Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 1. august 2016

1 august 2016 - Den sosialistiske tåkeleggingen siden 2 verdenskrig

En kjent predikant fra Sør-Landet hadde visstnok uttalt følgende: "Jesus var den første sosialist". Jeg har ingen betenkeligheter med å si at en sånn uttalelse er rett og slett ett bedrag. Jesus var ingen sosialist, men Guds Sønn. Og Han hadde ikke mennesker i fokus først, men Gud og Hans Ord.

APs menneskefiendlige politikk
La oss se på AP, det største og mest innflytelsesrike partiet, og det partiet som har påvirket Norge mest etter krigen. Via Media, via ledere, kommuner, skole, barnehager, sykehus, sykehjem og alt annet som lukter offentlig. 

Dessuten pga barnehagen og skolen, så er allerede denne generasjonen indoktrinert med sosialistisk lære, og om de har ved en "ulykke" blitt gravid, så kan man bare søke helsesøster. Og få angrepille event. abort, uten at foreldrene bør vite noe. AP er veldig bevisst på å skille foreldrene fra barna, så at barna blir avhengig av systemet (statens barn), ikke foreldrene (de jobber aktivt mot foreldreretten). 

Foreldrene som bruker mer tid på jobb og å lete etter materielle goder, bruker sjelden tid til barna i ro og fred. Ofte når barn kommer fra barnehagen, og er stresset, så drar foreldrene barna på mer aktiviteter. Og til slutt så blir deres små hjernes såpass forvirret og de vet ikke hva det er å sitte stille og lytte, høre og å føle stillhet og ikke minst nærhet. Så får helsesektoren hanskes med mange problemfylte ungdom, som sliter med stress, angst og dype psykiske problemer. Fortsetter vi i denne farten, så vil hele velferdssystemet velte over snarlig, og demokratiet vil havarere kort tid etter.

APs mål
Vi kan gjenta hva målet til Ap er: Dette er hentet fra Edward Bull, Professor og nestleder i AP i 1923:

"Både moral og religion som kirken forkynner støtter det bestående samfunn. Derfor måtte det bort sammen med det kapitalistiske samfunn, hevdet han.

Kirkens maktposisjon ligger i skolen, hevdet Bull, og derfor må kirken bekjempes først og fremst i skolepolitikken: ”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk. Fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.”

Videre hevdet han at hele skolen måtte gjennomsyres av den sosialistiske tankegang. Barna skulle gjøres til sosialister.

Selv om Bulls syn ikke var representativt for Arbeiderpartiet, så har aldri partiet satt opp en positiv religionspost, hevdet Hareide. Siden religion er en privatsak, ifølge sosialistene, så har ikke samfunnet bruk for noe livssyn å bygge på.

Erling Falk, Mot Dags sterke leder, holdt fast på revolusjonslinjen og var imot den reformatoriske linje som Arbeiderpartiet hadde gått inn for. Men da Mot Dag ble oppløst, kom det marxistisk-materalistiske livssyn inn bakdøra i Arbeiderpartiet, skriver Hareide"


AP, den moderne "fariseer"
Sosialismen er en fiende av korset, og en fiende mot menneskene i landet. De legger tunge byrder på folk, og nekter å hjelpe de som lider under deres system. De er dagens "fariseere", (se Matt. 23) ettersom jeg ser APs måte å føre politikk på, mer som en religiøs sak, enn det er politikk. Vi kan også se at Media omfavner Sosialismen, og derfor er det få stemmer som høyt taler sosialismen imot. Og de som gjør det, blir ofte stemplet som oppviglere, fordomsfullet etc. Og de får sjelden noen innflytelsesrik posisjon i samfunnet. Det er lett å havne i medias gapestokk.

NDSAP var sosialistisk
Hele tiden får vi høre at Hitler og hans nazister var høyrevridde, mens partiet hans het NDSAP, "Det Nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti". Så Hitler lutet seg mot Venstre, enda så hører vi hele tiden at problemet var "Brunskjortene" de mot høyresiden (det er riktig at NDSAP samarbeidet med ett høyre parti, men partiet til Hitler var ren sosialistisk). 

Grunnen til at jeg tar opp NDSAP, er ikke fordi jeg vil på dette tidspunktet sammenligne AP og de. Men for å peke på at sosialistiske systemet i Norge bygger opp for at en sterk leder kan ta over og styre uten at det blir mye motstand på det, en lignende figur som Stalin eller lignende.

Det finnes en dyp slektskap mellom Kommunisme og Sosialisme. Begge er gudløse. Mens Karl Marx, som var jøde og vokst opp i ett kristent hjem, fornektet begge deler med hvordan han levde livet, og bygde opp en ideologi som han kalte sosialisme, men ikke lik den som var i Europa. Tankesystemet har mange likheter. Hvordan kommunisme eller sosialisme utvikler seg, er helt avhengig av hvem som styrer. 

Kommunismen begynte idealistisk under Lenin, og ble rå, voldsom, undertrykkende og dødelig under Stalin. Selv om intensjonen var god, så var resultatene ødeleggende. Stalin var like brutal som Hitler, men på en annen måte. Grunnen til at ett system blir så galt, er hvordan ideologien er bygd opp på. Det kan begynne bra, og ende fryktelig. For ideologi som er bygd på gudløshet, vil straffe seg selv.

De som bare godtar alt hva læreren sier
Så hvor langt har AP kommet i sin strev etter å etterleve Bulls linje mot kristendommen og inn i kommunismen? Ganske langt. Ettersom jeg har ganske ferske rapporter fra hvordan dagens Pedagoger i barnehagen, blir ganske bra hjernevasket. 

Husk: Ungdommen idag vet stort sett ingenting om historie, og vet de noe, så er de lite interessert eller klarer lite å se sammenhenger opp til vår tid (fordi ingen lærer dem det). Men for oss som har vokst opp med den kalde krigen, og følt kommunismens "trusler" og frykten for en atomkrig under den kalde krigen. Dessuten ble vi ofte undervist om nazistenes gru, spesielt mot jødene, så har vi en annen tanke på hva sann frihet og ytringsfrihet er, enn ungdom i dag, som ikke har vokst opp med krig eller trusler, annet en på nyhetene. Så vi "eldre" har en annen tanke, på hva som ødelegger samfunnet. Vi ser at mye av det som opphøyes i dagens media, er veldig destruktivt for samfunnet, og på sikt vil ikke makte å holde på demokratiet som vi kjenner det idag.

Så ungdommen som utdanner seg eks. som barnevernspedagog eller barnehagepedagog etc. er lettere å manipulere, enn vi som er "eldre". Vi vet hva kommunisme og tvang er for noe. Så hør da hva den eldre ex-NRK kommentator Hans William Steinfeld uttalte fredag, 29 juli, i VG:

""– Den politiske korrektheten i Norge minner meg litt om Bresjnev-tiden i Sovjet. Hvis du var kritisk om samfunnet var du et ikke-sovjetisk menneske. Slik er det i norsk arbeidsliv i dag, men det er verre i Sverige. Blir folk stemplet som fascist for å være kritisk om innvandring, da har du sagt adjø til en forstandig samfunnsdebatt, sier Steinfeld."

Det er flere ting jeg er uenig med når det gjelder Steinfeld. Men her sier han sannheten. Norge er i vei til å bli kommunistisk, men ettersom de yngre ikke egentlig vet hva kommunisme er, så blir de sakte men sikkert kokt inn i en lignende ideologi. Mange unge forstår ikke at de har de blitt manipulert av statlig dirigert undervisning, under sosialistisk ideologisk tvangkollektiv, og at den oppvoksende generasjonen er kun kritisk til alt som ikke passer med det å tenke innenfor den sosialistiske boksen. Derfor blir mennesker utenfor Norge, sjokkert hvor ensrettet måten Nordmenn er, når det gjelder å beskrive virkeligheten og livet. Man kan lure på om nordmenn har begynt å dukke opp i andre lands vitsetegninger, som det dumme folket i nord!? 

Vi burde ta til etteretning alle internasjonale protester angående Nausdal saken, hvor barna ble tatt fra en kristen familie, pga fysisk oppfostrelse. Her viser Barnevernet frem ett grusomt stygt ansikt, hvor ikke barna er i sentrum (barna fikk sår av Barnevernet som vil følge dem hele livet), men deres egen ideologi, bygd på Ugudelige norske lover.

Det hemmelige "bokbålet"
En ganske nylig utdannet barnehagepedagog fortalte om at i utdanningen så ble all skrifter og bøker før år 2000, stemplet som "fy,fy og en vemmelse". Alt med moral og kristendom skulle bort. Selv askepott og eventyr vi vokste opp med. I flere barnehager så har mange fjernet sånne bøker. Og de nye bøkene som erstatter de, er ofte uten mål og mening. Gjerne stygge tegninger og spottende Gudsforakt. Selv endel barn føler at de ikke får noe ut av denne nye litteraturen som nå oversvømmer plassene, hvor vi lar våre barn være i timesvis. Vet du egentlig hva barna dine blir fôret med?

Hvordan Østerike ble "sosialisert" i 1938
Vi må ikke glemme at Nazistene visste på 30 tallet, at de kunne ikke lett få forandret den eldre generasjonen, så de begynte å kjøre hard propaganda i klasserommene på barna, og ved aktivitet etter skoletid hvor de ble med i ulike korps. Foreldrene hadde lite å si. Hør dette vitnesbyrdet fra en 10 år gammel jente da:

"Vår utdanning ble nasjonalisert. Jeg deltok på en meget god offentlig skole .. Befolkningen var overveiende katolske, så vi hadde religion i våre skoler. Dagen vi valgt Hitler (13 mars 1938), gikk jeg inn i min klasse for å finne krusifikset erstattet av Hitlers bilde hengende ved siden av en Nazi flagg. Vår lærer, en meget hengiven kvinne, sto opp og fortalte klassen vi ikke ville be eller ha religion lenger. I stedet, vi sang "Deutschland, Deutschland, Uber Alles", og hadde kroppsøving.

"Søndag ble Nasjonal ungdoms dag med obligatorisk oppmøte. Foreldrene var ikke fornøyd med den plutselige endringen i læreplanen. De ble fortalt at hvis de ikke sender oss, vil de motta en stiv brev av advarsel første gang. Den andre gangen ville de bli bøtelagt tilsvarende $ 300, og den tredje gangen de ville være gjenstand for fengsel. "

Og så ble ting verre." 

Les hele hennes advarsel til dagens USA, hun som opplevde nazistene. Hun advarer mot at det samme kan skje der.

Hitlers bokbål
Da Hitler tok over makten, så lagde han ett bokbål i 1933. Det gikk med 25.000 bøker, og 2500 forfattere. Selv Sigrid Undsets bøker gikk på bålet. Hvorfor det? Fordi, som det står beskrevet her:


"Å brenne ”utyske” bøker var en av de tingene som naziregimet gjorde for å bestemme over menneskenes tanker og hensikter, og begrense ytringsfriheten." Du kan lese artikkelen her.

Dette ble sagt profetisk i et sitat av poeten Heinrich Heine i 1821: "Det var bare forspill. Der de har brent bøker, vil de ende med å brenne mennesker." Og det skjedde: De brant bøker, og Holocaust kom rett etter, hvor mennesker i mengder ble brent. 

Nå fjernes litteratur i stor skala i Norge, og som en sykepleiestudent klaget over nylig at ett lite utvalgt forfattere, skriver lærebøkene, med ett meget merkelig språk, uetisk språk, på grensen til dumskap.

Turen til biblioteket
Vi bruker å kjøre litt under 1 time ved jevne mellomrom, til ett bibliotek som vi liker. Der har de alltid mye å velge mellom i litteratur. Men sist vi var der, så merket vi at alt historisk litteratur fra før år 2000 var fjernet. Dickens, Agatha Christie, Doyle, Jane Austen, Charlotte Brontè mm. Og dette skjer i hemmelighet, kanskje over hele landet? Om dette er sant, så er det ett akademisk "bokbål", hvor en ny generasjon ønsker å drepe all kunnskap om din kultur som har lagt grunn for dagens samfunn og hva som var viktig for våre fedre. De vil også drepe kunnskap om det som var påvirket av kristendommen. Men det er egentlig ett nasjonalt selvmord, ettersom man sager av grenen man selv sitter på.

Fordi? De vil ha kontroll over deg, og dermed begrenser de informasjonen til at du får kun sosialistisk propaganda tilgjengelig og annen ønskelig lesestoff. Husk bøker hjelper mennesker å tenke, og få større bredde og perspektiv på livet. Så Norge beveger seg på en farlig ensrettet vei.

Spørsmålet nå, er om ganske stort antall bøker fra viktige perioder i vår historie, blir fjernet fra sinnet vårt, vil da resultatet at man også senere fjernet uønskede mennesker, som da nekter å gå på den sosialistiske stien? Jeg er redd det er den veien vi går mot. Det finnes mye tvang og lite nåde for de som ikke kan innordne seg deres system, hos de som jobber for å innføre sosialisme.

Hvordan sosialismen fikk innpass i Norge
For å forstå hvordan denne giften har fått innpass i Norge, så må man se til krigen. 

Avspenning og nedrustning Jeg kan først nevne nedrustningen. Nå var det de borgelige som først sparte inn på forsvaret på begynnelsen av 30 tallet. Men da AP tok over i 1935 økte forsvarsbudsjettet, men Forsvarsdepartementet trenerte pengene, og de ble ikke brukt. Noe som er galskap, med tanke på Tysklands opprustning. 

Ser vi ikke ett lignende bilde i dag? Norge har rustet ned siden 1980 tallet, og fra år 2000 under Putin, så har Russland rustet opp. Og bruken av penger har kanskje økt litt til forsvar, men vi setter fortsatt for mye lit til NATO. Men vi leser daglig om hemmelige ubåtbunkere, militære plasser/fort ol. som blir solgt, ting vi brukte masse penger på under den kalde krigen. Og masse nedskjærninger, og vi har liten styrke til å møte en ny krig.

Varsler kom, men ingen handling var å spore
Men rett før krigen i 1940, så fikk AP regjeringen varsler om at tyskerne kom, og gjorde ingenting. Så mange nordmenn måtte bøte med livet, mens de sov i køyene på våre krigsskip. Hadde AP regjeringen opptrådt modig, så hadde de satt landet forsvar i krigsredskap, og gjort ting vanskeligere for tyskerne. Men de gjorde det ikke, og Norge (spesielt Sør-Norge) ble ett ganske enkelt mål. Vi må heller ikke glemme at Blucher ble torpedert av en offiser som etter krigen ble forsøkt å bli stilt for retten, fordi han ikke utførte ordre (han brukte hodet selv, som sosialister ikke er så flinke til, ettersom de er avhengig av regler og befalinger hele veien). Han ble frikjent, ettersom flertallet så han som en helt. Det er merkelig at man ønsker å stille til rette kanskje en av de få heltene på morgenen den 9 april 1940.

Langelands irettesettelse av AP regjeringen før krigen
Rett etter krigen så kom det ut en viktig bok. "Dømmer ikke" med Oliver Langeland. Der sier han blant annet:

"Hva skulle den Norske regjering ha gjort i 1940 om den hadde vært betalt av Hitler for å bringe Norge i hans vold ? Den mest intelligente gutten i klassen ville ha skrive: Regjeringen skulle ha gjort akkurat det Nygaardsvold og Koht gjorde. Den hadde dog neppe gått så langt i retning av å legge landet åpent, for det kunne vakt mistanke om forræderi. s. 46."

Urettferdighet og konspirasjonsteoretikere
Nå var det ikke alle sosialistene som var feige, verken under eller etter krigen. Men husk at Quisling og mange NS menn, fikk harde straffer. Endel tyskere fikk straffer. Men AP regjeringen før krigen, og under krigen, fikk aldri tiltale eller straff for din unnfallende håndtering, enda de visste at tyskerne kom. Også mange som hadde samarbeidet med tyskerne under krigen, og satt nå i høye stillinger som dommere, politi, myndigheter etc., uten at det fikk noen konsekvenser, skapte urettferdighet inn i samfunnet. Dette så Langeland, og skrev en bok. Og regjeringen gikk til sak for å stoppe boken (selv senere statsminister Gerhardsen hadde vært med å tillate å bygge flyplass for tyskerne, som igjen brukte flyplassen for å angripe norske stillinger). Det ble også at man forsøkte å sette munnkurv på de som protesterte mot urettferdigheten som hadde blitt utført at mange mennesker som fikk makt etter krigen (selv om de aktivt støttet tyskerne under okkupasjonen), ved å kalle anklagerne konspirasjonsteoretikere. Har du hørt den før? Det er alltid enkelt å bruke sånne stempler av regjering og media, om noen begynner å legge sammen 2+2 som blir overbevisende 4!

Uretten under krigen går inn i vår tid
Det jeg tror. Er at fordi sosialistene kom seg gjennom alt som ett glatt såpestykke, og ble aldri stilt til ansvar for noe. Så har den urettferdigheten ligget over landet vårt inn i vår tid. Vi kan enda huske Jens Stoltenberg som sa at han tok ansvar etter 22 juli, men det betydde at alle i ledende posisjoner måtte gå, mens han forble med makten. Hans syn på ansvar, var at han tok ansvar ved å forbli på toppen. Jeg tror at AP kun hadde lært ansvar, om noen hadde stilt de for ansvar og at rettferdighet hadde også truffet dem. Men ettersom AP sitter på begge sidene av "forhandlingsbordet" så blir rettferdigheten deretter.

Vi kan høre NRK som hugger tak i FRP, og etter en reportasje, så mister man rett og slett lysten å stemme på de. Men når AP folk gjør enda verre ting, så blir det glattet over av det samme NRK. Og sånn er stort sett hele det offisielle media verden i Norge. Jo mer Media heier på ett parti (AP og andre sosialistiske partier), jo mer kan du være sikker på at de har en skadelig virkning på landet vårt. 

Dette her har skadet vårt demokrati så kraftig, at det bare er tidsspørsmål før hele vårt demokratiske system faller sammen, til fordel for ett autoritært system.

AP toppens vennetjenester
Jens Stoltenberg er nå generalsekretær ved NATO, og det er pinlig å tenke på, at pga. han og hans regjering, så har en hemmelig ubåtbunker under den kalde krigen, blitt solgt til en privat mann. Som igjen har leid det ut til russerne. Om NATO skal ledes på samme måte som AP har styrt Norge siden 80 tallet til nå (de gangene de satt med makten), så har Europa ikke noe de kan forsvare i det hele tatt, mot noe som helst. 

Jens Stoltenberg i AUF var motstander mot NATO. Og i dag er han Generalsekretær. Finnes det noen glupe hoder igjen her i Vesten, eller vil ting utvikle seg som når Jens Stoltenberg, rett før 22 juli terroren, fikk satt inn forloveren sin til å lede Politidistriktet i Oslo . En mann som ikke hadde noe erfaring med politi eller visste noe om terrorredskapen de hadde utøvd. Da terroren kom, var det bare kaos. I det sosialistiske Europa, og nå også USA under Obama, så betyr vennetjenester mer enn om du er skikket til jobben.

Jeg mener at ansvaret for at 77 mennesker døde den 22 juli 2011, må legges på meget dårlig lederansvar hos de i AP, og de som de styrte sammen med. Men først og fremst Jens Stoltenberg. Husk at Stoltenberg skulle legge hindringer i veien mot regjeringsbygget, men utsatte det hele veien. Til en bombebil ble parkert utenfor bygget.....

Jeg er redd, om det kommer en krig mot Norge (noe jeg tror, pga Russlands følelse av å bli truet fra NATO/USA), så vil vi bli like overrasket som i 1940. Da vil vel alle etater falle sammen, som det gjorde den 22 juli 2011. Lærer vi ikke av historien, så er vi dømt til å gjenta den.

APs Good-Feeling politikk som tåkelegger sannheten
Nordmenn må slutte å være naive, slutte å tro på medias eventyr, og begynne å bli kritiske til alt hva som blir servert av nyheter og annet. Bruk magefølelen når du skal finne ut av ting. Ikke stol på Good-Feelings følelsene, som teks. DNBs bankssjef Rune Bjerke, venn av Jens Stoltenberg, unnaforklaringer fremført på en positiv måte. Uansett hvor positivt ting føles, så må man tørre å kalle en spade for en spade. Lyver man eller bortforklarer man, så burde man kalle det løgn og uansvarlighet, og helst sparke de menneskene som farer med uærlighet og dumhet. Det er ikke følelsene som bestemmer sannheten, det er den virkelige hendelsen som bestemmer det.

Apropo det, er det sånn at alle vennene til Stoltenberg sitter i høye stillinger rundt om i landet? Da står det dårlig til med landet vårt. Jeg tørr ikke å tenke på hva som vil skje, om Norge kommer i krise. Selv om de borgelige styrer nå, så kommer man ikke utenom, at nesten hele landet er påvirket av sosialistisk tenkning, også ofte i de borgelige leirene. Vi klarer rett og slett ikke å tenke utenfor boksen, som Stoltenberg og Co. har malt for våre øyne, fra barnehagen til skolen, til sykehuset til sykehjemmet, og så til vi blir begravd.

Og sånn ting utvikler seg nå, så kan vi alle bli begravd veldig raskt, om ingen våkner opp!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar