (dvs ikke utvikle troen), så slipper man de alvorlige følgene i Hebr. 6? Nei! Det er også livsfarlig å være barn hele livet. Fordi det er en åndelig lov, som sier at du må alltid bevege deg fremover. Se på ett friskt spedbarn til den vokser opp: Den strekker seg alltid etter å lære, komme seg videre, snakke, bevege seg etc. etc. Barnet strekker seg konstant mot nye mål. Ett barn som ikke er friskt, vil ikke gjør sånn, og vil gi foreldrene mye jobb. Det trengs spesial opplæring, trening etc. og likevel så vil det muligens aldri strekke seg mot så mange nye (naturlige) mål.

Dessverre, så er hovedmengden av kristne i Norge som dette syke barnet. Vi er fornøyd, vi setter oss ned og elsker livet her nede på jorden. Vi har blitt målløse kristne, og det holder med ett møte på søndag og kanskje mange aktiviteter i kirken. Eller vi er kanskje et litt mer friskere barn, som også går ut og evangliserer, men ikke lærer de nyomvendte om dybdene i evangeliet. Vi setter de bare inn i menigheten, og ferdig med det. Men de fleste menighetene i Norge, er nesten "tilbakestående", og vandrer sjelden i sunnhet eller forstår Guds dybder. Og endel menigheter leker med verden, det religiøse, synden og det å bli akseptert av verden. 

Gå videre inn i Kristus og Hans rikdommer
Paulus sier eks. til Tessalonikerne, en menighet som han skrøt av hele veien" "for øvrig, søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette!...." 1 Tess. 4:1.

Hva mener Paulus? Skal vi stresse av gårde. Nei, i hunger og overgivelse, skal vi vandre i enda større hellighet. Hebreerbrevets forfatter sier:


"Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare siden dere er blitt så likegyldige til å høre. Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde.  For den som lever av melk, er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet.  Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt." Hebr. 5:11-14.

Så vi trenger alle å bli fullmodne, så vi kan gi ett fundament til din neste, både i troen og gjennom å forstå dybdene i Guds Ord.
De første troende betalte en høy pris for at du kunne få Ordet
Vi må aldri glemme at disse rikdommene vi har i Bibelen, ble gitt oss av mennesker som betalte en fryktelig høy pris. Og de er nå endel av skyen i himmelen, som Hebr. 12:1 prater om, som titter ned på oss, og lurer på når vi skal vinne vårt slekte. De lurer på om det er noen å heie på. Eller om vi alle har sovnet inn i troen vår.

I denne tiden trenger vi helovergitte troende, Guds Hellige, som ikke er redd for å betale prisen for sin tro. Selv fengsel og det å bli sett på som samfunnets utstøtte og parie, er en ære for alle som ser seg selv som Kristi Soldater. Jo mer Verden avskyr oss, jo mer kan det virke som Himmelen smiler til oss. For om Verden elsker oss, så kan vi ikke være til behag for Ham.

Som Jesus sa til sine brødre "Verden kan ikke hate dere, men meg hater den fordi jeg vitner om at verdens gjerninger er onde" Joh. 7:7.

De kristne som skryter av verden og det som er i verden, er dårer.

Den største ære: Og bære Hånet mot Jesus
Jesus sier også "Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først.  Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere.  Husk hva jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres.  Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For de kjenner ikke ham som har sendt meg." Joh. 15:18-21.

Så om du er en kristen som vandrer med Kristus, på det nivået du er på, så vil du oppleve gleden med Herren, og du vil også oppleve frelsens "bakside", dvs forfølgelse og det å bli avskydd. Man vil også oppleve harde fristelser, det å bli forkastet, samfunnets avsky, folk tror du er hjernevasket, gammeldags, umoderne, fattig, idiot mm. Men alt dette betyr at du er på rett vei. Guds folk (Israel) klarte ikke å akseptere Jesus, ettersom Han døde på ett kors (de lette etter en krigerkonge, ikke en konge som døde i vanære), og vi er kalt til å bære Hans Kors, ved å bli spottet, hatet og sett ned på. Det er en ære!
Profetisk
Så tror jeg det vil komme alvorligere forfølgelser mot Kristne i dette landet. Sosialistene og andre ugudelige har bygd opp en grunnvoll i systememet, som vil føre til en forfølgelse og utestengelse av kristne i samfunnet. For de som nekter å bøye seg for "keiser tilbedelsen", som AP og andre ønsker. Det er snart ikke rom for å jobbe i helsevesenet, å ikke kunne reservere seg mot å utføre eller assistere en abort. Du kan snart ikke være en lærer, uten at du sverger troskap til sosialismen og dens ledere og å lære barna det som strider mot din sjel. Du kan snart ikke jobbe i barnehagen, uten at du gjør alt som strider mot din sunne dype overbevisning i hjertet dit. Du kan snart ikke jobbe i Barnevernet, om du da ikke går inn og griper de kristnes barn, fordi de blir med foreldrene på møtet og får undervning hjemme om Bibelen. Snart er det offiselle Norge stengt for all sann kristendom, og menigheten må gå inn i det skjulte. Fri menigheter vil bli stengt, og barna vil for alvor bli Statens barn. Du får ikke bestemme over dine egne barn, og minst av alt lære dem Bibelen. Og da må du bestemme deg, for om du vil betale prisen for å følge Jesus, og ved Guds kraft, nåde til å overleve både Staten og dens forfølgelser, og beskytte barna, sånn som Jordmødrene beskyttet israelittenes barn ovenfor Farao. Og la Herrens kraft få vinne mange, mange sjeler. For nåden og kraften blir større, jo større motstand det kommer!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar