Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 12. juni 2018

13 Juni 2018 - Han tar fra Elitens deres forstand - og lar de rave rundt som drukne


Bibelen sier:

"Han fratar prøvede menn mælet og oldinger deres innsikt.  Han utøser forakt over fyrster, og de sterkes belte løser han. Han drar det skjulte frem av mørket og fører dødsskygge frem i lyset.  Han lar folkene bli store, og han lar dem gå til grunne; han gir folkene vidt rom, og han fører dem bort.  Høvdingene i landet fratar han forstanden og lar dem fare vill i et uveisomt øde; de famler i mørke uten lys, og han lar dem rave likesom drukne." Job. 12:20-25.


"Og jeg vil la komme over det land alle de ord som jeg har talt om det, alt det som er skrevet i denne bok, det som Jeremias har profetert om alle folkeslagene. For mange folkeslag og store konger skal gjøre også dem til treller, og jeg vil gjengjelde dem etter deres gjerning og etter deres henders verk.  For så sa Herren, Israels Gud, til meg: Ta dette beger med vredes-vin av min hånd og gi alle de folk jeg sender deg til, å drikke av det!  Og de skal drikke og rave og te seg som rasende for det sverd jeg sender iblandt dem.  Og jeg tok begeret av Herrens hånd, og jeg gav alle de folk å drikke som Herren hadde sendt meg til:..."Jer. 25:13-17.

Å få en kopp av Guds vredes vin, får folket til å rave rundt, til sin egen undergang, er noe Bibelen Gud kan gjøre med ett helt folkeslag, eller flere! Har du ikke lurt på i alle stedene i Bibelen, hvor Gud går ut og forvirrer Israels fiender, så går de til angrep på hverandre, og så i deres forvirring, ødelegger de seg selv . Til slutt overlever ingen. Dette her er krefter som Gud viser, når Hans mishag kommer over en nasjon, ett folk, eller soldater.

Har du lurt på om hvorfor Stortinget fikk avsatt Listhaug, den eneste som ropte varsko om at Norge var i fare. Eneste som elsket landet sitt så høyt, at hun var villig til å ofre sitt gode navn og rykte i media.  VG gikk i harde angrep på henne, for at hun påsto at det var problemer på Holmlia. Nå kort tid etter, så skriver samme avis, altså VG, at de har store problemer med Young Guns på Holmlia. Men avisen vil ikke ta noen form for selvkritikk. Les her om VGs dårskap. Kan det være for at Gud lar deres egen dårskap komme tilbake over deres eget hode - og tar bort de som har noe rettferdig over seg, bort fra skuddlinjen?


"Den rettferdige omkommer, og det er ikke noen som legger seg det på hjerte, og fromme menn rykkes bort, uten at noen akter på at den rettferdige rykkes bort før ulykken kommer." Jes. 57:1

En fiende reiser seg i Nord
Når Putin tok over i 2000, så begynte han å ruste opp, og gjort det siden. Mens Norge som så dette, fortsatte å ruste ned, og gjøre forsvaret sløvt og ineffektivt, enda vi har mer enn nok penger til å gjøre noe med det. Vi sier som det står i 1 Tess. 5, hvor vi sier "fred og ingen fare" og Bibelen advarer med at "da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna." 1 Tess. 5:1-3. Lar Herren det senke seg ned en sløvhet og passifistisk ånd over oss, sånn at vi også ikke har noe å forsvare oss den dagen fienden står ved vår port?  Og vi gjentar igjen det som våre fedre gjorde årene før 9 april 1940. Den som ikke har husker historien, er dømt til å gjenta den!

Vårt knefall for Islam
Vi har ett Storting og en Regjering som fremmer den selvdestruktive Islam, enda de har fått mange advarsler om hvordan Islam fungerer. Isteden kryper de for religionen, samtidig som de sabler ned kristendommen, den som bygde opp landet, rikdommen og det at Norge var ett godt land å bo i. Våre lederes selvhat mot sin egen etnisitet, med å ønske velkommen enda flere følgere av Islam hit, enda man kunne hjelpe enda flere der nede med mindre penger, er som om Eliten raver rundt i sin egen dårskap, og klarer ikke å komme ut av sin egen følelsesrus - fordi Herren har påbudt dem å drikke Hans vredes vin, for våre synders skyld! 

Eliten får en tripp, hver gang de gjør noe som river ned landets kultur, trosgrunnlag, selvstendighet og ytringsfrihet. At små jenter, ungdommer blir voldtatt, tar de aldri inn over seg. Tross alt, de bor i områder, hvor de aldri får kjenne på kroppen hvordan multikulturalismen fungerer. Deres rikdom og gode områder som de bor i, blir som oftest de siste områdene som får merke hva Islamsk innvandring vil gjøre med dem. Men når det kommer dit, da er det for sent å gjøre noe. Fordi de raver rundt i blindhet, pga Guds hånd skygger for solen, så de ikke skjønner eller forstår hva de driver med. For Gud har sak med Norge!

Våre synder blir vår svøpe
For Norge har drept snart 650.000 fostre, verdige menneskeliv i mors liv. De har sveket Israels folk og nasjon, via Oslo avtalen. Og siden har Utøya blitt en indoktrineringplass for våre barn og ungdom, hvor de lærer å hate det Gud elsker. Samfunn/skoleverk fremmer alle mulige sexuelle måter å kunne leve på, og hater trofasthet mellom mann og kvinne. De leter etter kjønns alternativer for å knytte neve mot Himmelens Gud, fordi de forakter den naturen de selv ble skapt med fra Mors liv. De får aldri fred om de ikke kan krige mot sin egen samvittighet, og ødelegge dens følsomhet, sånn at jo ondere ting man gjør, jo mer herdet blir man. Samvittigheten er død. Derfor raver våre politikere rundt på følelser, men har ingen kontakt med samvittigheten, den som er mennesket eget kart og kompass for å kunne fungerer normalt og forstandig som ett menneske. Fordi Guds Hånd legger seg tyngre og tyngre over våre ledere mot deres egen pålagte vei mot død og ødeleggelse. 

For en som står utenfra og ser inn i måten Eliten styrer landet på, lurer på hvor forstanden og klokskapen har blitt av - de kjemper mot de de skulle beskytte. Deres forstand har blitt erstattet med galskap som styrer nasjonen i en retning der ingen menneske må gå - om den da ikke vil bli ødelagt.

Vårt overmot blir vår bane
Vi trosser store nasjoner som Kina - og ble frosset ut i mange år. Vi trosset Russland og sender alltid motsigende signaler om at vi egentlig er deres fiender, og Russerne forstår. Vi avskyr og hater Donald Trump, men forstår ikke at han er den eneste som kan forsvare oss, om Russland går til krig. Vi vet ikke lengre hvem som er venn eller fiende, men mesker med de som egentlig hater oss. Og støter fra oss de som vill oss vel, og beskytte oss. Fordi vi raver rundt av Guds mektige Hånd, som har lagt seg som en klam hånd over nasjonen. For Gud har sak med Norge.

Vår fallende uavhengighet
Vi legger bit for bit av Norge under EU, uten nevnverdige diskusjoner eller krangler i Stortinget. 

Norge som alltid har vært ett stolt og uavhengig folk, blir nå sendt som lam blant ulver av våre ledere, hvor Mektige nasjoner og folk vil rive istykker vår stolthet, uavhengighet, vår frihet, vår arv fra gammelt av, der vår stolthet av å aldri la noen kuve vår selvstendighet - selv når vi ble okkupert. 

Vi lot oss ikke ydmyke av de fremmede. Men nå, så har mengden mistet forstanden, bedratt av media som ikke forteller sannheten om hva som foregår - og vi raver rundt i lykkerus, fordi vi har gode lønninger, gode jobber, mye eiendom, og overflod av mat - men ser ikke at alt samme begynner å ligne en illusjon. 

Fordi om man ikke får mat på bordet, hjelper rikdom lite. Har man ikke bensin, så kjører ikke bilen. Har man ikke jobb, kan man heller ikke betale regningene. Kan man ikke betale regningene, kan man heller ikke bo. Så vil fattigdommen ete oss opp - og nød vil komme over landet. Fordi vi visste ikke hvem som var venn, eller fiende. Men vi henga oss til en Baal religion, som ville ødelegge oss, vil stolte på ledere som bedro oss, vi tenkte at Sannheten sto i media - men selv journalistene lurte oss trill rundt. 

Fordi vi raver rundt i lykkeland, og så lenge vi ikke klarer å se horisonten bak fjellet, og ulykken som venter der, så klarer vi heller ikke å se dommen som kommer sigende inn over landet. Fordi vi har forkastet Gud, så har også Han forkastet oss! Men vi visste ikke, at uten Gud, så kunne vi ikke engang puste. Så Gud lot oss rave rundt i rus, av vår egen ondskap.

Enda en fallende brikke - ingen FM nett
En viktig ting i krig - det å ha samband, som om en hånd styrte Stortinget, så ble det tatt bort fra oss, og Eliten satset på den ustabile DAB radion som eneste nasjon i hele verden, og om fienden kommer over oss, vil vi ha store problemer med å kunne navigerer med våre allierte - og ikke minst med hverandre. Fordi Stortinget lurte oss, mot vår vilje, til å gjøre noe som selv svenskene så som mindre smart, og lite bra for forsvaret. Fordi vår arroganse og stolthet gjør at vi ikke klarer å se faren, men tror vi er usårlig og at vår rikdom vil fortsette i all evighet. Men Norge raver rundt, både lederskapet, og alle som tror på det de sier. Fordi Gud har sak med Norge - vår urettferdighet er ris til vår egen bak. Gud lar vår egen ondskap, komme tilbake til oss selv. Og da er det ikke morsomt lengre!

Land, land hør Herrens Ord
Norge, Norge, hvor er du! Hvem strider du imot? Mot Abraham, Isak og Jakobs Gud! Og du er stolt av det. Men strider du imot meg og min arv, så vil også jeg stride imot deg. Min hånd ligger hardere og hardere over landet, fordi du ikke skjønte hvem Jeg var. Din blindhet førte deg til mange elskere, men de elsket deg ikke. De utnyttet deg og kledde deg blind. Og i blindhet så raver du rundt uten mål og mening til din egen undergang. Husk Jeg har advart deg mange ganger. Men du tok det ikke til hjertet. Du trodde selv at du var gud, og at du klarte å fungere uten Livets Opphav. Men det kan ingen. Selv når du puster, så puster du på min nåde!

Kom til meg, du frafalne land! Jeg elsker deg, og den jeg elsker, tukter jeg og formaner til å vende om, tilbake til ditt opphav, til Elohim, Den Allmektige. Så vil jeg lege deg, og forbinde dine sår. Men du ville ikke. Isteden så styrtet du avsted, og fikk såpass dype sår, at selv dine elskere foraktet deg. Og til slutt, så fikk de nok av din arroganse, og ødela deg! 

Enda en liten tid har du nåde! Men ditt timeglass renner ut. Kom til Meg, mens det enda har sjansen! Sier Herren. Ellers vil jeg gråte over ditt overmot, med bitre tårer. For du elsket din egen undergang, enda du ikke forsto det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar